Vigtigere end at få gode karakter er det at være menneske

Afslutningsfesten på Jyderup Realskole 1951

Lørdag eftermiddag samledes forældre, elever og lærer i gymnastiksalen på Jyderup Realskole.
Skolebestyrer Aksel Knudsen sagde bl.a.:
Det plejer at være en glædens dag for os alle, men i år har vi sorgens stemning ved afslutningen, fordi skolen mistede to af sine kære, raske drenge ved den frygtelige ulykke på Skarridsø
Vi vil her på skolen ære deres minde

Et skolekor under overlærer Vang Petersens ledelse underholdt, og derefter holdt pastor Emil Sørensen festtalen, hvori han bl.a. sagde, at nu var spændingen og anstrengelsen forbi.
Det store i disse dage var "karakteren", men man må huske, at det er endnu vigtigere at lære at være et menneske med det rette tjenersind.
Det har man brug for i alle livets forhold.
Skolebestyreren uddelte derefter eksamensbeviser og bragte en hilsen fra lærerinde frk. Larsen, der i mere end 30 år har udført et værdifuldt arbejde ved skolen, men på grund af sygdom ikke kunne være tilstede ved afslutningen.
Fra elevforeningen EFJR uddeltes syv flidspræmier, fra lærerne en og fra skolen en.
Præmierne bestod af en bankbog med 25 kr.
Senere samledes realklassens elever og deres forældre hos skolebestyreren, hvor skovrider Bistrup, Torbenfeldt, og fabrikant Finnemann, Skamstrup, takkede på forældrenes vegne, og Anders Thastum på elevernes1


Kilde:
Kilde 1: Holbæk Amts Venstreblad 25. juni 1951, side 3; Vigtigere end at få gode karakter er det at være menneske

Sidst opdateret 4. marts 2015
©Jyderup Realskole