Realisternes dimission 1953 blev afholdt i Gymnastiksalen på Slagelsevej.
Fire elever fik udmærkelse ved eksamen på realskolen
Højtidelig afslutning i bagende varme og med stuvende fuldt hus
I bagende varme og med stuvende fuldt hus i gymnastiksalen holdt Jyderup Realskole i går en højtidelig afslutning på skoleåret i overværelse af forældre og elever. Eksamensbeviserne uddeltes, og det oplystes, at fire elever har taget eksamen med udmærkelse: Stephen Egede Glahn (søn af proprietær Egede Glahn, Stengaard), der tog realeksamen og Hanne Frost (forvalter Frost, Knabstrup), Palle Jensen (Tømrer Emm. Jensen, Jyderup) og Bente Kristiansen (Konstruktør Kristiansen, Svebølle) der tog mellemskoleeksamen.

Sammenkomsten indledes med velkomst af skolebestyrer Valdemar Hansen.
Valborg og Ansgar Rundé underholdte med et populært sangprogram og sognepræst Emil Sørensen holdt talen til eleverne.

Det er ikke altid, at den, som har de højeste karakterer, når længst, sagde præsten bl.a. en af denne skoles tidligere ledere sagde altid: Det er ikke karaktererne, men karakteren, der er afgørende. Karaktererne kan være udtryk for gode evner, men de kan også være et bevis for flid, og det er nok så vigtigt. Ved en skoleafslutning for nylig uddeltes mange forskellige præmier, og der var enkelte, som jeg var særlig glad for. Det var en præmie for god opførsel, for godt kammeratskab og - det allervigtigste - for at være god mod de små.
Dette sidste peger direkte hen på det, som er livets egentlige mening: at have tjenersind og være god imod de små, for vi er alle små.


Skolebestyrer Valdemar Hansen uddelte eksamensbeviserne med lykønskning og ønsket om held og lykke i fremtiden.

Flidspræmier blev uddelt.

Skolebestyrer Valdemar Hansen takkede elever og forældre for det forløbne skoleår, ligeledes lærerne og specielt lærerne Sommer Nielsen og J. Chr. Greisholm, der efter ønske forlader skolen efter sommerferien.
Desuden takkede han dem, der er tilknyttet skolen på anden måde, og for godt samarbejde med skolebestyrer Vang Petersen


Kilde:
Kilde 1: Holbæk Amts Venstreblad 24 juni 1953; 4 elever fik udmærkelse


Sidst opdateret 6. november 2015
©Jyderup Realskole