Antal elever
Skoleåret starter aug./sept. og slutter det efterfølgende år juni, elevtallene her angives ved afslutningen dvs. f.eks. 1906 er skoleåret 1905/06.

1906:(s.18) 62 elever
1909 (s. 14) 71 elever,
1912 (s.15) 106 elever
1915 (s.15) 89 elever,
1918 (s14) 121 elever
1921 (s.16)153 elever
1924 sammentalt; 162
1927 sammentalt; 139
1930 sammentalt; 110
1933 sammentalt; 108
1936 sammentalt; 115
1939 sammentalt; 141
1942 sammentalt; 152
1945 sammentalt: 214
1948 sammentalt; 254
1951 sammentalt; 230 (243)1
1954 sammentalt; 2592
1957 sammentalt; 266
1960 ingen tal for 1960
1963 sammentalt; 150
1966, 236 elever5
1969 ca. 2207
1972 24012 elever /25013
1975 (311)16
1978
1981
1907 (s.7) 86 elever
1910 (s.22) 90 elever,
1913 (s.14) 113 elever
1916 (s.15) 99 elever
1919 (s.16)130 elever
1922 sammentalt;172
1925 sammentalt;163
1928 sammentalt;123
1931 sammentalt; 105
1934 sammentalt; 112
1937 sammentalt; 139
1940 sammentalt; 147
1943 sammentalt; 159
1946 sammentalt: 230
1949 sammentalt; 263
1952 sammentalt; 245
1955 sammentalt;254
1958 sammentalt;267
1961 sammentalt;163
1964 sammentalt; 161(165)3
1967 215 elever6
1970 2208 /2109
1973 25014
1976
1979
1982
1908 (s.17) 85 elever
1911 (s.15) 98 elever
1914 (s.15) 106 elever
1917 (s.16) 114 elever
1920 (s16)139 elever
1923 sammentalt; 174
1926 sammentalt; 151
1929 sammentalt; 119
1932 igen tal for 1932
1935 sammentalt; 116
1938 sammentalt; 150
1941 sammentalt; 148
1944 sammentalt: 178
1947 sammentalt: 228
1950 sammentalt; 253a
1953 sammentalt; 273
1956 sammentalt; 259
1959 sammentalt; 260
1962 ingen tal for 1962
1965 256 elever4 (225)
1968 ingen tal for 1968
1971 21010 23011
1974 27015
1977
1980 JR 265, JEG 138 17
Overgår til Jyderup Privatskole


Kilder:
Kilde 1: Holbæk Amts Venstreblad 15. oktober 1951, side 3; På en aften tegnedes 10.000 kr. til støtte for Jyderup Realskole
Kilde 2: Holbæk Amts Venstreblad 13. august 1953, side 4; oplyses at skolen starter med 268 elever
Kilde 3: Holbæk Amts Venstreblad 11. august 1964, side 7; Sen avertering
Kilde 4: Kalundborg Folkeblad 3. august 1965, side 3-4; 200 nye elever på Jyderup skoler
Kilde 5: Kalundborg Folkeblad 27. maj 1966; Jyderup Realskole må atter udvide
Kilde 6: Holbæk Amts Venstreblad 1. juni 1967, side 7
Kilde 7: Kalundborg Folkeblad 9. august 1969, side 6; Realskolen 220 elever
Kilde 8: Kalundborg Folkeblad 9. august 1969, side 6; Realskolen 220 elever
Kilde 9: Kalundborg Folkeblad 25. november 1970, side 6; 947 elever i kommunens skoler
Kilde 10: Kalundborg Folkeblad 6. januar 1971, side 6, KF
Kilde 11: Kalundborg Folkeblad 10. aug. 1971, side 6; Jyderup Realskole starter med 230 elever
Kilde 12: Holbæk Amts Venstreblad 10. juni 1972, side 6; Jyderup Realskole har 240 elever
Kilde 13: Kalundborg Folkeblad 27. juli 1972, side 6: 1500 elever i Tornved
Kilde 14: Kalundborg Folkeblad 1. feb. 1972, side 6; Jyderup Realskoles kollegium 172 elever
Kilde 15: Holbæk Amts Venstreblad 14. sept. 1974 side 12; 7 faglokaler til Jyderup Realskole
Kilde 16: Holbæk Amts Venstreblad 14. sept. 1974 side 12; 7 faglokaler til Jyderup Realskole
Kilde 17: Kalundborg Folkeblad 18 august 1979, I alt 1465 elever i Tornved (alle skoler)
Kilde 18: Kalundborg Folkeblad 31. maj 1967, side 4; Jyderup Realskole har fremgang
Jyderup Realskoles årsberetning fra 1906-1964. Fra 1906-21 ses sidenr. ved årstal, herefter (1922-64) er eleverne optalt i årsberetningerne.
Noter:
a) Holbæk Amts Venstreblad 1. juni 1950, side 3; Jyderup Realskole i artiklen nævnes at skolen har 258 elver.
Antal elever (se også Stationsbyen Jyderup kap 7.2, som er fra Christian Larsen)

1958 Holbæk Amts Venstreblad 13. august 1958, side 4; Det nye skoleår: Jyderup Realskole begynder i morgen med 256 elever, og der bliver to mellem- og to realklasser.
1964 Holbæk Amts Venstreblad 11. august 1964, side 7; Sen avertering. Her oplyses 165 elever i fjor (her 1964), 18. august 1964 225 (her 1965)
1965 Som nævnt begynder 250 elever - måske flere - det nye skoleår, og der blev givet ferie til torsdag den 12. august 1965 (1965, 23. jun. - KF, side 4+8)+ 1965, 22. jun. - KF, side 3+4; 36 Realister på Jyderup Realskole, Det blev endvidere oplyst, at skolen begynder det nye skoleår den 13. august med ca. 250 elever, deraf 43 nye elever - den største tilgang i de senere år.
1967 I skoleåret 1966/67 er der 215 elever, deraf 120 i hovedskole, 80 fra Kollegiet og 15 i børnehaveklassen
1969 Kalundborg Folkeblad 9. august 1969, side 6; Realskolen 220 elever - Jyderup Realskole elevtal er stabilt. Det har fra sidste år holdt sig på ca. 220, hvilket det vil være, når skoleåret begynder 12. august 1969 (her 1969 og 70)
1969 Kalundborg Folkeblad 13. august 1969, side 6; 220 elever starter i skolen
1970 Kalundborg Folkeblad 25. november 1970, side 6; 947 elever i kommunens skoler. - Hertil kommer så udenfor den kommunale statistik elevtallet på Jyderup Realskole, hvor 210 elever har til huse.
1971 Kalundborg Folkeblad 6. jan. 1971, side 6; Real - og kostskolen har for tiden 210 elever og 18 lærere.
1971 Kalundborg Folkeblad 10. aug. 1971, side 6; Jyderup Realskole starter med 230 elever (af disse 140 kostelever) (skoleår 71/72) - i artiklen oplyses at der laves elevfløj på Kollegiet, som forventes færdig ved nytår (elevfløj med 24 elever)
1972 Udvidelse på kollegiet (ses i frikvarter 1977 ca. 250 elever på skolen)
1972 Kalundborg Folkeblad 27. juli 1972, side 6: 1500 elever i Tornved.
1971 Jyderup Realskole vil i år, incl, kostelever og børnehaveklasse få små 250 elever.
1974 Holbæk Amts Venstreblad 14. sept. 1974 side 12; 7 faglokaler til Jyderup Realskole; Sidste skoleår var ved Realskolen 270 elever, men i det nye skoleår efter sommerferien startedes med 311 elever. (skoleårene 73/74, 74/75)
1974 Kalundborg Folkeblad 7. aug. 1974, side 6; elevtallet var sidste år på 273 og vil i år komme op på 310
1978 JEG skolen (JEG skolen havde ca. 148 elevpladser, informationsavis 1977)
1979 Kalundborg Folkeblad 18 august 1979, I alt 1465 elever i Tornved (alle skoler)
1980 Jyderup Realskole er begyndt 265 elever her efter sommerferien og Jyderup Erhvervsrettede Grundskole påbegynder det nye skoleår med 138 elever (JEG)

Sidst opdateret 3. april 2016