Spillet om skolen, opført af banden på Jyderup Realskole
"I skolen skal vi alle lære demokrati af de autoritære", "Objektivitet beror på hvad vor frøken tro på", "Før var sammenhold i skolen snyder, i dag kaldes det gruppearbejde", "Hvis læreren beder dig holde mund, har du stillet det alle vigtigste spørgsmål"

Disse sætninger er tilfældige og ikke tilfældige. Tilfældigt plukket ud af undertegnede, men ikke tilfældigt valgt af forfatteren.

Analyserer man sætningerne, vil man snart erfare, at de er provokerende på en behagelig måde. Forfatterens hensigt er at provokere, vel at mærke for at skabe debat, og hvad er mere sundt? Det smager lidt af parlamentarisme.

Uforpligtende spil
Ovennævnte strofer er henter fra skuespillet "Spillet om skolen", som blev opført af Banden på Jyderup Realskole i går. Spillet var planlagt af elevrådet på skolen og forbeholdt overbygningen, dvs. fra 7. klasse og opefter. "Det brænder, verden brænder" er en sætning, som blev sagt flere gange, og i denne er hele problematikken lagt. Der eksisterer en masse problemer, som ikke er løst, fordi man hidtil ikke har antaget dem for at være problemer.
Det er de imidlertid blevet, og problemer er til for at blive løst!
"Banden" lagde mange problemer på bordet, og da spillet var færdigt, efter 40 minutters forløb, udspandt sig en naturlig diskussion, hvori skuespillere, lærere og elever var involveret. Det drejede sig i første omgang om elevrådets funktion, betydning og virke, men også mange andre ting, bl.a. seksualoplysning blev åbent drøftet.
Banden fik succes og spillede som "ekstranummer" et par scener fra det problematiske stykke, "Cirkus mili", der havde generalprøve i Slagelse i aftes1


Kilde:
Kilde 1: Kalundborg Folkeblad 6. marts. 1970, side 6; Spillet om skolen
Note:

Sidst opdateret 17. februar 2015
©Jyderup Realskole