Niels Ebbesen Bent Lang
følgende af N.E.B. Langs børnebørn ses på Jyderup Realskole

Niels Aksel 191810
Poul 1918- 192011
Carl Ebbesen Lang 19205,6,7 - Realeksamen 192912

Om Niels Ebbesen Bent Lang kan man læse at han blev født i 1840 i St. Heddinge.
I 1875 benævnes han i Særslev sogns kirkebog som tømrermester i Fauerbo.
Og i 1888 etablerede han virksomheden Jyderup Savværk på Slagelsevej syd for stationsbyen.
Et par år efter fik han privatboligen Slagelsevej 19 (Villa N. E. Lang) bygget1

40 år senere fortæller Malling Povlsen om Lang og virksomheden Jyderup Savværk; Et af de betydeligste er Jyderup Savværk.
Det er oprettet for en menneskealder siden, da stationsbyens udvikling begyndte at tage fart, af N. E. Lang, som endnu driver den betydelige fabrik sammen med sin søn Carl Johan Lang.
Fabrikken er fra en beskeden begyndelse ved megen flid og dygtighed arbejdet op til sin nuværende betydelige størrelse med ca. et halvt hundrede arbejdere.
Der arbejdes især med fremstilling af drittelstaver, hvoraf der fremstilles betydelige mængder.
Carl Johan Lang dør allerede i 1921. Året efter fulgte rentier N. E. Lang sin søn i graven.
Savværket kom derefter på andre hænder, men fortsatte med at beskæftige et halvt hundrede arbejdere - også efter Danapaks overtagelse et par årtier senere.
I 1965 flyttede virksomheden til Grenå. I dag er den tidligere savværksgrund udlagt til beboelse1
Fra Rasmus Malling Povlsen, Førstelærer ved kommuneskolen (ca. 1909)2

Jyderup Realskole:
”Fra 1897 foreligger der sikre efterretninger, idet der den 17. december dette år stiftedes aktieselskabet ”Jyderup Realskole”, hvis formål var at drive realskole i en ejendom på Slagelsevej ”Søbæksminde” (på toppen af bakken) 3 .
Det var en villa, der ejedes af Fru Schjelderup, der udgør stadig en del af den nuværende Realskole, og det var den, der allerede fra starten have været anvendt til skole. Selskabet startede med en aktiekapital på 6300 kr., og blandt aktionærerne finder man de fleste af den tids kendte borgere i Jyderup foruden enkelte udenfor.
Bestyrelsen kom til at bestå af amtsvejinspektør N. Rasmussen, savværksejer N. E. Lang og skovrider C. Lund Thomsen, købmand Emil Scharling blev revisor”4

(Søn af Niels Ebbesen Bent Lang)
Carl Johan Lang; Jyderup Kirkebog 1918-1927, opsl. 215; Død 26. juli 1921, 45 år.
Efterlader hustru Marie Sofie f. Lindhardt, Villakvarteret, født 3 oktober 1875 (Faurbo)

Fru Marie Sophie Lang fortsatte driften af savværket frem til sommeren 1927.
I årsberetningen for Jyderup Realskole 19215 ses Carl's forældre at være Savværksejer Lang.
I årsberetninger for Jyderup Realskole kan man i 19226
se at Carl Ebbesen Lang går i II Underklasse og at "forældre" er Savværksejer Fru Lang, dette ses frem til 19277,
i 19288 ses ikke Savværksejer men Fru Lang.
Der er god grund til at tro på oplysningerne om status på savværket/forældre, Hr. N.E.B. Lang var med i oprettelsen af Jyderup Realskoles aktieselskab,

Se også http://www.historie.sydfyn.dk/bang/3926.html

1950 juni Fru Lang død
Fru Marie Lang, håndværkerstiftelsen i Jyderup, er død, 73 år gammel.
Fru Lang har været syg siden april og indlagdes da på Finsens institut i København.
I den sidste tid har hun ligget på centralsygehuset i Holbæk, hvor døden indtraf.
Hun var datter af den kendte dyrlæge Lindhardt, Sassemosegård, og var enke efter savværksejer Carl Lang i Jyderup.
Hun havde været enke i 29 år.
For 3-4 år siden havde fru lang den store oplevelse at besøge sin søn Niels Aksel i Canada,
og en bror i New York, hvor hun fejrede sin 70 års fødselsdag. Fru Lang levede en stille tilværelse,
og hun var lykkelig, når hun fik besøg af børn og børnebørn. Foruden sønnen i Amerika, er en søn mekaniker i Hillerød
og en anden søn er ingeniør i København, hvor også en datter bor.
Båren er ført til Jyderup kapel, hvorfra begravelsen foregår i morgen9

Lilly Lang (1918)
Der ses en Lilly Lang med Savværksejer Lang som far i jk 1918-27 opslag 136 nr. 18
konfirmeret 5 okt. 1919, Jyderup kirkebog 1918-27 opslag 193 nr. 0 viet 8. nov. 1926


Kilder:
Kilde 1: Anders Hjorth-Jørgensen, Stationsbyen Jyderup, side 148. Forlaget desAHJn
Kilde 2: Anders Hjorth-Jørgensen, Stationsbyen Jyderup, side 215. Forlaget desAHJn
Kilde 3: Holbæk Amts venstreblad 21. aug. 1954, side 4; 75% af de første elever dumpede
Kilde 4: Elev Foreningen Jyderup Realskole (EFJR) årsskrift 1951, side 2. Jyderup Bogtrykkeri, Jyderup,
findes på Jyderup Lokalarkiv
Kilde 5: Jyderup Realskoles årsberetning maj 1920, De Forenede Bogtrykkerier, Aarhus og
Jyderup Realskoles årsberetning maj 1921, De Forenede Bogtrykkerier, Aarhus
Kilde 6: Jyderup Realskoles årsberetning maj 1922, De Forenede Bogtrykkerier, Aarhus
Kilde 7: Jyderup Realskoles årsberetning maj 1923, De Forenede Bogtrykkerier, Aarhus
Jyderup Realskoles årsberetning maj 1924, De Forenede Bogtrykkerier, Aarhus
Jyderup Realskoles årsberetning maj 1925, De Forenede Bogtrykkerier, Aarhus
Jyderup Realskoles årsberetning maj 1926, De Forenede Bogtrykkerier, Aarhus
Jyderup Realskoles årsberetning maj 1927. Jyderup Bogtrykkeri, Jyderup
Kilde 8: Jyderup Realskoles årsberetning maj 1928. Jyderup Bogtrykkeri, Jyderup
Kilde 9: Holbæk Amts Venstreblad 16. jun. 1950, side 4; Fru Lang død
Kilde 10: Jyderup Realskoles årsberetning 1919
Kilde 11: Jyderup Realskoles årsberetning 1919-21
Kilde 12: Jyderup Realskoles årsberetning 1930
Note:

Sidst rettet 5. januar 2016
©Jyderup Realskole