Vulkanisør Holger Hansen

Kjeld Hansen, søn af Holger Hansen gik på Jyderup Realskole 1956-62
og Jesper Hansen 1963-66

1952, Kostbar safirmink fra Amerika til Jyderup
Vulkanisør Holger Hansen udstiller på Rigsudstillingen i Fredericia
Vulkanisør Holger Hansen, Jyderup, har købt tre kostbare safirmink i Amerika.
De koster 1250 kr. pr. stk. og er blandt de dyreste pelsdyr, der findes. Der er hidtil kun syet én pels af safirmink skind. Den blev solgt for omkring 1 mill. kr.
Holger Hansen har haft minkfarm i 13-14 år, men hidtil arbejdet i det stille. Som omtalt andet sted i bladet udstillede han for første gang ved minkudstillingen i Holbæk onsdag og torsdag, og han har tilmeldt dyr til rigsudstillingen i Fredericia.
Det er ganske bemærkelsesværdigt, at de to dyr, som jeg fik 1 præmie for i Holbæk, siger Holger Hansen, var af eget tillæg, og bl.a. har jeg en 3 årig han, der blev oprangeret foran 7-8 amerikanske hanner.
Holger Hansens minkfarm tæller 125 avlsdyr, og da han ikke i øjeblikket har plads til udvidelse af antallet, arbejder han på udvidelse gennem forbedret kvalitet - og det må siges, at heldet har været med1

1954. februar; Fremgangs år for JSG&I
Formanden, vulkanisør Holger Hansen, genvalgt med akklamation.
1954. Kalundborg Folkeblad 6. februar 1954, side 4; Jyderup S. G. & I.'s bestyrelse
Formand Holger Hansen, næstformand Farvehandler Mogens Nilsen, sekretær Tømrer Emanuel Jensen, kasserer mejerist Bent Sørensen. Til fodboldudvalg: bager Poul Jørgensen, til gymnastikudvalg: Farvelhandler Mogens Nielsen, til skydeudvalg: Landmand Jens Aage Petersen og håndboldudvalg Tømrer Kjeld Christiansen2

1954, jan.; Kostbar safirmink til Jyderup fra Amerika
Vulkanisør og pelsavler Holger Hansen, Jyderup, er blevet den lykkelige ejer af en kostbar amerikansk safirmink, den fornemste race, der findes af arten.
Sammen med 164 andre kom den i lørdags til Kastrup Lufthavn. Tilsammen er de 1/4 mill. kr. værd.
I torsdags startede turen, der gik fra Stillehavskysten tværs over Amerika til New York. Dyrene var ledsaget af deres ejer, den finsk-amerikanske pelsfarmer Mr. Waris.
I New York blev de "omskibet" til SAS maskinen, der førte dem til Stockholm, og videre til Kastrup.
Udleveringen foregik ved lodtrækning, i det der var overvældede rift om de kostbare dyr, hvis pels er underskøn. Som avlsdyr koster de tusinder kr. pr. stk. og de står meget højt i kurs på det internationale pelsmarked3

1962, nov.; Vulkanisør Holger Hansen
Dir. Elfersøes anmodning om tilladelse til at udtræde af sognerådet som det Konservative Folkepartis repræsentant blev i aftes imødekommet.
Fra alle sider var man enige om at beklage dette, og såvel sognerådsformanden som Arne Nielsen udtalte, at man havde sat stor pris på det gode samarbejde, der havde bestået.
Vulkanisør Holger Hansen, der er 1. suppleant, vil nu blive indkaldt til et konstituerende møde4

1963 Jyderup Realskoles skolekreds.
Til dirigent valgtes sognerådsmedlem, vulkanisør Holger Hansen, hvorefter formanden for Jyderup Realskoles skolekreds, gårdejer Gunnar Jensen "Høedgården", aflagde en udførlig beretning5

1963, august;
Vulkanisør Holger Hansen, Jyderup, har af politiet fået besked på at klippe en 1,5 meter høj hæk på sin minkfarm ved Langemark nær Tissø. Den direkte årsag hertil er trafikulykken for nylig, da tre-fire militærbiler tørnede sammen og flere soldater kvæstedes6

1963 Otte soldater kvæstet efter trafikulykke ved Tissø.
Tre store lastbiler kolliderede, at to kolonner passerede hinanden på den smalle Hallebyorevej ved Langemark.
Otte soldater fra Sjællandske Ingeniørregiments 4. kompagni, Farum kaserne, kvæstedes i formiddags, da tre lastbiler, hvori de otte soldater befandt sig, kolliderede på den smalle Hallebyorevej ved Langemark nær Tissø. Samtlige kvæstedes førtes i to ambulancer fra Ruds Vedby til Amtssygehuset i Sæby. Ambulancerne måtte køre i pendulfart mellem ulykkesstedet og sygehuset, hvor man straks sørgede for at stille alle disponible læger og sygeplejersker til rådighed.
Kørte kun med 30 kilometers fart
Fire af soldaterne kunne efter endt behandling udskrives, mens de resterende er blevet indlagt. To af dem ligger til observation for hjernerystelse. Ulykken skete, dat to militære kolonner skulle passere hinanden på den smalle vej nær krydset, hvor Kattrup-Bromøllevejen fører ind på Hallebyorevejen. Kolonnerne kørte med en hastighed af ca. 30 km i timen, og det er i og for sig uforståeligt, at der kunne ske en ulykke. Åbenbart har chaufføren i den forreste lastvogn bedømt afstanden forkert og har ramlet ind i den forrest modkørende lastvogn, således at den første lastvogne er kommet i slyng og tørnet ind i en tredje lastvogn.
Samtlige lastvogne var fyldt med soldater, som slyngedes rundt mellem hinanden. Værst gik det ud over de soldater, der befandt sig i de tre vognes førerhuse. Flere blev slynget frem mod frontruderne, der splintredes.
Ulykkesstedet var hurtigt et kaos. Vognene var filtret ind i hinanden, og det var umuligt at komme frem og tilbage for de øvrige køretøjer og de tilkaldte ambulancer.
Hurtigt fik man dog sat system i tingene, og et kompagni britiske ingeniørsoldater fra Hamel i Vesttyskland iværksatte straks en rydningsaktion med deres tunge. pansrede køretøjer.
De danske og engelsk soldater har i de sidste dage deltaget i en øvelse omkring Tissø, hvor de har trænet i opførelse af broer, bl.a. over Hallbyåen.
Da ulykken skete, var den ene kolonne, der kom fra Tissø, på vej til et kontaktpunkt i Hejrebjerg skov, men den modkørende kolonne kom fra skoven på vej mod Tissø, hvor man skulle bryde en nylig opført bro ned.
Det var meningen, at øvelsen, der har været i tre dage, skulle slutte i eftermiddag.
Chefen for det danske ingeniørkompagni, major Krogh, tog sammen med de kvæstede soldater til Amtssygehuset.
Efter at de kvæstede var bragt på sygehuset, foretog politiet en opmåling af ulykkesstedet for at få fastslået årsagen til kollisionsulykken7
1971, okt.; Vulkaniserings- og slidbanefabrik er navnet på vulkanisør Holger Hansens nye industri på Holbækvej
Jyderup Vulkaniserings- og slidbanefabrik er navnet på vulkanisør Holger Hansens nye industri på Holbækvej, lagt til højre for den gamle vulkaniseringsanstalt, der igen lå til venstre for beboelsesejendommen. Den nyopførte virksomhed blev lørdag formiddag indviet under festlige former, med stor opmærksomhed fra mange sider, mellem de mange gæster var borgmester Poul Christensen, repræsentanter for handel og industri, forretningsforbindelser, kundeklientellet, og mange andre.
Indvielsen fandt sted ved en reception, hvor indehaveren af virksomheden, vulkanisør Holger Hansen, bød velkommen, samt takkede fordi så mange ville være med til at festligholde dagen. Holger Hansen takkede sine kunder, som var den egentlige årsag til, at denne udvidelse var blevet muliggjort, og han håbede på, at den støtte som et godt kundeklientel er, også fortsætter fremover
Håndværkerne blev takket for fint udført arbejde, som man kun kunne glæde sig over. Tak til medhjælpere, uden dem var dette ikke blevet bygget.
også til anden side blev takket for god støtte til gavn for virksomheden.

Håndværkerne
Bygningens konturer, med facade mod Holbækvej og vis a vis skovvejen, tager sig smukke og stilrene ud, opført i gule sten. Såvel eksteriør som interiør vidner om gedigent håndværksarbejde og for dette stør murermester Otto Møller-Petersen, tømrer- og snedkermester Alfred og Harry Møller-Petersen, alle tre brødre til Holger Hansens hustru, fru Anna Møller-Hansen. Endvidere entreprenørfirmaet Herluf Jensen & Poul Sørensen, Jyderup, smedemestrene Brødrene Christiansen, Bjergsted og installatør Kai Birk, Jyderup

Godt 600 kvm
Den pladsmangel som Holger Hansens virksomhed har lidt under i flere år, er afhjulpet ved det nye kompleks, hvor i alt godt 600 kvm. er bebygget. Størst er lagerhallen på ca. 280 kvm. Lageret kan rumme mindst 300 store og små dæk. Næststørst er montagehallen på op mod 200 kvm. beregnet på at kunne tage såvel en række personvogne, som store lastvognstog på en gang. Gennem store glasporte kan også lastvognstog passere i til- og frakørsel, hvilket naturligvis er særdeles praktisk. Frakørslen sker ud mod en ret stor parkeringsplads bag bygningen. Det egentlige fabrikationslokale for slidbaner er på ca. 100 kvm. Endvidere en kontorfløj med nydeligt kontor der har panoramavindue mod både Holbækvej og Skovvejen samt frokoststue for personale, bad og toiletter, garderobe m.m. Der er i denne fløj lagt vægt på det mere luksusbetonede i udførelsen, bl.a. med særdeles smukke døre og lakbehandlet panel og andet træværk.

Avanceret maskinel
Det fanger øjet, at alt maskinel i maskinparken er holdt i den samme lavendelblå farve. Denne farve var gennemgående for de sidst indkøbte nye maskiner og det var Holger Hansens idé, at det hidtidige maskinel fik en makeup i samme farve. Den mest avancerede nyhed er en elektronisk hjulafbalancering. På mindre end ét minut kan afbalanceres helt ned til en nøjagtighed på under 3 gram! En dækfræser er lige så fantastisk sindrig og kan behandle 4 store lastvognsdæk på mindre end en time. Ved hjælp af hydraulisk dækspreder kan man nu let fjerne slangerne.
Før et særdeles anstrengende arbejde, nu let som en leg. Elektronisk maskinel skruer hjul af personvogne. Målefacilitet måler ud i millimeter så den mindste difference nøjagtig kan konstateres. Kapaciteten for pålægning af slidbaner er op mod 30 dæk pr. dag, foruden kundeservice på andre måder. Hele dette elektroniske udstyr bevirker, at et mandskab på kun 3 mand kan klare de mange opgaver. I alt er der investeret omkring 200.000 kr. i maskinel.

Beviser for sympati
Holger Hansen fik på dagen mange sympatitilkendegivelser, også fra sine medarbejdere. Længst har driftsleder Eilif Andersen, Stokkebjerg været ansat.
Det er netop 15 år siden han tiltrådte. Holger Hansen er en meget afholdt og populær arbejdsgiver, kendt for sin uselviske hjælpsomhed, og at han også udadtil omfattes med sympati, var dagens mange, mange gaver et talende bevis for. Foruden en lang trække mere personlige gaver, var der et hav af blomster, buketter, dekorationer m.m., bl.a. fra firmaet "Continental" Skovvejen, Tømmerhandel Jyderup, Jyderups Handel og Håndværkerforening, Jyderup Bogtrykkeri, Handelsbanken, firmaet Jensen & Sørensen. Jyderups mange forretningsforbindelse og kunder, deriblandt fra mange vognmænd8 Holger Hansen
1973 Tilsynsførende fru Anna Møller Hansen RIP


Kilder:
Kilde 1: Holbæk Amts Venstreblad 12. dec. 1952, side 4; Kostbar safirmink fra Amerika til Jyderup
Kilde 2: Kalundborg Folkeblad 1. februar 1954, side 3; Fremgangs år for JSG&I
Kilde 3: Kalundborg Folkeblad 18. jan. 1954, side 3; Kostbar safirmink til Jyderup fra Amerika
Kilde 4: Kalundborg Folkeblad 22. nov. 1962, side 4; Vulkanisør Holger Hansen
Kilde 5: Kalundborg Folkeblad 30. maj 1963, side 3; Realskolen arbejder med kostskoleafdeling
Kilde 6: Holbæk Amts Venstreblad 28. august 1963, side 7; Vulkanisør Holger Hansen
Kilde 7: Holbæk Amts Venstreblad 21. august 1963; Otte soldater kvæstet efter trafikulykke ved Tissø.
Kilde 8: Holbæk Amts Venstreblad 25. okt. 1971, side 6; Vulkanisør Holger Hansen
Noter:

Sidst opdateret 2. september 2017
©Jyderup Realskole