Otteslev
Formand for Jyderup Realskoles bestyrelse 1959-63
1959, august; Købmand Otteslev formand for den selvejende Institution
Bestyrelsen for Jyderup Realskole som selvejende institution har konstitueret sig med Købmand Ole Otteslev, Bjergsted, som formand, næstformand Gunner Jensen "Høedgården", Jyderup (Gunner Jensen er desuden formand for Realskolens skolekreds), sekretær, fru Giesemann, Føllenslev, I bestyrelsen er tillige, fru Anna Hansen, Jyderup, gdr. Vagn Petersen, "Bassebjergård", Stokkebjerg, fru Ingelise Rasmussen, Høed, og boghandler Preben Søvndahl Petersen, Jyderup
Der er på mandag ekstraordinær generalforsamling på realskolen vedrørende samtykke til skolens overdragelse til selvejende institution7

1959 august Møde i forbindelse med omdannelse til selvejende institution
Det udvalg, som ved Jyderup Realskoles repræsentantskabsmøde i foråret nedsattes for at søge realskolen omdannet
til en selvejende institution, havde møde i aftes.
Der forelå meddelelse fra undervisningsministeriet om godkendelse af det indsendte udkast til fundats for institutionen med enkelt ændringer og tilføjelser.
Der vil i nærmeste fremtid blive indkaldt til møde for endelig godkendelse.
Alle forældre, der har børn i skolen, er kontingent frie medlemmer (Skolekredsen).
Tilbage er nu, en vurderings forretning, hvor ministeriets sagkyndige skal godkende overdragelsessummen, og
derefter vil institutionen være en realitet.
Det udvalg, der hidtil har arbejdet med sagen, består af Gunner Jensen, Høed (formand), købmand Otteslev, Bjergsted,
og skolebestyrerne Valdemar Hansen og Thomas Vang Petersena
Se Jyderup realskole bliver selvejende institution)6

1960, nov.; 16 årig skoleelev udstiller
Blandt udstillerne ved Danmarks fjerkræavlerforenings landskåringsskue i Fyns Forum den 12. og 13. november er den 16 årige skoleelev, Jørgen Otteslev, søn af købmd. Otteslev, Bjrgsted. Allerede ved tidligere udstillinger har Jørgen Otteslev erhvervet en vandrepokal, som han nu har på tredje år i træk. Ved udstillingen i Odense regner han med at deltage med 6 høns af racen Sussex - sammen med høns, som han udstiller førstkommende lørdag-søndag ved en udstilling i Holbæk1

1963, September;
Bitter Bjergsted købmand om, hvorfor butikken blev lukket - Jeg blev frosset ud!
"Ekstrabladets"s store sensation i dag drejer sig om købmand Otteslev, Bjergsted, der i går lukkede butikken og meldtes konkurs.
Bladet har talt med købmanden, der udtaler:
- Jeg blev frosset ud af byen siger han ... For otte år siden kom min kone og jeg hertil og overtog en købmandsforretning der havde en årlig omsætning på 175.000 kr. Vi klarede at følge med pristallet og havde indtil for to år siden en omsætning på 250.000 kr.
Så kom jeg i sognerådet og siden i menighedsrådet.
Snart begyndte kunderne at falde fra - og efterhånden var det stort, når der var 30 kr. i kassen. 30.000 kr. er vores omsætning dalet til.
Jeg kom ind på en borgerliste og som bybo var jeg ivrig bl.a. for at få moderniseret skatteligningen, ligesom jeg gik ind for sparebestræbelser.
En privat sag...
Da jeg havde været aktiv i politik i et halv år, begyndte kunderne at forsvinde.
Jeg spurgte nogle, hvorfor de holdt op med at handle hos mig - og jeg fik det svar, at den slags er en privat sag.
det ved jeg, at der er, men jeg er overbevist om, at det var mit arbejde i sogne- og menighedsrådet, der førte til, at man ikke længere handlede hos mig.
Der er ingen rimelig grund til, at forretningen pludselig faldt så meget. Ingen grund ud over mit medlemskab af sogne- og menighedsråd, hvor jeg blev betragtet som en rebel - en bybo, der kom og ville lave om på det gammeldags.
Købmand Otteslev har fået en stilling i restaurationsbranchen i København2

Købmand Otteslev var formand for Jyderup Realskoles bestyrelse fra august 19597 - 1963
1963, februar

I al stilfærdighed har for øvrigt Den selvejende institution Jyderup Realskole skiftet formand, idet den tidligere formand, købmand Otteslev, Bjergsted, meddelte, at han på grund af indvalg i andre offentlige hverv, ikke kunne afse tid til at fortsætte som formand for skolen. I stedet valgtes næstformanden, gårdejer Gunnar Jensen "Høedgården", der også er formand for forældrekredsen3

Jørgen Otteslev ses I Mellemskoleklasse 1956/57 - Realeksamen 19614
Ole Otteslev ses 1956/57 V Underklasse - Realeksamen 19635


Kilder:
Kilde 1: Kalundborg Folkeblad 1. nov. 1960, side 3; 16 årig skoleelev udstiller
Kilde 2: Kalundborg Folkeblad 21. sept. 1960, side 3; Jeg blev frosset ud
Kilde 3: Kalundborg Folkeblad 8. februar 1963, side 4; Jyderup Realskole nedsætter skolebetalingen
Kilde 4: Jyderup Realskoles årsberetninger 1957-63
Kilde 5: Jyderup Realskoles årsberetninger 1957-63
Kilde 6: Holbæk Amts Venstreblad 5 august 1959, side 4
Kilde 7: Kalundborg Folkeblad 31. august 1959, side 4; Købmand Otteslev formand for den selvejende Institution

Sidst rettet 28. maj 2017