Konfirmation
Se billeder længere nede
1953 1955 1958 1959 1961 1962 1964 1967 1968 1969 1970 1972 1973 1974 1975 1976 1979 1980
Konfirmationsforberedelse
Jyderup kirke
Sognepræster i Jyderup 1894-2014


1953, kan man læse i aviserne at konfirmander der skulle have været konfirmeret søndag bliver udskudt på grund af den store indkvartering (Hvilken indkvartering?) ? i 1953 ses 12/4.1953 og 4/10.1953 at være konfirmationsdatoer (artiklen her ingen dato, men er fra HAV) 1

1955; Nye testamente til konfirmander Pastor Hjørlund har søgt sognerådet bevilling til nye salmebøger og Det nye Testamente, som ved konfirmation gives til konfirmanden2 Hvornår ophørte denne ordning?
Birgitte Juliussen Nielsen; Mener jeg blev konfirmeret i 1975 og jeg fik "testamentet" - det er lidt forskelligt om Det nye testamente blev udleveret, andre skriver at de fik testamentet men skulle købe salmebog3

Kalundborg Folkeblad 14. mar. 1958, side 3+4; Jyderup Realskoles Skolekreds generalforsamling Pastor Hjørlund spurgte på generalforsamlingen, om konfirmand - undervisningen bedst lå fra kl. 8 eller 8,30, og skolebestyrer Vang Petersen ville meget gerne, at den lå fra kl. 8. I vinterhalvåret vil man dog først begynde 8,304

1959; konfirmandundervisningen Den tidligere sognepræst ved Buerup kirke, pastor N. E. Jensen, Middelfart, har skrevet et arbejdshæfte om konfirmandundervisningen, der for tiden er i søgelyset. I præsteforenings blad skriver C. Lindskrog om hæftet, at det syntes at være et skridt i den rigtige retning5

Fra juni 1961 som følge af en ny skolelov; at konfirmationsforberedelse kun finder sted i vinterhalvåret (september til 1. søndag efter påske) og foregå på to hold.
Normalt skal eleverne gå til konfirmationsforberedelse det år, de går i 7 klasse.
Det er naturligst at konfirmationen finder sted umiddelbart efter forberedelsernes afslutning.
Herefter vil det mest praktisk være at konfirmation fremtidig afholdes på to søndage (en i Jyderup og en i Holmstrup kirke)6

1962; kan man læse i Kalundborg Folkeblad at konfirmationer nu afholdes om foråret, dog er der mulighed for efterårskonfirmation efter aftale med sognepræsten. Endvidere underviser pastor Hjørlund 12 konfirmander på externatskolen i Jyderup. Da det drejer sig om børn fra forskellige sogne i hele Holbæk amt, der endnu ikke truffet bestemmelse om tidspunkt for denne konfirmation7

Byen Jyderup, ses at opsætte flag i hele byen for at hylde de konfirmerede – og borgerne i byen opfordres til at flage. (1961-64)
I 1964 står navne på de som skal konfirmeres i avisen før konfirmationen (der ses flere fra kostskolen)8
1964; Flaggalla i forbindelse med konfirmation
Højtideligheden indledtes med salmen "Den signede dag", hvorefter provst Hjørlund prædikede ud fra dagen evangelium og fremhævede herfra Jesus ord; "Følg mig", provsten nævnte, at i dette ord ligger stadig den appel, der gælder både unge og ældre. Et gudsforhold er den ballast, der kan gavne os i liv og død.
Henvendt til de unge konfirmander udtalte provsten: På et vist tidspunkt vil et lille barn sige til sine forældre: "Jeg kan selv", og det får forældrene til at føle sig stolte over det lille barn. De vil også få det at høre i mange situationer senere og fremover, men det kan også komme dertil, at det at ville selv kan føre til ulykke, sådan som det også gælder overfor vor himmelske fader. Jakob Knudsen sagde engang "Jeg måtte erkende, at jeg langtfra strakte til, og da kan man ikke løbe fra Gud".
Konfirmanderne fremsagde: "Gå da frit enhver til sit", og efter salmen "Han, som på jorden bejler" samledes piger og drenge ved alteret, hvor de i to hold blev konfirmeret, og i fællesskab fremsagde de trosbekendelsen. Provsten citerede et skriftsted til hvert hold, og efter salmen "Du som vejen er og livet", sluttede højtideligheden med, at provsten lykønskede konfirmanderne og deres forældre9Konfirmation Jyderup 1967
Fra Asger Larsen, april 1967


Sonny Andersen konfirmeret i 1972

Arno Schiøt konfirmeret i 1973
Konfirmation 19731974; Jyderup Realskoles sangkor. Sidst sang vi til konfirmation i Jyderup kirke, og det håber vi kan gøres til en fast tradition. Vel mødt i det nye skoleår. Birgit Rasmussen10

Hanne Jalborgs konfirmation 1975
1975, april; Hanne Jalborg er konfirmeret 1. april 1975 i Jyderup Kirke14

1975, sept.; Kan man læse at telegrammer til konfirmander bedes afleveret i Jyderup kirkes våbenhus konfirmations søndag senest kl. 1011


Konfirmation Jyderup 1976
Fra Jyderup Realskoles skoleblad Frikvarter 1976 juni, side 1012

Og at 1979 april; Smuk konfirmation i Holmstrup Kirke og at det er sidste hold konfirmander i Holmstrup kirke13 Claus Ove Pedersen konfirmeret 1979 fortæller at der var kaffe på kollegiet bagefter.
Marianne Bay Hedes - konfirmation ca. 1979
til venstre ses Per Hjort Nielsen og th. Marianne
Marianne Bay Hedes konfirmation


Konfirmation Jyderup 1980
Fra John Petersen 1980 billedet taget af hans svoger
Konfirmationsbillede fra Morten Street
yderst th. Provst Hjørlund
Konfirmation

Kilder:
Kilde 1: Artiklen her ingen dato, men er fra Holbæk Amts Venstreblad 1953
Kilde 2: Holbæk Amts Venstreblad 10. nov. 1955, side 4; Nye testamente til konfirmander
Kilde 3: Birgitte Juliussen Nielsen 15/6.13, (ikke elev fra Jyderup Realskole, men borger i Jyderup)
Kilde 4: Kalundborg Folkeblad 14. marts 1958, side 3+4; Jyderup Realskoles Skolekreds generalforsamling
Kilde 5: Holbæk Amts Venstreblad 15. juli 1959; konfirmandundervisningen
Kilde 6: Kommer, skal lige genfindes
Kilde 7: Kalundborg Folkeblad 19. september 1962 side 4; kan man læse i
Kilde 8: Kalundborg Folkeblad 1964 (april og september)
Kilde 9: Kalundborg Folkeblad 24. sep. 1964; Flaggalla ifm konfirmation
Kilde 10: Jyderup Realskoles skoleblad Frikvarter juni 1974, side 18. Jyderup Bogtrykkeri
Kilde 11: Kalundborgt Folkeblad 25. september 1975, side 7
Kilde 12: Jyderup Realskoles skoleblad Frikvarter juni 1976, side 10
Kilde 13: Kalundborg Folkeblad 29. april 1979, side 6
Kilde 14 Hanne Jalborg oplyser 30/7.14 at hun er konfirmeret 1. april 1975 i Jyderup Kirke
Noter:
Der findes billeder af alle som er konfirmeret i Jyderup.(Flemming Thorsen)
De ligger i en facebook gruppe: Stationsbyen Jyderup under billeder for konfirmation
Carsten Schwartz nævner, at de som blev borgerligt konfirmeret, blev konfirmeret borgerligt i Folkets hus, København.


Sidst rettet 14. januar 2015
©Jyderup Realskole