Retur forside jubilæum


25 års jubilarer besøger skolen og holder fest marts 1975
Jyderup Realskoles jubilarer 1975

Elever fra 1949 og 1950 foran Jyderup Realskole på Slagelsevej, marts 19751

25 års jubilarer langvejs fra mødes på Jyderup Realskole.
Afgangsklassen for 1950 fra Jyderup Realskole har sat hinanden stævne i morgen, lørdag, for at markere 25 året. Indbudt er også kammeraterne fra mellemskoleklassen 1949
I I. mellem var der ved starten kun tre elever med fru Lis Vang, Mørkøv (dengang Lis Olsen, Jyderup), som ene pige. De to på tærsklen var John Olsen, der stadig bor i Jyderup, og Bent Holm, hvis forældre dengang boede i Jyderup, nu i Kalundborg. Bent Holme har i adskillige år været bosat i Canada, men gør den lange rejse hjem til jubilæet.
Ægtefæller er også indbudt, og der kommer deltagere fra mange egne af landet samt fra Canada og Schweiz. Det er med vemod, siger medlem af den nedsatte festkomite, fru Lis Vang, Mørkøv, at vi må savne fire af vore kammerater fra dengang, der er døde som voksne: Annie Davidsen, Jyderup, Bente Rasmussen og Grethe Mogensen, begge Føllenslev, og Knud Getting, Særslev.

Festkomiteen består af politiassistent Mogens Olsen, Holbæk, gdr. Oluf Boysen Jensen, Skamstrup Møllegård, ægteparret Bente og John Olsen, fru Karen Hansen, Byvænget 3, Jyderup og fru Lis Vang, Mørkøv. Komiteen har sendt indbydelser til de nulevende gamle elever, i alt 48, og der er kommet svar fra 46 ud af 48.
De to, der ikke har reageret er Oluf von Bülow, hin gang, "Vilhelmsdal", Bjergby, nu i udlandet, enten Italien eller Sverige, samt Poul Nielsen, Toronto, der muligvis ikke har fået brevet, eftersom han ikke omtalte det i et brev for nyligt til sine forældre snedkermester Willy Nielsen og hustru, Jyderup, ikke nævnede at have modtaget en indbydelse, men derimod lovede at komme hjem til sommer for at præsentere en lille nyfødt søn.

Forstander Peter Hehnel, Jyderup Realskole, åbner på lørdag dørene for de "voksne elever", nogle af dem med ægtefæller, og desuden er lærerne fru Inger Hansen, fru Agnes Thastum Sørensen og Hr. Thomas Vang Petersen, alle Jyderup, og Hr. Peter Larsen, Holmstrup. (Sidstnævnte er forhindret pga. sygdom) inviteret til samværet. I øvrigt er gamle venner velkomne til en reception i spisesalen på Kollegiet, Søbæksvej. Forstander Peter Hehnel vil fortælle lidt om skolens vækst og arbejdet på den nyere gren, Kollegiet, og efter receptionen bliver der rundvisning på såvel realskolen som kollegiet. - hvor der - efter forholdene - er så "sight seeing" i Jyderup by, hvor der - efter forholdene - er sket store ting i de 25 år, f. eks. sammensmeltningen af Jyderup Stationsby og Kirkebyen, etableringen af det store stadion, svømmehallen, nye bydele på Ellebjerg, Langemarken og Elmegården, industriparken m.m.
På Mørkøv Kro bliver der selskabeligt samvær med spisning, festtaler og underholdning. Samværet slutter med dans2

46 jubilarer
Afgangsklasserne fra Jyderup Realskole, årgangene 1949/50, havde i lørdags sat hinanden stævne i Jyderup, med efterfølgende fest på Mørkøv Kro. Der var sendt indbydelser til 48 jubilarer, og det må siges at være imponerende når 46 af de 48 kunne mødes. En del af dem med ægtefæller. Længst væk fra kommer Bent Holme, Canada, Sonja Hess, Svejts, og Henning Petersen, der sejler på langtursudenrigsfart, men i sin tid var hjemmehørende i Mørkøv.
Jubilarerne mødtes på Kollegiet, hvor John Olsen, Jyderup, bød velkommen til gamle kammerater med ledsagerne.
Forstander Peter Hehnel causerede lidt over, at der altid "vendes tilbage til åstedet"!
Kollegiet er det nye skud på den gamle stamme, og har nu eksisteret i 10 år, hvoraf Hehnel har stået for styret i de 7 år. Hvad der er sket i den mellemliggende tid blev summarisk omtalt, og i øvrigt fortalte forstanderen om den glædelige vækst, der er på kostskolen med dens mange forgreninger.

Husker du vor skoletid...
Skolen var vært ved en kop kaffe, og ved kaffebordet gjorde overlærer Ths. Vang Petersen lykke med at fortælle om sjove episoder fra de tidligere elevers skoletid. Der blev nikket genkendende til de festlige hændelser og oplevelser, og Vang Petersen blev belønnet med klapsalver.
Fru Lis Vang, udtalte taknemmelige mindeord om de to af de lærere, der havde betydet meget for eleverne, men nu er borte: Skolebestyrer Hr. Aksel Knudsen og Hr. Valdemar Hansen. Alle rejste sig i tilslutning til ordene.
Fru Lis Vang takkede på alles vegne de tre tilstedeværende "gamle" lærere, Hr. Ths. Vang Petersen, Fru Inger Hansen og fru Agnes Thastum Sørensen, der blev overrakt hver en gave. Fru Inger Hansen fik en ekstra gave fra sine tre første elever i I. Mellemklasse, Fru Bente Olsen, Hr. John Olsen og Fru Lis Vang.
For Bente og John Olsen blev det til "dobbelt kammeratskab", eftersom de har været gift i en årrække!
- Fru Lis Vang sluttede med: "Tak for en dejlig skoletid"

Der stod en bænk..
Bent Halby Petersen, der har gartneri på Fyn, havde sammensat en beplantning med eksotiske planter og blomster, så sjældne at de endnu ikke er kommet i handlen. Den blev overrakt til hr. og fru Hehnel med ønske om, at den må blive "plantet om" og lyse op på den gamle skole.

Dandanells bus holdt parat til en rundtur i Jyderup, for at alle kunne se, hvad der er sket i mellemtiden. På Realskolen blev også aflagt et besøg, og der skulle prøves at sidde på de gamle pladser, omend "der stod en bænk"... er blevet i datid. Der blev af alle de tidligere elever udtryk en skuffelse; at de interessante gamle skolebilleder var fjernet og navnlig billederne af de gamle lærere. Det store ønske er, at de må blive hængt op igen og fortsat høre med til skolens historie, værdier som gamle elever kan fryde sig over ved gensyn.

Gensynsfesten
På Mørkøv Kro ventede maden og det samvær, der blev til gen dejlig gensynsfest. Toastmaster var politiassistent Mogens Olsen, Holbæk, og stemning var slået an lige fra starten. Aftenen vekslede med taler og sange, og alle var enige om, at også 30 året bør fejres og kontakten genoptages, så vidt, det kan lade sig gøre. Musikdir. Leif Munk, Aarby, sørgede for tonerne til dansen, ved den på alle måder vellykkede fest3


Vi har lavet et fotoalbum over vores lærere det kan i se her; Jyderup Realskole lærere


Kilder:
Kilde 1: Kalundborg Folkeblad 3. marts 1975, side 6; 25 års jubilarer mødes
Kilde 2: Kalundborg Folkeblad 28. februar 1975, side 6; Afgangselever fra 1949/50 besøger skolen
Kilde 3: Kalundborg Folkeblad 3. marts 1975, side 6; 25 års jubilarer mødes

Sidst rettet 9. september 2017
©Jyderup Realskole