Børge Noer Jensen
Følgende af Børge og Else's børn ses på Jyderup Realskole:
Jørgen Noer Jensen1950 IV Underklasse1 - III Mellemskoleklasse 19542 og ikke yderligere
Knud Noer Jensen1951 IV Underklasse14 - II Mellemskoleklasse 19542
Ole Noer Jensen3 1955 IV U - IV M 1959 (der ses ikke oversigt over mellemskoleeksamen for 1959) Ole ses ikke 19604
Ole konfirmeret 5/10.5815
Forældre Børge og Else Noer, Bækgården, Høedvej 4813
1949/50 IV Underklasse18 - Jørgen sidder i rækken foran lærer Larsen
Jyderup Realskole IV U 1950
Herover IV Underklasse med lærer Larsen.
Der er 2 rækker og start er fra venstre: Række 1 og række med Lærer Larsen
Bageste række: Birthe Petersen, Inger Ravnebjerg, Lisbeth Sørensen (Elisabeth)
2 bageste række: ?, Else Christensen19, ?
Række ud for lærer Peter Larsen; Preben B. Mortensen, ?,Erik Madsen
Række foran lærer Peter Larsen: ?, Jørgen Noer Jensen, Ib Christiansen
2 forreste række: ?, Preben Jensen, ?
Forreste række: Asger Rasmussen

Række 2 bagest: Eva21, ?, Inger Johansen10
2 bageste række: Tove21, Gitte Petersen
Række ud for lærer Peter Larsen; Anna Kirsten Jensen, ?, Anne Lise Larsen
Række ”foran” lærer Peter Larsen: Leif Larsen, Claus Jespersen, Karl Frederiksen
2 forreste række: Erik Mathiassen, Per Gundersen
Forreste række, Tove Larsen, Margrethe Gybel20, Anne Lise Glenhøj


1956 21. dec.; Noer
Gdr. Børge Noer Jensen, Høed, har fået Kgl. bevilling til fremtidig at føre familienavnet Noer5

Rejseladen
1957 nov.; Det trækker ud med Rejseladen
Nedrives først efter nytår.
Mange Jyderup borgere ser med længsel hen til den dag, de den lidet pyntelige Rejselade ved hotel Skarridsø bliver revet ned.
Det var ventet, at der skulle ske i november, men det har trukket lidt ud med at få rejst servicestationen. Den er først nu ved at komme under tag. Derefter skal først beboelsen på 1. sal indrettes, og før det sker, kan der ikke være tale om nedrivning, idet vognmand Børge Noer bor i Rejseladen. Man venter, at nedrivningen tidligst kan komme i gang efter nytår, og først hen på foråret kan tankanlægget ventes færdigt6
Rejseladen
Rejseladen 1952
1958 feb.; Den gamle Rejselade brændt
Falck opdagede ilden og vækkede ejeren og hans familie
Flammerne sparede i morges håndværkerne for det stykke arbejde, at rive den gamle Rejselade i Jyderup ned.
Det var held i uheld, at Falck opholdte sig i Jyderup i nat, for kl. 10 min i 5 opdagede Falckmand Andersen, der arbejdede på Rolighedsvej, at der slog flammer ud fra taget på Rejseladen
Andersen skyndte sig at vække ejeren, Børge Noer, og hans familie, der nu bor i den nybyggede Servicestation, umiddelbart op til Rejseladen.
Fem minutter efter var Jyderups Brandmandskab vækket og kom straks til stede. Alt nåede at blive ryddet ud fra Rejseladen, cykler, cykelstativer, olietønder, forskelligt materiale m.m.
Falck prøvede først at pumpe fra Rolighedsvej, som ikke øjeblikkeligt svarede til sit navn. Der var imidlertid ikke tryk nok på, og pumpen flyttedes ned til Skarridsøen, der, som bekendt, er byens "branddam"
Uorden i installationen
Der var dog intet at stille op mod ilden, men man trøstede sig med, at "den skulle jo ha' været ned alligevel"7
Breinhild
Breinhild8
Politibetjent Breinhild og kriminalbetjent Egholm kom tilstede. Det er umuligt endnu at sige noget om brandårsagen, men man betragter som givet, at den er at søge i El installationerne. et stykke af Rejseladen blev nedrevet i sommer og siden har der stadig været mindre uregelmæssigheder med lyset.
Bygningen var forsikret i Østifternes Brandassurance for 50.000 kr. og løsøret i "Skjold" for 20.000 kr. Meget løsøre var der dog ikke tilbage9

Med Rejselandes endeligt er et historisk islæt forsvundet fra Jyderup. Rejseladen blev bygget for henved 100 år siden og tjente til rejsestald for handelsmænd, diligencer og rejsende; navnlig efter at stationen for ca. 80 år blev anlagt. I hestekøretøjernes tid var der altid fuldt, men efterhånden udspilledes den rolle, og da Børge Noer 1. maj overtog Rejseladen, gik han straks i gang med planerne om nedrivning af den gamle Rejselade og opførelsen af den nye Servicestation.
Forøvrigt blev det premiere for de nye brandslukningsforanstaltninger, idet det er første gang, at der er udbrudt brand, efter at Skarridsøen blev branddam10

1958, maj; Rejseladen
Der er fremstået et helt nyt gadebillede i Skarridsøgade i Jyderup. Man husker den gamle rejselade ved siden af hotel Skarridsø, uskøn og nærmest skummel, omtrent uden vinduer, men med en historie bag sig. På dens grund har nu rejst sig en bygning, som må siges at være rejseladens diamentrale modsætning, lys og ren i linjerne og med glas over hele facaden, så det indvendige er synligt.
Det var den 14. februar 1958, den gamle rejselade delvis nedbrændte. Den var i forvejen dødsdømt, fordi der her var projekteret en moderne ny Esso servicestation, men nu blev der sat ekstra fart på arbejdet. Børge Noer, som havde taget sig af rejseladen, har dog i hele tre måneder måtte leve på feltfod, indtil han nu er rykket ind i en ny og komfortabel beboelse ovenover.
Esso har altså forøget sin række af nye servicestationer med dette smukke eksemplar, der har en fin beliggenhed og giver rummelighed både for indkørslen til benzintankene og for den service, der skal ydes indendørs16
Rejseladen 1958
1958, maj; Jyderups nyeste servicestation indviet
Jyderup nyeste servicestation indviet
Børge Noers nye Esso servicestation på den gamle rejseplads i Jyderup indviedes i går i overværelse af mange gæster, hvoriblandt et stort tal af Jyderup næringsdrivende. Foruden vaske- og smørehal er indrettet et salgslokale med kontor og et ekstra rum, som vl være godt anvendeligt til den rutebilstation, som mu ventes oprettet i Jyderup.
Til indvielsen samledes man i vaskehallen, hvor Essos distrikstschef Carl M. Andersen, Kalundborg, bød velkommen og sag sagkyndige oplysninger. Videre tale bl.a. sognerådsformand, fru Alma Nielsen og arkitekt Demant Jensen, Holbæk, der har projekteret den nye station.
Ved en påfølgende sammenkomst på hotel Skarridsø talte tømrermester Christiansen, Jyderup, på håndværkernes vegne, og salgschef Bendixen hyldede Jyderup for skønhed og initiativ. Videre blev talt af bankdirektør Bierbum, Holbæk, sagfører Sidenius, Jyderup, cykelhandler Holger JacobsenHåndværker- og handelsforeninges vegne, fru Alma Nielsen fra sognerådet, bankbestyrer Hooge fra turistforeningen og endnu flere. Sluttelig takkede Børge Noer for de mange gode ønsker17

1959 dec.; Flot anerkendelse til Jyderup borger
Børge Noer får 3000 kr. og Englandsrejse fra Esso, værdi ekstra 2000 kr.!
En af Jyderup forretningsdrivende, Børge Noer, Esso servicestation, har i disse dage modtaget en flot anerkendelse fra sit firmas hoveddirektion, nemlig 3000 kr. kontant og 2000 kr. til en Englandsrejse.
Esso havde udsat fire præmier, på de pågældende beløb til de fire ledere af servicestationer, der kunne præstere den procentvise største omsætning. Samtidig blev der taget hensyn til fineste service og god orden.
Der var fastsat et bestemt tidsrum og for Børge Noers vedkommende var det ekstra prisværdigt, om det kunne nås, da der var lagt 25% til, inden han kunne komme på højde med de øvrige, fordi han er forholdsvis ny forhandler.
Børge Noer blev en af de lykkelige fire, hvad man må kalde enestående fint i betragtning af, at han kom lige fra sin tidligere gård, "Bækgården" i Høed og blev servicemand - han var i øvrigt den eneste af de fire, der var tidligere landmand.
Forleden dag blev Børge Noer kaldt ind til direktionen sammen med de øvrige dygtige kolleger, og modtog ikke alene anerkendende ord for sin dygtige ledelse, fine service og gode orden, men også de 3000 kr. kontant og et bevis på de 2000 kr. til Englandsrejse.
Det siger sig selv, det var en lykkelig Børge Noer, der vendte hjem med den dejlige "julegave".
Rejsen til England skal finde sted i april måned; den varer 4 dage, og det er lovet, at det skal blive en hel luksustilværelse i den tid, turen varer11

1968 28. dec.; Børge Noer bestyrer for Texaco
Den tidligere ORA-virksomhed på Holbækvej 46, Jyderup er blevet omdannet til "Texaco Service" og har samtidig skiftet bestyrer, idet den hidtidige bestyrer af "ORA-tanken" og auto-service, Torben Jensen, helt vil hellige sig vognmandsforretningen og er flyttet til Elmevej. Som ny bestyrer er antaget tidligere Esso-bestyrer Børge Noer, Jybækvej, Jyderup.
Børge Noer er kendt som en dygtig og populær servicemand, og har også været "højre hånd" for Torben Jensen, som han nu afløser12


Kilder:
Kilde 1: Jyderup Realskoles årsberetning 12. maj 1950, Jyderup Bogtrykkeri, Jyderup
Kilde 2: Jyderup Realskoles årsberetning maj 1954, Jyderup Bogtrykkeri, Jyderup
Kilde 3: Jyderup Realskoles årsberetning maj 1955, E. Christensen, Jyderup Bogtrykkeri, Jyderup
Kilde 4: Jyderup Realskoles årsberetning 1959-60, E. Christensen, Jyderup Bogtrykkeri, Jyderup
Kilde 5: Kalundborg Folkeblad 21. dec. 1956, side 4; Noer
Kilde 6: Kalundborg Folkeblad 2. nov. 1957, side 3; Det trækker ud med Rejseladen
Kilde 7: Kalundborg Folkeblad 14. feb. 1958, side 3+4; Den gamle Rejselade brændt
Kilde 8: Billedet af politibetjent Breinhild fra Kalundborg Folkeblad 1956
Kilde 9: Kalundborg Folkeblad 14. feb. 1958, side 3+4; Den gamle Rejselade brændt
Kilde 10: Kalundborg Folkeblad 14. feb. 1958, side 3+4; Den gamle Rejselade brændt
Kilde 11: Kalundborg Folkeblad 19. dec. 1959, side 3; Flot anerkendelse til Jyderup borger
Kilde 12: Kalundborg Folkeblad 28. dec. 1968, side 6; Børge Noer bestyrer for Texaco
Kilde 13: Information om forældre og adresse fra Flemming Thorsen
Kilde 14: Jyderup Realskoles årsberetning 1951
Kilde 15: Jyderup kirkebog 1958-74 opslag 6 nr. 18
Kilde 16: Holbæk Amts Venstreblad 23 maj 1958, side 4; Den gamle rejselades efterfølger i Jyderup
Kilde 17: Holbæk Amts Venstreblad 24. maj 1958, side 4; Jyderups nyeste servicestation indviet
Billede Rejseladen 1952 fra facebooksiden Stationsbyen Jyderup 5. august 2015
Jyderup Kirkebog 1959-73 opslag 59 nr. 0 Børge Noer død 4. januar 1969
Kilde 18: Tilladelse til gengivelse 17. oktober 2016 fra Jyderup lokalarkiv (B7494). Navne på elever fra Preben Ebbe Johansen sept. 2017
Kilde 19: Else Christensen, 22. oktober 2016 fra fb-siden "Stationsbyen Jyderup" via Palle Løvstrup Nielsen
Kilde 20: Oplyst af Margrethe Gybel Jensen, på facebooksiden "Stationsbyen Jyderup" 2016, hvor billedet har været fremvist
Kilde 21: Oplyst af Inger Clausen 15. september 2017


Sidst rettet 16. sept. 2017
©Jyderup Realskole