Retur forside elevlisterElevliste 1965/66
Børnehaveklassen
Jyderup Realskoles børnehaveklasse 1965/66
Børnehaveklassen fra Jesper Tving
Pia Dedenroth Raunh17 *fb*
Jesper Tving *fb*
Karen Foldager18 *fb*
Henrik Schou Jørgensen17
Flemming Suhr17

Der er 19 børn i 6 års alderen i børnehaveklassen
35
1 Klasse
Anne Mette Nielsen19, Jyderup
2 Klasse
Per Frederiksen, lærerinde Fru Frederiksen, Jyderup
Lisbet Hjorth-Olsen, Overlærer Hjorth-Olsen, Knabstrup
3 Klasse
Christian Thaarup20
Henrik Bülow Johansen, Kollegiet
Susi Karin Jensen, Produkthandler Jensen, Jyderup
Benny Mortensen, Restauratør Mortensen, Jyderup
Helle Bach21
Finn Rosenløv30 *fb*
4 Klasse
Kurt W. Larsen, Kollegiet *fb*
Stampe Duus, Major Duus, Jyderup Flidspræmie *Linkedin*
Knud Rosenløv39


5 Klasse
Dan From Petersenf, se historien om Særslev.
Jan Halberg22, Kollegiet
Anette Slott Jensen (ses 4 og 6 kl.)
Lisbeth Telling, Skovfoged Telling, Stokkebjerghus, Jyderup
Gertrud Breum Petersen, Gårdejer Petersen, Teglværksgården, Jyderup11 Flidspræmie
Hans Duus Jørgensen38
Allan Quist38
Jens Otto Kondrup38
Søren Weile38
Erik Bo Sørensen29 *fb*
6 Klasse (fra klassebillede) der er en 6.a og 6.b
Jørn Ahlbjerg, Ingeniør Knud Ahlbjerg, Kollegiet
Helen Amstrup,
Inge Christensen, Bogtrykker Christensen, Jyderup
Bente Christensen, Bogtrykker Christensen, Jyderup
Michael Christensen,
Jesper Kim Hansen, Vulkanisør Hansen, Jyderup Holbækvej 31, (6a) (Kaldt Guldtand) 10 Flidspræmie ✝ RIP
Anette Bro Poulsen21,(Konfirmeret 2/4.196731)- fra Lene Kindvigs poesibog ses kun Anette Bro
Søren Jensen, (6b)
Asger Larsen, Kollegiet g
Torben Lind,(Proprietær Lind)
Lene Møldrup, assurandør Møldrup, Emmabodavej 10, Jyderup
Nancy Nielsen21 (6b)
Lasse Brix Jørgensen37
Anette Jensen,(Konfirmeret 2/4.196731)
Connie Ertmann Rasmussen, Grønthandler Rasmussen, Jyderup
Carsten Schwartz, Kollegiet *fb*
Birthe Lykke Sørensenk, Skovfoged Sørensen, Akselholm *fb*
Jørgen Wilken,
Claus Sørensen, (kaldet ”Kylling”), ✝RIP
Karen Breum Petersen, Gårdejer Petersen, Teglværksgården, Jyderup
Jyderyp Realskoles elever 1965/66
6 klasse fra Carsten Schwartz
7 Klasse 1966 juni 7a studietur Bornholm
Susanne Bay, Svinninge (7a)7 Flidspræmie
Lise Hjorth-Olsen8
Finn Nielsen21 7b
Niels E. Christiansen, fru Esther C, Kollegiet, Jyderup34
Peter Bro Poulsene (sygeplejerske Birthe B. P, Kollegiet)+ (7b)9 Flidspræmie
Claus Blædel24 (Holbæk)
Michael Samuelsen24
Ejvind Ertmann Rasmussen33, Grønthandler Rasmussen, Jyderup.
Lennart Søderberg21 (skriver 76 efter hans navn evt. elevnr. Ses 1. real 1967) *fb*
Evt. Loes Vermeÿ *fb* (ses 6. kl)
1 Real
Lotte Lind25, Proprietær Lind, Tornvedgården, Jyderup.
Elisabeth Due Madsen, Kollegiet (1. Real) 5 Flidspræmie
Kirsten Skarsø, Astrup6 Flidspræmie
Lise Søvndahl Petersen, Søvndahl Petersen (får Flidspræmie 2R)
Kirsten Hallager, Læge Hallager, Jyderup
2 Real (25 elever i 2. real)
Flemming Lysholm Berger23, København
Eva Christensen23, Bogtrykker Christensen, Jyderup
Jens Carl23, København
Jens Juel Ehrenreich Andersen23, Maskinstationsejer Andersen, Svebølle
Thomas Henrik Junker23, Plantageejer Junker, Svebølle
Jan Holmberg Nielsen23, Silkeborg
Mogens Jørgensen, Landmand Jørgensen23, Ll. Stokkebjerg
Kirsten Egholm Pedersen11, Bassebjerggård pr. Jyderup flidspræmie3
Jesper Gervin24, Næstved
Erik Mygind Petersen4
Henning Hougaard36, Nyrup, Kalundborg (Søn af Hr. Knud Hougaard, skolens Fysiklærer)*fb*

3 Real32
Kaare Michael Back, Kontorassistent Back, Raklev *fb*
Ulla Dose, Salgsinspektør Dose, Jyderup *fb*
Bente Stilhoff Jensena, Arbejdsmand Ernst Jensen, Slagelsevej 3, Jyderup *fb*
Liselotte Jenseni, Radioforhandler Jensen, Jyderup Søvndahl Petersens bogpræmie for bedste elev i dansk
Birgit Elisabeth Jørgensen, Fhv. Gårdejer J. V. Jørgensen, Munkholmvej, Holbæk
Annika Legindgaardb, Repræsentant Fritz og Elly Legindgaard, Høedvej 12, Høed
Annelise Petersenj, Graver Petri Petersen, Jyderup *fb*
Jette Thomassen, Postbud Knud Thomassen, Stokkebjerg
Kirsten Anna Vecht, Direktør Vecht, Jyderup
Käte Bay Christensen, Landsretssagfører B. Christensen, Holbæk
Yvonne Slott Jensen, Pedel Erik Slott Jensen, Jyderup
Inge-Lise Jentoft, Kørerlærer Jentoft, Jyderup
Lene Bonde Christiansen, Vejmand Herman Christiansen, Buerup
Kirsten Damgaard Hansen, Civilingeniør D. Hansen, Kalundborg
Birgitte Heimer, Fru Heimer, Göteborg Kollegiet
Inga Vaast Henriksen, Slagtermester Vaast Henriksen, Kalundborg
Leif Hesselberg, Lokomotivfører Hesselberg, Kalundborg Flidspræmie *fb*
Ralph Høgholm, Kontorchef Høgholm, Thisted Kollegiet
Jan Kronbach, fhv. Købmand Alb. Kronbach, Jyderup
Jane Due Madsen, Lagerforvalter Due Madsen, Kalundborg
Inge Nielsen, Snedker H. Nielsen, Kalundborg
Karen-Vibeke Nielsen, Maskinmester C. E. Nielsen, Kalundborg
Ulrik Sander-Nielsen, Skotøjshandler Johs. S.-Nielsen, Kalundborg
Per Olsen, Handelsgartner P. Olsen, Kalundborg Læste Karneval i Dillerby ved sangaften
Marianne Petersen, Overbetjent C. Petersen, Kalundborg
Bjarne Schwartzbach, Restauratør Schwartzbach, Kalundborg
Lene Andersson, Fabrikant Andersson, København Kollegiet
Helle Stenbjerg Clem, Danselærerinde Fru Clem, København Kollegietc
Karin Melona Outzen, Tekn.ass Outsen, Odense Kollegiet
Gurli Andersen, Systueejer Andersen, Kalundborgd *fb*

Bente Stilhoff Jakobsen fik præmien for godt kammeratskab, som hvert år ved translokationen, blev tildelt en af de afgående elever32

Der er i år 29 realister, hvoraf den ene, Per Jensen, "Høedgården", skal op til et enkelt fag ved sygeeksamen på grund af den færdselsulykke, han forleden kom ud for2


1966 Dimissionstale
Sangaften

Uden klassetrin
13 årige Dorit Mechlenburg Pedersen, Hammersholtvej 18, Hillerød27
14 årig Nete Paulsen27,34, Kollegiet
Lars Peter Jørgensen, Valby også 13 år27,28
Godarz Amiri28
Jørn Albjerg. Lars Peter og Godarz var der kort tid. Og ikke sikker på Godarz Amiri er stavet korrekt og Jørn Albjerg de sidste 2 år Carsten gik der28)
Gitte S. Bach21
Kirsten Bach21
Lone Sinding21
Gunhild Jensen21
Tinna Milsted21
Sine Staunager26
Esben Mygind24
Lene Kindvig24
Ayoe Rahbek241966, 21. marts; I skole trods snevejr
Skolegangen aflyses på Jyderup Realskole, idet hverken elever eller lærere kunne nå frem.
Kun enkelte fra byen og kollegiebørnene kunne møde op, og kollegiebørnene tog et nap med at skovle sne12

1966, 26. april; Eksamen
Der blev på realskolen indledt med dansk stil for 3. og 2. real. i dag har 3. real engelsk stil,
mens 2. real holder fri. Onsdag har begge klasser regning, torsdag matematik, ligeledes for begge klasser,
fredag er det 3. reals tur til at holde fri, mens 2. real har diktat13

1966, 5. aug.; Skolen begynder
Jyderup Realskole begynder skoleåret 12. august 1966, og her mødes samtlige klasser
- børnehaveklassen iberegnet kl. 8,3014

1966, 26. april; Mange eksamenselever på Realskolen
Skriftlig eksamen begyndt i går på såvel Jyderup kommuneskole som på den private
Realskole i lighed med landets øvrige skoler. Ligheden hører op hvad angår elevtallet i Realskolens realklasser, hvor der er usædvanlig store forhold i forhold til klasser i skolen af lignende størrelsesforhold rundt om i landet, oplyser skolebestyrer Hebin.
Der er således 33 elever i 3. realklasse og 25 i 2 real.
Der blev på Realskolen indledt med dansk stil for 3. og 2. real. I dag har 3. real engelsk stil, mens 2. real holder fri. Onsdag har begge klasser regning, torsdag matematik, ligeledes for begge klasser, fredag er det 3. reals tur til at holde fri mens 2. real har diktat.
(resten af denne artikel udeladt, omhandler eks. på kommuneskolen)15

1966, 31. maj; Så begynder eksamen
Torsdag den 2. og lørdag den 4. juni er der atter eksamenstravlhed på Jyderup Realskole.
3. realklasse skal op i tysk, og man har måttet dele klassen i to afdelinger på grund af det store elevtal.
Forstander Gjerrild, Tølløse, er censor.
Mandag den 6. juni er der eksamen i matematik. Censor er lærer Johannes Nielsen, Høng.
Den 9. og 10. juni gælder det dansk, og det er med beskikket censor, overlærer Morten Henriksen, og tirsdag den 14. juni er det engelsk, med kommunelærer Refshauge, Hørve, som censor.
Ved biologi den 16. og 17. juni, er der også beskikket censor, nemlig lærer E. Petersen, Hedensted.
Følgende lærere ved Jyderup Realskole skal medvirke som censorer ved andre skoler: overlærer fru Agnes Thastum Sørensen, der skal til Nykøbing S, ved eksamen i engelsk, overlærer Hjorth-Olsen til Tølløse, Høng og Samsø i biologi, overlærer Randskov til Holbæk og Jyderup i tysk, og til Tølløse i matematik, overlærer Peter Larsen til Tølløse i dansk og lærer Knud Hougaard til Asminderup i matematik og til Svinninge og Firhøjskolen i sløjd16


Kilder:
Kilde 1: Kalundborg Folkeblad 26. okt. 1965, side 3; Nyt elevblad for realskolen
Kilde 2: Kalundborg Folkeblad 21. juni 1966, side 4; 29 Realister
Kilde 3: Kalundborg Folkeblad 23. juni 1966, side 3+11
Kilde 4: Kalundborg Folkeblad 26. okt. 1965, side 3; Nyt elevblad for realskolen
Kilde 5: Kalundborg Folkeblad 23. juni 1966, side 3+11
Kilde 6: Kalundborg Folkeblad 23. juni 1966, side 3+11
Kilde 7: Kalundborg Folkeblad 23. juni 1966, side 3+11
Kilde 8: Kalundborg Folkeblad 14. juni 1966, side 4; Jyderup Realskoles 7a gjorde enestående botanisk fund.
Kilde 9: Kalundborg Folkeblad 23. juni 1966, side 3+11
Kilde 10: Kalundborg Folkeblad 23. juni 1966, side 3+11
Kilde 11: Kalundborg Folkeblad 23. juni 1966, side 3+11
Kilde 12: Kalundborg Folkeblad 21. marts 1966, side 4; I skole trods snevejr
Kilde 13: Kalundborg Folkeblad 26. april 1966, side 3; Eksamen
Kilde 14: Kalundborg Folkeblad 5. aug. 1966, side 3+4; Skolen begynder
Kilde 15: Kalundborg Folkeblad 26. april 1966, side 3; Mange eksamenselever på Realskolen
Kilde 16: Kalundborg Folkeblad 31. maj 1966, side 3; Så begynder eksamen
Kilde 17: Oplyst af Pia Dedenroth Raunh
Kilde 18: Oplyst af Karen Foldager (skriver 1965, vides pt. jan 2014, ikke om det er 64/65 eller 65/66)
Kilde 19: Anne Mette Nielsen oplyst af lillesøster Liselotte Nielsen, nu Lotte Nielsen Ranch
Kilde 20: Oplyst af Christian Thaarup på Sol.dk juli 1998 fra 1965-67 dvs. 2-4 klasse
Kilde 21: Information fra Lene Kindvigs poesibog 2012
Kilde 22: Information om Jan Halberg fra Asger Larsen
Kilde 23: Kilde elever i 2 real, ses i 7 kl 1964 og 3 Real fra Holbæk amts venstreblad 17/6.1967
Kilde 24: Kalundborg Folkeblad 17. jan. 1966, side 3+4; Beatles parodien var ved at vælte huset
Kilde 25: Oplyst af Lotte Lind
Kilde 26: Oplyst af Sine Staunager 1965-70
Kilde 27: I avisartikel om Kollegiet fra Carsten Schwartz
Kilde 28: Og yderligere i tråd på facebook skriver Carsten Schwartz om disse elever
Kilde 29: Oplyst af Erik Bo Sørensen
Kilde 30: Finn Rosenløv oplyser 30. juli 2015 1965-69
Kilde 31: Konfirmeret 2/4.1967
Kilde 32: Kalundborg Folkeblad 23. juni 1966 og 21. juni 1966; 28 Realister - avisartikel fra Bente Stilhoff Jakobsen
Kilde 33: Ejvind ses tidligere og efterfølgende, antages derfor at gå på skolen
Kilde 34: Kalundborg Folkeblad 13 april 1966, side 3 og 4; Konfirmander, Niels
Kilde 35: Kalundborg Folkeblad 19. feb. 1966, side 4; Mødre i børnehaveklasse
Kilde 36: Oplyst af Henning Hougaard 23. april 2017
Kilde 37: Kalundborg Folkeblad 28. marts 1967, side 4; Konfirmation, 2/4.67 Lasse Brix Jørgensen, Gladsaxe (fru Grethe J)
Kilde 38; Oplyst af Erik Bo Sørensen 30. januar 2020
Kilde 39: Oplyst af Finn Rosenløv dec. 2020
Noter:
a) Navneændring, Bente Stilfhoff Jakobsen
b) 1971, 1. marts – Kalundborg Folkeblad, side 6; Sygeplejerskeeksamen
Mellem de 24, der i disse dag på Frederiksberg hospital har bestået sygeplejerskeeksamen,
er Annika Legindgaard, datter af F. Leggindgaard, Høedvej 12, Jyderup
c) Helle Stenbjerg Clem, Poppels Alle 26b, Holte (fra avisudklip om Kollegiet)
d) Gurli Andersen, navneændring Gurli Friebel, tog først skriftlig eksamen, men måtte vente til efter fødsel med at gøre realeksamen færdig
e) Kalundborg Folkeblad 13 april 1966, side 3 og 4; Konfirmander
f) Navneændring, Dan Ørum
g) Der stod ved Asger Larsen *Forhenværende 1. Viceborgmester i Dragør kommune 2007-09* og Asger Larsen tilføjer; Men for god ordens skyld, så var jeg Borgmester i Dragør fra 2002, 2003, 2004 og 2005. Det syntes jeg skal med. Kh. Asger (15/9.2014)
h) Dengang hed jeg Pia Dedenroth Nielsen oplyst af PDR 17/9.2014
i) Navneændring nu Lise-Lotte Jønsson - ses i gæstebogen 18. juni 2016
j) Navneændring nu Annelise Kudahl - ses i gæstebogen 18. juni 2016
k) Navneændring nu Birte Lykke Rasmussen oplyst januar 2020Sidst opdateret 22. december 2020
©Jyderup Realskole