Flidspræmier

1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979
1980 1981 1982
Flidpræmie 1948
Ved afslutningsfesten uddeltes for første gang flidspræmier, de tildeltes Birgitte Kristensen, Kattrup, Lis Hansen, Jyderup, Inga Jensen, Faurbo, Ole Olsen, Bjergby, og Inger Christiansen, Hjembæk. De tre af præmierne var fra Jyderup Realskoles Elevforening, en fra skolens lærere og en fra skolen1

Flidspræmie 1949
Ved afslutningen den 23 juni uddeltes ligesom forrige år flidspræmier, 3 fra Jyderup Realskoles elevforening, 1 fra skolens lærere og 1 fra skolen. Præmierne tilfaldt: Laila Egede Glahn, Viskinge, Tove Stoll Pedersen, Bjærgby, Birgit Borg Nielsen, Godthaab, Grethe Sørensen, Svebølle, og Birthe Juul, Bjergsted2

Flidspræmie 1950
Der uddeltes 7 flidspræmier, hvoraf 5 var skænket af Jyderup Realskoles Elevforening, 1 af skolen lærere og 1 fra skolen. Præmierne tilfaldt: Bente Begtrup, København, Ruth Ertmann, Jyderup, Birgit Finnemann, Nybo, Kjeld Larsen, Bennebo, Grete Møller, Bregninggård,
Lili Christiansen, Hjembæk og Torkil Olsen, Højsted3

Flidspræmie 1951
Ved års afslutningen 1951 uddeltes 7 flidspræmier fra elevforeningen og 1 fra lærerne og 1 fra skolen. Følgende elever fik tildelt præmie: Inge Birch, r, Inge Madsen IV a, Tove Pedersen IV b, Niels Jacobsen, III a, Aase Petersen III b, Birthe Olsen III b, Niels Hjortsvar II a, Niels Henrik Jensen II b og Esther Jørgensen II b4

Flidspræmie 1952
Ved afslutningen uddeltes følgende præmier:
Elevforeningens 5 flidspræmier: Gyda Nielsen r, Bent Olsen IV b, Irene Falser-Hansen IV a, Erik Rasmussen II a og Jørgen Lund-Christensen I a.
Skolekredsens præmie for flid og dygtighed: Bente Kristiansen III b.
Skolekredsens bestyrelses præmie for god opførsel og godt kammeratskab: Palle Jørgensen r.
Boghandler Søvndal-Petersens bogpræmie til bedste elev i dansk i realklassen: Børge Nielsen
Lærernes flidspræmie: Lisa Slott Sørensen III a.
Skoles 2 flidspræmier: Birgit Larsen II b og Jørgen Petersen I b5

Flidspræmie 1953
Ved afslutningen uddeltes følgende præmier:
Elevforeningens 5 flidspræmier: Hans Chr. Jensen III b, Ruth Nielsen IV a, Palle Jensen IV b, Ruth Hvam II a, Ellen Hansen III b
Skolekredsens præmie for flid og dygtighed: Elin Petersen III b
Skolekredsens bestyrelses præmie for god opførsel og godt kammeratskab: Stephen Egede Glahn Realklassen
Boghandler Søvndal-Petersens bogpræmie til bedste elev i dansk i realklassen: Torkil Bo Olsen
Lærernes flidspræmie: Inger Petersen I a
Skoles 2 flidspræmier: Inge Mortensen I a, Birthe Nielsen III a6

Flidspræmie 1954
Ved afslutningen uddeltes følgende præmier:
Elevforeningens 5 flidspræmier: Inger Marie Madsen IV b, Ingeborg Kjær III b, Flemming Eriksen II a, Anni Jørgensen II b, Kirsten Brunaa I a
Skolekredsens præmie for flid og dygtighed: Hans Jørgen Nielsen r
Skolekredsens bestyrelses præmie for god opførsel og godt kammeratskab: Niels Hjortsvar
Boghandler Søvndal-Petersens bogpræmie til bedste elev i dansk i realklassen: Bente Kristiansen
Lærernes flidspræmie: Anne Lise Larsen IV a
Skoles 2 flidspræmier: Margrethe Gybel Jensen III a og Hanne Jensen I b7

Flidspræmie 1955
Ved afslutningen uddeltes følgende præmier:
Boghandler Søvndal-Petersens bogpræmie til bedste elev i dansk i realklassen: Birgit Øster Larsen r b
Skolekredsens bestyrelses præmie for god opførsel og godt kammeratskab: Birthe Nielsen r a
Skolekredsens præmie for flid og dygtighed: Anni Jensen IV b
Elevforeningens 5 flidspræmier: Anni Mikkelsen IV b, Lene Gylling Olsen III a, Tove Andersen II b, Inge Møldrup I a og Aksel Langberg Johansen I b
Lærernes flidspræmie: Tove Larsen r a
Skoles 2 flidspræmier: Arne Normand III b og Anni Christensen II a8

Flidspræmie 1956
Ved afslutningen uddeltes følgende præmier:
Skolekredsens bestyrelses præmie for god opførsel og godt kammeratskab: Fritz Møller Svendsen r a
Skolekredsens præmie for flid og dygtighed: Ella Rasmussen r b
Elevforeningens 5 flidspræmier: Jette Halkjær Jensen III a, Inge Birgit Nielsen II a, Niels Jentoft Olsen II b, Pia Hansen I a, og Kaj Zakarias Nielsen I b
Lærernes flidspræmie: Kirsten Pedersen IV b
Boghandler Søvndal-Petersens bogpræmie til bedste elev i dansk i realklassen: Ellen Hansen r b
Overlærer P. Larsens bogpræmie i dansk: Kirsten Larsen r a
Skoles 2 flidspræmier: Aksel Gybel Jensen III b og Kirsten Greve Nielsen IV a9

Der ses ingen oplysninger om flidspræmier i Årsberetningen for 1957

Flidspræmie 1958
Flidspræmier; for godt kammeratskab og god opførsel tildeltes Jens Olsen (R) præmie for bedste i dansk (evt. Boghandler Søvndal-Petersens bogpræmie) tildeltes Ane Skotte Poulsen og Mona Fast Jensen, og flidspræmier fik Kjeld Jørgensen, Sonja Carlsson, Margit Jensen og Ingrid Jensen10

1958 juni; godt arbejdsår for Jyderup Realskole
Vang Petersen uddelte derefter eksamensbeviser til 23 elever fra realklassen og 43 fra mellemskolen. Realklassen havde et pænt resultat, idet der ikke var nogen karakter under mg-. Af de 23 elever havde 2 mgx, 6 mg og 15 mg-. Ved mellemskoleeksamen havde 2 ug-, 7 mgx, 15 mg, 9 mg-, 7 gx og 3 g.40

Der ses ingen oplysninger om flidspræmier i Jyderup Realskoles årsberetning for 1959

Flidspræmie 1960
Ved afslutningen uddeltes følgende præmier:
Boghandler Søvndal-Petersens bogpræmie til bedste elev i dansk i realklassen: Lis Nilsson
Overlærer P. Larsens bogpræmie for dygtighed i dansk: Lis Rasmussen, realklassen
Skolekredsens bestyrelses præmie for god opførsel og godt kammeratskab: Mona Jørgensen, realklassen
Skolekredsens præmie for flid og dygtighed: Peter Langberg, IV ma
Skoles 2 flidspræmier: Eva Nielsen IV mb og Dan Sørensen III ma
Elevforeningens 5 flidspræmier: Inge Andersen III b, Jens Madsen III c, Steffen Jørgensen II Ma, Kirsten Jacobsen II mb, Annie Holmegaard Jensen IV ma
Lærernes præmie for flid: Hans Henrik Madsen IV mb og Jens Albert Madsen IV mb11

Desuden gav skolen og lærerne en særlig præmie for sjælden flid og interesse for en hel klasse. Det var 6 klasse der fik en københavnstur
Fra Kalundborg Folkeblad; Til Jyderup Realskoles 6. klasse vankede i går en særlig præmie for god opførsel og flid. Oprindeligt skulle den kun uddeles til en elev i denne yngste klasse, men da skoleinspektør Vang Petersen hævdede, at de alle havde gjort sig lige fortjent til præmien, måtte de tage den under et! Det blev til en gratis Københavnstur med besøg forskellige steder, forfriskninger, afslutning i Tivoli m.m. alt gratis.
Det siger sig selv, at der blev glæde over meddelelsen, og eleverne takkede skoleinspektøren med håndtryk12

Flidspræmie 1961
Ved afslutningen uddeltes følgende præmier:
Boghandler Søvndal-Petersens bogpræmie til bedste elev i dansk i realklassen: Svend Erik Nielsen, Mørkøv
Overlærer P. Larsens bogpræmie for dygtighed i dansk: Flemming Emil Nielsen, Buerup
Skolekredsens bestyrelses præmie for god opførsel og godt kammeratskab: Annie Holmegaard Jensen, Bennebo
Skolekredsens præmie for flid og dygtighed: Annette Møller, Mørkøv
Elevforeningens præmie til flittigste elev: Holger Valentin, Holmstrup
Skolekredsens flidspræmie: Flemming Thorsen*, Jyderup, Ellis Hansen, Jyderup, Hanne Weinreich, Mørkøv, Hanne Clausen, Særslev, Niels Skovgaard Rasmussen, Tornved, Vagn Z. Nielsen, Særslev
Lærernes flidspræmie: Solveig Holmegaard Jensen, Bennebo og Janne Hedegaard Nielsen, Grønnehavehus13
*Oplyst af Flemming Thorsen han fik en bankbog med 25,-kr.

Flidspræmie 1962
Ved afslutningen uddeltes følgende præmier:
Boghandler Søvndal-Petersens bogpræmie til bedste elev i dansk i realklassen: Eva Anne-Lise Nielsen, Hjembæk
Overlærer P. Larsens bogpræmie for dygtighed i dansk: Mona Thomasen, Jyderup
Skolekredsens bestyrelses præmie for god opførsel og godt kammeratskab: Svend Erik Gundersen, Jyderup
Skolekredsens præmie for flid og dygtighed: Dorte Birch Larsen, Buerup
Elevforeningens præmie til flittigste elev: Henri Kjær Larsen, Stokkebjerg
Skolekredsens flidspræmie: Ingrid Christensen, Jyderup, Jens-Peter Rasmussen, Kostskolen, Jens Madsen, Akselholm, Erling Olsen, Bryggergården Jyderup, Birthe Pedersen, Uglerup, Jette Filskov, Jyderup
Lærernes flidspræmie: Irma Olsen, Løgtved og Ingelise Jentoft, Jyderup
Vang Petersens præmie for ug i gennemsnit: Anne-Grete Gissemann, Føllenslev
Lærernes præmie for ug i gennemsnit: Ruth Jensen, Skellingsted14

Flidspræmie 1963
Der ses ikke oplysninger om flidspræmier for året 1963 i Jyderup Realskoles årsbereting15
Men fra Holbæk Amts Venstreblad;
De fire, der bestod realeksamen med udmærkelse er frk. Anne-grethe Gissemann, Føllenslev, hr. Christen Illemann Christiansen, Rønnekilde, frk. Jette Foglmann Andersen, Gislinge, og frk. Jette Ammekilde Nielsen, Sandby16

Flidspræmier fik følgende: frk. Jette Ammekilde Nielsen, Sandby (bedste dansk-eksamen), frk. Anne-grethe Gissemann, Føllenslev, hr. Erling Nielsen, "Løgtvedgården", Buerup (for godt kammeratskab). Frk. Kirsten Rasmussen, Høed, frk. Karen Lissi Petersen, Rådbjerg, frk. Connie Svendsen, Løjtved, og frk. Dorte Birch Larsen, Buerup. Desuden valgtes frk. Eli Rasmussen, Torslunde, til "humørpige" og fik overrakt en pengegave17

Flidspræmie 1964
Ved afslutningen uddeltes følgende præmier:
Boghandler Søvndal-Petersens bogpræmie til bedste elev i dansk i realklassen: Søren Frandsen, Rønnekilde (3. real)
Skolekredsens præmie for god opførsel og godt kammeratskab: Vibeke Hansen, Jyderup (2. real)
Skolekredsens præmie for flid og dygtighed: Hans Ravn Nielsen, Kalundborg (2. real)
Elevforeningens flidspræmie: Birgit Jørgensen, Gl. Svebølle (1. real) og Kjeld Spindler Pedersen, Astrup (1. real)
Skolekredsens flidspræmie: Torben Rasmussen, Hallebyore (1. real), Jens Juel Andersen (7. kl.), Elly Nielsen, Høed (6. kl.), Susanne Jensen, Jyderup (6. kl.), Ulla Jørgensen, Jyderup (5. kl.). Lærerpersonalets flidspræmie: Inge Margrethe Andersen, Jyderup (3. real)
Lærerpersonalets præmie til en munter elev: Lars Jakobsen, Jyderup (3. real)
Skolens præmie for kammeratskab og opførsel: Hans Jakob Flensted Andersen, Skamstrup (3. real) 16

Flidspræmie 1965
At tildele flidspræmier er altid vanskeligt, fordi mange flere har fortjent påskønnelse, end vi har præmier til, udtalte skoleinspektøren.
I hovedskolens 5 klasse gik flidspræmien til Bente Christensen, Tjørnevej, Jyderup
For 6 klasse: Lucy Vermey, Dyremosevej (Navn rettes - Loes Vermeij, 5. august 2018)
For 7 klasse B: Jane Rasmussen, Kalundborg
For 7 klasse A: Susanne Jensen, Fuglsangsvej, Jyderup
For 1 Real: Lisbeth Bjørn Jensen, Kalundborg
For 2 Real B: Lene Bonde Christiansen, Buerup
For 2 Real A: Birgit Jørgensen, Gl. Svebølle
For 3 Real A: Jørgen Jensen, Teglværksvej 53, Jyderup
For 3 Real B: Dorte Larsen, Kalundborg og Erik Vogensen, Kalundborg
Jyderup Boghandels ekstra bogpræmie til en flink og flittig elev, der har udmærket sig i dansk, blev tildelt Vibeke Hansen, Holbækvej 55, Jyderup17

Flidspræmie 1966
Bente Stilhoff Jakobsen – for godt kammeratskab20

Flidspræmie 1967
3 real: Jens Juel Andersen, Svebølle, 2 Real: Lise Søvndahl Petersen, Jyderup, 1 Real: Ulla Jørgensen, Jyderup
8 Klasse: Peter Christensen, Regstrup og Ole Christiansen, Rønnekilde, 7 Klasse Broder Mikkelsen, Jyderup, 6. Klasse: Lisbeth Telling, Jyderup, 5 Klasse Stampe Duus, Jyderup. Boghandler Søvndahl Petersens præmie til den bedste realist i dansk tilfaldt Birthe Nyborg (3. Real), Kollegiet og skolens præmie til den bedste kammerat tilfaldt Jan Holmberg, Kollegiet21

Flidspræmie 1968
Knud Hougaard overrakte de 13 dimittender deres eksamensbeviser og uddelte sluttelig en række flidspræmier.
Boghandler Søvndal-Petersen præmie til den bedste realist i dansk tilfaldt Mary Ann Schmidt.
Elevforeningen "EFJR"s flidspræmie tilfaldt Birthe Engstrup og Erna Børgager.
Skolekredsens flidspræmier: Inge Thurø og Michael Christensen
Skolens flidspræmie: Kirsten Jensen, Thina Milsted, Børge Rasmussen og Helle Bach og lærernes bogpræmie tilfaldt Erik Holst
Herefter var den egentlige skoleafslutning forbi, og realisterne med forældre, samt skolens bestyrelse og lærerne samledes til kaffebord i tilstødende lokaler22

Flidspræmie 1969

Flidspræmie 1970
Det må være ret enestående, at tre søstre samtidig får tildelt flidspræmier, som det her blev tilfældet med Jane, Pia og Stina Christensen. De tre piger er døtre af arbejdsmand Freddy Christensen, ”Stedet”, Katrinebjerg, Holmstrup sogn23
Ved translokationen for Jyderup Realskole og Kollegie uddelte forstander Peter Hehnel flidspræmier til en række elever
Boghandler Søvndal-Petersen bogpræmie til den bedste elev i dansk i 3. real, gik til Lars Villemoes, Kollegiet, Connie Ertmann Rasmussen, Slagelsevej, fik skolens bogpræmie for flid, og det samme gjorde Bente Christensen, Lyngvej, Jyderup, begge fra 3. real. Jan Erik Rasmussen, Kollegiet, 9. klasse skolens bogpræmie.
For 2. real Jane Christensen, Holmstrup, elevforeningen EFJR's flidspræmie, en bankbog med beløb. 1. real, Ulla Mortensen, Kollegiet, Realskolens flidspræmie, en bankbog, 8. klasse Hans Engelbrecht, Kollegiet, EFJR's flidspræmie, 7a. Bente Saxtoft, Svebølle, Skolekredsens flidspræmie, skolekredsens flids præmie, bankbog24
- de mindre klassers flidspræmier er ikke med i artiklen fra Kalundborg Folkeblad, (3-6. klasse får også præmier), kan være fordi der er afholdt afslutning anden dag end translokationen.
Mette Winkler 5 kl.42 (oplysninger evt. fra frikvarter)
Anette Kragh 4. kl. og Linda Mortensen, Johan Jørgensen 6 klasse (oplysninger evt. fra frikvarter)

Flidspræmie 1971
4. kl. Anett Dyrevig, 4. kl. Mai-Britt Larsen, 5. kl. Lone Beiler
8. kl Bente Agnete Saxtoft, 8. kl. Per Sørensen,
10. kl. Diane Kathleen Christophersen, 2. real Christian Stampe Duus, 3. real Vibeke Helen Larsen og Gertrud Breum Petersen

Flidspræmie 1972
Viceinspektør Hougaard uddelte flidspræmier to fra Boghandler Søvndal-Petersens til henholdsvis Anne Hetmar, Kollegiet, og Kim Nielsen, Kollegiet. Fra "EFJR" til Lise-Lotte Mogensen, Kalundborg og Grete Terp, Kollegiet, skolens flidspræmie til Hanne Jalborg, Kollegiet og Bente Klæstrup Andersen, Jyderup, Bent Thomassen, Lille Stokkebjerg pr. Jyderup, Vivi Andersen, Snertinge og Søren Beck Jacobsen (Sud), Kollegiet.
Lærer Freddy Harthimmer overrakte boggaven for godt kammeratskab til Majbritt Bentzon25

Flidspræmie 1973
Viceinspektør Knud Verner Hougaard uddelte flidspræmier. To var skænket af Boghandler Søvndal-Petersen, og gik til Birgitte Strøckel og Pia Falk Jensen
Flidspræmier fra elevforeningen EFJR og fra skolen gik til Karen Bodil Jørgensen, Mørkøv,
Bente Heinrichsen, Snertinge, Birte Due Nielsen, Kollegiet, Ilse Nielsen, Kollegiet og Jesper Herlev Christiansen, Jyderup tidligere Godthåb26

Flidspræmie 1974
Viceinspektør Hougaard uddelte flidspræmier, dels fra Boghandler Søvndal-Petersen, dels fra elevforeningen EFJR og fra skolen. De gik til Kirsten Olsson, 3. real, Henrik Høj Petersen, 10. kl., Kim Vestergaard og William Gottlieb, henholdsvis 3. real og 10. klasse27

Flidspræmie 1975
Boghandler Søvndal-Petersens præmie for den bedste stil i 3 Real uddelt til Niels Hyrup Jørgensen, For den bedste stil i 10. Klasse, uddelt til Marianne Fomsgaard Andersen og Maj-Britt Andersen.
Flidspræmie fra lærerne gives til Susanne Glyming, 10 Klasse og Svend Erik Petersen 9.a samt John Nielsen 9.b28

Flidspræmie 1976 13 i dansk
Mellem de flidspræmier, der blev uddelt, var boghandler Søvndal-Petersens præmie til bedste elev i dansk. Det var Hans Jørgen Jensen i 10 B, der fik højeste karakter 13!
En række flidspræmier skænket fra forskellig side, blev overrakt ved Viceinspektør Verner Hougaard29

Tak og Flidspræmier 1977
Viceinspektør Hougaard takkede for gode samværsdage og indflettede lidt personlige betragtninger, hvorefter han overrakte præmier til de tre bedste elever i dansk, skænket af boghandler Søvndal-Petersens. De gik - for 10 klasse til Pia Erichsen, 3. Real B René Ebbesen og for 3 Real A til Jørgen Aage Hastrup30

Flidspræmie 1978
Viceinspektør Hougaard, Kalundborg, bragte også sin lykønskning til dimittenderne, og uddelte boghandler Søvndal-Petersens bogpræmie henholdsvis til Birthe Christensen, 3. Real B og Henning Sørensen, 10. klasse, som de bedste elever i faget dansk. Den årlige præmie fra den gamle elevforening, og som skal tildeles en elev der har gjort et ekstraordinær indsats tilfaldt Pia Ellegaard Mogensen, 3. Real A31
For glem mig ej pokal
fra Carsten Brodersen
I år blev forglem-mig-ej pokalen indstiftet Jyderup Realskoles Kollegium. Den uddeles til to kostelever, der har udvist særlig god kammeratlig optræden. De første to modtagere er Carsten Brodersen og Sussi Olsen32
Carsten Brodersen, vi fik 500,- kr. på en bankbog og et lille bægre, som han har endnu33

Flidspræmie 1979

Flidspræmie 1980
Marianne Bay Hede fortæller at hun deltog i eksamen i håndarbejde, hvilket Erhardt Jacobsen og fru Møldrup oplyste at var første gang for skolen (at en elev gik til eksamen i håndarbejde, Marianne fik 10 til denne eksamen og et årskrus 1980 som Marianne har endnu)34

Flidspræmie 1981
For bedste præstation til den udvidede afgangsprøve i dansk blev givet bogpræmie til Martina Lerche og Lasse Sørensen, mens Lena Rosenville Christensen 9. klasse fik en velfortjent flidspræmie41

Flidspræmie 1982

2009 fra Flemming Thorsen, fik skolekredsens flidspræmie 1961 - en bankbog med kr. 25
2013 10 januar, Stina Thorsteen Madsen (Stina og hendes 2 søskende fik alle tre flidspræmie); Vi fik et sæt kuglepenne, jeg havde dem i mange år. Det var en sjov dag
2014 fra Bente Heinrichsen Langkjær (Realist 1974) Jeg gik op og fandt nogle ting frem. Jeg fik et år en Susiebog og et år fik jeg et gavekort, som jeg brugte til en dyr kuglepen. Faktisk har jeg vist fået tre ialt fra femte klasse. Jeg er vist stadig en slider, og jeg kan stadig sige, at da jeg læste HF for 18 år siden og siden læste til skolelærer med liniefag dansk, matematik, historie og Håndarbejde og senere læste samfundsfag og geografi op. Der læste jeg også alle bøgerne plus lidt mere. Jeg er stadig en slider. Knus Bente35
Henrik Høj Petersen fortæller januar 2015; Har iøvrigt stadig flidspræmien i form af Soldat Svejks eventyr i 2 bind" stående og håne + glane af mig i bogreolen!!! Jyderup viden & lærdom er en stor og vigtig del af mit DNA :-) "Russer"

Kilde:
Kilde 1: Jyderup Realskoles årsberetning 1949 side 23, den 10 maj 1949, E. Christensen, Bogtrykkeri Jyderup
Kilde 2: Jyderup Realskoles årsberetning 1950 side 23, den 12 maj 1950, Jyderup Bogtrykkeri
Kilde 3: Jyderup Realskoles årsberetning 1951 side 1, den 12 maj 1951, G. Crones Bogtrykkeri Jyderup
Kilde 4: Jyderup Realskoles årsberetning 1952 side 15, i maj 1952, Jyderup Bogtrykkeri
Kilde 5: Jyderup Realskoles årsberetning 1953 side 18, Jyderup Realskole, i maj 1953, Jyderup Bogtrykkeri
Kilde 6: Jyderup Realskoles årsberetning 1954 side 13, i maj 1954, Jyderup Bogtrykkeri, E. Christensen
Kilde 7: Jyderup Realskoles årsberetning 1955 side 13, i maj 1955, Jyderup Bogtrykkeri, E. Christensen
Kilde 8: Jyderup Realskoles årsberetning 1956 side 13, den 15. maj 1956, Jyderup Bogtrykkeri, E. Christensen
Kilde 9: Jyderup Realskoles årsberetning 1957 side 13, den i maj 1957, Jyderup Bogtrykkeri, E. Christensen
Kilde 10: Holbæk Amts Venstreblad 23. juni 1958, side 4; godt arbejdsår for Jyderup Realskole
Kilde 11: Jyderup Realskoles årsberetning 1960-61 side 13, den 1. juni 1961, Jyderup Bogtrykkeri, E. Christensen
Kilde 12: Kalundborg Folkeblad 23. juni 1960, , side 3; Gratis tur til København
Kilde 13: Jyderup Realskoles årsberetning 1961-63 side 20, Jyderup Bogtrykkeri, E. Christensen
Kilde 14: Jyderup Realskoles årsberetning 1961-63 side 20, Jyderup Bogtrykkeri, E. Christensen
Kilde 15: Jyderup Realskoles årsberetning 1961-63, Jyderup Realskole, Jyderup Bogtrykkeri, E. Christensen samt
Jyderup Realskoles årsberetning 1964, Jyderup Bogtrykkeri, E. Christensen.
Kilde 16: Jyderup Realskoles årsberetning 1961-63 side 20, Jyderup Bogtrykkeri, E. Christensen
Kilde 17: Holbæk Amts Venstreblad, 25. juni 1963, side 6: 44 realister dimitterede fra Jyderup Realskole
Kilde 18: Jyderup Realskoles årsberetning 1964 side 5, Jyderup Bogtrykkeri, E. Christensen
Kilde 19: Kalundborg Folkeblad 23. juni 1965, side 4+8; 400 til afslutning på Jyderup Realskole
Kilde 20: Oplyst af Bente Stilhoff Jakobsen til Christina Huus, 2012
Kilde 21: en af disse to kilder¸1967, 17. juni - Holbæk Amts Venstreblad, side 8; Dimittender 1967, 17 realister fra JR 1967, 23. juni - Holbæk Amts Venstreblad, side 8; De bedst forberedte får de bedste chancer i livet
Kilde 22: Kalundborg Folkeblad 21. juni 1968, side 6; 13 realister dimittere
Kilde 23: Kalundborg Folkeblad 23. juni 1970, side 6; Flidspræmier
Kilde 24: Kalundborg Folkeblad 23. juni 1970, side 6; Flidspræmier
Kilde 25: Jyderup Realskoles skoleblad Frikvarter juli 1972, side 8+9. G. S. Ofsett/reklame
Kilde 26: Kalundborg Folkeblad 22. juni 1973, side 6; Farvel du gamle skole
Kilde 27: Kalundborg Folkeblad 16. juni 1974, side 6; Farvel du gamle skole
Kilde 28: Kalundborg Folkeblad; Juni 1975
Kilde 29: Kalundborg Folkeblad 12. juni 1976, side 8; Der fører ingen sti til det træ, som ikke bærer frugt
Kilde 30: Kalundborg Folkeblad 13. juni 1977, side 6; Afslutning
Kilde 31: Kalundborg Folkeblad 12. juni 1978, side 6; smuk dimissionsfest
Kilde 32: Informationsavis fra Jyderup Realskole august 1978, Jyderup Bogtrykkeri (eksemplar på Jyderup Lokalarkiv)
Kilde 33: Carsten Brodersen, 29. september 2012
Kilde 34: Oplyst af Marianne Bay Hede, 13 juli 2014
Kilde 35: Bente Heinrichsen Langkjær (Realist 1974)
Kilde 36: Henrik Høj Peterssen 28. januar 2015
Kilde 40: Holbæk Amts Venstreblad 23. juni 1958, side 4; godt arbejdsår for Jyderup Realskole
Kilde 41: Kalundborg Folkeblad 12. juni 1981 side 7; 16 elever forlader realskolen
Kilde 42: Mette Winkler husker ikke hun fik flidspræmie 5 kl. 1970 - måske oplysningen er en fejl, der mangler kilde, 3 juli 2018
Sidst rettet 5. august 2018
©Jyderup Realskole