Bevare vor kultur
Jyderup Realskoles realklasse 1955
Realklassen 1955
Mange mennesker til års afslutning på Jyderup Realskole 1955
Års afslutningen på Jyderup Realskole samlede så stor tilslutning af forældre og pårørende, at skolens gymnastiksal fyldtes.
Skolebestyrer Valdemar Hansen bød velkommen og håbede, at den lærdom, eleverne har modtaget, må være dem en god ballast, sagde skolebestyreren.

I maj mistede skolen en af sine gode medarbejdere, pastor Emil Sørensen.
Alle her satte pastor Sørensen som menneske og lærer, og vi vil altid mindes ham med taknemlighed.

Efter en afdeling korsang talte skolebestyrer Vang Petersen;
Det hold, der i dag forlader skole, er en samling vildt forskellige mennesker. I det hele taget er det vanskeligt at finde to mennesker, der er ens eller arbejder ens. Nogle sætter farten op, når de har klaret en opgave, andre tager den med ro og samler kræfter til den næste.
Men når man som jer i dag har nået en bakketop, kan det være ganske klogt at stå stille og tænke sig om. For jer det vigtigste spørgsmål, hvilken særlig opgave i her for sig vil tage på jer. Karl Marx kongstanke var, at fuldkommen social og økonomisk lighed vil skabe lykkelige mennesker, men han sagde også: proletariatet har ingen idealer at kæmpe for derudover. I mangt og meget bygger vort samfund på disse tanker i dag.
Vi er ved at glemme vore åndelige idealer. Derfor er den vesteuropæiske kultur på retur. Det er den moderne tankegang, at når alle har råd til en bil, har alle det godt.
Alle vore krav gælder det udvendige liv, og der gives ingen plads for indre liv.
Teknikken levner os ikke ro. Til gengæld giver den os alt. Vi behøver end ikke tænke mere, vi kan bare åben for radioen. Og hvad vi hører dér, får ikke tid til at modnes i os.
Vi mangler de stille stunder, som vore bedstefædre tog i mørkningstimen. Men får vi en hvilepause, har vi intet andet at fylde den med end radio, ugeblade o.lign.
Alt dette bringer os på vej bort fra den åndelige grobund, hvorpå hele vor kultur bygger, og finder vi ikke tilbage til den, bliver vor kultur overfløjet og nedtrådt.
En kultur må for at bestå have idealer, som folket vil ofre alt for. I dette samfund gælder det for jer om at vælge den rigtige opgave.
Ingen bestemt gerning er større end nogen anden. På det område er der lighed.
Det vigtigste er ikke, hvor meget i kan tjene eller hvor megen frihed i kan få, men at i finder et arbejdsområde, der passer for jeres evner og energi, og at i går ind for jeres opgave med alle kræfter.

Valdemar Hansen uddelte derefter eksamensbeviserne og oplyste, at skolegangen genoptages efter ferien den 15. august1

Kalundborg Folkeblad 24. juni 1955, side 3+4; Dimission
Jyderup Realskoles gymnastiksal, smukt pyntet med guldregn, flag og grønt, var fyldt til bristepunktet i går eftermiddag.
Glade elever med forældre blev budt velkommen af skolebestyrer Valdemar Hansen, der videre udtalte:
Den store dag er nået.
For nogle af jer begynder sejladsen på livets hav, og vore ønsker vil følge jer.
Han mindedes en af skolens gode medarbejdere, pastor Emil Sørensen, som døde på vej til skolen.
Vi satte ham højt som menneske og lærer. Ære være pastor Sørensens minde.

Festtalen
Blev holdt af skolens anden bestyrer, Vang Petersen, der indledende med at nævne menneskers forskellighed, ikke blot i udseende og væsen, men mest i måden at arbejde på og i evnen til at omgås andre.
Nogen blot farer af sted uden at tænke sig om, mens andre forstår at økonomisere med kræfterne og tænker over, hvorledes de skal arbejde, for at nå de mest frugtbringende resultater.
De unge skal tage kampen op og finde tilbage til de idealer, der har skabt den europæiske kultur, for den er vi ved at glemme, og derfor er vi et folk på retur. Det er også østens mening om os, og de farvede folk tager afstand fra europæerne og siger: "Det er fra dem den ødelæggende teknik stammer".
Den moderne teknik levner os ingen ro og gør tillige alting let. Vi får at vide, hvad alle andre mener, men ikke tid til at danne os selv en mening.
Vi mangler vores forfædre stille stunder, hvor de sang de gamle sange.

Vi mangler fællesskabet
hvor problemerne blev drøftet, ja, vi er på vej bort fra den åndelige grobund, hvorpå vore fædre har bygget.
Det må ikke være sådan, at vi nyder tilværelsen uden samtidig at berige den. Det er Vesteuropas store livsløgn, at vi er lykkelige, når alle står ens.
Det gælder ikke altid om, hvad der gøres op i kroner og fordele, men at vi får et arbejde, der passer for evner og interesser, og ikke ser ned på dem, der har et ringere arbejde, ligesom vi skal lære at respektere dem, der kan mere end vi selv. Livslykke er at nå det mål, vore evner rækker til.
Et ord med på vejen
Skolebestyreren sluttede; Til jer, som forlader skolen vil jeg sige:
Hjem og skole var fælles i at ville give gode råd på den hegnede afstukne vej. Nu skal i selv afstikke vejen, selv mærke den evige længsel, som vi alle føler, til vi finder ud af, at den byder i længsel efter de evige værdier, og deri viser vi vejen til det, der er værd at kæmpe for.
Skolebestyreren uddelte derefter eksamensbeviser og flidspræmier.

Om formiddagen havde der været afslutning for underklasserne og 1. mellem, og her blev festtalen holdt af overlærer Larsen.
Som afslutning på eftermiddagen samledes realister, forældre og skolens lærerpersonale til en forfriskning.
Realist Arne Nielsen, Tornved Købmandshandel, rettede på kammeraternes og egne vegne en tak til skolen og lærerne for de mange gode år. Gdr. Holger Larsen, Bennebo, takkede på forældrenes vegne, fordi man altid trygt kunne sende børnene til skolen. Endvidere blev talt af fru Agnes Thastum Sørensen.
Overlærer Larsen og de to skolebestyrere2

23 Realister dimitteredes i dag fra Jyderup Realskole
23 realister fik i eftermiddag deres eksamensbeviser fra Jyderup Realskole.
Det skete ved en højtidelighed med taler af skolebestyrerne Valdemar Hansen og Vang Petersen.
44 elever fik beviser for mellemskoleeksamen og endvidere fordeltes en række præmier.
Boghandler Søvndahl-Petersens bogpræmie til bedste elev i dansk i realklassen fik Birgit Øster Larsen, Eskebjerg.
Skolekredsens bestyrelsens præmie for god opførsel og godt kammeratskab tilfaldt Birthe Nielsen, Søbogård, og skolekredsens præmie for flid og dygtighed fik Anni Jensen, Jorløse.
Flidspræmierne tildeltes: Tove Larsen, Mørkøv (lærernes), Anni Mikkelsen, Godthåb, Lene Gylling Olsen, Jyderup Tove Andersen, Haunsø, Inge Møldrup, Jyderup, Aksel Langberg Johansen, Jyderup (Elevforeningens), Arne Normand, Føllenslev og Anni Christensen, Jyderup (Skolens)
Herefter nævnes alle der modtager eksamensbevis3


Kilder:
Kilde 1: Holbæk Amts Venstreblad 24. juni 1955, side 4; Uden idealer kan vi ikke bevare vor kultur
Kilde 2: Kalundborg Folkeblad 24. juni 1955, side 3+4; Dimission
Kilde 3: Holbæk Amts Venstreblad 23. juni 1955, side 4; 23 Realister dimitteredes i dag fra Jyderup Realskole


Sidst opdateret 28. april 2015
©Jyderup Realskole