Jyderup Konditori
1954 juni; I går passerede Jyderup Konditori et 40 års jubilæum i al stilfærdighed. Indehaveren konditor Birch Christiansen og frue, havde inviteret enken efter virksomhedens grundlægger, fru Steffensen, og den senere ejer, Bagermester Madsen, Ruds Vedby, til en lille festlighed. I årenes løb er virksomheden vokset støt og solidt. Bagermester Madsen udvidede med den kendte pavillon og den nuværende ejer, der kom hertil i 1950, fortsætter i samme gode ånd. Forretningens fine standard er kendt videnom, idet Birch Christiansen modtager mange turistselskaber fra mange egne af landet, og også blandt kolleger er han anerkendt som en dygtighed indenfor sit fag. Hr. og fru Birch Christiansen har gennem de fire år vundet mange venner, som gerne havde benyttet lejligheden til at ønske dem fortsat lykke til fremgang1

1950 feb.; Forretningshandel
Conditor Ejnar Madsen, Jyderup, har solgt sin virksomhed "Det nye Conditori", på Stationsvej i Jyderup til bagermester Birch Christiansen, Bjergby. Overtagelsen 15. marts (1950). Conditor Madsen købte virksomheden for 12 år siden af Conditor N.P. Steffensen, men har udvidet denne ret betydeligt gennem årene. Han har bygget en stor pavillon i haven, og fik får nogle år siden tildelt spiritusbevilling. Madsen har lejet villa "Gullahus" i Havnsø, hvor han foreløbig tager bopæl2

For skoleåret 1949/50
Erik Madsen sidder i rækken ud for lærer Larsen
Jyderup Realskole IV U 1950
Herover IV Underklasse med lærer Larsen4
Der er 2 rækker og start er fra venstre: Række 1 og række med Lærer Larsen
Bageste række: Birthe Petersen, Inger Ravnebjerg, Lisbeth Sørensen (Elisabeth)
2 bageste række: ?, Else Christensen5, ?
Række ud for lærer Peter Larsen; Preben B. Mortensen, ?,Erik Madsen
Række foran lærer Peter Larsen: ?, Jørgen Noer Jensen, Ib Christiansen
2 forreste række: ?, Preben Jensen, ?
Forreste række: Asger Rasmussen

Række 2 bagest: Eva7, ?, Inger Johansen
2 bageste række: Tove7, Gitte Petersen
Række ud for lærer Peter Larsen; Anna Kirsten Jensen, ?, Anne Lise Larsen
Række ”foran” lærer Peter Larsen: Leif Larsen, Claus Jespersen, Karl Frederiksen
2 forreste række: Erik Mathiassen, Per Gundersen
Forreste række, Tove Larsen, Margrethe Gybel6, Anne Lise Glenhøj


Kilder:
Kilde 1: Kalundborg Folkeblad 1. juni 1954, side 3; 40 års jubilæum, Birch's konditori
Kilde 2: Holbæk Amts Venstreblad 27. feb. 1950, side 4; Forretningshandel
Kilde 3: Jyderup Realskoles årsberetning
Kilde 4: Tilladelse til gengivelse 17. oktober 2016 fra Jyderup lokalarkiv (B7494). Navne på elever fra Preben Ebbe Johansen sept. 2017
Kilde 5: Else Christensen, 22. oktober 2016 fra fb-siden "Stationsbyen Jyderup" via Palle Løvstrup Nielsen
Kilde 6: Oplyst af Margrethe Gybel Jensen, på facebooksiden "Stationsbyen Jyderup" 2016, hvor billedet har været fremvist
Kilde 7: Oplyst af Inger Clausen 15. september 2017
Noter: Børn af ovennævnte konditorer ses alle at gå på Jyderup Realskole3
Alma og Mary Steffensen ses at gå på Jyderup Realskole fra 1920-1927
Erik (1946-50), Gerda (1943-49) og Grethe (1945-50) Madsen gik på Jyderup Realskole (1945-50)
Svend Erik Birch ses på Jyderup Realskole fra 1955-1959

På arkiv.dk - Jyderup - ses følgende for Jyderup Konditori:
Erindringer om Konditoriet, Skarridsøgade 53, af Ella Madsen, Jyderup 1904-1977
Madsen, Ella, nummer A346 og B994 samt B996


Sidst opdateret 16. september 2017
©Jyderup Realskole