1952

Afslutning 1952
Skolebestyrer Vang Petersen holdt festtalen ud, fra H. C. Andersens eventyr "Klokken"a)
Det gælder for de unge, at de har et mål og en vilje til at nå frem.
Det vigtigste er ikke økonomisk gevinst, men at være et godt medmenneske.

Skolens kor sang et par sange, hvorefter skolebestyrer Valdemar Hansen ønskede eleverne en lys og lykkelig fremtid og uddelte eksamensbeviser og 11 flidspræmier.

Efter en forfriskning takkede skolebestyrer Valdemar Hansen, fru Gybel Jensen og frk. Lis Burehallb) for deres arbejde i skolens tjeneste.
Lærerne fik overrakt erindringsgaver af eleverne.

Lærer Jørgensen, Særslev, takkede på forældrenes vegne, og en af eleverne, som forlader skolen, takkede for årene, der var svundet.
Derefter sluttede man med "Dejlig er jorden"1

Læs også H. C. Andersens eventyr "Klokken"


Kilde:
Holbæk Amts Venstreblad 23. juni 1952, side 4
Note:
a) H.C. Andersen sit allegoriske eventyr, “Klokken”, hvor den er symbol på det underfulde i tilværelsen, som mødes i naturen og poesien – og i kirken.
Kilde: Den store danske 17/8.2013
b) Rettet Lis Burehall's navn i avisartiklen fra Jyderup Realskoles årsberetningen 1953

Sidst opdateret 4. marts 2015
©Jyderup Realskole