Retur forside elevlisterElevliste 1921/22

I Underklasse (7 elever på dette niveau)
Karen Christiansen, Agent Christiansen, Jyderup
Otto Mønsted Friis, Skolebestyrer Friis, Jyderup
Grete Jakobsen, Købmand Jakobsen, Jyderup
Inge Jacobsen, Fru Jacobsen, Jyderup
Poul Lang, Garver Lang, Jyderup
Ellen Poulsen, Bager Poulsen, Jyderup
Per Tvede, Proprietær Tvede, Henriksholm

II Underklasse (8 elever på dette niveau)
Erik Andreasen, Fru Andreasen, Jyderup
Inger Gissemann, Dyrlæge Gissemann, Jyderup
Eskild Heinrichson, Skræddermester Heinrichson, Jyderup
Ebba Jensen, Pakmester Jensen, Jyderup
Carl Ebbesen Lang, Fru Savværksejer Marie Sophie Lang, Jyderup1
Johannes Poulsen, Bager Poulsen, Jyderup
Mary Steffensen, Konditor Steffensen, Jyderup
Erik Søvndahl Petersen, Boghandler Søvndahl Petersen, Jyderup
III Underklasse (11 elever på dette niveau)
Emmy Christiansen, Agent Christiansen, Jyderup
Herta Christensen, Maskinfabrikant Christensen, Jyderup
Grete Frank, Købmand Frank, Jyderup
Poul Gjessing, Stationsforstander Gjessing, Værslev
Hans Leo Hansen, Dyrlæge Hansen, Ubby
Klara Hansen, Mejeribestyrer Hansen, Birkendegård
Britta Ganderup Jakobsen, Fabrikant Jakobsen, Jyderup
Else Lund, Proprietær Lund, Aldersro
Michael Madsen, Skræddermester Madsen, Jyderup
Tekla Metelmann, Overkelner Metelmann, Jyderup
Svend Lang, Garver Lang, Jyderup

IV Underklasse (18 elever på dette niveau)
Georg Andreasena, Kelner Andreasen, Jyderup
Julius Christiansen, Agent Christiansen, Jyderup
Jørgen Mønsted Friis, Skolebestyrer Friis, Jyderup
Ellen Jacobsen, Fru Jacobsen, Jyderup
Jenny Hansen, Mejeribestyrer Hansen, Birkendegård
Erik Jakobsen, Købmand Jakobsen, Jyderup
Ane Louise Korsholm, Fru Korsholm, Jyderup
Erik Kreutzer, Gartner Kreutzer, Jyderup
Otto Larsen, Proprietær Offersen, Fæltergården
Theodor H. Lehmann, Hjulmand Lehmann, Torbenfeldt
Edna Madsen, Skræddermester Madsen, Jyderup
Rigmor Nielsen, Malermester Nielsen, Mørkøv
Nora Olsen, Ølhandler Olsen, Mørkøv
Betty Petersen, Fru Petersen, Mørkøv
Marie Petersen, Assistent Petersen, Svebølle
Alma Steffensen, Konditor Steffensen, Jyderup
Jørgen Tvede, Proprietær Tvede, Henriksholm
Arvig Jakobsen, Ostehandler Jakobsen, Jyderup
Jyderup kirkbog 19918-1927, opslag 118 nr. 8 konf. 13/4.1924
Jens Peter og Karen Martine f. Frederiksen
I Mellemskoleklasse (30 elever på dette niveau)
Agnes Andersen, Forvalter Andersen, Jyderup
Alfred Andersen, Bestyrer Andersen, Jyderup
Riga Christensen, Portør Christensen, Svebølle
Svend Christiansen, Agent Christiansen, Jyderup
Ivan Damgaard, Kommissionær Damgaard, Jyderup
Britta Daugstrup, Inspektør Daugstrup, Kalundborg
Frants Fensmark, Pastor Fensmark, Føllenslev
Steen Folkmann, Elektricitetsværksejer Einar Folkmann, Jyderup2 Skoleskibet "København" ✝ RIP 1928
Emmy Frederiksen, Proprietær Frederiksen, Løjtvedgård
Robert Fredsgaard, Mejeribestyrer Fredsgaard, Askov Mejeri
Axel Hansen, Mælkehandler Hansen, Jyderup
Astrid Hansen, Købmand Hansen, Mørkøv
Karl Ove Hansen, Mejeribestyrer Hansen, Birkendegård
Werner Hansen, Gårdejer Jensen, Ubby
Gunnar Jensen, Kreaturhandler Jensen, Jyderup
Ejnar Jørgensen, Lærer Jørgensen, Torbenfeldt
Kirsten Larsen, Fru Larsen, Jyderup
Evald Madsen, Murer Madsen, Jyderup
Rasmus Mortensen, Gartner Mortensen, Mørkøv
Knud Kirketerp Møller, Forpagter Møller, Dønnerup
Helge Nielsen, Vognmand Nielsen, Jyderup
Edvin Metelmann, Overkelner Metelmann, Jyderup
Johannes Nielsen, Boelsmand Nielsen, Jyderup7
Karl Nielsen, Proprietær Nielsen, Mørkøv
Leopold Nielsen, Barber Nielsen, Føllenslev
Thorkild Olesen, Købmand Olesen, Jyderup
Ebba Olsen, Urmager Olsen, Snertinge
Holger Rasmussen, Karetmager Rasmussen, Hjembæk
Ada Rynge, Lærer Rynge, Bjergby
Johannes Verder, Købmand Verder, Jyderup
II Mellemskoleklasse (34 elever på dette niveau)
Henri Bruun, Proprietær Bruun, Jyderup
Ole Gunnar Clausen, Gårdejer Clausen, Særslev
Tage Elm, Lærer Elm, Faurbo
Elly Folkmann, Elektricitetsværksejer Einar Folkmann, Jyderup
Emma Frank, Købmand Frank, Jyderup
Viggo Hammeken, Kreaturhandler Hammeken, Jyderup
Gunnar Hansen, Fru Hansen, Jyderup
Svend Aage Hansen, Skovfoged Hansen, Axelholm
Kamma Heiberg, Fru Heiberg, Jyderup
Esbern Heinrichson, Skræddermester Heinrichson, Jyderup
Hugo Jakobsen, Købmand Jakobsen, Jyderup
Asta Jensen, Skovarbejder Jensen, Aggersvold
Ester Jensen, Portør Jensen, Mørkøv
Gudrun Jensen, Konsulent Jensen, Mørkøv
Inge Jensen, Købmand Jensen, Jyderup
Inger Margrete Jensen, Ølhandler Jensen, Jyderup
Rosa Jensen, Pakmester Jensen, Jyderup
Hedvig Johansen, Gårdejer Johansen, Skovgård
Helge Jørgensen, Kreaturhandler Jørgensen, Knabstrup
Johan Kreutzer, Gartner Kreutzer, Jyderup
Hakon Lundgaard, Ejendomsmægler Lundgaard, Kalundborg
Haddon Madsen, Skrædder Madsen, Jyderup
Ebba Møller, Skovfoged Møller, Stokkebjerg
Aage Nielsen, Kroejer Nielsen, Snertinge
Ebba Nielsen, Købmand Nielsen, Jyderup
Ivar Nielsen, Boelsmand Nielsen, Faurbo Mark
Kätty Nielsen, Købmand Nielsen, Jyderup
Hans Olesen, Købmand Olesen, Jyderup
Hans Erik Olsen, Murermester Olsen, Jyderup
Aksel Petersen, Gårdejer Petersen, Særslev
Inger Poulsen, Førstelærer Poulsen, Jyderup
Gudrun Tofte, Montør Tofte, Jyderup
Else Taarning, Proprietær Taarning, Torpegård
Eugenia Voitekevitch, Ingeniør Voitekévitch, Bjergsted
Henny Weinreich, Fabrikant Weinreich, Snertinge
III Mellemskoleklasse (28 elever på dette niveau)
Agnes Fischer, Købmand Fischer, Jyderup
Kaja Folkmann, Isenkræmmer Folkmann, Jyderup
Gunnar Hansen, Købmand Hansen, Føllenslev
Helga Hestbeck, Købmand Hestbeck, Bregninge
Gerda Hjort, Proprietær Hjort, Gammelrand
Holger Jakobsen, Cykelhandler Jakobsen, Jyderup
Anton Jensen, Gårdejer Jensen, Særslev
Aksel Jørgensen, Lærer Jørgensen, Torbenfeldt
Erik Jørgensen, Fru Jørgensen, Sølyst, Jyderup
Vilhelm Jørgensen, Maskinfabrikant Jørgensen, Mørkøv
Knud Korsholm, Fru Korsholm, Jyderup
Tage Kristiansen, Lærer Kristiansen, Hjembæk
Ernst Larsen, Fru Larsen, Jyderup
Knud Lundgaard, Ejendomsmægler Lundgaard, Kalundborg
Poul Lütken, Assistent Lütken, Mørkøv
Svend Aage Mathiesen, Mejeriejer Mathiesen, Skellingsted
Gerda Møller, Skovfoged Møller, Stokkebjerg
Anna Margrethe Nielsen, Proprietær Nielsen, Faurbogård
Asta Nielsen, Sognefoged Nielsen, Jyderup
Poula Nielsen, Gårdejer Nielsen, Højmarksgård
Svend Nielsen, Købmand Nielsen, Jyderup
Ingeborg Olesen, Købmand Olesen, Jyderup
Herman Olsen, Gårdmand Olsen, Rumperup
Marie Olsen, Ølhandler Olsen, Mørkøv
Hans Petersen, Gårdejer Petersen, Jyderup
Arvida Sjøberg, Skrædder Sjøberg, Kalundborg
Inge Taarning, Proprietær Taarning, Torpegården
Inge Weinreich, Fabrikant Weinreich, Snertinge

IV Mellemskoleklasse (11 elever på dette niveau)
Svend Mønsted Friis, Skolebestyrer Friis, Jyderup
Inge Hansen, Fru Hansen, Jyderup
Frede Jensen, Gartner Jensen, Vesterbygård
Hans Jensen, Fru Jensen, Jyderup
Karen Helene Jensen, Kreaturhandler Jensen, Jyderup
Poul Johansen, Gårdejer Johansen, Skovgård
Rigmor Jørgensen, Kreaturhandler Jørgensen, Knabstrup
Niels Axel Olsen, Murermester Axel Peter Olsen, Jyderup
Anna Louise Spleth, Pastor Spleth, Jyderup
Jenny Sørensen, Købmand Sørensen, Bjergsted
Erna Wognsen, Godsforvalter Wognsen, Jyderup


Realklasse (15 elever på dette niveau)
Magda Elm, Lærer Elm, Faurbo
Gudrun Frantzen, Forpagter Frantzen, Jyderup
Gerda Hansen, Staldforpagter Hansen, Jyderup
Bodil Funch Jensen, Købmand Jensen, Jyderup
Helga Kreutzer, Gartner Kreutzer, Jyderup
Henning Larsen, Agent Larsen, Kalundborg
Maja Lunding, Købmand Lunding, Jyderup3
Anker Moustgaard, Fru Moustgaard, Jyderup
Noomi Olsen, Ostehandler Olsen, Jyderup
Poul Olsen, Gårdejer Olsen, Asminderup
Alfred Petersen, Købmand Petersen, Jyderup
Elisabeth Petersen, Gårdejer Petersen, Jyderup
Julie Poulsen, Skovfoged Poulsen, Torbenfeldt
Arnold Thomsen, Købmand Thomsen, Jyderup
Lily Weinreich, Maskinfabrikant Weinreich, Snertinge
Helmer Wognsen, Godsforvalter Wognsen, JyderupMellemskoleeksamen juni -juli 19225
Svend Mønsted Friis, Skolebestyrer Friis, Jyderup
Inge Hansen, Fru Hansen, Jyderup
Frede Jensen, Gartner Jensen, Vesterbygård
Hans Jensen, Fru Jensen, Jyderup
Karen Helene Jensen, Kreaturhandler Jensen, Jyderup
Poul Johansen, Gårdejer Johansen, Skovgård
Rigmor Jørgensen, Kreaturhandler Jørgensen, Knabstrup
Niels Axel Olsen, Murermester Axel Peter Olsen, Jyderup
Anna Louise Spleth, Pastor Spleth, Jyderup
Jenny Sørensen, Købmand Sørensen, Bjergsted
Erna Wognsen, Godsforvalter Wognsen, Jyderup

Realeksamen Juni - Juli 19226
Magda Elm, Lærer Elm, Faurbo
Gudrun Frantzen, Forpagter Frantzen, Jyderup
Gerda Hansen, Staldforpagter Hansen, Jyderup
Bodil Funch Jensen, Købmand Jensen, Jyderup
Helga Kreutzer, Gartner Kreutzer, Jyderup
Henning Larsen, Agent Larsen, Kalundborg
Maja Lunding, Købmand Lunding, Jyderup EFJR
Anker Moustgaard, Fru Moustgaard, Jyderup
Noomi Olsen, Ostehandler Olsen, Jyderup
Poul Olsen, Gårdejer Olsen, Asminderup
Alfred Petersen, Købmand Petersen, Jyderup
Elisabeth Petersen, Gårdejer Petersen, Jyderup
Julie Poulsen, Skovfoged Poulsen, Torbenfeldt
Arnold Thomsen, Købmand Thomsen, Jyderup
Lily Weinreich, Maskinfabrikant Weinreich, Snertinge
Helmer Wognsen, Godsforvalter Wognsen, Jyderup

I 1922 er antal elever sammentalt til i alt 153 elever4


Kilder:
Kilde 1: Jyderup Kirkebog 1918-27 opslag 129 nr. 11 konfirmeret 3/10.1927
Kilde 2: Fra siden Stationsbyen Jyderup; den 14. december 1928 sejlede skoleskibet KØBENHAVN fra Buenos Aires i Argentina mod Adelaide i Australien. På denne rejse forsvandt den 5 mastede bark. En af byens sønner Steen Gylling Folkmann var ombord som elev. DR2 sendte i aftes - 14.februar 2010 - 1. afsnit af en serie på 2. 1. afsnit genudsendes på lørdag, den 20.01.2010 kl. 19:20-20:00 på DR2, og 2. afsnit sendes på søndag, den 21.01.2010 kl. 21:50-22:30.
Kilde 3: Elevforeningen For Jyderup Realskole 1949-1959
Kilde 4: Jyderup Realskoles årsberetning 1922, 12. maj 1922, De Forenede Bogtrykkerier, Aarhus
Kilde 5: Jyderup Realskoles årsberetning 1923, 15. maj 1923, De Forenede Bogtrykkerier, Aarhus
Kilde 6: Jyderup Realskoles årsberetning 1923, 15. maj 1923, De Forenede Bogtrykkerier, Aarhus
Kilde 7: Jyderup sognerådsprotokol, Rigsarkivet. Fra Flemming Thorsen, (21. december 2014)
Noter
Skoleskibet København (2013 fra Wikipedia) Skoleskibet København var en femmastet bark (med en B&W dieselmotor 508 HK som hjælpemaskine) tilhørende ØK, søsat 1921, og var verdens største sejlskib. Fører på skibets første rejse (26. oktober 1921 – 7. november 1922) var kommandørkaptajn og teknisk direktør i A/S Det Østasiatiske Kompagni (EAC) baron Niels Juel-Brockdorff.
Skibet blev bestilt i 1913, og skroget stod færdigt i 1915, men grundet 1. verdenskrig blev skibet ikke færdigbygget. Skroget blev slæbt til Gibraltar, omdøbt til "Black Dragon" og blev brugt som kuldepot.
Efter 1. verdenskrig blev et nyt skrog bygget efter de oprindelige tegninger, og skibet blev endelig færdigbygget. Under kaptajn Hans Ferdinand Andersen forsvandt skibet sporløst i december 1928 eller i januar 1929 med 59 mand om bord efter at have forladt Buenos Aires med kurs mod Australien.
Hvad der forårsagede Københavns forlis er aldrig blevet opklaret

I sognerådsmødes referat kan man læse for 25. april 1921 at der søges fripladser for 3 elever, (Jyderup kommune betaler Realskolen for eleverne)
- følgende elever søges for Johannes Nielsen, Høed, Axel Hansen og Ivan Damgaard7
efterfølgende har Flemming Thorsen erfaret at Johannes ikke er fra Høed
Det fremgår tydeligt han ses i Jyderup kirkebog ved konfirmation 1923 og her ses hans far at være arbejdsmand og at familien bor i Jyderup (Jyderup kirkebog 1918-27 opslag 115 nr. 8 – har kigget efter andre Johannes Nielsen år før og efter, han er den eneste). 25/1.2015

a) George Scheibel Andreasen f. 1912 iflg. Jyderup Kirkebog 1905-17 opslag 41 nr. 4
Sidst rettet 15. juli 2017
©Jyderup Realskole