Jyderup Realskoles kor
Beklager meget kvaliteten af avisbillederne

1942 1946 1947 1948 1949
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979
1980 1981 1982

Julemarked i Jyderup
Herover tegning fra DKB's julemarked i Jyderup med Luciaoptog, tegnet af Ellen Amundsen
tegningen er fra starten af 40'erne


1942 febr. Ved hr. Mønsted Friis begravelse synger Lærerkredsens sangkor, feb. 19421

1946 1946 Der ses ikke omtale af skolefester mm før 1946 fra Jyderup Realskoles årsberetninger
Sangaftena til fordel for ”Red barnet”, Hotelejer Freese stillede hotellets sal gratis til rådighed for arrangementet så hele det indsamlende beløb (240,-kr.) kunne gå til det gode formål2
1947
Den 22. maj 1947 afholdtes sangaften3
1948
Sang- og musikaften, der også var vellykkes, afholdtes den 22. april 1948 – aftnen indbragte kr. 415,- til ”Red barnet”4
1949
Sang- og musikaften agtes at holdes den 21. maj5
I årsberetning for 1950 oplyses det at sidste års sang- og musikaften blev afholdt efter at årsberetningen var trykt, den gav 300,- kr. til ”Red barnet”6
1950
Den fjerde maj havde vi den årlige sang- og musikaften, den var til fordel for Frihedsfronten og indbragte 416 kr. Til begge disse aftener var der fuldt hus og stort bifald7
1950 juni; Afslutning Jyderup Realskole
Skolens gymnastiksal var fyldt med elever og pårørende, og efter en sang bød skolens bestyrer Aksel Knudsen velkommen, og et kor sang under ledelse af overlærer Vang Petersen8
1951(Ingen oplysninger om specifik sangaften i årsberetning)
1952
Den årlige sangaften er fastlagt til lørdag den 17 maj 1952. Eventuelt overskud skulle indgå i et rejsefond for eleverne9
Skolens kor sang ved skoleafslutningen 195268
1952 juni; Nordisk aften på Jyderup Realskole, I aftes var der nordisk aften i Realskolens gymnastiksal. Skolebestyrer Herje og skolebestyrer Vang Petersen talte. De nordiske sange blev sunget, og skolens kor og elever underholdt67
1953 Ved skolens sangaften på hotel Skarridsø i maj 1953
Der var fire kor, 4. og 5. Underskoleklasse, ledet af fru Møller, og tre fra Mellemskole-klasserne under ledelse af bestyrer Vang Petersen10 26. november 53 kan læses i Sjællands Posten, side 10 om det flotte program til Jyderup by' julematine, hvor Skolebestyrer Vang Petersen blandt skolens ældste elever har dannet et pigekort på en halv snes sangere, som vil synge både muntre sange og stemningsfulde julemelodier. Det højtidsfulde lægges i hænderne på pastor Victor Møller Stigs Bjergby, der taler kort når pigekoret har sunget julen ind11
1954 maj; Sangaften
Festlig sangaften med 200 medvirkende børn. Hotel Skarridsø's sal var fyldt til trængsel, så mange måtte stå op, da Jyderup Realskole i går aftes holdt den årlige sangaften. Det blev en festlig og smuk oplevelse at høre de ca. 200 klare, rene barnestemmer, dels i kor, dels i 2- og 3 stemmige sange samt med flere fine solister.
Skolebestyrer Valdemar Hansen bød velkommen, og efter fællessangen "Den danske sang", indledte 2. Mellemklasse med at synge "Vi kommer fra Dalenes fred". Efter endnu tre korsange sang Hanne Jørgensen solo "I skovens dybe og stille ro", akkompagneret på violin og klaver af henholdsvis Finn Nielsen og Birgitte Hjortsø
En afdeling for "firehændig klaver" blev klaret fint af Birgitte Hjortsø og Kirsten Petersen 4. og 5. Underklasse havde flere korsange, lødig og muntre. Desuden spillede Christel Fau Jørgensen smukt på blokfløjte, til "ABCD", som blev sunget af hendes søster Margit og af Birgitte Petersen.
Bente Nielsen sang med meget smuk sopran "Den blå anemone", og derefter kom tre søde "Eskimopiger", Karen Treschow, Else Møller og Bodil Lund sang "Eskimovisen".
Fra 3. og 4. Mellem- og Realklassens afdeling gjorde tre solister Vivi Høj, Else Madsen og Ingerlise Mortensen stormende lykke. Vivi sang "Aah, sikken morgen" fra "Oklahoma", Else foredrog "Jeg er en rigtig køkkenheks" fra "Vi som går køkkenvejen" og Ingerlise var en ustyrlig morsom repræsentant fra "det forrige århundrede", mens hun med fynd og klem sang "Det gjorde man ikke i halvfemserne".
"Havet omkring Danmark" indledte 1. Mellem's afdeling, der var meget afvekslende, med bl.a. "Spejdersangen" sunget af "rigtige" spejdere, og et imponerende kejserligt optog i kinesiske dragter, der sang "Kejseren af Kinesiens Land", mens kejseren bred og mægtig tronede i "Tronstolen". To søstre Gudrun og Mona Jensen, sang de morsomme "Der findes en del".
Koret fra 3. og 4. Mellem og Realklassen havde påtaget sig større opgaver, bl.a. "Loreley" og "Der er tre hjørnestene". Som solist sang Lis Kruhöffer smukt "Ave Maria" dygtigt akkompagneret af Lena Olsen. Til korsangene dirigerede skolebestyrer Vang Petersen og lærerinde fru Møller. Korets sidste sang var "Kongernes konge" og forsamlingen sang med på sidste vers.
Skolebestyrer Valdemar Hansen takkede for interessen og omtalte, at hele overskuddet går til skolens rejsefond. Den festlige aften sluttede med at alle sang "Der er et yndigt land"12
Skolens kor sang ved skoleafslutningen 195469
1955 Juleafslutningen
Pigekoret fra 3. og 4. M og Realklassen sang smukt tostemmigt sange, og på ny sang alle flere salmer og sange13
1956
Sangaften med succes. Mange talenter på Realskolen. Jyderup Realskole holdt i 24. maj 1956 sangaften på hotel "Skarridsø" og havde samlet fuldt hus. Skolebestyrer Vang Petersen bød velkommen, og så fulgte en række sangnumre af skolens elever. Ind imellem var der solopartier, som viste, at der er mange sang- og musiktalenter på skolen. Under ledelse af lærerinde fru Møller var der korsang af 4. og 5. underklasser og 1. og 2. mellem. En vekselsang ("Friervisen") blev sunget af Christel Fau Jørgensen, Jyderup og Karin Andersen, Mørkøv. "Prinsessen sad i højenloft" blev sunget af Else Marie Petersen, Eskebjerg, som prinsen og af Else Sylvest som prinsessen. Lars Gylling Olsen sang "Skærsliberens forårssag" og "jeg er sigøjner" blev sunget af Jette Kruhöffer, Mørkøv. Som musikalske solonumre spilledes klaver af Bernhard Jensen, Føllenslev, og Kirsten Brunaa Pedersen. Jørgen Lund Christensen spillede violin, akkompagneret af sin moder, og endelig var der trompetsolo af Arne Jensen, Jyderup skov, og harmonikasolo af Preben Bruhn Jensen, Mørkøv. Bifaldet var stort hele aftenen14
Jyderup Realskoles årlige sangaften i aftes på hotel "Skarridsø" blev igen i år en festlig begivenhed. Salen var fyldt til sidste plads, da skolebestyrer Valdemar Hansen bød velkommen. som fællessang blev sunget "Den danske sang". hvorefter 2. mellem indledede med korsang og klaversolo ved Bente Jensen, Føllenslev. Lærerinde fru Møller dirigerede dette kor samt 1. mellem og 4. og 5. underklasse, der også havde flere smukke korsange på programmet. Den populære "Davy Crocket" fik alle kammeraterne i salen til at "vugge med", og lykke gjorde også "Friervisen" sunget af Christel Fau Jørgensen, Jyderup og Karin Andersen, Mørkøv. "Prinsessen sad i Højenloft" var udsat for kor og solostemmer og med Else-Marie Petersen, Eskebjerg, som prinsesse og Anne Sylvest, "Sølyst", som prinsen. Fint klaret. Lars Gylling Olsen, Jyderup, hentede sig en privat succes som skærsliber med trillebør, mens han sang "Skærslipperens forårssang". Betagende smukt spillede Kirsten Brunaa Petersen, Drivsaatvej, "Aftenklokkerne" som klaversolo. Det var dygtigt gjort, og det samme var den efterfølgende violinsolo ved Jørgen Christensen, Mørkøv. Jørgen har som bekendt optrådt i radioen og er således scenevant. Han blev følsomt akkompagneret af sin mor, fru sognefoged Christensen, sognefogedgården, Mørkøv (se 1956, 31/8 kf side 3 på musik konservatoriet)
Skolebestyrer Vang Petersen overtog dirigenthvervet for pigekorene fra 3. og 4. mellem samt Realklassen. Pigerne sang en række smukke korsange afsluttet med "Kongernes konge"
Ind i mellem var der solistoptræden. Jette Kruhöffer, Mørkøv, sang smukt "Jeg er sigøjner, akkompagneret af Kirsten Brunaa Petersen, Arne Jensen, Jyderup Skov, blæste trompetsolo, så det gjaldede i salen og satte stemningen et par grader i vejret. En harmonikasolo blev klaret fint af Preben Bruun, Mørkøv. Som ekstranummer spillede Finn Simonsen dejligt på mundharmonika.
Det var stort og hjerteligt bifald efter hver afdeling, og den vellykkede aften sluttede med "Der er et yndigt land" som fællessang. Aftenen gav et fint overskud, der går til skolens rejsefond15
1957
Jyderup vil i dagene lørdag den 14. og søndag den 15 dec. 1957 blive forvandlet til et juleland.
Ved disse julefestlighederne i Jyderup kan man læse at; Fra Jyderup Realskole vil elever begge aftener sprede julestemning. Lørdag aften samler de om juletræet på scenen, det gælder både drenge og piger, og synger flere sange. Søndag aften vil unge piger danne Lucia optog, og dette smukke arrangement skal danne afslutningen for de to dages julemesse16
1958
Sangaften: Jyderup Realskoless sangaften i aftes på hotel Skarridsø havde samlet stuvende fuldt hus, skolebestyrer Valdemar Hansen bød velkommen og efter en fællessang indledede drenge og piger med korsang. Karin Rasmussen sang solo, og 1. C sang "Har i nu tænder i riven sat". Kirsten Berg Christensen gjorde lykke med sangen om den lille forkælede bror, og måtte give da capo. Birthe Kallenbach, og Karenb Christensen, Emmabodavej, spillede firhændigt og måtte også give da capo. Piger fra 2. Mellem sang sange af Kuhlau og Aakjær samt en afdeling engelske sange. Karin Andersen, sang Gittes nye vise om kanariefuglen. Marianne Troest, og Eva Lohmann, Egemarke, havde iført sig sigøjnerklæder og fik stor succes på visen "Jeg er sigøjner", der også måtte gives to gange. Efter at 2. Mellem havde givet tre beviser på deres sanglige evner, kom en morsom trio, Svend Filskov med sin guitar, Poul Ebbe Jørgensen, og Ove Hansen. De spillede og sang "Onkel fra Minnesota", "Jim, Johnny og Jonas" og "Katten og kanariefuglen", så herligt, at hele salen kogte af begejstring, og der var hele to fremkaldelser. 1. og 5. klasses piger sang korsange, og Anna Marie Myrup, og Inge Lise Jacobsen, klarede fint en vise fra "De hundrede bedste". Ikke mindre lykke gjorde Karen Christensen, med visen "Jeg si'r det til min mor", og Inge Eriksen, med den muntre "Stakkels Hanne". Peter Langberg, viste sig at være en hel klavervirtuos. Sikkert, fint og dygtigt spillede han den krævende Chopin Vals i Es-Dur. Hermed sluttede 1. afdeling, der dygtigt var blevet ledet af lærerinde fru Inga Elken.
Skolebestyrer Vang Petersen ledede 2. afdeling, hvor 3. Mellem dygtigt sang en afdeling sange, hvorefter 4. Mellem og Realklassen rutineret sang "Gojawten" og "En yndig og frydefuld sommertid".
Afslutningen var meget smuk og stemningsfuld. Det var "Påskeklokken" med Jette Kruhöffer i solopartiet og Arne Jensen, med trompet solo. Det blev en virkelig oplevelse. Den vellykkede aften sluttede med "Der er et yndigt land", der blev sunget om fællessang17
1959
1960
1961 ved Valdemar Hansen begravelse kan man bl.a. læse
Pastor Hjørlund karakteriserede Valdemar Hansen som en af skolens gode støtter i kraft af hans retlinethed, retsindighed og punktlighed. Han hørte til dem, man kom til at holde af og have tillid til. Et pigekor fra Realskolen sang "Der er tre hjørnestene" og under salmen "Alt står i Guds faderhånd" blev båren båret ud af kirken18
1962
1963
1964 Skolens sangkor har ikke blot skolen glæde af, koret medvirker ved arrangementer for de ældre i og uden for Jyderup bl.a. i Saxkøbing, og fik fin placering i sangerdysten "Fra kyst til kyst"19
1965
1966
1967
1968 dec.; Husmorforeningen julefest - Jyderup Realskoles kor går Lucia optog
Det er sidste frist for tilmelding til Jyderup Husmoderforenings julefest på hotel Skarridsø torsdag aften. Programmet bliver alsidigt med juletale ved repræsentant Gybel Jensen, Lucia optog ved piger fra Jyderup Realskole og Kollegium, kaffebord, sang og musik. gavespil mm. Tilmelding nødvendig af hensyn til kaffebord20


Smukt Lucia optog ved Husmoderforeningens julefest
Efter denne gribende juletale af hr. Gybel Jensen fulgte et smukt Lucia optog, dannet af 24 piger for Jyderup Realskole, under ledelse af lærerinde frk. Ingrid Andersen. Smukt sang de julen ind med deres rene pigestemmer.
Der serveredes nu rigtig julekaffebord ved de smukt pyntede borde og fru Anna Møller Hansen takkede Gybel Jensen for hans smukke juletale og overrakte en æske cigarer, og formanden takkede ligeledes lærerinde frk. Andersen og Realskolen for det hyggelige indslag, og overrakte en stor æske chokolade til frk. Andersen21
Jyderup Realskoles kor dec. 1968


1968 sept.; I artiklen skolen for børnenes skyld oplyser skolebestyrer Peter Hehnel:
Vi er f.eks. ved at oprette et skolekor, ledet af sangpædagog fru Birgit Rasmussen22

Jyderup Realskoles kor har medvirket ved en koncert i Folkets Hus på Enghavevej. Koret medvirkede ved en lignende koncert i 1968 (Se koret 1970)27
1969 sept.; De elsker at synge - også udenfor skoletiden
Derfor går en halv snes piger fra Jyderup Realskole på sangskole i Svinninge
For nogle af elever på Jyderup Realskole er det ikke nok at synge i den ene ugentlige, sangtime, som skoleskemaet giver lejlighed til. For dem er ønsket om at synge så nogenlunde blevet opfyldt ved at de er blevet medlemmer af skolens kor, men der er stadig nogle tilbage, der ønsker at pøve og bruge deres stemme endnu mere.
Det var en flok piger af den sidste kategori, der en eftermiddag i denne uge for første gang var samlet hos skolens sanglærerinde, sangpædagog, fru Birgit Rasmussen, Torslundevej 18, Svinninge.
Jyderup Realskoles kor 1969


I sangtimerne i skolen er der ikke så meget tid til at tage sig af den enkelte, og efter en del snakken frem og tilbage blev pigerne enige med deres lærerinde om at starte en sangskole. Der er foreløbig godt en halv snes elever, men det viste sig snart, at mange flere var interesserede.
Fru Birgit Rasmussen fortæller, at der står ligeså mange på venteliste, men foreløbig må de første 10 elever gå i gang. Større kan holdet vanskeligt være, hvis alle skal have noget ud af undervisningen, og af tidsmæssige grunde må hun indtil videre sige nej til at undervise mere end et hold.
Alle pigerne på holdet er tilknyttet pigekoret på skolen, men på sangskolen drejer det sig ikke så meget om korsang. Den er baseret på at uddanne den enkelte.
Birgit Rasmussen vil drive sangskolen på samme måde som den sangskole, hun havde i Kalundborg, og som hun holdt op med, da hun sidste år rejste til Svinninge. Pigerne vil få noget viden om musikkens historie, de vil få en orientering om kendte komponister og så vil de få trænet deres stemmer.
Spørger man pigerne, hvad de helst vil synge, lyder svaret: Udenlandske sange, helst engelske, og det vil de også få lov til. Endvidere har Birgit Rasmussen tænkt at indøve forskellige operettestykker med pigerne. De skal opføre små partier, og det vil naturligvis ske i dertil hørende dragter.

Ikke eksamen
Det er meningen, at undervisningen skal afsluttes med en opvisning for forældre og lærere.
- Det skal ikke være en eksamen, det er sådan et kedeligt ord, siger fru Rasmussen. Vi vil bare vise, hvor langt vi er kommet.
Det vil pigerne også selv kunne konstatere, når vinteren er gået. Ved den første undervisningsdag, indsang pigerne et nummer på et bånd. De regner med tydeligt at kunne høre forskellen, når de om nogle måneder skal synge den samme sang.
Musikken og sangen har rigtigt fået indpas på Jyderup Realskole. Fru Rasmussen fortæller at der er planer om, at skolekoret skal deltage i radioens konkurrence

Sangerdyst fra kyst til kyst! (incl. riv-ud-side til sangdysten 1970-71)
Endvidere får alle, de elever, der har lyst til det lejlighed til at lære at spille på et eller andet instrument, og det hvad enten det drejer sig om harmonika, tromme, guitar eller fløjte.
En af sangskolens elever Majbrith spiller harmonika, og hun er ikke ukendt med at skrive viser.
Hun leverer både tekst og melodi, og hun er ikke i tvivl om, at hun engang skal vælge sig en beskæftigelse, så skal det være noget med sang og musik23
Jyderup pigekoret er da også her i den sidste tid blevet bedt om at medvirke ved forskellige arrangementer, oplyser fru Rasmussen, og vi har med glæde modtaget disse indbydelser, i øvrigt er man i gang med at forberede julens Lucia optog.
Det er ikke kun Jyderup koret fru Birgit Rasmussen har fået med i "Fra kyst til kyst". I eftermiddag er radiovognen på "Solgården" i Kalundborg, hvor fru Rasmussen leder et pigekor fra Kalundborg og omegn24

1969 december gæster på kollegiet og koret holder Lucia optog


1970 april Jyderup Realskoles kor sang for rekonvalecenterne
Jyderup Realskoles kor april 1970

Jyderup Realskoles pigekor, 31 i alt, under ledelse af Birgit Rasmussen, Svinninge, var mandag aften i april inviteret til lolland, hvor de på Maribo amtsplejehjem sang for rekonvalescenterne. Arrangementet der foregik i hjemmets festsal, blev en kæmpe succes, og det dygtige kor lønnedes med stort bifald efter hver enkelt afdeling. Koret fik i øvrigt en helt enestående modtagelse, idet de blev trakteret med aftensmad ved ankomsten, og senere blev der serveret sodavand og pølser. Efter koncerten var der arrangeret lidt fest med dans, og de mange piger dansede med patienterne. I turen deltog også lærerinderne fru G. Frederiksen og frk. Ingrid Ørum Andersen, samt lærer John Larsen og frue og forstander P. Hehnel og frue, på hvis foranledning arrangementet var kommet i stand, idet forstander Hehnel var kendt på hjemmet fra tidligere arrangementer fra sin tid ved Horslunde Realskole. Fra den vellykkede koncert har vi fået ovenstående billede, der viser det dygtige pigekor, samt den 13 årige Linda Mortensen, Kalundborg, i solosang26

Sangkoret 1970
Øverst fra venstre:
Majbrith, Susan, Birgitte Hvass, Marianne, Anni Leerbeck, Lise Herbst Berg, Jette H., Lisbeth Hehnel,
Midterste række:
Frk. Hansen, Birthe, Aase Enemark, Fru Rasmussen, Eva, Jeanette Bock65, Annette64, Birgitte,
Nederste række fra venstre:
Annette, Linda, Mette Winkler63, Helle Taarn64, Sabrina, Yvonne, Merete64, Hanne, Stina Thorsten Christensen64, Mai-Britt64, Anett Dyrevig64 , ? .
Billede af Jyderup Realskoles sangkor fra Lise Herbst Berg 2013
Jyderup Realskoles kor 1970

1970 sept. Koret underholdte til Kontaktudvalgets mødeKollegiet
1970 9. dec; Jyderup Realskoles kor i Folkets hus (Realens pigekor og Simon Rosenbaum)
Jyderup Realskoles store pigekor under ledelse af sangpædagog, fru Birgit Rasmussen, Svinninge, er i aften, mandag, af direktoratet for Københavns forsorg, indbudt til at medvirke ved en koncert i Folkets Hus på Enghavevej. Koret medvirkede ved en lignende koncert i 1968, og der var stor begejstring for koret.
Lærerinder ved realskolen har de sidste dage syet 46 blå nederdele til korets piger, og for første gang bliver de i ens dragter, nemlig blå nederdel, hvid west, sidebluse, hvide strømper og guldsko27

ca. 15. december 1970; Lucia optog
Juletid advent - levende lys - den rene, hvide farve og klingende stemmer. Denne stemning herskede i går på Amtsplejehjemmet i Jyderup, da beboerne fik besøg af yndig Lucia piger fra Jyderup Realskoles pigekor. De ældre nød i fulde drag synet af de små åbenbaringer samt klangen af de fine stemmer - som i forening gjorde Lucia sangen og processionen til noget af en oplevelse29

og dagen efter; HusmorforeningenKollegiet
Derefter underholdt Realskolens dygtige pigekor under ledelse af musiklærerinde fru Birgit Rasmussen. Koret mestrede lige fint de smukke julesalmer og sange, som det mere muntre islæt, bl.a. "På loftet sidder nissen" med Jette Harboe som julenisse og den morsomme "Jeg så julemanden kysse mor" for kor og solist, med Anette Kragh som den lille pige på opdagelse i korridoren. Repertoiret var alsidigt og blev dygtigt gennemført. Bifaldet var stort og fortjent.
Forstanderen sluttede med at genfortælle Lucia legenden og knyttede tanker til denne, hvorefter han ønskede alle en glædelig jul.
Jyderup Realskoles kor dec. 1970
Luciabrud, Birthe Moth
"Santa Lucia"
Den søde Luciabrud, Birthe Moth med lys i håret, anførte Lucia optoget, mens alle sang Santa Lucia sangen. Alle lys i salen var slukket under det højtidelige optrin, som var med til at give aftenen en særlig stemning30

1970 deltager koret i sangkonkurrencen "kyst til kyst"

1971
I Jyderup Realskoles skoleblad Frikvarter juni 1971, Sangkoret i Sakskøbing.
Vi startede kl. 15.30 fra skolen mod Sakskøbing. Da vi var kommet over Storstrømsbroen gjorde vi holdt ved et cafeteria og fik en is. Vi startede igen og kom endelig til Sakskøbing efter 3 timer næsten døde af varme.
Da vi kom, fik vi en lille varm ret med franskbrød og en sodavand, og derefter spiste vi vores egne madpakker. Efter at have slugt maden, blev vi vist ind til et værelse, hvor vi kunne klæde om til kordragterne.
kl. 19.30 begyndte vi at sange vore sang. Da vi var færdige, bød vi op til dans og kl. ca. 21 fik vi pølser og sodavand. Derefter gik vi ind og kom i vores eget tøj.
Kl. 22 startede vi hjemturen og var hjemme kl. halv et. Vi gik dødtrætte i seng.... En god dag. Rygaard og Helle25

Månedens sang: Fra Frikvarter marts 1971
Månedens sang
1971 Forældremøde på Kollegiet april.
Sangkoret, ved Lise Bjørnc, Kalundborg, fik ligeledes bifaldssalver og i begge tilfælde var det lige fortjent. Koret underholdt med et repertoire der vekslede mellem det seriøse og det morsomme, og ind imellem underholdt Helle med guitarspil. Det blev en festlig afslutning på en positiv dag, som alle parter udtrykte glæde for31
Ved samme forældremøde på Kollegiet opførtes Fortryllelsen32


1971 14. dec.; Lucia dagen smukt indledt Jyderup Realskoles kor dec. 1971
Jyderup Realskole dygtige pigekor, ledet af musikpædagog fru Birgit Rasmussen, indledte Lucia dagen i går, mandag den 13. december 1971, på smuk måde, ved at glæde beboerne på Amts plejehjemmet i Jyderup med deres dejlige sang.
Kl. 9 begyndte optoget, med Lucia bruden i spidsen, bærende Lucia lysekransen på hovedet og fulgt af sine 28 terner med lys i hænderne.
De gik gennem de 3 fløje, syngende Lucia sangen, standsede op ved hver stue, hvor fire piger skilte sig ud fra optoget for at synge på hver enkelt stue. På hver fløj blev afsluttet med salmen "Dejlige er jorden"
Hele arrangementet var højtidsfuldt og smukt og var et dejligt islæt i hverdagen på Amts plejehjemmet.
Pigerne blev til tak beværtet med en forfriskning og bagværk33

og 16 december 1971, Underholdning
Pigekoret kom nu atter ind og under fru Birgit Rasmussens ledelse sang de sig ind i alles hjerter med en række julesalmer og lettere og morsomme ting som snemænd og nisser, og de høstede stort bifald. Fru Rasmussen fik blomster, mens der serveredes sodavand og kager til pigerne34

1972
1972 april; Forældreaften med succes på Jyderup Realskole
"Det var alle tiders!"
Der var blandt forældrene stor begejstring for den efterfølgende underholdning, som fik den enstemmige anerkendelse, at den var "alle tiders"
Musikpædagog fru Birgit Rasmussen ledede sit smukt syngende og dygtige pigekor og gjorde stor lykke med "Den syngende vagabond", "Kan du stoppe hoser" og "En vår er kommet". Lærerne Kirsten og Freddy Harthimmer, Dorte Knudsen og Edith Møldrup, havde ligeledes haft et formidabelt arbejde med dels indstudering af sketsches og optrin dels med kostumer og parykker m.m. Elever fra 6.a opførte "Operationen" og "Damen der tabe lommetørklædet", og helt forrygende lykke gjorde koret med optrinet "Børn i alle lande" med fremstilling af alle nationer fra hele verden, afsluttende med Danmark og optrinet "Her kommer Jens med fanen"! Det var succes for "alle pengene" og alle fik fortjent bifald. Det var meget, meget vellykket og der var lagt et kæmpearbejde i det35
Et dygtigt kor (skoleårets afslutning)
I to afdelinger underholdt skolens store og dygtige sangkor, akkompagneret af deres helt uforlignelige leder, musikpædagog fru Birgit Rasmussen, Svinninge. der var fejende tempo over en afdeling folkesange fra Polen, Holland og Ungarn, sunget i første afdeling, derefter fulgte en recitation af "Jeg er havren". Stor lykke gjorde den amerikanske "Amen", sunget som noget spirituals, med solist. Det var knagende dygtig gjort og den måtte gives da capo. Koret sluttede med den smukke sang: "Når igen det er slut på en dejlig dag" - og fik efter hver afdeling stort og fortjent bifald36

1972 dec.;
Vi nærmer os igen julen, og pigerne i Koret er allerede gået i gang med forberedelserne.
Det, pigerne glæder sig mest til, er næsten Lucia-dagen den 13. december.
Dagen har sin oprindelse i en gammel legende, hvori der fortælles, at en ung pige blev grebet af den kristne tro. Ved bøn helbredte hun sin syge mor, og i taknemmelighed over dette, lovede hun at vie sit liv til syge og fattige samt blive kristen. Hendes kæreste blev så vred over dette, at han angav hende som heks, og hun blev brændt på bålet.
Hvert år fejrer vi så lyset ved at lade Luciabruden komme med sit følge og bringe os lys som tegn på det gode i tilværelsen.
Her på skolen fejrer vi Luciadagen ved at lade alle elever samles i gymnastiksalen og overvære "Lucia optoget", men det er ikke blot eleverne, der har glæde af dette, også Jyderups beboere har bud efter pigerne, såsom Husmoderforeningen, Amtsplejehjemmet osv., og det er tydeligt, at pigerne selv føler, at de skaber julestemning og glæde med det. B. Rasmussen37


Koret sang ved husmoderforeningens julefestKollegiet
Koret deltager i juleafslutningskolen og på Kollegiet

1973
Den 15. april 1973 fyldte komponisten Kai Rosenberg (Onkel Kai) 75 år. Da elever her på Jyderup Realskole har sunget utrolig mange af hans sange, følte vi, at vi måtte sende en fødselsdagshilsen. Jeg var igennem hans søster Kamma Laurentz, og igennem pressen blevet klar over, at Onkel Kai sad ensom, blind og ude af stand til at klare sig selv i et lille hus i Nordsjælland.
Koret her på Jyderup Realskole indsang derfor et kassettebånd med en række af hans sange og sendte til fødselsdagen. Det blev til endnu større glæde end forventet. Jeg blev ringet op på selve dagen, og Onkel Kai fortalte, at dette bånd havde givet ham den største glæde, han havde følt i mange år. Fru Jo havde skrevet en fødselsdagssang - selvfølgelig på Spørge-Jørgen - som er han mest solgte ting, og den var naturligvis med på båndet.
Mandag den 4. juni 1973 skal koret synge på Amtsplejehjemmet, og vi har sammensat et muntert og afvekslende program, så vi håber, det bliver til en hyggelig eftermiddag.
Ligeledes er vi i fuld gang med prøverne til skoleafslutningen, og allerede den første weekend i det nye skoleår skal de atter stå klar, idet de dér skal medvirke til indvielsen af "Svømmebadet"
For Jyderup Realskoles Pigekor - Birgit Rasmussen38

1973 dec. 7.a's pavillon
7.a er en meget glad klasse lige for tiden. Vi har nemlig fået lov til at få klasseværelse i en af skolens nye pavilloner. Det er en pavillon med tre rum, et lille et til kladdehæfter og til rengøringsting. 7.a er nemlig delt op i hold, som gør rent en gang om ugen. Vi er 4 hold, de første er om mandagen, og der skal pudses vinduer om mandagen. De andre hold skal kun vaske gulv og feje og vaske talen. 7.a har haft indvielsesfest, og det blev en succes. Vi havde haft travlt med udsmykning af lokalet; vi havde også lavet en sang til begyndelsen af festen og en til slutningen. Alle lærere var med, der var nogle, som først blev inviteret lige før festen. Sangkoret kom over for at synge en hyldestsang. 7.a. fik nogle gaver af lærerne, og det var tre plakater og en stor papirblomst. Dette blev selvfølgelig hængt op hurtigt. Stina, 7.a60

I december 1973 har koret 5 års jubilæum. I 1973 skal koret gå Lucia optog 4 steder; på skolen, Amts plejehjemmet, i husmoderforeningen (på Kollegiet) og for første gang på De gamles Hjem i Snertinge.
Birgit Rasmussen takkes for de foregående 5 år39


1973 dec.; Herrerne er velkomne til husmødrenes julefest
Husmoderforeningen for Jyderup og omegn indbyder tirsdag den 11. december 1973 til den årlige julefest i Kollegiets sal på Søbæksvej. Som det er tradition er herrerne denne aften også meget velkomne.
Juletræer og levende lys vil være med til at forhøje stemningen når deltagerne samles om kaffebordene. Sangbogen tages flittigt i brug. Juletalen holdes af divisionschef fru Ane-Lise Søvndahl Petersen, Degnehuse, Jyderup. Realskolen pigekor synger julen ind med Lucia sangen, når de med tændte lys danner Luciaoptog. For dette arrangement står musikpædagog fru Birgit Rasmussen, Svinninge.
Bestyrelsen har indkøbt eller samlet et væld af dejlige gevinster, der kan vindes ved det sædvanlige julegavespil.
Der plejer at være fuldt hus til denne festlige aften, og det kan nok tiltrænges i denne lys- og varmefattige tid, at der tændes lys og spredes varme på en sådan måde, at det bliver en god optakt til julen40

1973 14. dec.; Til glæde for syge og ældre
Beboerne på Amts plejehjemmet fik i går dobbelt forsmag på julestemningen. Om formiddagen var der besøg af piger fra Jyderup Realskole. Lucia bruden med sine terner, der gik i Lucia optog gennem gangene, syngende Lucia sangen. Det var både smukt og stemningsfuldt41
Jyderup Realskoles kor dec 1973
Billedet herover er fra Amts plejehjemmet


Jyderup Realskoles kor 1973-74
Sangkoret med Fru Rasmussen 1973-1974.
Øverst fra venstre:
Hanne, Annette, Annette, Margit, Marianne, Hanne, Pernille, Pia, Ellen, Hanne, Anne.
Næst øverste række fra venstre:
Sabrina, Tina, Bente, Helle, Bo, Marianne, Lisbeth, Inger-Lise, Birte og Marianne.
Mellemste række fra venstre:
Maja, Majbritt, Stina, Jette, Ea, Betina, Yvonne, Bente, Birthe og Kirsten.
Nederst fra venstre:
Jeanie, Anne-Kathrine, Susanne, Jette, Ilse, Mette, Cif, Birgitta og Vivi.
Billedet fra Hanne Jalborg

1974
1974, februar - forældremøde
Mens men i øvrigt hyggede sig ved kaffebordet underholdte skolens sangkor, ledet af musik- og sangpædagog fru Birgit Rasmussen. Det dygtige kor fik stor bifald og medvirkede til forældresammenkomstens gode forløb42

Jyderup Realskoles skoleblad "Frikvarter" juni 1974, side 18. Jyderup Bogtrykkeri
Nu, da vi står ved skoleårets afslutning, er det en glæde at notere, at vi har større tilgang end frafald. Lidt vemodigt er det at tænke på, at en del af dem, jeg i år skal sige farvel til, er nogle af dem, der har været med til at starte koret, men jeg håber, at der så er andre, der er parat til at gøre en indsats for at udfylde deres pladser.
På minus siden kan vi i år notere, at det har været lidt svært at samle elever, fordi de har været spredt på henholdsvis Kollegiet, svømmehallen og Mørkøvhallen. Men alt i alt har vi haft en fin mødeprocent og nogle arrangementer, vi virkelig har haft glæde af. Sidst sang vi til konfirmation i Jyderup kirke, og det håber vi kan gøres til en fast tradition.
I øjeblikket arbejder vi med forældredag på kollegiet og med skoleafslutningen, og så glæder vi os til det nye skoleår, hvor vi rigtig skal tage fat i vort nye sanglokale. Vel mødt i det nye skoleår. Birgit Rasmussen44

Juni 1974; Sidst sang vi til konfirmation i Jyderup kirke, og det håber vi kan gøres til en fast tradition. Vel mødt i det nye skoleår. Birgit Rasmussen66

1974 dimissionsfesten
Sang og eksamensbeviser.
Skolens kor, under ledelse af musikpædagog Birgit Rasmussen, sang forskellige sange og fik fortjent bifald.
"Farvel du gamle skole" sangen der hvert år synges ved Jyderup Realskole og Kollegiums dimissionsfest - er aldrig blevet sunget med mere indlevelse end ved festen i lørdags på Jenny Mariehjemmet, det er i hvert fald aldrig før hændt, at flere af korets medlemmer er blevet overvældet af gråden.
Det fremgik også på anden måde, at det var en elsket skole der blev sagt farvel til. Efter indmarchen blev sunget "Frihed er det bedste guld"
En af skolens tidligere elever, fru Dorte Birch, Jyderup gjorde stor lykke med en sangafdeling
Koret sang derpå den omtalte sang "Farvel du gamle skole", og korets leder, fru Birgit Rasmussen rettede en tak til de elever der havde været med at oprette sangkoret43

1974 ”De musikalske venner” orkester fra Stedinghus, var 8. december 1974 på turne – til Kollegiet (Birgit Rasmussen kom hver onsdag og underviser i sang og klaverspil på Stedinghus, samt tog initiativ til husorkesteret på Stedinghus)62
1974 Julestuer Koret og elever fra Stedinghus underholdte til aftenunderholdningen ved skolens julefællesspisning på Jenny Mariehjemmet.
1974, 15. dec.; Jyderup og Omegnes Husmorforeningen afholdte deres julefest på Kollegiet. (koret synger og pt. er kilde ikke indsat evt. KF)
1974, 15. dec.; Jyderup og Omegnes Husmorforeningen afholdte deres julefest på Kollegiet.
Jyderup Realskoles pigekor i ens dragter, blå nederdele og hvide bluser, underholdt med alsidig sangafdeling, ledet af skolens eminent dygtige musik- og sangpædagog, fru Birgit Rasmussen. Bifaldet var stort og fortjent. En fællessang blev sunget og imens havde pigerne klædt om til smukt Lucia optog. Med de tændte lys vandrede luciabruden og hendes "terner" gennem salen, syngende Lucia sangen. Det var meget betagende og stemningsfuldt47.
Jyderup Realskoles kor 1974

Kalundborg Folkeblad 18. december 1974, side 6; Juleafslutninger ved skolerne
Ved Jyderup Realskole indføre man en juleafslutning. For første gang er der arrangeret julegudstjeneste kl. 9 i Holmstup kirke, hvor pastor Holger Hansen, Buerup, taler til eleverne, men hvor også Realskolens dygtige pigekor, under ledelse af fru Birgit Rasmussen, medvirker.
- Efter kirkegangen samles men på Realskolen til juleafslutning, inden man drager på juleferie50

1975
Vor tur til plejehjemmet "Hammershøj" [Jyderup Realskoles skoleblad "Frikvarter" juni 1975, side 14]
En torsdag eftermiddag i februar måned kørte vi med skolebussen og Berggrens bus til plejehjemmet Hammershøj på Tuborgvej. Per Hjort kørte den ene og fru Hehnel den anden bus. Plejehjemmet var stort og nyt, med grønne planter både udvendig og indvendig. Midt i hallen var et stort akvarium med guldfisk og skildpadder, som Marion straks ville have fat i, og før vi fik set os om, havde Marion fanget en skildpadde, men Anette Kragh skyndte sig at sætte den tilbage i sit rette element igen. Efter at vi havde trukket i kordragter, gav vi koncert i en time; ligeledes lavede vi fællessang med patienterne. Patienterne udtrykte stor glæde, og til slut fik Birgit Rasmussen overrakt en buket blomster af en ung pige i rullestol. Så spiste vi vores medbragte mad, og derefter gik turen til biografen, hvor vi så "Sønnen fra Vingården".
Pengene, vi slikkede op, havde vi fået i Karlstrup, da vi sang der, netop for at bruge dem på en eller anden tur. Så gik turen hjemad, og der blev flittigt sunget hele vejen, selv chaufføren havde lært alle vores sange. Alle syntes, det havde være en dejlig dag og en dejlig tur - undtagen Berggren, der ikke syntes, vi havde ryddet nok op i bussen. Pernille Krogh, 2. real b45

Sangkorets Roskildetur
Onsdag den 14. maj 1975 kl. 18.15 tog sangkoret afsted i busser fra Kollegiet, og under megen larm og halløj drog vi til Roskilde, hvortil vi ankom ved 19-tiden. Her klædte vi om og stillede op. Hehnel bød os velkommen, og vi sang. Det hele forløb næsten planmæssigt, og især Monas og Irenes "Hvem er det, der banker" gjorde stor lykke.
Da vi havde sunget, takkede en logebror for vor sang og fortalte lidt om logen. Vi fik en is og gjorde os så klar til hjemture. Klokken 21,30 var vi atter på Kollegiet. Vi gik trætte i seng, men det havde været en hyggelig aften.
Jette og Marianne 7.b46

Turen til Karlstrup
Sangkoret fra Jyderup Realskole var i Karlstrup kirke før jul. Vi tog af sted kl. 13 og blev kørt med skolebussen derud.
Kirken var ikke ret stor, men den var meget pæn alligevel. Sangkoret sang for nogle af byens borgere. Vi sang godt en times tid, og derefter tog vi ned til en lille skole. Der fik vi sodavand og wienerbrød. Derefter sagde vi pænt farvel og tog så hjem.
Det var en dejlig dag. Jeanie Petersen, 6.a48
Jyderup Realskoles kor 1975
Billedet frikvarter 197549

Til juleafslutningen i 1975 opførtes teaterstykket - striden om den gyldne økse og
musik- og sangpædagog Birgit Rasmussen kunne også notere en fin succes for sit sangkor, der underholdt med sange og optrin, også med stort bifald. Der blev på stemningsfulde måde afsluttet med Lucia optog, hvor Luciabruden og hendes terner sang Lucia sangen og til sidst "Dejlig er jorden", hvor alle sang med.
Der var megen glæde over den dejlig, og indholdsrige dag, hvad der fra de forskellige afdelingers side var gjort et stort arbejde for, at det skulle blive51

1975 dec.; "Den rette juleglæde"
Jyderup Pensionistforening holdte i går julefest på Jenny Mariehjemmet.
Der indledtes med velkomst ved formanden Albert Jensen, hvorefter der fulgte et stemningsfuldt Lucia optog med hvidklædte piger fra Jyderup Realskole. Det var meget smukt52

1975 udlån af Kollegiet december (Realskolens kor synger)

1975 20. dec.1975; Smuk juleafslutning
Jyderup Realskole og Kollegiums elever og lærerpersonale samledes i går i Holmstrup kirke, hvor juleafslutningen formede sig på smuk og stemningsfuld måde under medvirken af skolens kor og musikpædagog, fru Birgit Rasmussen, blev alvorlig syg under indøvelsen af programmet, men eleverne vedtog, at de selv ville forsøge at gennemføre det - og det klarede de på meget fin måde53

1976
Kalundborg Folkeblad 12. juni 1976, side 8; Der fører ingen sti til det træ, som ikke bærer frugt
Jyderup Realskole og Kollegiet holdt i går translokation for afgangsklasserne. I den nye sal på Søbæksgården. På grund af det store elevtal, var samværet denne gang ikke for alle elever på skolen, men begrænset til afgangsklasserne, forældre eller andre pårørende til disse elever, skolens lærerstab m.fl. til disse "med flere" hørte bl.a. også skolens kor, der under dygtig ledelse af sang og musikpædagog Birgit Rasmussen stod for den underholdende del af arrangementet.
Velkommen og sangen "Danmark nu blunder den lyse nat", indledte festlighederne, og i to afdelinger underholdte skolens kor med dejlig sang, akkompagneret og ledet af Birgit Rasmussen og hver gang belønnet med fortjent bifald. Det samme blev skolens lige så dygtige musikhold, som i en afdeling både spillede og sang.
Birgit Rasmussen har en speciel evne til at møde med helt nye indslag, og der var denne gang gjort særlig meget ud af underholdningen, således at hver afdeling gjorde forrygende lykke, bl.a. da "Elefantens vuggevise" blev illustreret med en halvvejs "zoologisk have" med forskellige dyr, festligt var også "Tuppen og Lillemor" en skuespillerparodi. Musikholdet var også ledet af Birgit Rasmussen med Marianne ved klaveret i den ene afdeling og ellers klaver, fløjte, to guitarer og kor, i alt en gruppe på 10 medlemmer, der både sang og spillede engelske og danske melodier54

I december 76 gik Jyderup Realskoles kor Lucia optog60
Jyderup Realskoles kor 1976
Marianne Bay Hede er Lucia brud
Jyderup Husmorforening 1976
1976 dec.; Til julefest husmoderforeningen - Søbæksgården (invitation til foreningens julefest)
Husmoderforeningens julefest Søbæksgården
Jyderup by har på Søbæksgården fået den helt ideelle store sal stillet til rådighed, og den var i aftes rammen om husmor foreningens dejlige julefest med ca. 100 deltagere, samlet om julesmykkede borde og salen yderligere pyntet med mange julesymboler og for enden af salen et stort juletræ med tændt lys. Formanden Fru Edith Møldrup, bød velkommen
og der blev sunget.
"Der er noget i luften". Musik - og sangpædagog fru Birgit Rasmussen beviste endnu en gang sin evne til at sammensætte et alsidigt underholdningsprogram, indledt med besøg af dyrene fra "Zoo", elefanter, aber, tiger mv., alt imens Birgit Rasmussen spillede og skolens kor sang "Sov sødt lille jumbo".
Birthe med kor sang "Nu har vi jul igen", efterfulgt af "Hvor gik min snemand hen", sunget af Malene. Realskolens musikhold foredrog "Født er vor frelser", hvorefter Silver med smuk baryton sang "Der var engang i Betlehem", med engelsk tekst. Musikholdets program sluttede med "En rose så jeg skyde". Der var stort bifald efter hver afdeling, også da det vrimlede ind med søde nissebørn, der dansede "Nissedans"
Derefter fulgte det traditionelle og altid betagende Luciaoptog, hvor luciabruden og hendes mange terner kom ind med tændte lys syngende luciasangen, "Kimer i klokker" og "Dejlig er jorden". Dermed var der på rette måde lagt op til at lytte til juletalen og et juledigt73

1977
I tre afdelinger var der sang- og musikunderholdning, annonceret ved Lisbeth Hehnel, der selv medvirkede sammen med Charlotte Holmgreen og Carl-Christian Jespersen. Det klarede de til ug og fik fortjent bifald. Til de fællessange der blev sunget, akkompagnerede organist Aksel Mathiesen55


Jyderup Realskoles kor 1977
Der er et billede fra Connie Lis; mellem 1976-1978, Sangkoret. Birthe, Connie , Silver, Ilse + billede (på koll.siden)
Bill. tilhører Connie Lis Mathiesen og fra før 12. juni 1978
Dec. 1977; 400 deltog i julestuer på Jyderup Realskole
Søndag aften var festlighederne henlagt til Jenny Marie hjemmets festsal, hvor forstander Peter Hehnel bød de mange mennesker velkommen. Det blev til nogle hyggelige timer, hvor man blandt andet så skolens dramatikhold opføre et lille stykke, skolens sangkor under ledelse af Poul Malmquist underholdt med sang og musik, og repertoiret var naturligvis stærkt præget af den kommende højtid. Piger fra sangkoret medvirkede i Lucia optoget, der er et traditionelt indslag i Realskolens julesammenkomst56
1977 dec.; omtale af musik som valgfag.
Mod slutningen af skoleåret er eleverne i 7., 8. og 9. klasserne af skolens erhvervsvejleder, lærer John Larsen, blevet orienteret om de muligheder, der i det kommende skoleår er for at søge ny viden inden for det område, der kaldes valgfag.
Eleverne kan frit vælge at deltage i en række fag, der for de flestes vedkommende er tildelt to ugentlige timer. Fagenes indhold beskrives herom:
Musik
Faget indeholder sang på mange former, sammenspil med hovedvægt på beat, jazz og latin.
Dertil dans og bevægelse; teori, herunder indlæring af noder og rytme. I det omfang, det er nødvendigt for at kunne spille sammen. Endelig musikalsk dramatik. Der instrueres i at spille på instrumenter. Egentlig instrumentundervisning skal aftales specielt71
Jyderup Realskoles musikhold 1977
Billedet herover musikholdet 1977/78
Søbæksgården har faget musik fået sit faste tilholdssted på førstesalen og er kommet ind i en særdeles god gænge - også hvad undervisningen i fritiden angår.
Musikundervisningen på Jyderup Realskole er for samtlige elever; dog undtaget elever i 6. og 7. klasserne. For 8., 9. og 10. klassernes elever kan musik vælges som valgfrit fag med 2 timer ugentlig. Mange elever fra 8., 9. og 10. klasse har benyttet sig af tilbudet, hvilket er glædeligt, da musik jo som bekendt er en stor del af hverdagen.
Målet med musikundervisningen er i korte træk at give eleverne kendskab til musikkens mange udtryksformer og gennem aktiv deltagelse at give dem muligheder for at opleve musikudfoldelse, enkeltvis eller i grupper.
Vi har på skolen udvidet vor instrumentsamling, så den nu omfatter: Guitarer, basguitarer m. forstærkeranlæg, klokkespil, xylofon, bongotrommer, nodetavle og forskellige rytmeinstrumenter.
Dette har muliggjort, at vi nu også kan beskæftige os med den rytmiske musik både individuelt og i en gruppe.
I timerne indøves forskellige sange, evt. med brug af instrumenter. Endvidere arbejdes med rytme, noder, dans og dramatisering.
I øvrigt var det rart at se så mange elever deltage med liv og sjæl i arrangementet i forbindelse med Kollegiets forældredag. Poul Malmqvist72

1978
Årets dimissionsfest (juni).
Realskolens musikpædagog Paul Malmquist, der i årets løb har arbejdet med musik og sang på forskellige klassetrin, underholdte i flere afdelinger med sine forskellige hold, og de høstede bragende bifald fra den store forsamling der deltog i dimissionsfestenSøbæksgården57
Fra venstre med stribet nederdel ?, herefter Liz Andersen, Tina, ?, Uwe Becker, Conny Lis, Inge R. Bock, ?
Jyderup Realskoles kor 1978

House of the rising sun, JEG 1978
Koret deltog i december under indvielsen af JEG med bl.a. House of the rising sun61

1979
1979 juni; Smuk dim. ved Jyderup Realskole
Efter velkomst ved konstitueret skolebestyrer Erhardt Jacobsen var der en underholdning af skolens 9. klasses musikelever, der under ledelse af musikpædagog Poul Malmquist, der først spillede nogle weinerklassikere for guitar, og i en anden afdeling en række selvkomponerede beatnumre, og høstede stort bifald58

Dec. 1979, Vang Petersen holder talen for husmorforeningenSøbæksgården og
Under ledelse af lærer Paul Malmquist sang skolens blandet kor tre julesange "Forlængst engang i Bethlehem", "Rudolf og rensdyret" samt en anno 1979 "I december". Sangene var til guitarakkompagnement og der var fortjent bifald efter hvert afsnit.
Derefter fulgte et smukt Lucia optog, som altid betagende med de hvideklædte, lysbærende elever, der vandrede gennem salen, syngende Lucia sangen59
1980
1981
1982


Kilder:
Kilde 1: Holbæk Amts Venstreblad 23. feb. 1942, side 3; Mønsted Friis jordefærd
Kilde 2: Jyderup Realskoles årsberetning 1946 side 9, Jyderup Bogtrykkeri, Jyderup
Kilde 3: Jyderup Realskoles årsberetning 1947 side 9, Jyderup Bogtrykkeri, Jyderup
Kilde 4: Jyderup Realskoles årsberetning 1948 side 9, Jyderup Bogtrykkeri, Jyderup
Kilde 5: Jyderup Realskoles årsberetning 1949 side 23, E. Christensen, Bogtrykkeri Jyderup
Kilde 6: Jyderup Realskoles årsberetning 1950 side 24, Jyderup Bogtrykkeri
Kilde 7: Jyderup Realskoles årsberetning 1950 side 23-24, Jyderup Bogtrykkeri
Kilde 8: Holbæk Amts Venstreblad 26. juni 1950, side 3; Afslutning Jyderup Realskole
Kilde 9: Jyderup Realskoles årsberetning 1953 side 4-5, Jyderup Bogtrykkeri
Kilde 10: Holbæk Amts Venstreblad 22. maj 1953, side 4; Sangaften med succes
Kilde 11: Sjællands Posten 26. november 1953, side 10; Flot program til julematine
Kilde 12: Kalundborg Folkeblad 20. maj 1954, side 3; Sangaften
Kilde 13: Kalundborg Folkeblad 23. dec. 1955, side 3; Juleafslutningen
Kilde 14: Holbæk Amts Venstreblad 25. maj 1956, side 4; Sangaften med succes
Kilde 15: Kalundborg Folkeblad 25. maj 1956, side 4; Jyderup Realskoles sangaften
Kilde 16: Kalundborg Folkeblad 30. nov. 1957, side 4
Kilde 17: Kalundborg Folkeblad 23. maj 1958, side 4; Sangaften med succes samt
kort omtale 23. maj 1958, Holbæk Amts Venstreblad, side 4; Underholdning
Kilde 18: Holbæk Amts Venstreblad 27. marts 1961 , side 4
Kilde 19: Kalundborg Folkeblad/Holbæk Amts Venstreblad Dim 1970, del 1 og 2
Kilde 20: Kalundborg Folkeblad 11. dec. 1968, side 6; Husmorforeningen julefest
Kilde 21: Kalundborg Folkeblad 13. dec. 1968, side 6; Husmorforeningens julefest
Kilde 22: Kalundborg Folkeblad 14. sep. 1968, side 6; Skolen for børnenes skyld
Kilde 23: Kalundborg Folkeblad 6. sept. 1969, side 6; De elsker at synge - også udenfor skoletiden
Kilde 24: Kalundborg Folkeblad 12. nov. 1969, side 6; Fra kyst til kyst
Kilde 25: Jyderup Realskoles skoleblad Frikvarter juni 1971, nr. 2, side 11. G. S. Offset/reklame 51 24 44
Kilde 26: Kalundborg Folkeblad 9. april 1970, side 6; JR koret sang for rekonvalecenterne
Kilde 27: Kalundborg Folkeblad 7. dec. 1970, side 6; Jyderup Realskoles kor i Folkets hus
Kilde 29: Kalundborg Folkeblad 15. december 1970, side 6; Lucia optog
Kilde 30: Kalundborg Folkeblad 16. dec. 1970, side 6; Husmorforeningen på Kollegiet
Kilde 31: Kalundborg Folkeblad 1. april 1971, side 6; Ros og tak fra Kollegiet
Kilde 32: Kalundborg Folkeblad 1. april 1971, side 6; Ros og tak fra Kollegiet
Kilde 33: Kalundborg Folkeblad 14. dec. 1971, side 6; Lucia dagen smukt indledt
Kilde 34: Kalundborg Folkeblad 17.dec. 1971, si 6
Kilde 35: Kalundborg Folkeblad19. april - KF, side 6; Forældreaften med succes på Jyderup Realskole

Kilde 36: Jyderup Realskoles skoleblad Frikvarter juli 1972, side 8+9. G. S. Ofsett/reklame
Kilde 37: Jyderup Realskoles skoleblad Frikvarter dec. 1972 side 12. Jyderup Bogtrykkeri
Kilde 38: Jyderup Realskoles skoleblad Frikvarter juni 1973, side 20
Kilde 39: Jyderup Realskoles skoleblad Frikvarter december 1973,side 10. Jyderup Bogtrykkeri
Kilde 40: Kalundborg Folkeblad 8. dec. 1973, side 6 Herrerne er velkomne til husmødrenes julefest
Kilde 41: Kalundborg Folkeblad 14. dec. 1973, side 6 Til glæde for syge og ældre
Kilde 42: Kalundborg Folkeblad 2. feb. 1974, side 6; Forældremøde
Kilde 43: Kalundborg Folkeblad 16. juni 1974, side 6; Farvel du gamle skole
Kilde 44: Jyderup Realskoles skoleblad Frikvarter juni 1974, side 18. Jyderup Bogtrykkeri
Kilde 45: Jyderup Realskoles skoleblad Frikvarter juni 1975, side 14. Jyderup Bogtrykkeri
Kilde 46: Jyderup Realskoles skoleblad Frikvarter juni 1975, side 14-15. Jyderup Bogtrykkeri
Kilde 47: Kalundborg Folkeblad 15. dec. 1974, side 6; Jyderup Husmorforeningen afholdte deres julefest på Kollegiet
Kilde 48: Jyderup Realskoles skoleblad Frikvarter juni 1975, side 15. Jyderup Bogtrykkeri
Kilde 49: Billede fra Frikvarter juni 1975
Kilde 50: Kalundborg Folkeblad 18. december 1974, side 6; Juleafslutninger ved skolerne
Kilde 51: Kalundborg Folkeblad 9. december 1975, side 6; Det var en dejlig dag
Kilde 52: Kalundborg Folkeblad, 11. dec. 1975, side 6; "Den rette juleglæde"
Kilde 53: Kalundborg Folkeblad 20. dec.1975, side 10; Smuk juleafslutning
Kilde 54: Kalundborg Folkeblad 12. juni 1976, side 8; Der fører ingen sti til det træ, som ikke bærer frugt
Kilde 55: Kalundborg Folkeblad 13. juni 1977, side 6; Afslutning
Kilde 56: Holbæk Amts Venstreblad 12. dec. 1977, side 10; 400 deltog i julestuer på Jyderup Realskole
Kilde 57: Kalundborg Folkeblad 12. juni 1978, side 6; Smuk dimissionsfest
Kilde 58: Kalundborg Folkeblad 18. juni 1979, side 7; Smuk dimissionsfest ved Jyderup Realskole
Kilde 59: Kalundborg Folkeblad 14. dec. 1979, side 7; Vang Petersen holder talen for husmorforeningen på Søbæksgården
Kilde 60: Kalundborg Folkeblad 18. dec. 1976, side 6
Kilde 61: Jyderup Realskoles informationsavis udgivet i december 1978, side 2-3, Trykkested; Jyderup Bogtrykkeri
Kilde 62: Christian 2 Real, Jyderup Realskoles skoleblad "Frikvarter" juni 1975, side 9. Jyderup Bogtrykkeri
Kilde 63: Mette Winkler 22. november 2014
Kilde 64: Stina Thorsteen Christensen 24. november 2013
Kilde 65: Jeanette Bock 25. november 2014
Kilde 66:
Jyderup Realskoles skoleblad Frikvarter juni 1974, side 18. Jyderup Bogtrykkeri
Kilde 67: Holbæk Amts Venstreblad 27. juni 1952, side 4; Nordisk aften på Jyderup Realskole
Kilde 68: Holbæk Amts Venstreblad 23. juni 1952, side 4
Kilde 69: Kalundborg Folkeblad 24. juni 1954, side 6; Pral ej af fædres ære, thi hver har kun sin
Kilde 70: Jyderup Realskoles skoleblad Frikvarter dec. 1973, side 14; 7.a's pavillon
Kilde 71: Jyderup Realskoles skoleblad Frikvarter juni 1977, side 31
Kilde 72: Jyderup Realskoles skoleblad Frikvarter dec. 1977, side 8
Kilde 73: Kalundborg Folkeblad 15. dec. 1976, side 6; Husmoderforeningens julefest
Noter
a) Desværre ingen dato
b) Der ses ingen Karen C, men en Kirsten C for dette skoleår
c) Lise Bjørn er søster til Birgit Rasmussen som træder til og hjælper ved Birgit's sygdom

Fra Charlotte Kwasniak 20/11.14; Vores dejlige korlærer Birgit Rasmussen gik bort for 4 år siden og hende barnebarn Camilla kører Birgits kor videre i Svinninge. Birgit er det bedste jeg oplevede på kostskolen. Hendes kor og musikundervisning kom til at få stor betydning i mit liv. Jeg fik klaverundervisning af Birgit og senere guitarundervisning af hendes datter Lotte. Er der nogle der kan huske koret og vores øvere hjemme hos Birgit i hendes hyggelige stuer? Og turen til Sverige til hendes sommerhus?
Charlotte gik på Jyderup Realskole fra skoleåret 1973/74-1976/77

Fra Arno Schødts 19. juli 2015 (har lige læst at Birgit er gået bort); hvor trist. Har først lige set det og husker tydeligt de hyggelige stunder hos Birgit Rasmussen. Jeg sang iøvrigt en duet med Hehnels datter til en forældredag... Sjovt og hyggeligt akkompagneret af Birgit
Lisbeth gik ud af 2. Real i 1974 og pt. ses Arno 1972/73 i 7. klasse

I frikvarter ses koret:
1971, marts nr. 1: side 16 og side 18
1971, dec. nr. 3: riv ud side, Sang dysten 70-71 (side 14)
1972, nr. 1. side 4 og riv ud side 8-9
1973, juni side 20, 21
1973, dec. side 10
1975, juni side 14 og 15
1977, dec- side 8 Paul Malmqvist

Kilde 28: Kalundborg Folkeblad 1. april 1971, side 6; Ros og tak fra Kollegiet (Slettet)

Sidst opdateret 27. maj 2017
©Jyderup Realskole