Inger Hansen

1963; 25 års jubilæum overlærer Inger Hansen
Overlærer, frk. Inger Hansen, Jyderup, kan mandag den 12. august fejre 25 års jubilæum som lærerinde ved Jyderup Realskole.
Inger Hansen, der er dimitteret fra Ranum seminariuma, er en afholdt og dygtig lærerinde med udprægede pædagogiske evner. Det er navnlig dansk og regning, der er frk. Hansens undervisningsfag, og det har altid haft hendes særlige interesse at undervise i skolens yngste klasser. Inger Hansen har en sjælden evne til at få eleverne til at yde deres bedste på en sådan måde, at det sker med interesse og glæde, at det sker med interesse og glæde.
Børnene holder af frk. Hansen, og det er i høj grad gengældt, ligesom hun har et forbilledlig samarbejde med sine kolleger på skolen.
Overlærer Inger Hansen har mange venner og er ikke blot afholdt af de mange elever gennem årene, men også af deres forældre og hvem, der ellers kender hende, og i det hyggelige hjem på Nyvej er frk. Hansen altid glad for at tage mod sine små og store venner.
Jubilæet vil blive markeret ved en lille festlighed på Jyderup Realskolen1
Inger Hansen

August 1963; Hyldest til overlærer Inger Hansen
Jyderup Realskoles første skoledag i går blev særlig festlig ved, at den afholdte lærerinde, overlærer frk. Inger Hansen, markerede sit 25 års jubilæum som lærerkraft ved skolen. Flaget blev hejst, og de mange forældre, der også var mødt op, blev budt indenfor, hvor skole-inspektør Hebin benyttede lejligheden til at takke forældrene for den tillid, der vises skolen, der begynder med 165 elever.
Skoleinspektøren lykønskede Inger Hansen og takkede på skolens vegne for det gode og grundlæggende arbejde, hun gør.
Hr. og fru Hebin var senere værter ved en frokost til ære for overlærer frk. Hansen, og her deltog bl.a. lærerpersonalet og repræsentanter for skolens bestyrelse og forældreråd m.fl. På deputationens vegne talte forpagter Graae, Torpegaard, der takkede frk. Hansen for godt og solidt pædagogisk arbejde, og overrakte en smuk sølvlysestage med inskription.
På lærerrådets vegne talte lærer Hjorth-Olsen for godt og loyalt samarbejde, og som bevis for taknemligheden overraktes et smykke og en buket.
Desuden talte lærerinde Fru Thastum Sørensen, overlærer Randskov og skoleinspektøren.
Ved hjemkomsten til frk. Hansens hjem på Nyvej, ventede endnu mange hyldestbeviser i form af et væld af blomster og gaver, og mellem gratulanterne har bl.a. været tidligere elever2
og næsten enslydende fra
1963, Holbæk Amts Venstreblad 16. august 1963, side 8; Jubilerende lærerinde fejret
170 elever mødte i går til den første skoledag på Jyderup Realskole
Jyderup Realskole begyndte man i går det nye skoleår, og dagen fik et særlig festligt islæt, idet en af skolens lærerinder, frk. Inger Hansen, kunne fejre 25 års dagen for sin ansættelse på skolen - en begivenhed, som naturligvis ikke fik lov at gå upåagtet hen.
Realskolebestyrer Willy G. Hebin bød velkommen til det nye skoleår og takkede overlærer, frk. Inger Hansen for mange års solidt og dygtigt arbejde i skolens tjeneste.
Da børnene var blevet sendt hjem, var bestyrerparret vært ved en frokost for lærerstaben samt en deputation for skolens bestyrelse, der var mødt op for at hylde den jubilerende overlærer.
På bestyrelsen vegne takkede forpagter Krogh. Torpegaard, frk. Hansen og overrakte hende en smuk sølvlysestage med inskription.
Lærer Hjort Olsen talte på lærernes vegne og overrakte et smykke og en smuk blomsterdekoration.
Også lærerinde, Fru Thastum Sørensen, Jyderup og overlærer Randskov, havde ordet og hyldede kollegaen. Til slut talte realskolebestyrer Willy G. Hebin3

1972 Inger Hansen 60 år
En mangeårig og kendt medarbejder ved Jyderup Realskole, overlærer Inger Hansen, fyldte den 5. november 60 år. Inger Hansen, der er fynbo, kom så tidligt som i 1938 til vores skole og har virket her i snart 35 år. Skolen har i dette åremål haft 6 skoleledere, og fra at være privatejet er den i dag en selvejende institution.
Inger Hansens fag her har altid været dansk og regning i de yngste klasser, og her er det hendes store pædagogiske evner og hendes rige erfaring i årenes løb kommet mange elever til gode. Hendes undervisning har altid været præget af grundighed, og hun har aldrig været bange for at stille krav til sine elever. Hun har ligeledes formået at forny sig og har ikke være bange for at efterprøve nye undervisningsformer og lære af dem. Den nye mængdelære er i øjeblikket hendes "kæphest", og her i bladet fortæller hun om denne nye form for regning. Inger Hansens undervisning bærer aldrig præg af åndløse rutine - tværtimod er hun stærkt engageret i sit arbejde og i børnenes faglige fremgang og menneskelige trivsel.
Mandag den 6. november samledes elever og lærer over middag i gymnastiksalen, der var festligt pyntet. Her fejrede vi fødselaren med sang, taler og recitation. Der blev overrakt gaver fra skolens bestyrelse og fra lærerne, og fra klasserne og enkeltelever strømmede det ind med gaver og blomster. Det blev en festlig og hyggelig stund, som vi vil huske med glæde. Efter skoletid var skolen vært ved en sammenkomst i et smukt pyntet klasseværelse, og her havde vi et par dejlige timer. (Der står Ø. som "underskrift i indlægget)

P.s.
Ved at kigge i indkomne artikler og indlæg til det nye Frikvarter (det har jeg haft mulighed for, da jeg sidder i et såkaldt udvalg), afslørede jeg ovenstående, og da ordet er frit i "Frikvarter", vil jeg lige have lov at sætte en lille efterskrift på.
Jeg havde fødselsdag en søndag, og den situation plejer at gå ret stille af, hvis man om mandagen møder med den obligatorisk fødselsdagskringle på lærerværelset. Det havde jeg også planer om, men jeg fik at vide, at det skulle jeg ikke gøre, for "man" havde andre planer.
Der blev i ugen før den 5. en hektisk snakken om alt muligt andet, når jeg kom på lærerværelset, og det kan jeg godt forstå nu, for hvor har i haft travlt. Jeg vil gerne takke jer alle sammen for den festlige dag, som blev meget festlig for mig, og jeg er meget taknemmelig for alle de venlige tilkendegivelser, der strømmede mig i møde i dagene omkring de 5. Talere, forfattere, typografer, duplikatorbetjenere (eller hvad det nu hedder) og festudvalg, ja alle, må have lagt et meget sort arbejde i forberedelserne til den dag, men jeg vil gerne have lov til at rette en speciel tak for særudgaven af "Frikvarter", den var slet ikke til at stå for.
I elever havde ikke ladet spor sive ud om, hvad jeg skulle opleve mandag, og det syntes jeg var meget fint klaret. Jo, der var en dag optræk til mord i 2 kl., da Johnny var lige ved at eksplodere, men det blev altså afværget. Oplevelsen i gymnastiksalen blev for mig meget stor, ikke mindst på grund af jeres glade øjne, jeres sang, varme håndtryk og mange gaver.
Jeg vil gerne slutte dette lille indlæg med en hjertelig tak til alle, der var med til at gøre min runde dag så festlig og uforglemmelig. Inger Hansen4

1972, fra Kalundborg Folkeblad 3. nov., side 6; Inger Hansen, 60 år
Overlærer ved Jyderup Realskole, Inger Hansen, Nyvej 16, fylder den 5. november 60 år.
Inger Hansen har i over 30 år virket ved Jyderup Realskole, hvor hun stadig har sin gerning og er en afholdt og værdsat lærerinde, med det bedst tænkelige samarbejdsforhold til elever og kolleger. Det er ingen hemmelighed, at det altid har været de yngste klasser der har haft en særlig plads i Inger Hansens hjerte og at hun er en god pædagog, det vil mange skrive under på. Den faglige kunnen og dygtighed spænder vidt og selvom det i mange år hovedsagelig var dansk og regning der var speciale, så er indsigten lige så stor på mange andre områder. Sine elever omfatter Inger Hansen med personlig interesse og at det på positiv måde er blevet gengældt, har hun gennem årene fået mange beviser for5


Jyderup Realskoles lærere 1954
Lærerstaben 1954: Bagest fv. Kai Clausen, Erik Kyhnæb, Jørgen Frederiksen, Peter Larsen, Valdemar Hansen, pastor Emil Sørensen. Forrest fv. Inga Møller, Grethe Christensen, Thomas Vang Petersen, Inger Hansen, pastorinde fru Agnes Thastum Sørensen, Agnes Larsen7

1978 - 40 år i Realskolens tjeneste
Fru Inger Hansen havde Lørdag den 12. august 1978 været ansat på Jyderup Realskole i 40 år.
Denne sjældne begivenhed markeredes på passende vis dagen før ved en reception i laden på Søbæksgården, hvor såvel elever som kolleger og skolens bestyrelse havde lejlighed til at sige Fru Inger Hansen tak for de mange års indsats. Pligtopfyldende har Fru Inger Hansen altid været, og det er kendetegnende for hende, at hun, da den nye matematik for få år siden vandt indpas på skolen, gennem deltagelse i talrige kurser satte sig grundigt ind i nye tiders faglige synspunkter. I dag underviser Fru Inger Hansen udelukkende i matematik på begyndertrinene. De elever, der har hende, kan være sikker på at have fået tilbuddet om et solidt fagligt grundlag7
Inger Hansen


Kilder:
Kilde 1: Kalundborg Folkeblad 10. august 1963, side 4; 25 års jubilæum overlærer Inger Hansen
Kilde 2: Kalundborg Folkeblad 16. august 1963, side 3; Hyldest til overlærer Inger Hansen
Kilde 3: Holbæk Amts Venstreblad 16. august 1963, side 8; Jubilerende lærerinde fejret
Kilde 4: Jyderup Realskoles skoleblad Frikvarter dec. 1972, side 11. Jyderup Bogtrykkeri, Jyderup
Kilde 5: Kalundborg Folkeblad 3. nov. 1972, side 6; Inger Hansen, 60 år
Kilde 6: Fra Informationsavis, juni 1978, Jyderup Bogtrykkeri. (Christina Huus har et eksemplar)
Kilde 7: Billede af lærerne fra 1954 fra Jyderup Lokalarkiv og navne på lærerne 1954 fra fb-siden "Stationsbyen Jyderup"
Noter:
Beklager kvaliteten af billederne
Se H.C. Andersen 1955 frk. Hansens klasse opfører fyrtøjet
a) Hr. Ølholm fortæller 6. juni 2015 at Inger Hansen ikke har taget eksamen på Ranum, men Skaarup seminarium (øst Fyn) og han opfattede hende som den eneste pædagog vi havde (på skolen).

1955 april; H. C. Andersens fødselsdagsmindet (150 år)
H. C. Andersen 150 årsdag mindedes på en smuk måde i dag på byens skoler.
På Jyderup Realskole blev i alle klasser læst H. C. Andersen eventyr og sunget flere af digterens smukke sange, og i overlærer frk. Hansens klasse opførte børnene "Fyrtøjet" som dukketeater
Kilde 1: Kalundborg Folkeblad 2. april 1955, side 3; H. C. Andersens fødselsdagsmindet (150 år)
Sidst rettet 26. november 2017
©Jyderup Realskole