Elevliste 1948/49
Antal elever 1949 sammentalt i alt 2631
I Underklasse
der ses ikke nogen I underklasse i årsberetning 1949II Underklasse (6 elever på dette niveau)
Helle Andreasen, Vejassistent Andreasen, Skovhaven
Anders Frost, Forvalter Frost, Knabstrup
Jytte Hansen, Købmand Hansen, Jyderup
Tove Larsen, Lærer Larsen, Akselholm
Ole Raun, Kommunesekretær Raun, Jyderup
Flemming Raun, Kommunesekretær Raun, Jyderup
III Underklasse (20 elever på dette niveau)
Else Christensen, Gårdejer Christensen, Jyderup (Søbæksgården
Jørgen Ib Christiansen, Mekaniker Christiansen, Jyderup
Per Clausen, Tandlæge Clausen, Jyderup
Tove Frandsen, Købmand Frandsen, Jyderup *fb*
Karl Frederiksen, Manufakturhandler Frederiksen, Svebølle
Anne Lise Glenhøj, Tømrer Glenhøj. Akselholm
Per Gundersen, Købmand Gundersen, Jyderup
Margrethe Gybel Jensen, Repræsentant Aage og Else Gybel Jensen, Fuglsangervej 6, Jyderup *fb*
Preben Halkjær Jensen, Ølhandler Niels Poul Jensen, og Agnes Halkjær Enegaard, Drivsåtvej 3, Jyderup
Claus Jespersen, Godsejer Fonnesbech-Wulff, Vesterbygård
Inger Johansenh, Skorstensfejermester Johansen, Jyderup *fb*
Preben Johansen, Banenæstformand Johansen, Jyderup *fb*
Anne Lise Larsen, Manufakturhandler Larsen, Jyderup
Leif Larsen, Lærer Larsen, Jyderup
Erik Madsen, Konditor Madsen, Jyderup
Preben Buchwald Mortensen, Repræsentant B. Mortensen, Jyderup
Arne Munch, Chauffør Munch, Jyderup
Birthe Pedersen, Gårdejer Pedersen, Bassebjerggård
Asger Rasmussen, Fotograf Rasmussen, Jyderup
Inger Ravnebjerg, Manufakturhandler Ravnebjerg, Jyderup
IV Underklasse (34 elever på dette niveau)
Grethe Christensen, Gårdejer Christensen, Jyderup
Anette la Cour, Ingeniør la Cour, Jyderup
Tine Frederiksen, Manufakturhandler Frederiksen, Svebølle
Hanne Frost, Forvalter Frost, Knabstrup
Arne Hansen, Arbejdsmand Hansen, Holmstrup
Ernst Hansen, Vognmand Hansen, Jyderup
Niels Hjortsvar, Gårdejer Hjortsvar, Konradsgården
Margrethe Ibsen, Dr. Ibsen, Jyderup
Bent Jensen, Gårdejer Jensen, Trustrupgård
Niels Henrik Jensen, Snedkermester Jensen,
Uffe Jensen, Skovejer Frede Jensen, Jyderup
Kirsten Jørgensen, Godsejer Junker, Aunsøgård
Lucy Klestrup Hansen, Gårdejer K. Hansen, Marke
Karen Klestrup Hansen, Gårdejer K. Hansen, Marke
Bente Kristiansen, Konstruktør Kristiansen, Svebølle
Rigmor Larsen, Ejendomshandler Larsen, Jyderup
Hugo Lauridsen, Skræddermester Lauridsen, Jyderup
Grethe Annelise Madsen, Konditor Madsen, Jyderup
Jens Christian Mathiasen, Gårdejer Fru Mathiasen, Føllenslev
Jørgen Møller, Dr. Møller, Mørkøv
Benny Nielsen, Arbejdsmand Nielsen, Jyderup
Bruno Nielsen, Fabrikant Nielsen, Jyderup
Hans Jørgen Nielsen, Boelsmand Nielsena, Høed Forældre Frede og Erna Nielsen, Høedvej 55
Kurt Nielsen, Arbejdsmand Nielsen, Jyderup
Mogens Nielsen, Sadelmager Nielsen, Føllenslev
Lena Olsen, Postbud Olsen, Jyderup
Ole Jenstoft Olsen, Murermester Olsen, Jyderup
Ellen Pedersen, Gårdejer Pedersen, Bassebjerggård
Gitte Marie Helmer Pedersen, Direktør H. Petersen, Bregninge
Mogens Petersen, Manufakturhandler Petersen, Bregninge
Peter Prahl, Godsejer Prahl, Smakkerup
Ole Steen Rasmussen, Repræsentant Rasmussen, Jyderup
Dorith Raung, Kommunesekretær Raun, Jyderup *fb*
Lisa Slott-Sørensen, Centralbestyrerinde Fru Sørensen, Knabstrup
I Mellemskoleklasse A (27 elever på dette niveau)
Ruth Andersen, Skovfoged Andersen, Nyvænget
Bente Brunaa, Direktør Brunaa, Jyderup
Lise Brunaa, Direktør Brunaa, Jyderup
Ellis Burchard, Købmand Burchard, Høed
Anders Christiansen, Købmand Christiansen, Hjembæk
Lilli Christiansen, Gårdejer Christiansen, Stoltenborg, Knabstrup
Irene Falster-Hansen, Gårdejer F. Hansen, Skamstrup
Inge Frandsen, Købmand Frandsen, Jyderup
Henny Frederiksen, Fiskehandler Frederiksen, Eskebjerg
Hanne Glud, Proprietær Glud, Dianagård, Bjergby
Kaj Gottlieb, Lærer Gottlieb, Bennebo
Per Hansen, Gårdejer Hansen, Ventedgård
Niels Jakobsen, Viktualiehandler Jakobsen, Mørkøv
Carl Viggo Jensen, Købmand Jensen, Jyderup
Gulla Johansenf, Tømrer Johansen, Jyderup
Torben Jørgensen, Tømrer Jørgensen, Jyderup
Ruth Amby Knudsen, Fabrikant A. Knudsen, Jyderup
Birthe Koefoed, Overforvalter Koefoed, Orelund
Ole Bue Madsen, Statshusmand Madsen, Bjergby
Bjørn Nielsen, Fabrikant Nielsen, Jyderup
Grethe Nielsen, Gårdejer Nielsen, Tornved
Inge Nielsen, Købmand Nielsen, Ulkestrup
Jørgen Nielsen, Gårdejer Nielsen, Tornved
Benny Petersen, Arbejdsmand Petersen, Mørkøv
Jørn Rasmussen, Vognmand Rasmussen, Skamstrup
Kirsten Rasmussen, Gårdejer Rasmussen, Tornved
Henrik Westergaard, Civilingeniør Westergaard, Snertinge

I Mellemskoleklasse B (28 elever på dette niveau)
Jørn Ole Andersen, Reservepostbud Andersen, Jyderup
Ulla Andersen, Vejassistent Andersen, Skovhaven
Anette Bülow Andersen, Godsejer B. Andersen, Løgtvedgård
John Carlsson, Smedemester Carlsson, Svebølle
Keld Christensen, Arbejdsmand Christensen, Viskinge
Ove Christensen, Arbejdsmand Christensen, Viskinge
Stephen Egede Glahn, Forpagter E. Glahn, Stengård vk 1944-59 opsl 113 nr. 11 konf 30/9.1951
Annelise Gundersen, Købmand Gundersen, Jyderup
Volmer Kristensen, Tømrer Kristensen, Kattrup
Birthe Larsen, Stenhugger Larsen, Svebølle
Poul Larsen, Lærer Larsen, Akselholm
Hans Jørgen Madsen, Mejeriejer Madsen, Svebølle
Benny Nielsen, Manufakturhandler Nielsen, Jyderup
Bente Nielsen, Købmand Nielsen, Viskinge
Bent Olsen, Viktualiehandler Olsen, Jyderup
Birthe Olsen, Boelsmand Olsen, Rugtved
Jytte Olsen, Skomager Olsen, Viskinge
Torkil Olsen, Gårdejer Olsen, Højsted
Preben Pedersen, Boelsmand Pedersen, Eskebjerg
Aase Petersen, Bestyrer Petersen, Ullagård
Hanne Helmer Petersen, Direktør H. Petersen, Svebølle
Peder Poulsen, Jæger Poulsen, Svebølle
Bodil Rønde, Forvalter Rønde, Svebølle
Tove Schneider, Boelsmand Schneider, Viskinge
Hans Christian Sørensen, Cykelhandler Sørensen, Svebølle
Ingrid Sørensen, Sadelmager Sørensen, Svebølle
Tove Sørensenb, Gårdejer Sørensen, Jorløse
Flemming Thomsen, Bestyrer Madsen, Stenrand
II Mellemskoleklasse A (24 elever på dette niveau)
Hans P. Andersen, Reservepostbud Andersen, Jyderup
Ib Bache, Kommis Holst, Jyderup
Jørn Bache, Kommis Holst, Jyderup
Erik Christensen, Chauffør Christensen, Høed
Anelise Christiansen, Fru Christiansen, Jyderup
Kirsten Klestrup Hansen, Gårdejer K. Hansen, Marke
Erik Jacobsen, Snedker Jacobsen, Jyderup
Birte Jensen, Savværksarbejder Jensen, Mørkøv
Palle Jørgensen, Lærer Jørgensen, Særslev
Ebba Knudsen, Fru Knudsen, Mørkøv
Birte Larsen, Bestyrer Larsen, Godthaab
Ib Larsen, Ejendomshandler Larsen, Jyderup
Kjeld Larsen, Gårdejer Larsen, Bennebo
Inge Madsen, Gårdejer Madsen, Ellebjerg
Grete Møller, Fru Møller, Jyderup
Erik Nielsen, Gårdejer Nielsen, Høed
Gyda Nielsen, Gårdejer Nielsen, Englevådsgård
Meta Nielsen, Sadelmager Nielsen, Føllenslev
Ole Olsen, Gårdejer Olsen, Bjergby
Birgit Pedersen, Mejeribestyrer Pedersen, Skamstrup
Ingelise Petersen, Formand Petersen, Jyderup
Eva Rasmussen, Hotelejer Rasmussen, Jyderup
Inga Schrøder, Smedemester Schrøder, Jyderup By
Tony Sørensen, Tømrer Sørensen, Jyderup
II Mellemskoleklasse B (25 elever på dette niveau)
Birgit Christensen, Bogtrykker Christensen, Jyderup
Vagn Ekelund, Fru Ekelund, Bjergsted
Niels Fonnesbech-Wulff, Godsejer Fonnesbech-Wulff, Vesterbygård
Charlotte Freese, Hotelejer Freese, Jyderup
Hanne Frederiksen, Manufakturhandler Frederiksen, Svebølle
Annelise Hanibal, Arbejdsleder Hannibal, Jyderup
Ole Peter Hansen, Savværksarbejder Hansen, Svebølle
Niels Hjorth, Trafikassistent Hjorth, Jyderup
Finn Hjortsø, Planteskoleejer Hjortsø, Viskinge
Birthe Juul, Gårdejer Juul, Bjergsted, Flidspræmie ✝ RIP
Inga Jørgensen, Boelsmand Jørgensen, Svebølle
Reinhardt Jørgensen, Slagtermester Jørgensen, Løgtved
Jes Aage Kristiansen, Konstruktør Kristiansen, Svebølle
Rita Larsen, Lærer Larsen, Jyderup
Oluf Mogensen, Vognmand Christensen, Viskinge
Grethe Møller, Kaptajn Møller, Bregningegård
Annelise Nielsen, Brændselshandler Nielsen, Jyderup
Knud Erik Nielsen, Boelsmand Nielsen, Svebølle
Jens Pedersen, Proprietær Pedersen, Viskingegård
Tove Petersen, Murer Petersen, Svebølle
Poul Johan Prahl, Godsejer Prahl, Smakkerup
Vera Olsen, Kommis Olsen, Jyderup
Jytte Schou-Hansen, Lagerforvalter S.-Hansen, Jyderup
Sven Strange, Ingeniør Strange, Jyderup
III Mellemskoleklasse A (21 elever på dette niveau)
Carlo Andersen, Skræddermester Andersen, Jyderup
Grethe Bang, Skomager Bang,
Inge Birchi, Fru Birch, Haunsøgård
Peter Henning Bistrup, Skovrider Bistrup, Torbenfeldt
Kirsten Merete Bistrup, Skovrider Bistrup, Torbenfeldt
Inger Christiansen, Købmand Christiansen, Hjembæk
Birgit Finnemannj, Fabrikant Finnemann, Skamstrup
Elsec Holten Hansen, Lærer Hans Bjørn Holten Hansen, Bjergsted
Mogens Jensen, Radioforhandler Jensen, Mørkøv
Poul Henning Jensen, Bestyrer Jensen, Sørninge, ✝ RIP
Jonna Fast Jensen, Købmand F. Jensen, Bjergsted
Teodor Jensen, Gårdejer Jensen, Skamstrup
Christian Jørgensen, Underfodermester Jørgensen, Mørkøv
Henning Jørgensen, Lærer Jørgensen, Særslev
Bente Larsen, Ostehandler Larsen, Mørkøv
Knud Larsen, Lærer Larsen, Akselholm ✝ RIP
Anne Linde Laursenl, Overforvalter L. Laursen, Torbenfeldt
Peter Lejbølle, Købmand Lejbølle, Tømmerup
Birgit Borg Nielsen, Banearbejder B. Nielsen, Godthaab Flidspræmie
Jørgen Nielsen, Købmand Nielsen, Ulkestrup
Margit Nielsen, Gårdejer Nielsen, Toftegaard
III Mellemskoleklasse B (17 elever på dette niveau)
Lise Frederiksen, Handelsmand Frederiksen, Buerup
Kirsten Freese, Hotelejer Freese, Jyderup
Bente Hansen, Vognmand Hansen, Jyderup
Jørgen Hansen, Maskinforhandler Hansen, Jyderup
Aage Jensen, Gartner Jensen, Bregninge
Annie Jensen, Arbejdsmand Jensen, Bregninge
Rita Jensen, Gårdejer Jensen, Trustrupgård
Inga Jørgensen, Smedemester Jørgensen, Kattrup
Marie Larsenm, Gårdejer Larsen, Eskebjerg
Gerda Madsen, Konditor Madsen, Jyderup
Inge Mortensenn, Mejeribestyrer Mortensen, Viskinge
Arne Nielsen, Arbejdsmand Nielsen, Faurbo
Jytte Schmidt, Blikkenslager Schmidt, Jyderup
Birthe Sørensen, Gårdejer Sørensen, Uglerup
Grethe Sørensenk, Savværksarbejder Sørensen, Svebølle Flidspræmie
Jytte Sørensen, Arbejdsmand Sørensen, Svebølle
Anders Thastum, Pastor Sørensen, JyderupIV Mellemskoleklasse A (21 elever på dette niveau)
Marinus Andersen, Skræddermester Andersen, Mørkøv
Doris Andreasen, Vejassistent Andreasen, Jyderup
Olaf von Bülow, Kontorchef von Bülow, Vilhelmsdal
Inge Lise Christiansen, Fru Christiansen, Jyderup
Anny Davidsen, Viktualiehandler Davidsen, Jyderup
Lis Solveig Hansen, Vognmand Hansen, Jyderup
Bent Holme, Barbermester Holme, Jyderup
Erik Jensen, Købmand Jensen, Snertinge
Inga Jensen, Boelsmand Jensen, Faurbo
Oluf Jensen, Gårdejer Jensen, Skamstrup
Torben Th. Jensen, Gårdejer Jensen, Bennebogård
Grethe Mortensen, Tømrer Mortensen, Faurbo
Flemming Nielsen, Købmand Nielsen, Snertinge
Lis Birgit Nielsen, Bagermester Nielsen, Mørkøv
Bente Olsen, Gårdejer Olsen, Hagendrup
Inger Olsen, Gårdejer Olsen, Alleshave
John Olsen, Viktualiehandler Olsen, Jyderup
Britta Pedersen, Repræsentant Pedersen, Mørkøv
Henning Petersen, Gårdejer Petersen, Skamstrup
Bente Rasmussen, Overmontør Rasmussen, Jyderup
Jenny Schwarz-Nielsen, Dr. Schwarz-Nielsen, Snertinge
Kalle Davidsene
IV Mellemskoleklasse B (22 elever på dette niveau)
Åse Boesen, Proprietær Boesen, Svebøllegavn
Gunnar Christensen, Inspektør Christensen, Svebølle
Ruth Ertmann, Slagtermester Viggo Ertmann, Jyderup
Tove Fonnesbech-Wulff, Godsejer Fonnesbech-Wulff, Vesterbygård
Karen Marie Hansen, Savværksarbejder Hansen, Svebølle
Bent Jakobsen, Vejmand Jakobsen, Jyderup
Aase Jensen, Købmand Jensen, Jyderup By
Orla Jørgensen, Dræningsmester Jørgensen, Jyderup
Kirsten Larsen, Kreaturhandler Larsen, Viskinge
Anton Brinck Madsen, Fabrikant Madsen, Værslev
Jørgen Gunnar Madsen, Husmand Madsen, Bjergsted
Birthe Marie Nielsen, Brødkusk Nielsen, Hallebyore
Poul Nielsen, Snedker Nielsen, Jyderup
Lis Olsen, Postbud Olsen, Jyderup
Mogens Olsen, Gårdejer Olsen, Viskinge
Anny Petersen, Murer Petersen, Svebølle
Bent Halby Petersen, Købmand H. Petersen, Svebølle
Lise Halby Petersen, Købmand H. Petersen, Svebølle
Tove Stoll Pedersen, Gartner S. Pedersen, Krølle
Else Karen Poulsen, Jæger Poulsen, Svebølle
Ulla Rolsted, Boghandler Rolsted, Gyde mølle
Mette Wraae, Dr. Wraae, Viskinge
Jyderup Realskoles IV mellemskleklasse 1949
IV Mellemskolekalsse5

Realklassen 1949 (18 elever på dette niveau)
Bertel Andersen, Lærer Andersen, Skamstrup
Gurli Enevoldsen, Husmand Enevoldsen, Jordløse
Laila Egede Glahn, Forpagter E. Glahn, Stengaard Flidspræmie
Bente Brix Jensen, Repræsentant Brix Jensen, Snertinge
Inger Brix Jensen, Tømrer Brix Jensen, Brokøb
Bodil Jørgensen, Dræningsmester Jørgensen, Jyderup
Johan Jørgensen, Proprietær Jørgensen, Særslevgård
Svend Knudsen, Købmand Knudsen, Bjergby
Birgitte Kristensen, Tømrer Kristensen, Kattrup
Elmar Moesgaard, Gårdejer Moesgaard, Tømmerup
Annelise Nielsen, Bagermester Nielsen, Særslev
Boye Nielsen, Statshusmand Nielsen, Bjergby
Inge Birgit Nielsen, Ejendomshandler Nielsen, Skamstrup
Preben Nielsen, Gårdejer Nielsen, Østervanggård
Hanne Ollendorff, Proprietær Ollendorff, Dorthealyst
Vibeke Petersen, Købmand Petersen, Jyderup
Lilli Vedsmand, Fru Vedsmand, Snertinge
Bente Villadsen, Fisker Villadsen, Haunsø
Jyderup Realskoles realklasse 1949
Første række nederst fra venstre: Vibeke Petersen - Jyderup, Laila Egede Glahn - Viskinge, Annelise Nielsen - Særslev, Inge Nielsen - Skamstrup, Bente Brix Petersen - Astrup, Bente Villadsen - Havnsø.
Anden række fra venstre: Hanne Ollendorff - Knabstrup, Børge Nielsen - Bjergby, Elmar Moesgaard - Tømmerup, Svend Knudsen - Bjergby, Gurli Enevoldsen - Jordløse, Bertel Andersen - Skamstrup, Bodil Jørgensen - Jyderup, Johan Jørgensen - Særslev, Birgitte Kristensen - Kattrup, Inger Hansen - Brokøb, Lilli Vedsmand - Snertinge.
Realeksamen 19492 (elever på dette niveau)
Bertel Lindholm Andersen, Lærer Andersen, Skamstrupd
Gurli Enevoldsen, Husmand Enevoldsen, Jordløse
Laila Egede Glahn, Forpagter E. Glahn, Stengaard
Bente Brix Jensen, Repræsentant Brix Jensen, Snertinge
Inger Brix Jensen, Tømrer Brix Jensen, Brokøb
Bodil Jørgensen, Dræningsmester Jørgensen, Jyderup
Johan Jørgensen, Proprietær Jørgensen, Særslevgård
Svend Knudsen, Købmand Knudsen, Bjergby
Birgitte Kristensen, Tømrer Kristensen, Kattrup
Elmar Moesgaard, Gårdejer Moesgaard, Tømmerup
Annelise Nielsen, Bagermester Nielsen, Særslev
Børge Nielsen, Statshusmand Nielsen, Bjergby *(ses som boye tidligere)
Inge Birgit Nielsen, Ejendomshandler Nielsen, Skamstrup
Hanne Ollendorff, Proprietær Ollendorff, Dorthealyst
Vibeke Petersen, Købmand Petersen, Jyderup
Lilli Vedsmand, Fru Vedsmand, Snertinge
Bente Villadsen, Fisker Villadsen, Haunsø

Mellemskoleeksamen 1949 A3 (21 elever på dette niveau)
Marinus Andersen, Skræddermester Andersen, Mørkøv
Doris Andreasen, Vejassistent Andreasen, Jyderup
Olaf von Bülow, Kontorchef von Bülow, Vilhelmsdal
Inge Lise Christiansen, Fru Christiansen, Jyderup
Anny Davidsen, Viktualiehandler Davidsen, Jyderup
Lis Solveig Hansen, Vognmand Hansen, Jyderup
Bent Holme, Barbermester Holme, Jyderup
Erik Jensen, Købmand Aksel Jensen, Snertinge
Inga Jensen, Boelsmand Jensen, Faurbo
Oluf Jensen, Gårdejer Jensen, Skamstrup
Torben Th. Jensen, Gårdejer Jensen, Bennebogård
Grethe Mortensen, Tømrer Mortensen, Faurbo
Flemming Nielsen, Købmand Nielsen, Snertinge
Lis Birgit Nielsen, Bagermester Nielsen, Mørkøv
Bente Olsen, Gårdejer Olsen, Hagendrup
Inger Olsen, Gårdejer Olsen, Alleshave
John Olsen, Viktualiehandler Olsen, Jyderup
Britta Pedersen, Repræsentant Pedersen, Mørkøv
Henning Petersen, Gårdejer Petersen, Skamstrup
Bente Rasmussen, Overmontør Rasmussen, Jyderup
Jenny Schwarz-Nielsen, Dr. Schwarz-Nielsen, Snertinge

Mellemskoleeksamen 1949 B4 (22 elever på dette niveau)
Åse Boesen, Proprietær Boesen, Svebøllegavn
Gunnar Christensen, Inspektør Christensen, Svebølle
Ruth Ertmann, Slagtermester Viggo Ertmann, Jyderup
Tove Fonnesbech-Wulff, Godsejer Fonnesbech-Wulff, Vesterbygård
Karen Marie Hansen, Savværksarbejder Hansen, Svebølle
Bent Jakobsen, Vejmand Jakobsen, Jyderup
Aase Jensen, Købmand Jensen, Jyderup By
Orla Jørgensen, Dræningsmester Jørgensen, Jyderup
Kirsten Larsen, Kreaturhandler Larsen, Viskinge
Anton Brinck Madsen, Fabrikant Madsen, Værslev
Jørgen Gunnar Madsen, Husmand Madsen, Bjergsted
Birthe Marie Nielsen, Brødkusk Nielsen, Hallebyore
Poul Nielsen, Snedker Nielsen, Jyderup
Lis Olsen, Postbud Olsen, Jyderup
Mogens Olsen, Gårdejer Olsen, Viskinge
Anny Petersen, Murer Petersen, Svebølle
Bent Halby Petersen, Købmand H. Petersen, Svebølle
Lise Halby Petersen, Købmand H. Petersen, Svebølle
Tove Stoll Pedersen, Gartner S. Pedersen, Krølle Flidspræmie
Else Karen Poulsen, Jæger Poulsen, Svebølle
Ulla Rolsted, Boghandler Rolsted, Gryde Mølle
Mette Wraae, Dr. Wraae, Viskinge

Jyderup Realskoles 4. Mellem- og Realklasse 1949
Jyderup Realskoles 4. Mellemklasse og Realklasse fra Kalundborg Folkeblad 13. maj 1974
Jyderup Realskoles elever fra 1949 i 1974
Maj 1974 mødtes 25 års jubilarerne på Jyderup Realskole
og i 1975 var mellemskoleklassen inviteret til gensynsfest med jubilærerne for 1975


Kilder:
Kilde 1: Jyderup Realskoles årsberetning maj 1949, E. Christensen, Jyderup Bogtrykkeri, Jyderup
Kilde 2: Jyderup Realskoles årsberetning 1950, 12. maj 1950, Jyderup Bogtrykkeri, Jyderup
Kilde 3: Jyderup Realskoles årsberetning 1950, 12. maj 1950, Jyderup Bogtrykkeri, Jyderup
Kilde 4: Jyderup Realskoles årsberetning 1950, 12. maj 1950, Jyderup Bogtrykkeri, Jyderup
Kilde 5: Billede af IV Mellemskoleklasse fra arkiv.dk B-8946 fra Jyderup Lokalarkiv med tilladelse til gengivelse 29. februar 2016
Kilde 6: Jyderup sognerådsprotokol, Rigsarkivet. Fra Flemming Thorsen, april og maj 2016
(Kilde 7):Billeder af 25 års jubilarer er fra Kalundborg Folkeblad 13. maj 1974, side 6
Kilde 8: Billede Realklassen 1949 (B-7430) fra arkiv.dk og Tilladelse til gengivelse fra Jyderup Lokalarkiv 11. sept. 20017
Noter:
*fb* betyder at du kan finde personen på internetportalen Facebook
a)K alundborg Folkeblad 3. april 1962, side 3+4; Sølvbryllup; Ægteparret Erna og Frede Nielsen, Høed, var i går på deres sølvbryllupsdag genstand for stor opmærksomhed. Naboerne, der havde rejst æresport, mødte op fra morgenstunden for sammen med musikerne at bringe den første hyldest. Dagen igennem strømmede det ind med gaver, blomster og telegrammer, og i aftes samledes familie og venner til middag
b) Aunsø kirkebog 1942-59 opslag 129 nr. 3 Ingrid Ruth Sørensen konfirmeret 30/9.51 far Aage Lindhardt og Astrid Marie (f. Jepsen) Sørensen
c) Rettet fornavn iht. Bjergsted kirkebog, 1949-1984, opslag 50 nr. 2. Konfirmeret 27. marts 1949 (Der stod Ellen før).
d) Indsat Lindholm efter 25 års jubilarer, Kalundborg Folkeblad 13 maj 1974, side 6
e) På billede fra IV Mellemskoleklasse ses Kalle Davidsen, han fremgår ikke af årsberetningen. Såfremt en elev ikke går på skolen ved årsberetningens trykning, ses eleven ikke i årsberetningen. Formoder derfor Carl Davidsen ikke gik på skolen hele dette skoleår.
f) Fra Sognerådsmøde 27/5.1948 Emil Johansen, ansøger om friplads på Realskolen til Gulla Johansen – bevilgedes 1/2 friplads6
g) Navneændring nu Dorith S. Sørensen
h) Navneændring nu Inger Clausen oplyst af Inger 14. september 2017
i) Navneændring iht. klassebillede 1951 fra Jyderup Lokalarkiv feb. 2016 nu Inge Birch Madsen
j) Navneændring iht. klassebillede 1951 fra Jyderup Lokalarkiv feb. 2016 nu Birgit Kjær Hansen
k) Navneændring iht. klassebillede 1951 fra Jyderup Lokalarkiv feb. 2016 nu Grethe Petersen
l) Navneændring iht. klassebillede 1951 fra Jyderup Lokalarkiv feb. 2016 nu Anne Lund-Mortensen
m) Navneændring iht. klassebillede 1951 fra Jyderup Lokalarkiv feb. 2016 nu Marie Jespersen
n) Navneændring iht. klassebillede 1951 fra Jyderup Lokalarkiv feb. 2016 nu Inge Andersen

Sidst rettet 25. september 2017
©Jyderup Realskole