Edith Møldrup ✝ RIP 2012

Fru Edith Møldrup underviste på Jyderup Realskole fra 1961-1979
og har følgende børn på Jyderup Realskole;
Inge Møldrup 1955, 1956, 1957, 1958, 1959 Realeksamen
Lis Møldrup 1956, 1957, 1958, 1959 Mellemskoleeksamen 1960 Realeksamen
Grethe Møldrup 1957, 1958, 1959, 1960 Mellemskoleeksamen, 1961 Realeksamen1
Lene Møldrup (ses 2012 til Tour de Jyderup)

Hr. Møldrup
Gymnastikken
Husmoderforeningen
Andet

Fru Møldrup med kælenavnet "Mølle"
Tidløs at se og høre, alsidigt aktiv, ladet med energi, charmerende, sød og venlig mod alle - sådan er populære Edith Møldrup, Emmabodavej 10, Jyderup, der - helt utroligt runder de 60 år, onsdag den 29. oktober 1980, hvor der, helt givet, vil blive aflagt mange fødselsdagsbesøg i det smukke og hyggelige hjem.
Uden overdrivelse er alle "Jyderup'ere" så at sige "på hat" med Edith Møldrup, som gennem årene i Jyderup har gjort og gør en indsats til gavn for både mange og den enkelte, dels som lærer, først på kommuneskolen(7) og i 18 år på Jyderup Realskole, dels som en initiativrig formand for Jyderup Husmorforening.
I første række er hun, i ægteskabet med assurandør Peter Møldrup, en myreflittig dygtig husmor, kærlig mor for ægteparrets fem børn - nu også mormor til seks -
Edith Møldrup 1980

og en gæstfri værtinde for husets mange venner, ivrig bridgespiller, arrangør af mange forskellige møder, kurser, o.m.a. Men trods alle gøremål siger ungdommelige Edith Møldrup helt oprigtigt: "Det er dejligt at være aktiv" - og det tør der nok siges, at være brug for.
- To jyder skulle til sjælland for at "finde hinanden", Edith fra Alstrup ved Mariager, og Peter Møldrup fra Skals ved Viborg. Ediths ældre søster, Sigrid, boede ved Allerød og da søsterens mand var ven med Peter Møldrup, blev det til "et tilfældigt møde" og forelskelse, som endte med bryllup
Forinden Edith fandt på at rejse til Sjælland - som 16 årig - havde der været travle år i det jyske. Barndomshjemmet var et husmandssted og der fik børnene lært både at malke, luge roer, høste, m.m.
Efter konfirmationen blev det til to år på en gård. I den første plads på Sjælland ejede husherren også en porcelænsfabrik, og det hørte med til Ediths fæstemål, at hun også skulle lære porcelænsmaling. Samme sted tjente også Thora Søndergaard og det venskab de to sluttede, holder stadig, således at også ungdomsveninden er indbudt til fødselsdagsfesten, men det er femten år siden de sidst så hinanden.
De første femten år af deres ægteskab boede Edith og Peter Møldrup i Birkerød, og her er fire af de fem børn født.
Nu bor Inge på Elmegården, Jyderup, Lis ved Svanemøllen, Grethe og Kis på Frederiksberg, og Lene på "Merløsgården" ved Holbæk. Alle fem piger er gift og der er, som nævnt, seks børnebørn.
Travlheden i Jyderup har nærmest været formidabel, for samtidig med at passe hjem og børn, havde fru Møldrup timer på kommuneskolen, samt var otte år ekspeditrice i firmaet Gylling-Folkmann. Fra kommuneskolen blev aktiviteten overført til Realskolen, først kun med undervisning i gymnastik, siden også husgerning og håndarbejde. Der et en kendt sag, at fru Møldrup er en meget afholdt lærer, samt har et loyalt samarbejde med sine kolleger.
Husmorforeningen har en stor part af fru Møldrups rummelige hjerte. Det er 12 år siden fru Møldrup blev indvalgt i bestyrelsen, siden blev hun næstformand og var under daværende formand, Fru Anna Møller Hansens sygdom, konstitueret som formand, til hun for otte år siden, efter Fru Møller Hansens død, blev valgt til formand. Det er et hverv som hun helhjertet bestrider og at hun er værdsat, populær og afholdt, bliver der ikke mindst givet beviser for når hun står for valg ved en periodes udløb det er blevet til genvalg ved aklamation. selv fremhæver hun, at uden sin meget samarbejdsvillige og loyale bestyrelse, kunne opgaverne ikke klares. Tidligere var der også en strikkeklub med i programmet, men det kneb med at overkomme det hele, demonstrationer, kurser, hyggeaftener, udflugter, bestyrelsesmøder, m.v. -og de ugentlige bridgeaftener skal der afgjort også være tid til, siger fru Møldrup.
Et fødselsdagsønske for husmorforeningen har formanden også ved sin "runde dag", flere måske, men først og fremmest, at der fortsat må være medlemsfremgang, navnlig af unge husmødre, for det er positivt for de modne, at give sine erfaringer videre
"Det er en glæde, som vi gerne vil give mange del i"10
1956 okt.; Gymnastikken i Jyderup begyndt
Jyderup SG&I indledede i aftes vinterens gymnastik i Kommuneskolens gymnastiksal. Det var i aftes de mandlige hold, mens de kvindelige først begynder onsdag, samme sted.
Til såvel drenge som karlegymnastikken var der god tilslutning, men man venter dog endnu flere til næste gymnastikaften. Lærer Erik Kyhnæb leder de mandlige gymnaster, mens de kvindelige vil blive ledet af fru inspektør Møldrup, Emmabodavej2

1956 okt.; Gymnastik
Med Fru Inspektør Møldrup, og lærer Erik Khynæb, Jyderup Realskole, som ledere, vil JSG&I igen i år arrangere gymnastik for såvel småpiger, store piger og unge piger som drenge og karle. Gymnastiktimeren foregår i Kommuneskolens sal3

1957 januar: JSG&I bestyrelse konstitueret
Bestyrelsen for Jyderup S.G. og I. har konstitueret sig med bager Poul Jørgensen, "Hygæa" som formand, Mogens Nielsen, Høed, næstformand, Hans Enevoldsen, Teglværksvej, kasserer.
Leder for juniorudvalget: Otto Jensen, Nyvej, for gymnastikudvalget: Fru Møldrup, Emmabodavej, for håndbold: Preben Jensen, Ellebjerg, og for fodboldudvalget: Svend Nielsen, Vandværksvej, og Kjeld Jensen, Teglværksvej4

1960 april; Fru Møldrup underviste småpigehold i gymnastik ved Jyderup SGI13

1961 marts; Gymnastikopvisning i Jyderup
Jyderup SGI har lørdag den 25 marts 1961 gymnastik opvisning på hotel "Skarridsø". Fire pigehold og et ungpigehold ledes af fru Edith Møldrup, og fire drengehold ledes af Richard Nielsen, Stokkebjerg. Der sluttes med dans

1977 "Trygge år i TRYG"
Assurandør Møldrup "takker af" før aldersgrænsen, for at kunne nyde sine hobby "mens tid er"
En jyder der blev "Sjællandsfar", fuldt og helt og hundrede procent - har alligevel så meget af "jyder, stærk og sej" i sind og beslutsomhed, at der - tre år før en aldersgrænse ville oprinde - kan siges: "Man skal holde op mens man selv kan bestemme datoen"!
- Det er assurandør i forsikringsselskabet TRYG, Peter Møldrup, Emmabodavej 10, Jyderup, der siger disse ord og i torsdags den 1. september, "takkede af" efter 28 år som forsikringsmand, deraf de 25 år i Jyderup. Beslutningen skyldes absolut ikke - understreger Møldrup - hverken utilfredshed eller træthed, tværtimod har det været trygge og gode år i TRYG, med så frie hænder, som nogen kunne ønske sig. Begrundelsen er dels den nævnte, dels at man skal kunne nyde fritiden, et otium og sine hobbies "mens tid er". De tre bedste hobbies er, tilføjer Møldrup, med et lunt glimt i øjet: min kone og jeg holder af, at nyde de samme interesser, svømmeture, vandring i skovene, rejser, med Norge som det foretrukne land - for dér er de bedste betingelser for at fiske!

Mange "roser"...
- I en samtale - hvor også regionschef Egon Graversen, Roskilde, er tilstede og tildeler mange "roser" ved afskeden med en dygtig, populær og skattet medarbejder - fortæller Møldrup, på opfordring, lidt om sin række af udviklende år indenfor forsikringsbranchen. - Før den tid opholdt han sig i Hovedlandet, Jylland, hvorfra både han og hustruen, fru Edith Møldrup, stammer. Møldrup havde sit virke indenfor busser, blev bestyrer for busrute selskab, kørte selv en årrække, kom til Birkerød i 1949 - og begyndte samtidig at virke som deltidsforsikringsmand i forsikringsselskabet FREMTIDEN
Fra 1952 blev Møldrup forsikringsinspektør i Jyderup - med hele det gamle Holbæk amt som område. i 20 år kørte han amtet rundt og kom i nær personlig kontakt med utallige mennesker. Befordringsmidlet var i de første år en cykel og det var ofte lange dage med drøje ture, i al slags vejr, før der kunne vendes hjem igen.

Sidste hjemmeassurandør
En sammenslutning af forsikringsselskaber, 9 i alt, og derimellem FREMTIDEN, fik fællesnavnet TRYG, Møldrup var såkaldt hjemmeassurandør, med kontor i sit private hjem, hvor Edith Møldrup blev en uundværlig støtte når hendes mand rejste det meste af Europa rundt. Der skete nemlig det, at ved assurandørkonkurrencer vedrørende bedste resultater, var Peter Møldrup, gang på gang, én af de første vindere, bl.a. har han to gange vundet rejser til Rom og ellers til en række lande. - Det er indlysende, at han som konkurrencevinder blev regnet blandt de dygtigste, hvilket han også har fået mange andre tilkendegivende anerkendelser for. - I øvrigt blev han den sidste hjemmeassurandør, idet dér nu sker en omlægning af såvel område, som det administrative arbejde. - Området er nu og fremover: Jyderup, Knabstrup og Regstrup, mens det administrative betjenes fra Kalundborg kontoret.

"En klage tilgode"
En af de mange gode karakteregenskaber assurandør Møldrup gennem årene er blevet berømmet for, er medfødt beskedenhed, og derfor er det regionschefen der fremhæver de fortjente rosende ord, og siger bl.a.: Fra de 28 år har vi stadig "en klage tilgode" over Møldrup! Mellem de tusinder af kunder eller mulige kunder, han har tegnet eller forhandlet med, er der aldrig kommet én eneste klage eller været den mindste utilfredshed - tværtimod! Møldrup har oplevet hele den stærke udvikling dansk forsikringsbranche har gennemgået, men han har forstået at leve op til kravene og er vokset med opgaverne, på en sådan måde, at der står glans om hans navn og gerning. Der bliver fra alle sider nævnt, hvor respekteret, afholdt og værdsat han er og altid har været. Hver eneste kunde har han givet en seriøs, nobel og retfærdig behandling - helt på linje med hans egen boble indstilling, suppleret af sin lige så populære fru Edith Møldrup, har aldrig slækket på kravet til sig selv, samarbejdet har været forbilledligt, og vi havde håbet på, at Møldrup var blevet "tiden ud", men bøjer os naturligvis for hans ønske om at lægge op. Et dejligt otium er fuldt fortjent, med tid til at dyrke hobbies.

Venskaberne
Det smukke hjem med den pragtfulde have på Emmabodavej, er samlingssted for ægteparret Møldrups børn, svigerbørn, børnebørn og mange venner. Mellem alt hvad værdigfuldt årene har givet, fremhæver Møldrup selv venskaberne og den medmenneskelige side af den gerning han nu har sagt farvel til. Møldrup synes, at alle har været positive imod ham og tænker, i sin beskedenhed, ikke på at søge grunden hos ham selv. Nu glæder han sig oprigtigt til alt, hvad der kan blive bedre tid til, for der er mange, mange andre interesser end de nævnte, f.eks. også hjemmeværnet .... men først en fisketur til Norge!6

1972 feb.; Fru Møldrup formand for Jyderup Husmorforening
Fru Anna Møller Hansen blev æresmedlem. Fru Anna Møller Hansen har i mange år været foreningens populære formand. Edith Møldrup takkede for valget til formand, samt rettede en tak til de afgåede medlemmer8

1971 HusmoderforeningenKollegiet
1973 HusmoderforeningenKollegiet
1975 HusmoderforeningenKollegiet
1975 Gæster fra NorgeKollegiet
1976 nov.; Formanden for Jyderup og Omegns Husmorforening, Edith Møldrup, kunne ved demonstrationen i aftes, i skolekøkkenet på kommuneskolen byde velkommen til 35 damer. Som altid når det er husholdningskonsulent Rigmor Rye Clausen, der står for undervisningen, blev det en både festlig og belærende, med mange gode nye ideer indenfor det kulinariske område, krydret med lidt causeri fra Rigmor Rye Claussens virke. Demonstrationen; Festlig buffet med grønne fade omkring en steg11
1976 Kgl. porcelainKollegiet
1976 dec.; Husmoderforeningens julefest Søbæksgården
Jyderup by har på Søbæksgården fået den helt ideelle store sal stillet til rådighed, og den var i aftes rammen om husmorforeningens dejlige julefest med ca. 100 deltagere, samlet om julesmykkede borde og salen yderligere pyntet med mange julesymboler og for enden af salen et stort juletræ med tændt lys. Formanden fru Edith Møldrup, bød velkommen41

1977/78; Fru Møldrup var formand for Jyderup Husmorforening og afholdte møde på Søbæksgården, hvor bl.a. Ulla Jessen gæstede foreningen.9

1980 okt.; 30 damer på tur
Jyderup og omegns husmoderforening havde torsdag arrangeret en tur til den store blomsterudstilling i Roskilde.
30 damer deltog i turen og de blev i bussen budt velkommen af formanden, fru Edith Møldrup. Det var på premieredagen Jyderup damerne besøgte blomsterudstillingen, så der var en trængsel så det hverken var til at komme eller tilbage. Blomsterudstillingen var arrangeret af Dansk Erhvervsgartnerforening 5. og 6. kreds, og det var en storslået udstilling, og der var meget at se på. Men der var også belærende demonstrationer i pasning af stueplanter, havens anlæg, plænens pleje og blomsterbinderi. Så eftermiddagen løb hurtigt for de 30 Jyderup damer der ved aftenstid var hjemme igen, efter en god og belærende tur12

1957, 3. juli - KF, side 4; kæmpe jordbær, hos inspektør Møldrup, Emmabodavej, Jyderup, er vokset et kæmpejordbær, der vejede ikke mindre ned 75 gram. Kan nogen slå denne rekord5

2012 - efter gensynsfesten blev afleveret et kort med hilsen til Fru Møldrup på Elmelunden (alle "pigerne" havde haft "Mølle" til håndarbejde)
2013 - Fru Møldrup bor 2013 fortsat på plejehjemmet Elmelunden, Jyderup og plejes godt af Hr. Møldrup.


Kilder:
Kilde 1: Jyderup Realskoles årsberetning
Kilde 2: Kalundborg Folkeblad 9. okt. 1956, side 4; Gymnastikken i Jyderup begyndt
Kilde 3: Kalundborg Folkeblad 4. okt. 1956, side 3; Gymnastik
Kilde 4: Kalundborg Folkeblad 24. januar 1957, sode 3: JSG&I bestyrelse konstitueret
Kilde 5: Kalundborg Folkeblad 3. juli 1957, side 4; kæmpe jordbær, fru Møldrup
Kilde 6: Kalundborg Folkeblad 3. september 1977, side 7; "Trygge år i TRYG"
Kilde 7: Kalundborg Folkeblad 1. juli 1961, side 3; Fru Møldrup
Kilde 8: Kalundborg Folkeblad 2. feb. 1972, side 6; Fru Møldrup formand for Jyderup Husmorforening
Kilde 9: 1977/78; Fru Møldrup var formand for Jyderup Husmorforening og afholdte møde på Søbæksgården, hvor bl.a. Ulla Jessen gæstede foreningen.
Kilde 10: Kalundborg Folkeblad 25. okt. 1980, side 9; Fru Møldrup 60 år
Kilde 11: Kalundborg Folkeblad 24. nov. 1976, side 9; Opskrift (Husmoderforening, Ikke JR Fru Møldrup)
Kilde 12: Kalundborg Folkeblad 24. okt. 1980, side 6; 30 damer på tur
Kilde 13: Holbæk Amts Venstreblad 4. april 1960, side 4
Noter:
(7)Information i Kalundborg Folkeblad om Fru Møldrup fratræden fra kommuneskolen,
og ansættelse på Jyderup Realskole
Fru Møldrup 1978
Fru Møldrup 1978 fra Frikvarter
17. december 2015 fra Inge Møldrup Petersen; Christina, tak for din mail om min mor. Min mor døde for 3 år siden, og fik en blodprop og blev halvside lammet og intet kunne sige, som 80 årig og sad i kørestol i 12 år, men dejlig var hun jo for alle. Min mor blev næsten 93 år.

Sidst rettet 17. december 2015