Gunner Jensen

Hr. Gårdejer Gunner Jensen, "Høedgården"
Født 22.4.19121
Formand for Jyderup Realskoles skolekreds 1959/613+4 og 1963/663+4
Formand for Jyderup Biblioteksforening 1955-62

1959 august Møde i forbindelse med omdannelse til selvejende institution
Det udvalg, som ved Jyderup Realskoles repræsentantskabsmøde i foråret nedsattes for at søge realskolen omdannet
til en selvejende institution, havde møde i aftes. Der forelå meddelelse fra undervisningsministeriet om godkendelse af det indsendte udkast til fundats for institutionen med enkelt ændringer og tilføjelser.
Der vil i nærmeste fremtid blive indkaldt til møde for endelig godkendelse.
Alle forældre, der har børn i skolen, er kontingent frie medlemmer (Skolekredsen).
Tilbage er nu, en vurderings forretning, hvor ministeriets sagkyndige skal godkende overdragelsessummen, og derefter vil institutionen være en realitet.
Det udvalg, der hidtil har arbejdet med sagen, består af Gunner Jensen, Høed (formand), købmand Otteslev, Bjergsted, og skolebestyrerne Valdemar Hansen og Thomas Vang Petersena
Se Jyderup realskole bliver selvejende institution7

Efter Skovejer Frede Jensens fratræden som formand for Jyderup Realskoles Skolekreds ved generalforsamlingen i marts 19592 , valgtes Hr. Gunner Jensen, "Høedgården" til formand for Jyderup Realskoles Skolekreds3 og forblev Jyderup Realskoles Skolekreds formand til 1966, fortsatte herefter som medlem af bestyrelsen4

1. juni 1962 ved Jyderup Realskoles generalforsamling ses
Skolekredsen og elevforeningen Formand Gunnar Jensen, "Høedgården"
Kasserer, bankbogholder Carl M. Nielsen at oplæse regnskabet (for skolekreds og elevforening)8

1964 maj; Generalforsamingen hvor formanden ikke ønsker genvalg

Hr. Gårdejer Gunner Jensen, "Høedgården" er også formand for Jyderup biblioteksforening fra 1954-19625

1966, Kalundborg Folkeblad 17. dec. 1966, side 3; Kommanditselskab stiftet ved Jyderup Kollegiet A/S
Ved et møde på Jyderup Realskoles Kollegie er blevet stiftet et kommanditselskab til støtte for Jyderup Kollegie-Financieringsselskab A/S.
For de ca. 50 deltagere redegjorde advokat Geert O. Pedersen, Kalundborg, for selskabets funktioner og for de fordele, der er ved at stifte et kommanditselskab, hvoraf det nuværende aktieselskab stadig består som en part.

Vedtægterne blev vedtaget, og der blev valgt fire kommanditister:
Købmand Th. Olesen, "Den gamle Købmandsgård"
Fru Kirsten Hallager, Holbækvej
Gårdejer Richard Petersen, "Teglværksgården" og
Herreekviperingshandler Stefan Ohrt, Nyvej.
De valgte kommanditister indgår nu i samarbejde med de tre medlemmer af aktieselskabet:
Gårdejer Gunner Jensen, "Høedgården" (formand)
Sognerådsformand Poul Rasmussen, "Skovgården" og
Skolebestyrer Willy G. Hebin, Jyderup Realskole, således at disse tilsammen syv valgte danner bestyrelse6


Børn på Jyderup Realskolen
Margit Jensen, V Underklasse 1954/55 - Realeksamen 1960
Mogens Hartvig Jensen, IV Underklasse 1955/56 - Realeksamen 1962
Per Hartvig Jensen 5 kl. 1961 - kan kun se Per til 1. Real 1963/64 - har muligvis taget 2. real med og fortsat på gymnasiet, ses ikke 3. real 1965/66


Kilder:
Kilde 1: Flemming Thorsen, marts 2014
Kilde 2: Kalundborg Folkeblad 13. marts 1959, side 3+4; Jyderup Realskole Selvejende institution?
Kilde 3: Kalundborg Folkeblad 13. marts 1959, side 3+4; Jyderup Realskole Selvejende institution?
Kilde 4: Kalundborg Folkeblad 20. juni 1966, side 4; Ny formand for Realskolen
Kilde 5: Kalundborg Folkeblad 20. nov. 1962, side 3; Biblioteksformand
Kilde 6: Kalundborg Folkeblad 17. dec. 1966, side 3; Kommanditselskab stiftet ved Jyderup Kollegiet A/S
Kilde 7: Holbæk Amts Venstreblad 5 august 1959, side 4
Kilde 8: Kalundborg Folkeblad 1. juni 1962F, side 4+8
Note:

Sidst rettet 3. juni 2015
©Jyderup Realskole