Lidt om familien Gundersen

Herunder klassebillede fra Jyderup Realskole IV Underklasse 1949/50, Per ses i række 2, anden forreste række
IV Underklasse 1950 Jyderup Realskole
Herover IV Underklasse med lærer Larsen17
Der er 2 rækker og start er fra venstre: Række 1 og række med Lærer Larsen
Bageste række: Birthe Petersen, Inger Ravnebjerg, Lisbeth Sørensen (Elisabeth)
2 bageste række: ?, Else Christensen18, ?
Række ud for lærer Peter Larsen; Preben B. Mortensen, ?,Erik Madsen
Række foran lærer Peter Larsen: ?, Jørgen Noer Jensen, Ib Christiansen
2 forreste række: ?, Preben Jensen, ?
Forreste række: Asger Rasmussen

Række 2 bagest: Eva21, ?, Inger Johansen
2 bageste række: Tove21, Gitte Petersen
Række ud for lærer Peter Larsen; Anna Kirsten Jensen, ?, Anne Lise Larsen
Række ”foran” lærer Peter Larsen: Leif Larsen, Claus Jespersen, Karl Frederiksen
2 forreste række: Erik Mathiassen, Per Gundersen
Forreste række, Tove Larsen, Margrethe Gybel20, Anne Lise Glenhøj

Per Reinholt Gundersen; 1946/47 I U1 - Realeksamen 19562 1961 Tuborg fondets rejselegat og medalje ved svendeprøven14
Sven Erik Gundersen's forældre Harry og Herdis Gundersen, Nyvej3, Realeksamen 1962

Annelise købmand Gundersen - I Mellem - Mellemskoleeks. 19524, Realeksamen 19535
Anne-Lise (købmand G, Jyderup) - I forberedelsesklasse 1944/456 - IV Forberedelseskl. 1947/487

Jyderup Tekniske skole
Vi ved fra billede fra Lokalarkivet i Jyderup at Harry Gundersen også underviste på Jyderup Tekniske skole, men ikke hvilke fag eller "hvor længe".
Her link til billede Teknisk skole 1948
Lærerstaben på Jyderup Tekniske Skole, 2.12.1948.
Bageste række fra v: Lærer Thomas Vang Petersen, civilingeniør Johan Tüchsen, lærer K. Clausen, bogholder Petersen, murermester Aksel Olsen, repræsentant Valdemar Gybel Jensen (kaldet Valde).
Forreste række fra v.: købmand Harry Gundersen, lærer G.A. Hansen, lærer Johan Schultz, isenkræmmer H. Gylling-Folkmann, bogholder Aa. Sørensen, murermester Jørgen Pedersen.

1957 jan.; En kedelig æggekage
Købmand Harry Gundersen, Jyderup, havde i går i sin privatvogn været ude hos nogle kunder for at hente æg, som i ægbakker var sat på bilens bagsæde. Købmanden hentedes sin datter, frk. Annelise Gundersen, i Knabstrup, og frk. Gundersen skulle derefter køre bilen til Jyderup. Midtvejs blev det nødvendigt, at foretage en kraftig opbremsning med det resultat, at æggene hoppede af bakkerne op over de to i vognen og knustes ud over sæderne. En større renselsesproces blev nødvendig såvel for bilen som for købmanden og hans datter8


1957 jan.; Døbt ved ækvator og smurt i Ketchup! Per Gundersen, Jyderup, hjemme igen efter en eventyrlig rejse
For bare et halvt år siden - efter lykkeligt at have overstået eksamen på Jyderup Realskole - gik Per Gundersen, Jyderup, søn af købmand Harry Gundersen, og funderede over, hvad han skulle vælge som fremtidsjob. Udlængsel havde Per også, uden at kunne præcisere den nærmere, og han blev da enig med sig selv og sine forældre om at tage på en jordomsejling, og imens søgen at komme til klarhed over, hvad han ville lære.
Lad os side det straks, Per kom til klarhed: han vil være tømrer og har allerede fået lærerplads i Mørkøv. Turen på verdenshavene var spændende og rig på oplevelser, men Per foretrækker alligevel Landjorden - hvad ikke mindst hans mor og far er glade for.
Det begyndte med,
at Per Gundersen søgte hos Ø.K, og fik ansættelse som kahytsdreng i passagerskibet "Neonia" og 12. august 1956 tog eventyret sin begyndelse. Der var nu ikke så megen spænding i den første tid, for da lå skibet i dok i Helsingør, og efter at have anløbet København skulle man til Aalborg for at laste lidt cement. Derfra sejledes til Hamborg og Rotterdam, og først i Dover fik man passagererne ombord. Det var hovedsaglig officersfruer og deres børn, som skulle rejse ud til ægtemændene i Malaya.
I Port Said - og gennem Suez
Første havn var Genua, hvor mandskabet havde landlov og bl.a. beså den kæmpemæssige "fattigkirkegård". Per havde håbet at se vulkanen i udbrud på Stromboli,, men desværre var det mørkt, da man sejlede gennem Messinastrædet. Opholdet i Port Said varede kun 3 timer, men øjnene blev brugt godt, og der var fremmedartet nok at se på. Før man begyndte sejlturen genne Suez kanalen, kom arabiske soldater omborg, og passagererne blev visiteret for evt. våben før de kunne gå i land, ligesom alle måtte vise pas.
Det tog 10 timer, inden man kom gennem Suez kanalen ud i Rødehavet. I Aden, hvor "Neonia" fik olie på, lå mange engelske krigsskibe.
I hårdt vejr -
Det tog 11 døgn at sejle syd om Colombo gennem det ostindiske ocean. Hårdt vejr blev også prøvet, men Per var ikke søsyg en eneste gang. Dugene måtte vrides op og lægges våde på bordene, for at tallerkenerne ikke skulle rutche af!
I Penang, hvor skibet lå i 3 døgn, blev udlosset last, og så fortsattes sejlturen langs Malayas jungle. Vi stod på udkig efter tigre eller krokodiller, siger Per Gundersen, men alt, hvad vi så, var fredelige delfiner, der hele tiden fulgte skibet.
Der var meget at se
i Singapore, fortæller Per videre. Her var vi meget ude for at handle, men gik aldrig alene, det gik ikke an. Alt var relativt billigt, og jeg fik købt en del smukke ting, som jeg har med hjem. I Bangkok lå vi i 16 døgn, og vi fik at vide, at vi skulle passe på de indfødte, da de var utrolig hidsige. De forhandlede ikke med den, de blev gale på, det var bare slag over nakken med en knippel og sat ud i floden.
Det var nær blevet farligt for mig, siger Per, for da jeg bebrejdede et par fyre, at de stod og gloede sin i rygesalonen, så fo'r de imod mig med knyttede næver. Til alt held for mig kom 3. styrmand lige i det samme, ellers tror jeg mit liv havde haft ende.
Syd om Afrika
Det var slut med at sejle gennem Suez kanalen, da vi skulle tilbage. Vi havde lastet ris, teaktræ og kopra i Bangkok og skulle derpå videre til London. Vi hørte om urolighederne, men så heldigvis intet til dem, og vor rejse syd om Afrika forløb uden uheld.
Det har været en herlig tur med mange nye indtryk, godt kammeratskab og gode forhold ombord, slutter Per. Der er mange, mange minder at se tilbage på, ja, og den festligste var dog alligevel, da 32 "udøbte" skulle "døbes", ved ækvator. Det var den helt store ceremoni med Neptun og hans gemalinde, samt det historiske opbud af dommere, politi osv. Vi blev smurt ind i frugtfarve og ketchup, inden vi måtte i bølgerne - et bassin ombord på skibet - og vandet så sandelig ikke godt ud til sidst.
Heldigvis var jeg en af de første, der "modtog dåben". Der var vel nok jubel, og en masse billeder blev taget. Dem har jeg nu som et håndgribeligt minde om en dejlig tur9

1960 Carl Viggo Funch Jensen og lærerinde Annelise Gundersen gifter sig 23. juli 196015

1960, Kalundborg Folkeblad 12. sept. 1960, side 3; 10 års mærke tropsfører Per Gundersen
10 års mærke til tropsfører. Tropsfører for Dronning Margretes trop, Per Reinhardt Gundersen, Jyderup, har fået tildelt 10 års hædersmærket for aktiv spejdertjeneste

1957, Kalundborg Folkeblad 18. marts 1957, side 3+4; Begik indbrud, mens købmanden var til bisættelse
Stort parti spiritus og tobak stjålet fra købmand Gundersen Lørdag ved 19,20 tiden er der sket et indbrud hos købmand Harry Gundersen, H.P. Folkmannsvej, Jyderup. Tidspunktet er valgt således, at man med nogenlunde sikkerhed kan gå udfra, at det må være stedkendte personer, der har været på spil, idet det er sket, mens familien var samlet i anledning af, at købmand Gundersens svigermoder, Fru Emilie Gylling Folkmann, var blevet ført til kapellet. Tyven eller tyvene har skaffet sig adgang gennem et vindue, der vender ud mod hotellets festplads, skønt der var både trådnet og plader for vinduet. Videre har de slået en glasrude ud i en dør mellem kælderen og lageret og brudt låsen. Fra hylderne i forretningen er fjernet en ret anselig portion spiritus, en flaske cognac, der stod på disken, og en del cigaretter.
Endvidere har de tømt tobak skabet, der indeholdt forskellige sortimenter i tobak. Dette skab stod i kontoret. Forbipasserende har i tidsrummet mellem kl. 19 og 20 hørt købmandens hun gø voldsomt. Den befandt sig i stuerne, og det er ikke usandsynligt, at det er tyvene, der har lukket døren for hunden. Tyveriet er meldt til kriminalpolitiet i Holbæk, der har foretaget undersøgelser på stedet11
Harry Gundersen 1977
10 Harry Gundersen, 1977
1957, Kalundborg Folkeblad 19. marts 1957, side 4; Stjal cigaretter og spiritus for 2000
Købmand Harry Gundersen, Jyderup, har nu fået talt op efter indbruddet i forretningen i lørdags, og det viser sig, at tyvene har stjålet cigaretter og spiritus for ca. 2000 kr. Det drejer sig i alt om 8000 cigaretter og 25 flasker spiritus12
1957, Kalundborg Folkeblad 21. marts 1957, side 4; To mænd brød ind hos købmand Gundersen
De tilstod i dag i retten i Holbæk og blev fængslet for 14 dage.
Indbruddet i købmand H. Gundersens forretning i Jyder lørdag aften, hvor der forsvandt ca. 8000 cigaretter og 25 fl. spiritus til en samlet værdi af ca. 2000 kr., er nu fuldt opklaret.
Gerningsmændene er to tidligere straffede mænd, den 35 årige Vagn H. Christensen og den 27 årige Knud Davidsen, begge fra Nykøbing. Davidsen har tidligere boet i Jyderup.
De blev i dag fremstillet i retten i Holbæk, og her gentog de deres tilståelse. Politiet sigter dem også for at være gerningsmændene til en række tyverier i Odsherred, med det nægtede de. 4000 af de stjålne cigaretter blev fundet ved husundersøgelse hos en af de anholdte. De blev begge fængslet, foreløbig for 14 dage13

1958, maj: To motorcykler havde sammenstød
Torsdag aften ved 17-tiden skete på hjørnet af Nyvej og Skarridsøgade i Jyderup et sammenstød mellem to motocykler. Per Gundersen, søn af købmand Harry Gundersen, kom fra Nyvej og skulle svinge ud på Skarridsøgade, men da der holdt en bil ud for skotøjsandler Kornsted, havde han ikke bemærket en motorcyklist, snedkermester Harry Sørensen, Holbækvej. De to motorcykler tørnede sammen, hvorved Sørensen slyngedes hen ad gaden. Læge Trost tilkaldtes. Sørensen havde fået hjernerystelse og trykket et par ribben. Efter undersøgelsen blev han kørt hjem. Per Gundersen kom intet til16

1958, 28. nov. - Kalundborg Folkeblad, side 3; Gundersen, 50 år

1960, 20. juni - Kalundborg Folkeblad, side 4; Annelise Gundersen
1960, kf 20. juni, side 4; Fin eksamen og lærerindeembede. Frk. Annelise Gundersen, datter af købmand Harry Gundersen, Jyderup er dimitteret fra Emdrupborg seminarium med fin karakter. Frk. Gundersen har fået ansættelse som lærerinde ved Brøndbyernes skolevæsen, "Strandskolen" i Brøndbyvester, fra det nye skoleårs begyndelse
1960, 31. august - Kalundborg Folkeblad, side 3; Harry Gundersen form. Tekn. skole

1961; Tømrer Per Gundersen, søn af forstander Harry Gundersen, Jyderup har fra Tuborg fondet fået et rejsestipendium til Tyskland, Svejts og Italien. Per Gundersen præsterede for nylig en meget smuk svendeprøve og opnåede medalje14

1977, Kalundborg Folkeblad 21. jan. 1977, side 6; Tornved konservative vælgerforenings 50 års fest (ikke medtaget, men billedet af hr. Harry Gundersen benyttet Kilde 10)

2014, 7. Sept. - Spurgt jeg Sven Erik Gundersen til familien Gundersen (På Realskolen ses flere elever med efternavn Gundersen
fra Særslev, disse er ikke "samme" familie.)
Sven Erik oplyser endvidere; Købmand Gundersen er jo så vores far, der var gift med Kaja Gylling Folkmann, vores mor. (Huus)
Kaja Gylling Folkmann ses på Jyderup Realskole 1916/17- 1922

Fra en gymnastik opvisning på Hotel Skarridsø.
Gymnastikopvisning 1950-51 hotel Skarridsø
Bagerst fra venstre; Bruno Nielsen, Jørn Bache, Sven Strange, Ib Bache, Leder Svend Åge Rasmussen, foran ham to jeg ikke kan huske.
Forrest fra venstre; Verner Abrahamsen, Per Gundersen, Bent Olsen, Bjørn Nielsen og med fanen Nils Peter Rasmussen, og til sidst mig selv Preben Johansen.
Årstallet må være ca.1950 -5119
I original tekst stod "har vist byttet om på Bjørn og Bruno" (rettet i ovenstående tekst)

Og Jyderups 1.ste hold 1957 eller 1958
Jyderups 1.ste hold 1957/8

Bagerst fra venstre; Erling Nielsen, Erik Dyrholm, Jørn Bache, Finn Nielsen, Leif Mechernsee.
I midten; Preben Johansen, Mogens Clausen, Per Gundersen .
Forrest Jørgen Nielsen, Børge ? , Flemming Byberg
22Kilder:
Kilde 1: Jyderup Realskoles årsberetning maj 1947, Jyderup Bogtrykkeri, Jyderup
Kilde 2: Jyderup Realskoles årsberetning maj 1957, E. Christensen, Jyderup Bogtrykkeri, Jyderup
Kilde 3: Flemming Thorsen, 2012
Kilde 4: Jyderup Realskoles årsberetning maj 1953, Holbæk amts venstreblad
Kilde 5: Jyderup Realskoles årsberetning maj 1954, E. Christensen, Jyderup Bogtrykkeri, Jyderup
Kilde 6: Jyderup Realskoles årsberetning 10. maj 1945, Jyderup Bogtrykkeri, Jyderup
Kilde 7: Jyderup Realskoles årsberetning 10. maj 1948, Jyderup Bogtrykkeri, Jyderup
Kilde 8: Kalundborg Folkeblad 27. jan. 1957, side 4; En kedelig æggekage
Kilde 9: Kalundborg Folkeblad 17. jan. 1957, side 3+4; Døbt ved ækvator og smurt i Ketchup!
Kilde 10: Kalundborg Folkeblad 21. jan. 1977, side 6; Tornved konservative vælgerforenings 50 års fest
(Billede af Harry Gundersen)
Kilde 11: Kalundborg Folkeblad 18. marts 1957, side 3+4; Begik indbrud, mens købmanden var til bisættelse
Kilde 12: Kalundborg Folkeblad 19. marts 1957, side 4; Stjal cigaretter og spiritus for 2000
Kilde 13: Kalundborg Folkeblad 21. marts 1957, side 4; To mænd brød ind hos købmand Gundersen
Kilde 14: Holbæk Amts Venstreblad 19. juni 1961, side 4
Kilde 15: Jyderup Kirkebog 1950-63 opslag 260 nr. 7
Kilde 16: Holbæk Amts Venstreblad 3. maj 1958, side 4: Motorcykelulykke
Kilde 17: Tilladelse til gengivelse 17. oktober 2016 fra Jyderup lokalarkiv (B7494). Navne på elever fra Preben Ebbe Johansen 2017
Kilde 18: Else Christensen, 22. oktober 2016 fra fb-siden "Stationsbyen Jyderup" via Palle Løvstrup Nielsen
Kilde 19: Billede Gymnastikopvisning på hotel Skarridsø og oplysninger om navne fra Preben Ebbe Johansen, 8. sept. 2017
Kilde 20: Oplyst af Margrethe Gybel Jensen, på facebooksiden "Stationsbyen Jyderup" 2016, hvor billedet har været fremvist
Kilde 21: Oplyst af Inger Clausen 15. september 2017
Kilde 22: Billede af Jyderup førstehold fra Preben Ebbe Johansen 19. september 2017 incl. navne på spillere

Sidst rettet 19. september 2017
©Jyderup Realskole