Stedinghus


Inden 1925 byggede Viggo Christian Jensen i herskabelige stil Stedinghus for enden af den dengang ny anlagte
Chr. F. Jensens Vej til sig og sin familie. De boede i Stedinghus indtil Viggo Christian Jensens død i 19371
Chr. F. Jensens vej 8, 4450 Jyderup
Matr. nr. 15 CS, 39 B, 700 ad, (1913-1940: 15 ds, 15 cs, 15 ds)


Stedinghus
Billedet tv. er fra Frikvarter 1977
Stedinghus
Billede th. fundet ved søgning på internettet 2013


Viggo Christian Jensen var ældste søn af Chr. F. Jensen2 og bror til William R. Jensen (Søbæksgården)

Måske boede kammerjunkerinde Maggi van der Maase i huset 1939-1959

fra 1959 Inspektør Lasse Prom og frue, til 1. marts 1964 hvorefter hr. og fru Steding-Jessen der opretter hvilehjem

1964
Fru Steding-Jessen opretter hvilehjem.
Hr. Steding-Jessen var førstelærer (pensioneret) fra Dalby ved Kolding.

1965 juli skrives i Kalundborg folkeblad; Fru Steding-Jessen, ”Stedinghus” har solgt det smukke og pompøse hvilehjem til diakon Svend Johansen og hustru, sygeplejerske fru Anna Johansen. Hvilehjemmet blev for knapt et par år siden oprettet af fru Steding-Jessen. Fru Steding-Jessen var vinteren 64 faldet ned i kælderen og pådrog sig brud på rygsøjlen samt brækkede benet 2 steder. Fru Steding-Jessen og mand flytter til Dalby5

1971; Hr. og fru Larsens købte Johansens hvilehjem6
Familien Larsen har købt en ejendom, hvor der bor 24 elever. Denne, der drives under navnet "Stedinghus kostskole", ledes i det daglige af fru Gaarde23

Stedinghus Plejehjem bliver til kostskole
De første 3 år var Hr. Jens Gaarde og fru Gaarde daglige ledere på Stedinghus, John Larsen og Fru Hildegaard boede på Kollegiet
Fra Bo Laursen, Gaarde var forstander før Hr. og fru Larsen7

1973
Fire drenge i fare - Elever fra Stedinghus

1973/74 Fællesbillede fra Stedinghus
Fællesbillede fra Stedinghus ca. 1974-75

Øverste række fra venstre: Lotte, Jan Lund, Hr. John Larsen, Fru Hildegard Larsen, Fru Elly Gaarde, Hr. Jens Gaarde, Dorte, ?, Per Gaarde,
Midterste række fra venstre; Marion Larsen, ?, ?,?,?, ?, ?, ?, ?, ?, Lars-Erik Rydberg, ?,?,?
Nederste række fra venstre: Mai-britt Larsen, Ken Gaarde, ?, ?, Bo Ebbesen, ?,?,?,?, og sidst Martin
Fællesbillede fra Jack Fried; Jack Fried nævner også Kim Godiksen, Walde


1974, 8. maj – Jyderup Realskole udvider.
Her ses omtale af at Jyderup Realskole udvider, med en ny elevfløj på Stedinghus. Den nye fløj bliver placeret i det nuværende kollegiums have. Fløjen skal indeholde 10 dobbeltværelser til i alt 20 elever.
Det er en ganske stor bygning, der vil få et grundareal på 31,5 x 10 meter, og man agter at udnytte 1½ etage af bygning. Den halve udnyttede etage på loftet betyder, at man kan indrette opholdslokaler, tekøkken og andre fritidsfaciliteter for de elever der skal bo i den nye bygning. I selve stueetagen bliver indrettet 10 dobbeltværelser alle med selvstændigt bad og toilet. Endelig skal der i stueetagen også indrettes en lærebolig som Hr. og Fru Larsen vil flytte ind i.
Firmaet Aksel og Lars Jensen, Mørkøv forestår murerarbejdet, mens Erik Johansen, Mørkøv har fået overdraget tømrer- og snedkerarbejdet, Hans Sørensen, Jyderup står for blik- og sanitetsarbejdet, mens Poul Christensen, Jyderup udfører el arbejdet8 (Næsten enslydende tekst i Frikvarter juni 1974, side 10
1974 april Stedinghus i Jyderup udvides med ny elevfløj. Med plads til yderligere 20 elever. Stedinghus Kostskole på Chr. F. Jensens Vej i Jyderup udvides nu med en ny elevfløj, der bliver opført i haven og som får ti dbl. værelser og her med plads til yderligere 20 kostelever, oplyser forstander John Larsen, Stedinghus drives under Jyderup Realskoles Kollegium, og der stilles stadig større og større krav til de faciliteter kosteleverne skal sikres, hvis man vil gøre sig håb om at være med tiden. I Stedinghus er der i hovedfløjen 12 dbl. værelser med 24 elever, og efter nybygningen kommer man nu op på at kunne tage 44 kostelever.
Selvstændigt bad og toilet i lighed med værelserne på Kollegiet på Søbæksvej. Endelig opføres der i stueetagen en lærerbolig, som John Larsen selv flytter ind i, for herfra selv at forestå tilsynet med den nye elevfløj, et hverv hidtil har John Larsen forestået på drengeafdelingen ved Kollegiet på Søbæksvej.
Den nye fløj skal være færdig i juli måned, så den kan tages i brug ved det nye skoleårs begyndelse i august. - Man har taget elever ind, så der bliver hektiske arbejdsdage på byggepladsen frem til juli måned.
Det er firmaet Aksel og Lars Jensen, Mørkøv, der forestår murearbejdet, mens Erik Johansen, Mørkøv, er overdraget tømrer- og snedkerarbejdet, blik- og sanitetsarbejdet, Hans Sørensen, Jyderup, og el-arbejdet Poul Christensen, Jyderup9
Stedinghu udvider
Billede fra Kalundborg Folkeblad 23. april 1974, side 6
Nye fløj Stedinghus
Billede fra Lisbeth Filthuth fundamentet til den nye elevfløj
1974 juli Rejsegilde Stedinghus
Stedinghus Kostskole, Chr. F. Jensensvej, Jyderup, holdt man fredag eftermiddag rejsegilde på den nye elevfløj, der skal stå klar til det nye skoleårs begyndelse.
På grund af elevernes Østrigsrejse var rejsegildet udsat 14 dage, så forstander John Larsen selv kunne være til stede. Stedinghus, der drives under Jyderup Realskoles Kollegium, kan efter nybygningen tage 44 kostelever. Den nye elevfløj er på 31,5 x 10 meter og indeholder 10 dobbeltværelser. Loftsarealet udnyttes med indretning af opholdslokaler, tekøkken m.m., og endelig bliver der i nybygningen lærerbolig, som forstander John Larsen selv flytter ind i.
I de hektiske arbejdsdag på byggepladsen har hersket et forbilledligt samarbejde håndværkerne imellem - alt fungerer fint og alle hjælper alle, hvor der er behov.
For murer står firmaet Aksel og Lars Jensen, Mørkøv, for tømrerarbejdet Erik Johansen, Mørkøv, blikkenslager - og sanitetsarbejdet, Hans Sørensen, Jyderup, og el arbejdet Poul Christensen, Jyderup10
Rejegilde Stedinghus

Nu mulighed for alle planlagte aktiviteter på det nye Stedinghus
Der er nu skabt mulighed for udfoldelse af al den aktivitet, der blev planlagt, da den ny fløj på Stedinghus rejstes. De 21 elever, der bebor nybyggeriet - alle fra 8. klassetrin og opefter, heriblandt tidligere Jyderup-elever, der nu går på gymnasiet i Kalundborg - har fået deres egen velindrettede tekøkken med tilhørende niche med bord og bænk, hvor der kan aftenhygges, og fotorummet er netop i disse dage blevet klar til vinterens fritidssysler. På den gamle afdeling, hvor de 25 små elever bor, fungerer hobbykælderen netop nu som jule-klippe-klistre-rum, og her genopstår i det nye år modelbanen, hvor børnene kan få mange dejlige timer til at gå med at bygge op, bryde ned og udvide "transportnettet" og dets landskabelige omgivelser. Dertil kommer, at diskoteket har gennemgået en kraftig fornyelse, ligesom knallert værkstedet nu er færdigindrettet. Det opfylder et stort behov ved at tilgodese elevernes interesse for mekaniske puslerier.
I slutningen af september var der forældremøde for pårørende til såvel større som mindre elever. Her blev fortalt om den udvikling, der har været på Stedinghus frem til idag, og man havde en drøftelse af ideer til årets videre arbejde med henblik på den bedst mulige udnyttelse af elevernes fritid.
Som fritidspædagogisk medarbejder er blevet ansat stud.mag. Jesper Bundgaard. Denne udvidelse af staben på Stedinghus har betydet, at det nu er muligt at imødekomme flere af børnenes ønsker om interessebetonet beskæftigelse i fritiden.
Og her er behovet særlig udpræget hos de mindre elever, for hvem en del konkrete tilbud gerne skal lægges frem.
Stedinghus
De større elever i den nye fløj kan i meget vid udstræking selv administrere deres tid, og vi finder det godt, at disse elever mere selvstændigt disponerer - selvfølgelig i erkendelse af det ansvar, der følger med den tillid, der vises dem. John Larsen24
1974 aug. Stedinghus istandsat
Generalforsamling september 1974
Stedinghus i Jyderup er man ved at færdiggøre en stor udvidelse med en helt ny fløj, og her er nu plads til 42 kostelever11

1974 Julestuer
Elever fra Stedinghus under ledelse af Birgit Petersen underholdte til aftenunderholdningen til fællesspisningen på Jenny Marie hjemmet.

Fællesbillede fra Kent B. Kantstrup og Lene Schrøder 1974/75
Fællesbillede fra Stedinghus ca. 1974-75

Øverste række fra venstre: ?,?,(evt. Lisbeth Ebbesen), Lone Gude Jensen, Mai-britt Larsen, Marianne Grossmayer, Rene Ebbesen,?,?,?, Bo Ebbesen, Lotte Wennergren,?,? ,2 sidst evt. Ole Nielsen, "sidst" Martin Hansen
Midterste række fra venstre: (de to damer yderst) ?, Fru Larsen, ?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?, Hr. John Larsen
Nederste række fra venstre: Lene Schrøder26,?,?,?,?,?,?,?, Peter Grøn26,?,?,?,?,?,?
Fra Heidi Støtterup Sloth 19/5.09 ved siden af Nina står Heinrich Lippert. Fra Kent B. Kantstrup 23/6.19 køkkendamen hed Hanne27 evt. Manley28 til efternavn


I 1975 Juni omtales Stedinghus udvidelse i skolebladet Frikvarter:
Stedinghus Kostskole på Chr. F. Jensensvej i Jyderup er nu blevet udvidet med en ny elevfløj, hvor 21 af de store elever, dvs. fra 8-10 Klasse på Jyderup Realskole er flyttet ind.
Den nye elevfløj, der er på 31,5 x 10 meter og i 1½ etage, indeholder 10 dobbeltværelser og et enkelværelse samt en lærerbolig, hvor forstanderparret John og Hildegard Larsen bor. I den øverste etage er der desuden indrettet en opholdsstue med åben pejs, fjernsyn, og med tiden er det meningen, der skal indrettes et mindre bibliotek. I forbindelse med opholdsstuen findes et lille tekøkken, og bag dette skal indrettes et fotorum. I underetagen står elevernes vaskemaskine, tørretromle og rulle.
I hovedbygningen, hvor der som hidtil bor 25 elever, hovedsagelig fra den yngste aldersgruppe, skal vi efter jul have indrettet et kombineret diskotek og spillerum i kælderen, således at opholdsstuen i stueetagen hovedsagelig bliver et læse, læse højt- og fjernsynsrum. Endvidere er der planer om igen at oprette et lille træværksted, som tidligere har eksisteret på Stedinghus. Skrevet af Birgit Petersen12

Aktiviteter Kalundborg Folkeblad 18. dec. 1975, side 6; Jyderup Realskoles skoleblad i ny og mere gedigen udgave
I den nye, tilbyggede fløj på Stedinghus, Chr. F. Jensensvej, Jyderup, er - i følge skolebladet - skabt muligheder for aktivitet. Den nye fløj bebos af 21 elever fra 8. klassetrin og opefter, heriblandt tidligere Realskole elever der nu går på Kalundborg gymnasium. De har fået deres eget thekøkken med bord og bænke i en niche.
I den gamle afdeling på Stedinghus har de 25 små elever nu en hobbykælder med klippe-klistrerum, modelbane m.m. Diskoteket er moderniseret, og knallertværksted er indrettet13

Fra samme (Frikvarter juni 1975) skriver Christian fra 2 Real;
Vi står op om morgenen, og efter værelseseftersyn spiser vi morgenmad kl. 7.30. Kl. 7.50 bliver der gonget, - og der er skolegang. Efter skoletid er eleverne fra 5. klasse og opefter delt op i forskellige hold; køkkenholdet møder kl. 14.30 og bliver delt op i mindre hold til aftente, tremælk og opvask, kartoffelskrælning og borddækning.
Haveholdt fungerer ikke rigtigt endnu, da haven så at sige er pløjet op på grund af byggeriet, men til foråret skal haven ”shines” op, og så bliver der nok at gøre.
Vaskeholdet består kun af de store, som har deres egen vaskemaskine. Tre værelser har en bestemt vaskedag om ugen, hvor de kun vasker deres eget tøj.
Birgit Rasmussen kommer hver onsdag og underviser i sang og klaverspil. Klaveret bliver brugt meget, især melodien I like the Flowers høres – indtil de lærer en ny. Men Birgit har sat gang i de musikalske venner, hvoraf vi er et par stykker. Vi har fået lavet et orkester, som den 8. december (1974) var på turne – til Kollegiet
Før weekenderne, hvor vi er her, er der ”vildt” slagsmål om at få lov til at være med til at bage. De små har opfundet en ny slags whist. De har en melding, som hedder ”prøvesol”. De en slags sol med en ”del” billedkort, normalt det man kalder ”grand-kort”. De øvrige spil bliver også brugt flittigt. Svømmehallen er næsten en fast hobby for mange af de mindre, og vi er også en del, der går til andre former for sport, som f.eks. fodbold, håndbold og trampolinspring. Mange af de store går på ungdomsskole om aftnen. Vi er alle medlemmer af Tornved kommunes filmklub, og de fleste af de store af ”Ungdommens teater” sammen med Kollegiet.
Kammeratskabet, syntes jeg, er det vigtigste på Stedinghus. Man kan sige en masse til hinanden, uden at nogen bliver sure.
Larsen har lavet lidt om på reglerne. Piger og drenge må være på hinandens værelser til kl. 22.00 uden at spørge nogen om det. EN betingelse er det dog, at vi af moralske grunde er tre på værelset. Den indbyrdes snak imellem lærer-elev er også lidt anderledes. Hvis der f.eks. er noget, man vil have lavet om, bliver det lavet om, hvis der en lille smule mening i forslaget14

Stedinghus ligger på Chr. F. Jensens vej 8 i Jyderup. Den bestod af en afdeling med 23 små elever og en afdeling på 23 store elever. Foruden elever, der fulgte undervisningen på Jyderup Realskole, var der på Stedinghus kostskole elever, der gik på gymnasium, HF og handelsskolen i Kalundborg eller gennemgik anden uddannelse i forlængelse af Realskolens afgangsklasser.
Forstander: Hr. John Larsen15

1976 august. var Jyderup ungdom på Georg Stage – kostskoleelever fra kollegiet, Birkegården og Stedinghus som var på bostedet i weekenden besøgte 28/29. august 1976 skoleskibet Georg Stage i Kalundborg havn17

ca. 77 Michael Angar Rasmussen; jeg husker at vi små på Stedinghus kravlede igennem ind (hækken) til på tømmerhandlens område og legede godt bl.a. med en del rockwool. Det skabet en hel del ballade på Stedinghus - rockwoolen var nemlig ødelagt - vi havde bare leget og det kløede efterfølgende helt vildt fortæller Michael (huus aug 2013) 16
1977 Julestue

I forbindelse med afskedigelse af lærer(JEG), klagede denne over flere forhold på Jyderup Realskole bl.a.
1979, 12. marts 1979 - KF, side 6 ; Nu skal formanden slagtes af x-lærere (Fyret lærer skiver klagebreve til "alle")
Men Frede Kildebjerg skriver ikke kun til bestyrelsen, han sender også breve til Tornved kommunes socialudvalg, til kommunens tekniske forvaltning, til Undervisningsministeriet og til Arbejdstilsynet. De fleste af de sager han har rejst er under behandling.
En enkelt er afgjort. Frede Kildebjerg har i et brev til Tornved kommune klaget over brandsikkerheden på Stedinghus Kollegium, hvor nogle af Realskolens elever bor. Brandkommissionen havde i februar en rutinekontrol på kollegiet, hvor der ikke blev konstateret nogen fejl eller mangler, med undtagelse af en dør, der skulle kunne lukke selv.
De øvrige sager bliver behandlet i nær fremtid hos de pågældende myndigheder18

1980, 24/1 Dramaholdet på JEG opfører "Captain Hart" for Realskolen og Stedinghus19

Erik Filthuth Filler ses at have været afdelingsleder på Stedinghus - det må være mellem 1979-8220

1981 Stedinghus fylder 10 år
Stedinghus kostskole beskæftiges syv faste medarbejdere, foruden John Larsen og hustru. Men derudover er der kvalificeret lærerkraft til lektiehjælp, samt deltids ansat fritidsmedhjælper. Elevernes daglige pligter er køkkenhjælp, og havearbejde, og de ældste elever i den nye afdeling holder selv deres værelser. Stedinghus fejrede sit 10 års jubilæum den 15 august 1981 og gaverne strømmede ind. Eleverne havde fri den weekend og var hjemme, derfor blev der lavet forskellige ting for eleverne torsdag den 20. august 198121

1985, 4. juni Kalundborg Folkeblad kan man læse om Forstander John Larsen der fylder 50 år Forstander John Larsen Stedinghus, Chr. F. Jensensvej, tilknyttet Jyderup Privatskole, fylder lørdag den 8. juni 50 år.
John Larsen er født i Hundested ud af en gammel skipperfamilie, og selv om lysten stod til havet, blev det andre baner han kom til at følge. Som ung uddannede han sig som maskinarbejder, og efter udstået svendeprøve læste han videre til maskiningeniør i København, og efter denne eksamen tog han på en kort ferietur til Tyskland, hvor traf sin tilkommende hustru Hildegard, der er fra Vestphalen i Ruhrdistriktet. Den nybagte ingeniør hjembragte sin hustru og fik i en kort periode ansættelse ved Frederiksværk Stålværk. Derefter ansattes John Larsen som ingeniør ved atomforsøgsanlægget Risø og underviste samtidig om aftenen ved Roskilde Højskole under Knud Heinesen. I 1962 fik John Larsen ansættelse ved Teknisk Skole og Maskinistskole i Nakskov, hvor han var indtil 1969. I denne periode tog John Larsen sin pædagogiske uddannelse.

Til Jyderup
En kort periode kom John Larsen som vikar til Horslunde Privatskole, hvor Peter Hehnel også var ansat, og da Hehnel blev skolebestyrer ved Jyderup Realskole fulgte John og Hildegard Larsen med, og de blev afdelingsledere ved KollegietSøbæksvej i Jyderup og underviste begge på den daværende Jyderup Realskole på Slagelsevej. Og hermed var deres videre skæbne i det væsentlige beseglet. De kom til at holde af Jyderup og byen dem. Men der var initiativ i det unge ægtepar. I 1971 købte de Johansens plejehjem på Chr. F. Jensensvej, hvor de oprettede en kostafdeling for de små elever ved Jyderup Realskole. Der var plads til 24 elever i alderen 7-14 år, og man har altid kunnet køre med fuld belægning. Men hvad værre var, da eleverne blev ældre, ville de ikke flytte fra Stedinghus til KollegietSøbæksvej.
I 1973 opførtes så en nye, moderne kollegiebygning ved Stedinghus med plads til 24 ældre elever i moderne 2-mands værelser med eget toilet og bad, og man var nu i stand til at have kosteleverne helt op til afgangen fra 10. Klasse.

I brochure fra 1981 fremgår det at Hr. John Larsen er forstander tlf.: 03-476660
Chr. F. Jensensvej 8, 4450 Jyderup
Elevtlf.: afdelingen for mindre elever 03-477049
Elevtlf.: afdelingen for større elever 03-477306
Optageler elever fra 3. klasse. 50 kostelever25

(1982) Men Stedinghus' Kollegiet er nu tilknyttet den nye selvejende institution Jyderup Privatskole og ikke som tidligere Jyderup Realskole.

Fremtidsplaner (fra 1985)
Hildegard og John Larsen havde yderligere planer for deres kollegievirksomhed i bestræbelserne for at skabe de bedste tænkelige forhold for eleverne.
I 1983 købte vi det tidligere Jyderup Fjerkræslagteri og "Eurogran" på skolevej 6 i Jyderup. Her lå nogle bygninger, som vi fandt, der kunne blive noget ud af siger John Larsen. Vi har foreløbig indrettet 4 dobbeltværelser for elever under EFG og HH, og disse elever forbliver som kostelever ved Stedinghus. De øvrige lokaler er vi i fuld gang med at indrette til aktivitetslokaler som kondirum, sports sal og hobbyværksteder tilgængelige for samtlige elever ved Jyderup Privatskole.

På spørgsmål fra journalist ved John Larsens fødselsdagsinterview, spørges John Larsen om der er yderligere planer for udbygning af Stedinghus? Ja, det er der. Da Tornved kommune på grund af den økonomiske stramning måtte lukke Jyderup Svømmehal, mistede vi en meget populær aktivitet. Vi havde fast svømning, og i dag sender vi vore elever til Kalundborg Svømmehal. Det har givet os planer om at opføre en tilbygning ved Stedinghus og her vil bl.a. indrette en mindre indendørs svømmepool. På første sal bliver der endvidere plads til en række nye elevværelser. Men der bliver ikke plads til flere elever. Ombygningen kræver, at nogle af de gamle værelser sløjfes, siger John Larsen. Det laves udelukkende for at højne standarden ved Stedinghus Kollegiet.
Denne nybygning er endnu på tegnebrættet, men også revisoren er inde i billedet, så den bliver ført ud i livet. Nu håber vi på en velvillig forståelse hos de kommunale myndigheder, så planen kan realiseres. John Larsen, der er blevet 100 pct. Jyderupper, har ikke kun helliget sig skolen og Stedinghus kollegiet, men har taget aktiv del i foreningslivet. Han har således i en årrække været i bestyrelsen for Turistforeningen og i ti år i bestyrelsen for Jyderup Svømmehal, hvor han også var den sidste formand, inden kommunen lukkede hallen. Endvidere er han skolevejleder ved Jyderup Privatskole og har et godt og gnidningsløst samarbejde med Jyderup Kommuneskole.

Halløj i gaden.
Personlig er John Larsen en jovial og venlig mand, der har det bedst tænkelige forhold til sine medmennesker, afholdt og respekteret af alle og vellidt af de mange børn og unge, han gennem årene har haft med at gøre.
På den runde dag på lørdag vil han få utallige beviser på den popularitet, han nyder. Og John og Hildegard Larsen har selv lagt op til, at der skal være halløj i gaden. Således er der reception på Stedinghus og derefter samles familie og personlige venner til frokost. Men fra kl. 18 er der "Åbent hus" i den dejlige have, hvor vi håber at se alle naboer, venner og hvem der i øvrigt har lyst til at være sammen os, siger John Larsen22

Billedet her er fra 2008 hvor John Larsen deltog i gensynsfesten på Erhvervsskolen, Slagelsevej, 4450 Jyderup. Erhvervsskolen udlånt af Erik Filthuth Filler og hører under Søbæk skole
Hr. John Larsen


Kilder:
Kilde 1: Stationsbyen Jyderup, side 119. Anders Hjorth-Jørgensen. Forlaget desAHJn
Kilde 2: Stationsbyen Jyderup, side 118. Anders Hjorth-Jørgensen. Forlaget desAHJn
Kilde 5: Kalundborg folkeblad, 23. juli 1965, side 4.
Kilde 6: Kalundborg folkeblad 4. juni 1985, side 6 Forstander John Larsen
Kilde 7: Kalundborg Folkeblad 11. august 1981; Stedinghus fylder 10 år samt oplyst af Bo Laursen
Kilde 8: Holbæk Amts Venstreblad 8. maj 1974, side 9, Jyderup Realskole udvider
Kilde 9: Kalundborg Folkeblad 23. april 1974, side 6;Stedinghus i Jyderup udvides med ny elevfløj
Kilde 10: Kalundborg Folkeblad 2. juli 1974, side 6; Rejsegilde Stedinghus
Kilde 11: Kalundborg Folkeblad 18. sept. 1974, side 6; Jyderup Realskole udvider med 7 lokaler på Søbæksgården
Kilde 12: Jyderup Realskoles skoleblad Frikvarter juni 1975, side 8
Kilde 13: Kalundborg Folkeblad 18. dec. 1975, side 6
Kilde 14: Christian 2 Real, Jyderup Realskoles skoleblad Frikvarter, juni 1975, side 9
Kilde 15: Jyderup Realskoles skoleblad Frikvarter, juni 1977, side 36
Kilde 16: Michael Angar Rasmussen
Kilde 17: Kalundborg Folkeblad 29. august 1976, Jyderup Realskole på Georg Stage
Kilde 18: Kalundborg Folkeblad 12. marts 1979, side 6 ; Nu skal formanden slagtes af x-lærere
Kilde 19: Krudtuglen 24. januar 1980 Dramaholdet på JEG opfører "Captain Hart" for Realskolen og Stedinghus
Kilde 20: 2013 februar Søbæk skole
Kilde 21: Kalundborg Folkeblad 11. aug. 1981; Stedinghus fylder 10 år
Kilde 22: Kalundborg Folkeblad 4. juni 1985; Forstander John Larsen fylder 50
Kilde 23: Jyderup Realskoles skoleblad Frikvarter, dec. 1971, side 2
Kilde 24: Jyderup Realskoles skoleblad Frikvarter, dem. 1975, side 16-17
Kilde 25: Brochure (Blå) Jyderup - skolerne. To kostskoler og en privatskole, 1981 Jyderup Bogtrykkeri
Kilde 26: Jette Nordal Andersen facebooksiden "Tidligere elever på Jyderup Realskole" 23. juni 2019
Kilde 27: Kent B. Kantstrup facebooksiden "Tidligere elever på Jyderup Realskole" 23. juni 2019
Kilde 28: Kalundborg Folkeblad 8. aug. 1974, side 6; Stedinghus
Noter:
Fællesbillede 1973/74 fra Jack Fried
Fællesbillede 1974/75 fra Kent B. Kantstrup og fra Lene Schrøder
Hvad skal vejen hedde?
Kilde 3 og 4 her er teksten flyttet og kilderne slettet

Sidst opdateret 23. juni 2019
©Jyderup Realskole