Retur forside elevlisterElevliste 1949/50
Jyderup Realskole IV U 1950
Herover IV Underklasse med lærer Larsen10
Der er 2 rækker og start er fra venstre: Række 1 og række med Lærer Larsen
Bageste række: Birthe Petersen, Inger Ravnebjerg, Lisbeth Sørensen (Elisabeth)
2 bageste række: ?, Else Christensen11, ?
Række ud for lærer Peter Larsen; Preben B. Mortensen, ?,Erik Madsen
Række foran lærer Peter Larsen: ?, Jørgen Noer Jensen, Ib Christiansen
2 forreste række: ?, Preben Jensen, ?
Forreste række: Asger Rasmussen

Række 2 bagest: Eva14, ?, Inger Johansen
2 bageste række: Tove14, Gitte Petersen
Række ud for lærer Peter Larsen; Anna Kirsten Jensen, ?, Anne Lise Larsen
Række ”foran” lærer Peter Larsen: Leif Larsen, Claus Jespersen, Karl Frederiksen
2 forreste række: Erik Mathiassen, Per Gundersen
Forreste række, Tove Larsen, Margrethe Gybel13, Anne Lise Glenhøj
III Underklasse (15 elever på dette niveau)
Helle Andreasen, Vejassistent Andreasen, Skovhaven
Svend Bistrup, Skovrider Bistrup, Torbenfeldt
Anders Frost, Forvalter Frost, Knabstrup
Jytte Hansen, Købmand Hansen, Jyderup
Birgitte Hjortsø, Planteskoleejer Hjortsø, Viskinge
Tove Larsen, Lærer Larsen, Akselholm
Bent Olsen, Boelsmand Olsen, Rugtved
Kirsten Petersen, Proprietær Petersen, Viskingegård
Per Petersen, Købmand Petersen, Bregninge
Arne M. Rasmussen, Chauffør M. Rasmussen, Jyderup
Ole Warming Rasmussen, Vognmand Rasmussen, Svebølle
Ole Raun, Kommunesekretær Raun, Jyderup
Flemming Raun, Kommunesekretær Raun, Jyderup
Peter Schocha, Proprietær Lind, Tornvedgård
Erik Sørensen, Arbejdsmand Sørensen, Svebølle

IV Underklasse (34 elever på dette niveau)
Tove Boesen, Proprietær Boesen, Svebøllegavn
Else Christensen, Gårdejer Christensen, Søbæksgården, Jyderup *fb*h
Inna Wøldiche Christensen, Skotøjshandler Christensen, Mørkøv
Jørgen Ib Christiansen, Mekaniker Christiansen, Jyderup
Per Clausen, Tandlæge Clausen, Jyderup
Tove Frandsen, Købmand Frandsen, Knabstrup *fb*
Karl Frederiksen, Manufakturhandler Frederiksen, Svebølle
Anne Lise Glenhøj, Tømrer Glenhøj, Akselholm
Per Gundersen, Købmand Gundersen, Jyderup
Jørgen Hansen, Savværksforpagter Hansen, Jyderup
Anna Kirsten Jensen, Slagtermester Jensen, Mørkøv
Jørgen Noer Jensen, Gårdejer Jensen, Høed
Margrethe Gybel Jensen, Repræsentant Aage og Else Gybel Jensen, Fuglsangervej 6, Jyderup *fb*
Preben Halkjær Jensen, Ølhandler Niels Poul Jensen, og Agnes Halkjær Enegaard, Drivsåtvej 3, Jyderup RIP
Claus Jespersen, Godsejer Fonnesbech-Wulff, Vesterbygård
Inger Johansenj, Skorstensfejermester Johansen, Jyderup *fb*
Preben Ebbe Johansen, Banenæstformand Johansen, Jyderup *fb*
Anne Lise Larsen, Manufakturhandler Larsen, Jyderup
Frede Larsen, Gårdejer Larsen, Bennebo
Leif Larsen, Lærer Larsen, Akselholm
Tove Larsen, Mekaniker Larsen, Mørkøv
Erik Madsen, Konditor Madsen, Jyderup
Inger Marie Madsen, Købmand Madsen, Svebølle
Erik Mathiassen, Gårdejer Ottesen, Føllenslev
Preben Buchwald Mortensen, Repræsentant B. Mortensen, Jyderup
Arne Nielsen, Købmand Nielsen, Tornved
Birthe Nielsen, Gårdejer Nielsen, Høed Forældre Holger og Alma Nielsen, Søbogård, Høedvej 38
Eva Nielsen, Gårdejer Nielsen, Særslev
Birthe Pedersen, Gårdejer Pedersen, Bassebjerggård
Gitte Helmer Petersen, Direktør H. Petersen, Svebølle
Asger Rasmussen, Fotograf Rasmussen, Jyderup
Inger Ravnebjerg, Manufakturhandler Ravnebjerg, Jyderup
Elisabeth Sørensen, Hotelejer Sørensen, Mørkøv
Jørgen Thaysen, Gartner Thaysen, Knabstrup
I Mellemskoleklasse A (30 elever på dette niveau)
Gerda Carstensen, Handelsmand Carstensen, Mørkøv
Grethe Christensen, Gårdejer Christensen, Jyderup
Hanne Frost, Forvalter Frost, Knabstrup
Ernst Hansen, Holger Hansen, Jyderup
Karen Klestrup Hansen, Gårdejer K. Hansen, Marke
Lucy Klestrup Hansen, Gårdejer K. Hansen, Marke
Niels Hjortsvar, Gårdejer Hjortsvar, Konradsgården
Aage Hørkilde, Købmand Hørkilde, Jyderup
Margrethe Ibsen, Dr. Ibsen, Jyderup
Johan Johansen, Husmand Johansen, Friheden
Kirsten Johansen, Bagermester Johansen, Skamstrup
Lis Krüffer, Vognmand Krüffer, Mørkøv
Hans Henrik Larsen, Boelsmand Larsen, Ll. Stokkebjerg
Hugo Lauridsen, Skræddermester Lauridsen, Jyderup
Else Madsen, Blikkenslager Madsen, Mørkøv
Jens Christian Mathiasen, Gårdejer Fru Mathiasen, Føllenslev
Ingelise Morthensen, Musiker Morthensen, Mørkøv
Annelise Møller, Savværksarbejder Møller, Mørkøv
Jørgen Møller, Dr. Møller, Mørkøv
Benny Nielsen, Arbejdsmand Nielsen, Jyderup
Bruno Nielsen, Fabrikant Nielsen, Jyderup
Hans Jørgen Nielsen, Boelsmand Nielsen, Høed Forældre Frede og Erna Nielsen, Høedvej 55
Mogens Nielsen, Sadelmager Nielsen, Føllenslev
Ruth Nielsen, Gårdejer Nielsen, Mørkøv
Lena Olsen, Postbud Olsen, Jyderup
Mona Olsen, Chauffør Olsen, Mørkøv
Grethe Boye Petersen, Fru Petersen, Mørkøv
Inge Stoll Pedersen, Gartner Pedersen, Bjergby
Erik Stenholt, Mejerist Stenholt, Mørkøv
Lisa Slott-Sørensen, Centralbestyrerinde Fru Sørensen, Knabstrup
I Mellemskoleklasse B (28 elever på dette niveau)
Annette la Cour, Ingeniør la Cour, Jyderup
Jørgen Enevoldsen, Bagermester Enevoldsen, Viskinge
Tine Frederiksen, Manufakturhandler Frederiksen, Svebølle
Arne Hansen, Arbejdsmand Hansen, Holmstrup
Grethe Hansen, Arbejdsmand Hansen, Svebølle
Bent Jensen, Gårdejer Jensen, Trustrupgård
Niels Henrik Jensen, Snedkermester Jensen, Jyderup
Palle Jensen, Tømrer Jensen, Jyderup
Rigmor Jensen, Reservepostbud Jensen, Faurbo
Uffe Jensen, Skovejer Frede Jensen, Jyderup
Ester Jørgensen, Boelsmand Jørgensen, Eskebjerg
Kirsten Jørgensen, Godsejer Junker, Aunsøgård
Ruth Kristensen, Gårdejer Kristensen, Hjembæk
Bente Kristiansen, Konstruktør Kristiansen, Svebølle
Rigmor Larsen, Ejendomshandler Larsen, Jyderup
Grethe Annelise Madsen, Konditor Madsen, Jyderup
Ruth Mortensen, Vognmand Mortensen, Jyderup
Inge-Lise Nielsen, Boelsmand Nielsen, Bjergsted
Kurt Nielsen, Arbejdsmand Nielsen, Jyderup
Bodil Bo Olsen, Konsulent Olsen, Højsted
Ole Jentoft Olsenb, Murermester Niels Axel August og Oda Esther Jentoft Olsen, Jyderup
Rita Olsen, Boelsmand Olsen, Rugtved
Flemming Palne, Gårdejer Palne, Uglerup
Ellen Pedersen, Gårdejer Pedersen, Bassebjerggård
Mogens Petersen, Manufakturhandler Petersen, Bregninge
Peter Prahl, Godsejer Prahl, Smakkerup
Ole Steen Rasmussen, Repræsentant Rasmussen, Akselholm
Dorith Rauni, Kommunesekretær Raun, Jyderup *fb*
II Mellemskoleklasse A (23 elever på dette niveau)
Ruth Andersen, Skovfoged Andersen, Nyvænget
Bente Brunaa, Direktør Brunaa, Jyderup
Lise Brunaa, Direktør Brunaa, Jyderup
Esther Inge Ellis Burchard, Købmand Burchard, Høed
Anders Christensen, Gårdejer Christensen, Stoltenborg, Knabstrup
Lilli Christiansen, Købmand Christiansen, Hjembæk Flidspræmie
Irene Falster Hansen, Gårdejer F. Hansen, Perlen, Skamstrup
Inge Frandsen, Købmand Frandsen, Knabstrup
Henny Frederiksen, Fiskehandler Frederiksen, Eskebjerg
Hanne Glud, Proprietær Glud, Dianagård, Bjergby
Kaj Gottlieb, Lærer Gottlieb, Bennebo
Niels Jacobsen, Viktualiehandler Jacobsen, Mørkøv
Gulla Johansen, Tømrer Johansen, Jyderup
Torben Jørgensen, Tømrer Jørgensen, Mørkøv
Birthe Koefoed, Overforvalter Koefoed, Orelund
Ole Bue Madsen, Statshusmand Madsen, Bjergby
Bjørn Nielsen, Fabrikant Nielsen, Jyderup
Grethe Nielsen, Gårdejer Nielsen, Tornved
Inge Nielsen, Købmand Nielsen, Ulkestrup
Jørgen Nielsen, Gårdejer Nielsen, Tornved
Benny Petersen, Arbejdsmand Petersen, Mørkøv
Jørn Rasmussen, Vognmand Rasmussen, Skamstrup
Kirsten Rasmussen, Gårdejer Rasmussen, Tornved
II Mellemskoleklasse B (25 elever på dette niveau)
Jørn Ole Andersen, Måleraflæser Andersen, Jyderup
Ulla Andersen, Vejassistent Andersen, Skovhaven
Annette Bülow Andersen, Godsejer B. Andersen, Løgtvedgård
John Carlsen, Smedemester Carlsen, Svebølle
Keld Christensen, Arbejdsmand Christensen, Viskinge
Ove Christensen, Arbejdsmand Christensen, Viskinge
Stephen Egede Glahn, Forpagter E. Glahn, Stengård
Annelise Gundersen, Købmand Gundersen, Jyderup
Volmer Kristensen, Tømrer Kristensen, Kattrup
Birthe Larsen, Stenhugger Larsen, Svebølle
Poul Larsen, Lærer Larsen, Akselholm
Hans Jørgen Madsen, Mejeriejer Madsen, Svebølle
Benny Nielsen, Manufakturhandler Nielsen, Jyderup
Bente Nielsen, Købmand Nielsen, Viskinge
Bent Olsen, Viktualiehandler Olsen, Jyderup
Birthe Olsen, Boelsmand Olsen, Rugtved
Jytte Olsen, Skomager Olsen, Viskinge
Torkil Olsen, Gårdejer Olsen, Højsted Flidspræmie
Aase Petersen, Bestyrer Petersen, Ullagård
Hanne Helmer Petersen, Direktør H. Petersen, Svebølle
Tove Schneider, Boelsmand Schneider, Viskinge
Hans Christian Sørensen, Cykelhandler Sørensen, Svebølle
Ingridc Sørensen, Sadelmager Sørensen, Svebølle
Tove Sørensen, Gårdejer Sørensen, Jorløse
Flemming Thomsen, Bestyrer Madsen, Stenrand
III Mellemskoleklasse A (24 elever på dette niveau)
Hans Peter Andersen, Måleraflæser Andersen, Jyderup jk 1950-63 opsl 133 nr. 14 konf 1/10.50
Ib Bache, Kommis Holst, Jyderup
Jørn Bache, Kommis Holst, Jyderup
Erik Christensen, Chauffør Christensen, Høed
Anelise Christiansen, Fru Christiansen, Jyderup
Kirsten Klestrup Hansen, Gårdejer K. Hansen, Marke
Erik Jacobsen, Snedker Jacobsen, Jyderup
Birte Jensen, Radioforhandler Jensen, Mørkøv
Palle Jørgensen, Lærer Jørgensen, Særslev
Ebba Knudsen, Fru Knudsen, Mørkøv
Birte Larsen, Bestyrer Larsen, Godthaab
Kjeld Larsen, Gårdejer Larsen, Bennebo Flidspræmie
Inge Madsen, Gårdejer Madsen, Ellebjerg
Grete Møller, Fru Møller, Jyderup
Børge Nielsen, Gårdejer Nielsen, Hjembæk
Erik Nielsen, Gårdejer Nielsen, Høed
Gyda Kathrine Nielsen, Gårdejer Nielsen, Englevådsgårdd Konfirmeret 1/10. 1950
Meta Nielsen, Sadelmager Nielsen, Føllenslev
Ole Olsen, Gårdejer Olsen, Bjergby
Birgit Pedersen, Mejeribestyrer Pedersen, Skamstrup
Ingelise Petersen, Formand Petersen, Jyderup
Eva Rasmussen, Hotelejer Rasmussen, Jyderup
Inga Schrøder, Smedemester Schrøder, Jyderup By
Tony Sørensen, Tømrer Sørensen, Jyderup
III Mellemskoleklasse B (22 elever på dette niveau)
Birgit Christensen, Bogtrykker Christensen, Jyderup
Vagn Ekelund, Fru Ekelund, Bjergsted
Niels Fonnesbech-Wulff, Godsejer Fonnesbech-Wulff, Vesterbygård
Charlotte Freese, Hotelejer Freese, Jyderup
Hanne Frederiksen, Manufakturhandler Frederiksen, Svebølle
Annelise Hanibal, Arbejdsleder Hannibal, Jyderup
Ole Peter Hansen, Savværksarbejder Hansen, Svebølle
Niels Hjorth, Trafikassistent Hjorth, Jyderup
Finn Hjortsø, Planteskoleejer Hjortsø, Viskinge
Birthe Juul, Gårdejer Juul, Bjergsted
Jes Aage Kristiansen, Konstruktør Kristiansen, Svebølle
Hans Frede Kuhr, Gartner Kuhr, Regstruplund
Oluf Mogensen, Vognmand Christensen, Viskinge
Grethe Møller, Kaptajn Møller, Bregningegård Flidspræmie
Annelise Nielsen, Brændselshandler Nielsen, Jyderup
Knud Erik Nielsen, Boelsmand Nielsen, Svebølle
Jens Pedersen, Proprietær Pedersen, Viskingegård
Tove Petersen, Murer Petersen, Svebølle
Poul Johan Prahl, Godsejer Prahl, Smakkerup
Vera Olsen, Kommis Olsen, Jyderupe Konfirmeret 1/10. 1950
Jytte Schou-Hansen, Lagerforvalter S.-Hansen, Jyderup
Sven Strange, Ingeniør Strange, Jyderup
IV Mellemskoleklasse A (18 elever på dette niveau)
Grethe Bang, Skomager Bang, Snertinge
Inge Birchl, Fru Birch, Haunsøgård
Peter Henning Bistrup, Skovrider Bistrup, Torbenfeldt
Kirsten Merete Bistrup, Skovrider Bistrup, Torbenfeldt
Inger Christiansen, Købmand Christiansen, Hjembæk
Birgit Finnemannk, Fabrikant Finnemann, Skamstrup
Elsef Holten Hansen, Lærer Hans Bjørn Holten Hansen, Bjergsted
Jonna Fast Jensen, Købmand F. Jensen, Bjergsted
Mogens Jensen, Radioforhandler Jensen, Mørkøv
Poul Henning Jensen, Bestyrer Jensen, Sørninge RIP
Teodor Jensen, Gårdejer Jensen, Skamstrup
Christian Jørgensen, Underfodermester Jørgensen, Mørkøv
Henning Jørgensen, Lærer Jørgensen, Særslev
Bente Larsen, Ostehandler Larsen, Mørkøv
Knud Larsen, Lærer Larsen, RIP
Anne Linde Laursenn, Overforvalter L. Laursen, Torbenfeldt
Birgit Borg Nielsen, Banearbejder B. Nielsen, Godthaab
Margit Nielsen, Gårdejer Nielsen, Toftegaard
IV Mellemskoleklasse B (12 elever på dette niveau)
Lise Frederiksen, Handelsmand Frederiksen, Buerup
Kirsten Freese, Hotelejer Freese, Jyderup
Bente Hansen, Vognmand Hansen, Jyderup
Annie Jensen, Arbejdsmand Jensen, Bregninge
Rita Jensen, Gårdejer Jensen, Trustrupgård
Inga Jørgensen, Smedemester Jørgensen, Kattrup
Marie Larseno, Gårdejer Larsen, Eskebjerg
Inge Mortensenp, Mejeribestyrer Mortensen, Viskinge
Arne Nielsen, Arbejdsmand Nielsen, Faurbo
Jytte Schmidt, Blikkenslager Schmidt, Jyderup
Grethe Sørensenm, Savværksarbejder Sørensen, Svebølle
Anders Thastum, Pastor Sørensen, Jyderup Jyderup Kirkebog 1950-63 opsl 133 nr. 13 konf 16/4.1950

Realklassen (27 elever på dette niveau)
Marinus Andersen, Skræddermester Andersen, Mørkøv
Doris Andreasen, Vejassistent Andreasen, Jyderup
Bente Begstrup, Fru Begstrup, København Flidspræmie
Eva Begstrup, Fru Begstrup, København
Aase Boesen, Proprietær Boesen, Svebøllegavn
Olaf von Bülow, Kontorchef von Bülow, Vilhelmsdal
Anny Davidsenf, Viktualiehandler Davidsen, Jyderup
Ruth Ertmann, Slagtermester Viggo Ertmann, Jyderup Flidspræmie
Tove Fonnesbech-Wulff, Godsejer F. Wulff, Vesterbygård
Karen Marie Hansen, Savværksarbejder Hansen, Svebølle
Lis Solveig Hansen, Vognmand Hansen, Jyderup
Bent Holme, Barbermester Holme, Jyderup
Bent Jakobsen, Vejmand Jakobsen, Jyderup
Åse Jensen, Købmand Jensen, Jyderup By
Inga Jensen, Boelsmand Jensen, Faurbo
Orla Jørgensen, Dræningsmester Jørgensen, Jyderup
Kirsten Larsen, Kreaturhandler Larsen, Viskinge
Anton Brinck Madsen, Fabrikant Madsen, Værslev
Jørgen Gunnar Madsen, Husmand Madsen, Bjergsted
Grethe Mortensen, Tømrer Mortensen, Faurbo
Inger Olsen, Gårdejer Olsen, Alleshave
Lis Olsen, Postbud Olsen, Jyderup
Bent Halby Petersen, Købmand H. Petersen, Svebølle
Henning Petersen, Gårdejer Petersen, Skamstrup
Tove Stoll Petersen, Gartner Petersen, Bjergby
Else Karen Poulsen, Jæger Poulsen, Svebølle
Mette Wraae, Dr. Wraae, Viskinge

Antal elever 1950 sammentalt i alt 2531

Realeksamen 1950

Realklasse A2 (17 elever på dette niveau)
Marinus Andersen, Skræddermester Andersen, Mørkøv
Doris Andreasen, Vejassistent Andreasen, Jyderup
Bente Begstrup, Fru Begstrup, København
Eva Begstrup, Fru Begstrup, København
Aase Boesen, Proprietær Boesen, Svebøllegavn
Olaf von Bülow, Kontorchef von Bülow, Vilhelmsdal
Lis Solveig Hansen, Vognmand Hansen, Jyderup
Bent Holme, Barbermester Holme, Jyderup
Bent Jakobsen, Vejmand Jakobsen, Jyderup
Kirsten Larsen, Kreaturhandler Larsen, Viskinge
Anton Brinck Madsen, Fabrikant Madsen, Værslev
Grethe Mortensen, Tømrer Mortensen, Faurbo
Inger Olsen, Gårdejer Olsen, Alleshave
Lis Olsen, Postbud Olsen, Jyderup
Henning Petersen, Gårdejer Petersen, Skamstrup
Tove Stoll Petersen, Gartner Petersen, Bjergby
Mette Wraae, Dr. Wraae, Viskinge

Realeksamen 1950, Realklasse B3 (10 elever på dette niveau)
Anny Davidsen, Viktualiehandler Davidsen, Jyderup RIP
Ruth Ertmann, Slagtermester Viggo Ertmann, Jyderup
Tove Fonnesbech-Wulff, Godsejer F. Wulff, Vesterbygård
Karen Marie Hansen, Savværksarbejder Hansen, Svebølle
Aase Jensen, Købmand Jensen, Jyderup By
Inga Jensen, Boelsmand Jensen, Faurbo
Orla Jørgensen, Dræningsmester Jørgensen, Jyderup
Jørgen Gunnar Madsen, Husmand Madsen, Bjergsted
Bent Halby Petersen, Købmand H. Petersen, Svebølle
Else Karen Poulsen, Jæger Poulsen, Svebølle

Mellemskoleeksamen 1950 A4 (18 elever på dette niveau)
Grethe Bang, Skomager Bang, Snertinge
Inge Birchl, Fru Birch, Haunsøgård
Kirsten Merete Bistrup, Skovrider Bistrup, Torbenfeldt
Peter Henning Bistrup, Skovrider Bistrup, Torbenfeldt
Inger Christiansen, Købmand Christiansen, Hjembæk
Birgit Finnemannk, Fabrikant Finnemann, Skamstrup Flidspræmie
Else Holten Hansen, Lærer Hans Bjørn Holten Hansen, Bjergsted
Jonna Fast Jensen, Købmand F. Jensen, Bjergsted
Mogens Jensen, Radioforhandler Jensen, Mørkøv
Poul Henning Jensen, Bestyrer Jensen, Sørninge
Teodor Jensen, Gårdejer Jensen, Skamstrup
Christian Jørgensen, Underfodermester Jørgensen, Mørkøv
Henning Jørgensen, Lærer Jørgensen, Særslev
Bente Larsen, Ostehandler Larsen, Mørkøv
Knud Larsen, Lærer Larsen, Akselholm
Anne Linde Laursenn, Overforvalter L. Laursen, Torbenfeldt
Birgit Borg Nielsen, Banearbejder B. Nielsen, Godthåb
Margit Nielsen, Gårdejer Nielsen, Toftegaard

Mellemskoleeksamen 1950 5 (12 elever på dette niveau)
Lise Ganderup, Fru Ganderup, Jyderup
Kirsten Freese, Hotelejer Freese, Jyderup
Bente Hansen, Vognmand Hansen, Jyderup (evt. Bente Rasmussen)
Anni Jensen, Arbejdsmand Jensen, Bregninge
Rita Jensen, Gårdejer Jensen, Trustrupgård
Inga Jørgensen, Smedemester Jørgensen, Kattrup
Maria Larseno, Gårdejer Larsen, Eskebjerg
Inge Mortensenp, Mejeribestyrer Mortensen, Viskinge
Arne Nielsen, Arbejdsmand Nielsen, Faurbo
Jytte Schmidt, Blikkenslagermester Schmidt, Jyderup
Grethe Sørensenm, Savværksarbejder Sørensen, Svebølle (evt. Grethe Mogensen)
Anders Thastum, Pastor Sørensen, Jyderup

Skolens afslutning bliver lørdag den 24. juni (1950), og det nye skoleår begynder tirsdag den 15. august (1950)6

32 drenge fra Jyderup Realskoles 3. mellem rejser den 20. juli 1950 til Emmaboda, hvor de vil blive indkvarteret hos deres jævnaldrende skolekammerater.
Efter 10 dages ophold rejser de tilbage og tager 29 svenske drenge med hjem. De bliver en halv snes dage her i Danmark12

1956, okt.; Ny frisørsvend
Ved frisøreksamen i Roskilde fik Frisør Erik Jacobsen, søn af snedkermester Jacobsen, Jernbanevej, Jyderup, sit svendestykke antaget med Ros. Erik Jacobsen har lært hos frisørmester Robert Petersen, Holbæk8

1950, marts; Realskoleelever på tur til højskole
34 elever fra Jyderup Realskole er ved middagstid startet på en tur i rutebil til Gerlev idrætshøjskole, hvor de skal have en kort undervisning i forskellige idrætsgrene og i øvrigt have et indblik i, hvordan livet former sig på en idrætshøjskole9

1975 25 års jubilarer
Det er med vemod, siger medlem af den nedsatte festkomite, fru Lis Vang, Mørkøv, at vi må savne fire af vore kammerater fra dengang, der er døde som voksne: Anny Davidsen, Jyderup, Bente Rasmussen og Grethe Mogensen, begge Føllenslev, og Knud Gjetting, Særslev7


Kilder:
Kilde 1: Jyderup Realskoles årsberetning maj 1950, Jyderup Bogtrykkeri, Jyderup
Kilde 2: Jyderup Realskoles årsberetning maj 1951, G. Crones Bogtrykkeri Jyderup
Kilde 3: Jyderup Realskoles årsberetning maj 1951, G. Crones Bogtrykkeri Jyderup
Kilde 4: Jyderup Realskoles årsberetning maj 1951, G. Crones Bogtrykkeri Jyderup
Kilde 5: Jyderup Realskoles årsberetning maj 1951, G. Crones Bogtrykkeri Jyderup
Kilde 6: Holbæk Amts Venstreblad 1. juni 1950, , side 3; Jyderup Realskole
Kilde 7: Kalundborg Folkeblad 3. marts 1975, side 6; 25 års jubilarer mødes
Kilde 8: Kalundborg Folkeblad 30. okt. 1956, side 4; Ny frisørsvend
Kilde 9: Holbæk Amts Venstreblad 17. marts 1950, side 3; Realskoleelever på tur til højskole
Kilde 10: Tilladelse til gengivelse 17. oktober 2016 fra Jyderup lokalarkiv (B7494). Navne på elever fra Preben Ebbe Johansen sept. 2017
Kilde 11: Else Christensen, 22. oktober 2016 fra fb-siden "Stationsbyen Jyderup" via Palle Løvstrup Nielsen
Kilde 12: Holbæk Amts Venstreblad 10 juli 1950, side 3: under hist og her
Kilde 13: Oplyst af Margrethe Gybel Jensen, på facebooksiden "Stationsbyen Jyderup" 2016, hvor billedet har været fremvist
Kilde 14: Oplyst af Inger Clausen 15. september 2017
Noter:
*fb* betyder at du kan finde personen på internetportalen Facebook
a) Billede af Peter i Bogen Stationsbyen Jyderup side 309 og kontakt via søster (2013)
b) Jyderup Kirkebog 1950-63, opslag 144 nr. 29 konfirmeret 5. oktober 1952
c) Aunsø kirkebog 1942-59 opslag 129 nr. 3 Ingrid Ruth Sørensen konfirmeret 30/9.51 far Aage Lindhardt og Astrid Marie (f. Jepsen) Sørensen
d) Jyderup Kirkebog 1950-63, opslag 152 nr. 17, Gydas forældre Karl Erik og hustru Agnes f. Jeppesen, konfirmeret 1/10. 1950
e) Jyderup Kirkebog 1950-63, opslag 152 nr. 18, Veras forældre Ejnar Gunnar og hustru Agnes Frederikke f. Larsen, konfirmeret 1/10. 1950
f) Rettet fornavn iht. Bjergsted kirkebog, 1949-1984, opslag 50 nr. 2. Konfirmeret 27. marts 1949 (Der stod Ellen før).
g) Kalundborg Folkeblad 15. juli 1967 side 4; Bryllup. Den 22. juli (1967) vies i Rødovre fru Anny Jørgensen, datter af grønthandler Holger Davidsen, tidl. Jyderup, til prokurist Bruno Aagaard Nielsen, søn af entreprenør Aage Nielsen, Store Møllevej 28, København, tidl. Jyderup (Jyderup Kirkebog 1944-49 opslag 142 nr. 14 Anny Jørgensen, konfirmeret 3. oktober 1948)
h) *fb* ved Else Christensen er via Palle Løvstrup Nielsen
i) Navneændring nu Dorith S. Sørensen
j) Navneændring nu Inger Clausen oplyst af Inger 14. september 2017
k) Navneændring iht. klassebillede 1951 fra Jyderup Lokalarkiv feb. 2016 nu Birgit Kjær Hansen
l) Navneændring iht. klassebillede 1951 fra Jyderup Lokalarkiv feb. 2016 nu Inge Birch Madsen
m) Navneændring iht. klassebillede 1951 fra Jyderup Lokalarkiv feb. 2016 nu Grethe Petersen
n) Navneændring iht. klassebillede 1951 fra Jyderup Lokalarkiv feb. 2016 nu Anne Lund-Mortensen
o) Navneændring iht. klassebillede 1951 fra Jyderup Lokalarkiv feb. 2016 nu Marie Jespersen
p) Navneændring iht. klassebillede 1951 fra Jyderup Lokalarkiv feb. 2016 nu Inge Andersen
Gymnastikopvisning 1950 Jyderup
Gymnastikopvisning 1950 på hotel Skarridsø billedet fra Jørgen Gybel Jensen, Margrethe er med på billedet. Det ikke fra Jyderup Realskole. Billedet ligger på facebooksiden Jyderup Stationsby - og følgende navne er oplyst:
Bagest fra venstre: Karen Rasmussen, ?, Margrethe Gybel Jensen,
I midten fra v: Else Christensen, Stokkebjerg, Kirsten (Kisser), Bassebjerggård, ?, Annelise Larsen, Adamsgård, Jytte Gurli Jensen.
De to piger m/mørkt tøj ?, ?I Underklasse og II Underkasse ses ikke i Jyderup Realskoles årsberetning for 1950, Statsbibliotekets Særsamling, Aarhus.

Sidst rettet 25. september 2017
©Jyderup Realskole