Jyderup Realskoles fane

Foto: Carsten Schwartz 2012 med behørig tilladelse til gengivelse

Vores fane

En gave fra elever og venner September 1954
Fra skolens elever og lærerpersonale samt fru Montan og fru Petersen blev nu overrakt en meget smuk gave.
To elever, Chr. Funch Jensen og Niels Henrik Hansen, fremførte gaven, en fane på stang. Bevæget tog de to skolebestyrer mod gaven, og Vang Petersen takkede og sagde bl.a.: Hermed har vi fået et stort ønske opfyldt, og vi tager mod gaven som tegn på, at elever og lærere samler sig om det, vi arbejder med.
Fanen skal være vort samlingsmærke ved idrætsstævner, møder og fester.
Symbolsk er Dannebrog et samlingsmærke for hele samfundet, vi er kun et lille udsnit heraf, men hver eneste af os er et led, som ikke kan undværes. Tak for det skønne udtryk for følelserne over for den gamle skole. Den smukke højtidelighed sluttede med sangen "Altid frejdig, når du går". Derefter samledes eleverne i klasserne, hvor de fik is og derefter fridag.1


Efter underholdningen lørdag (dec. 1954) indvies skolens nye fane, som var elevernes gave ved jubilæet i efteråret.
Skolebestyrer Valdemar Hansen slog det første søm i.
Det er mit håb, at denne fane gennem tiderne må vaje over et frit Danmark og en målbevidst ungdom, sagde han og sluttede med at motivere et nifoldigt leve for kongen.
Det andet søm
Forældrekredsens formand, skovejer Frede Jensen, Jyderup skov, udtalte sin glæde over, at skolen havde valgt Dannebrog til fane, og motiverede et leve for Danmark.
Det tredje søm blev slået i af en elev, Niels Henrik Nordskov Hansen, Teglværksvej, Jyderup, som ønskede, at der altid måtte bestå et godt forhold mellem skolens elever og lærere, og udbragte et leve for skolen.
Derefter begyndte dansen til frk. Else Friis' orkester, der også leverede mellemaktsmusikken2

Følgende har været bærer af fanen:
1954 Chr. Funch Jensen, overdrog fanen til skolen1
1954 Niels Henrik Hansen, overdrog fanen til skolen1
1962 Jørgen Gybel Jensen; Det sidste år jeg deltog, havde jeg æren af at være fanebærer ved afslutningsceremonien3
1966 To fanevagter, Ketty Holmegaard Jensen, Bennebo og Lisbeth Bjørn Larsen, Kalundborg, førte fanen ud4
1976 Allan Jonassen, idrætsstævne Holbæk5
1978 Carsten Brodersen, Afslutning for Realisterne 19786
1982 Lise-Lotte Ankjær Pedersen, Idrætsdag7

2017 Benthe Mikkelsen ved 1961 årgangens gensyn11
2017 Tina Warth ved 1977 realisternes 40 års jubilæum11
2018 Peter Juul ved 1978 realisternes 40 års jubilæum11
På fanen som er hjemmehørende på Søbæksgården sidder flere emblemer;
1) Øverst (fra flag): sidder skolens eget emblem bomærket
2) Herefter følger Danmarks Realskoleforenings gymnastik og idrætsstævne Ringsted 1938
3) Idrætsstævne 1950
4) Vinder af skoleidrætsstævne 1950
5) Vinder af skoleidrætsstævne 1955

Fanen blev brugt ved idrætsaktiviteter, skoleafslutning m.fl. og hænger i dag på Søbæksgården.
Da Jyderup privatskole lukkede i 2006 overdrog Lis Andersen fanen til Erik Filthuth Filler ejer af Søbæk skole8

Holger Ølholm havde siden Jyderup Realskole lukkede i 1982, tænk lidt over hvor Realskolens fane var blevet af -
og 30. juni 2012 genså han til stor glæde fanen som "hænger i hans baghave" (Hr. Ølholm bor Søbæksvej 9).
Hr. Ølholm fortalte mig 9. juni 2013 at fanen havde været væk i ca. 1 år, han kunne ikke lige huske hvornår,
men den dukkede lige så pludseligt op igen - til stor glæde for Realskolen
9


Kilder:
Billede fra Carsten Schwarts 2012
Kilde 1: Kalundborg Folkeblad 1. sep. 1954, side 8; En gave fra elever og venner
Kilde 2: Holbæk Amts Venstreblad 3. dec. 1954, side 4; Realskolen opfører Skærmydsler
Kilde 3: Oplyst af Jørgen Gybel Jensen
Kilde 4: Kalundborg Folkeblad 23. juni 1966, side 3+11
Kilde 5: Fra Jyderup Realskoles skoleblad Frikvarter 1976
Kilde 6: Fra Carsten Brodersen - ses også på video fra sidste skoledag
Kilde 7: Fra avisartikle 1982 og bekræftet af Lise-Lotte Ankjær Pedersen 2013
Kilde 8: Oplyst af Erik Filthuth Filler gensynsfesten 2009
Kilde 9: Hr. Holger Ølholm henholdsvis 30. juni 2012 og 9. juni 2013 til Christina Huus
Kilde 10: Oplyst af Tina Warth Johansen Riis på facebooksiden "Tidligere elever Jyderup Realskole" 12. juli 2017
Kilde 11: Christina Huus
Noter:
Fru Petersen var husbestyrer hos Valdemar Hansen


Sidst opdateret 31. juli 2018