Jyderup Realskole og Idræt
Gymnastikopvisning i Jyderup i starten af 1950'erne
Bagest fra v.: Karen Rasmussen - ? - Margrethe Gybel Jensen
I midten fra v.: Else Christensen, Kirsten (Kisser), - ? -, Annelise Larsen, Jytte Gurli Jensen
De to piger m/mørkt tøj: ? - ?
68

1938 1949 1950 1952 1953 1954 1955 1957 1958 1959 1960
1961 1962 1964 1967 1968 1969
Jyderup Gymnastik i 1950'erne
Margrethe Gybel Jensen gik på Jyderup Realskole og
måske repræsentere pigerne her tidens gymnastiktøj
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979
1980 1981 1982
1938; 15 skoler til Idrætsstævne i Ringsted, Danmarks Realskoleforening står som arrangør af et stort skoleidrætsstævne på Søndag. Her ses at være gymnastik, fodbold og svømning på dagen program. Jyderup ses at vinde en fodboldkamp1

1949
I følge Holbæk amts venstreblad 29. august 1952 blev det første idrætsstævne holdt i Jyderup
(De private realskolers årlige Amts stævne)2

1950
1950, Holbæk Amts Venstreblad 18. aug. 1950, side 3; 400 Realskoleelever fra Holbæk Amt til stævne i Holbæk 9. september
Idéen med skoleidrætsstævner, der har fået så stor succes i Holbæk amt, fortsættes lørdag den 9. september (1950), hvor 400 realskoleelever fra skoler i Holbæk amts samles på Holbæk stadion til konkurrence i forskellige sportsgrene.
Disse stævner plejer altid at samle stor interesse, og der er ikke tvivl om, at skoleidrætsstævnet i Holbæk vil blive det største, der endnu er holdt. Sidste år holdtes stævnet i Jyderup. I år har man valgt Holbæk, dels fordi denne by ligger mest centralt, dels fordi forholdene for konkurrencerne her er de bedst mulige.
Konkurrencen samler sig i første række om fodbold, håndbold, langbold og idræt.
Formanden for det udvalg, som arrangerer det store stævne, er realskolelærer G. Hansen, Jyderup3

1952, 29. august, 186 elever til idrætsdag. 186 Jyderup-elever til privatskolernes idrætsstævne. Ideen fra Jyderup slog an. 186 elever fra realskolen i Jyderup vil deltage i Holbæk amts skolerne store idrætsstævne lørdag den 6. september. Der ventes til stævnet 600 deltagere fra Sindbæks skole i Holbæk. Lundemarksskolen i Kalundborg, privatskolen på Samsø og skolerne i Høng, Tølløse og Svinninge. Privatskolen i Asnæs, der sidste år vandt stævnets vandrepokal, vil ikke blive repræsenteret i år, da man ikke har kunnet samle hold.
Stævnet er tilrettelagt af lærerne Hansen, Holbæk, Salomonsen, Samsø, og Ole Dorph Jensen, Kalundborg (tidligere Danmarksmester i hækkeløb). Oprindelig kom ideen til stævnet fra Jyderup, og det første stævne blev holdt der, men siden er det flyttet til Holbæk, hvor der særlig for atletikkens vedkommende er bedre plads til det store arrangement4

1952 sep.; Idrætsmærke
Der er fuld gang i træningen til idrætsmærket. På Jyderup Realskole træner ca. 140 elever5

I 1953 ses Jyderup Realskole at deltage i stævne i Holbæk (de private realskolers årlige Amts stævne)I 1953 er det kun eleverne fra 2. mellem og de ældre klasser der må deltage. Pigerne skal konkurrere i langbold, håndbold og fri idræt. Drengene i fodbold, håndbold og fri idræt6
1953, 25. aug. - HAV, side 4; Idrætsstævne; 189 realskoleelever til stævne i Holbæk. Jyderup realskole deltager i de private realskolers årlige amtsstævne i Holbæk lørdag den 5. sept. med 189 elever. De kommer dog ikke alle i aktivitet, idet kun eleverne fra 2. mellem og ældre klasser må deltage. Pigerne skal konkurrere i langbold, håndbold og fri idræt, drengene i fodbold, håndbold og fri idræt7
1953, 7. sept. Sjællands Posten, side 5; Jyderup Realskole placerede sig fint
Elever fra Jyderup Realskole deltog i lørdags i et idrætsstævne i Holbæk. De endelig resultater foreligger først om 14 dage, men Jyderup Realskole menes at have placeret sig som nr. 2 ell. 38
Fra Jyderup Realskoles årsberetning 1953, ses at Jyderup Realskole for første gang at deltage i Høvedstævnet 11 juni 1953, med over 100 elever70
1954
1954 jan.; Flot idrætsresultat Jyderup Realskole
Under ledelse af overlærer frk. Inger Hansen, lærerinde frk. Grethe Christensen og lærer Erik Kyhnæb, Jyderup Realskole, har eleverne afsluttet de sædvanlige idrætsøvelser med så fine resultater, at der har kunnet uddeles følgende idrætsmærker, til pigerne: 15 broncemærker, 17 sølv, 24 guld, 3 sølv med emaillie og 10 guld med emaille.
Til "drengene" 9 broncemærker, 13 sølv, 5 guld, 7 sølv med emaillie og 2 guld med emaillie.
Flere drenge blev færdige sidste år og fik da de eftertragtede guldmærker9

Kort omtale af idræt i [1954, Kalundborg Folkeblad 11. juni 1954, side 3+4]10 ; årsberetning - her fortæller overlærer Inge Hansen om "året der gik" at 200 elever har deltaget i skoleidrætsstævnet i Holbæk11
[1954, 3. sep. - HAV, side 4; 170 realskoleelever til stævne]
Jyderup realskole plejer at have den største repræsentation af elever ved realskolernes amtsstævne i Holbæk, og det bliver nok også tilfældet ved stævnet på søndag. 170 elever er tilmeldt fra Jyderup, og der deltages i fodbold, håndbold, langbold, slyngbold, løb, højdespring og længdespring o.a.12
[1954, Kalundborg Folkeblad 4. sep. 1954, side 3; Til skoleidrætsstævnet i Holbæk]
afrejste i morges 170 elever fra Jyderup Realskole sammen med lærere og lærerinder. Sammen med ca. 1000 elever fra hele amtet deltager de i håndbold, langbold, fodbold, højde- og længdespring, kuglestød og løb. Konkurrencerne afsluttes med præmieuddeling kl. 1713
[1954, Kalundborg Folkeblad 4. sep. 1954, side 4; Til idrætsstævne]
Skoleidrætsstævnet i Holbæk havde succes fra starten.
Flot indmarch på stadion i formiddag af børn fra hele Holbæk amt.
De private realskolers idrætsstævne i Holbæk åbnedes i formiddag i det bedst tænkelige septembervejr. Kl. 9,15 marcherede de ca. 1000 børn ind på stadion. Da alle havde taget opstilling på fodboldbanen, gled Dannebrog til tops, mens man sang "Der er ingenting, der måner". Skolebestyrerinde Louise Højer, Tølløse, holdt åbningstalen og bød de mange deltagere velkommen. Hun udtalte sin glæde over, at man havde fået lov til at holde stævnet i Holbæk og håbede at stævnet måtte få et vellykket forløb. Snart efter tog konkurrencerne deres begyndelse, og der blev kæmpet med energi og sejrsvilje, som man kun ser det hos børn. Mange voksne aktive sportsfolk ville kunne lære meget af et besøg på stadion i eftermiddagens løb.
Kl. 17 sluttede stævnet med diplomuddeling på stadion, men inden da vil der blive mange glæder og skuffelser, som det nu engang hører sig til indenfor idrætten14
[1954, Kalundborg Folkeblad 6. sep. 1954, side 3; Jyderup Realskole nr. 2 i idræt]
Ved Holbæk amts private realskolers idrætsstævne i Holbæk idrætsplads i lørdags placerede Jyderup Realskole sig som nr. 2. Herfra deltog 170 børn. I langboldt vandt Jyderup to finalekampe 36-5 over Kalundborg og 32-4 over Samsø. I fodbold vandt Jyderup over Holbæk 6-1 og over Tølløse 2-1 og 5-2 og spillede uafgjort 0-0 mod Svinninge samt tage en kamp til Holbæk. 15

1954, Kalundborg Folkeblad 10. juni 1954, side 4; 270 Jyderup elever til Børnenes dag i Høve
Ved Børnenes Dag i Høve deltager i dag 150 børn fra Jyderup Realskole under ledelse af lærer Kyhnæb, overlærer frk. Inger Hansen og lærerinde Grethe Christensen. 16
1954, Kalundborg Folkeblad 12. juni 1954, side 3; Jyderup Realskole klarede sig fint
De mange Jyderup skoleelever (fra begge skoler ca. 270) klarede sig fint ved "Børnenes dag" i Høve. Den enkelte tal forligger endnu ikke, men bl.a. vand Realskolens piger 4 langboldkampe, og drengene tabte 1 håndboldkamp og vandt 2.
Fra Realskolens side er vi anmodet om at bringe følgende: Hjemturen gik desværre ikke så glat, som den skulle. Det styrtregnede omkring ved afgangstid, og alle ville gerne først hjem, så børnene hoppede i tørvejr i bilerne og blev blandet med andre skoler elever. Da rutebilejer kr. Nielsens biler skulle bringe mange skolers elever hjem, var det nødvendigt at komme hurtigt i gang, og alle børnene kom da også hjem, men nogle at for sent, så forældrene har været ængstelige for dem. Det beder rutebilejeren og lærerne undskylde17

1955
1955, Kalundborg Folkeblad 5. sep. 1955, side 4; Jyderup Realskole vandt pokalen ved idrætsstævnet
Opnåede 8 point - det højest mulige.
De private Realskoler i Holbæk amt, holdt som omtalt idrætsstævne i Holbæk. Heri deltog Jyderup Realskole med 160 drenge og piger, og hævdede sig så fint, at de kom hjem med pokalen. De enkelte resultater foreligger ikke foreløbig, men så meget kan siges, at Jyderup kunne fremvise mange fine enkeltresultater, det gjaldt ikke mindst Ib Christiansen, der fik stævnets bedste tid i løb. Arne Munk og Ole Petersen havde ligeledes fine tider og i højdespring opnåede Per Gundersen 1,45. Jyderup vandt de to første fodboldkampe, over Svinninge og Holbæk, men tabte i finalen til Tølløse.
Det blev dog Jyderups piger, sejren kom til at afhænge af, de skaffede i langbold de point, der manglede. Pigerne vandt de to første spil over Holbæk og Tølløse og spillede derefter i finalen uafgjort med Asnæs.
Da det blev meddelt, at Jyderup havde vundet stævnets vandrepokal, blev de hilst med larmende bifald af de 160 Jyderup elever, og det var en lykkelig Margrethe Gybel Jensen, der gik op for at hente sejrstrofæet. 18

Jørgen Gybel Jensen skriver juni 2013; Tak for det - ja! det ligger lige på kanten af, hvad min hukommelse kan klare (jeg var 10 år, og var nok ikke med i Holbæk dette år). Jeg kan fortælle dig, at Margrethe, Ib og Per stadig ses af og til. Til gengæld kan jeg huske lidt fra senere idrætsdage, hvor jeg selv deltog som reservemålmand på 2. holdet i fodbold et år og som håndboldmålmand et andet år. Det sidste år jeg deltog havde jeg æren af at være fanebærer ved afslutningsceremonien19

1956
1956, Kalundborg Folkeblad 5. sep. 1956, side 3; Idrætsstævne 210 elever
Jyderup Idrætsplads er i formiddagstimeren, så vidt vejret tillader det, træningsplads for elever for Jyderup Realskole, der skal deltage i idrætsstævnet i Holbæk på søndag. I alt skal 210 elever herfra deltage i stævnet, deraf de 180 som aktive udøvere. Der trænes inde for skoleplanens gymnastiktimer i alle arter boldspil samt højde- og længdespring, diskoskast, kuglestød mm20
1956, Kalundborg Folkeblad 25. juni 1956, side 3;Idrætsmærker uddelt
Ved de afsluttende idrætsprøver på Jyderup Realskole blev der opnået usædvanlig fine resultater. Idrætsmærkerne blev uddelt i lørdags så mange som aldrig før. 45 fik bronzemærke, 48 sølv, 16 guldmærker, 6 sølv med emalje og tre det højeste, der blev givet.
Guld med emalje21

1957, Kalundborg Folkeblad 4. sep. 1957, side 3; 215 Jyderup elever til idrætsstævne i Holbæk
215 elever fra Jyderup Realskole deltager på lørdag i det store atletikstævne i idrætsparken i Holbæk. Af de 215 er de 180 aktive, og de har i længere tid trænet meget energisk indenfor alle arter af fri idræt og boldspil22

1958
Holbæk amts private Realskoler. Der deltager 950 aktive børn.
Holbæk amts private Realskoler har i år sit 10. 23

1958, Kalundborg Folkeblad 4. sept. 1958. side 3+4; Jubilæums stævne
Holbæk amts private Realskoler har i år sit 10. skoleidrætsstævne lørdag den 6. sep. 1958 i Holbæk Idrætspark. Der deltager ca. 950 aktive børn, 41 dommere, 3 beregnere og 3 i lederteltet.
Stævneleder bliver Skolebestyrer Vang Petersen, Jyderup. Fra Jyderup realskole deltager 180 aktive elever plus 40 tilskuere af elevernes kammerater. Ledere for Jyderup har været lærerne Kyhnæb, Løssler og Frk. Karen Østervang.
Stævneudvalget består foruden af skolebestyrer Vang Petersen af lærer W. G. Hebin, Svinninge, Lærerinde Frk. Krarup, Tølløse og lærer Korshøj, Tølløse.
Programmet ser således ud: Kl. 9 samling ved Stadion. Kl. 9,15 indmarch i idrætstøj. Flaghejsning, hvor man synger flagsangen, hvorefter stævnet åbnes. Kl. 9,45 øvelserne begynder. Kl. 11,35 stafetløb. Kl. 12,35 - 12,50 jubilæumsstafet. Kl. 13 festtale ved Dansk Skoleidræts formand, Viceinspektør Ernst Møller. Kl. 13,45 øvelserne genoptages. Kl. 16,50 stævnet slutter.
Der deltager følgende private Realskoler: Tølløse, Asnæs, Høng, Jyderup, Kalundborg, Samsø, Holbæk og Svinninge.
Stævnet omfatter langbold, fri idræt med bl.a. boldkast, slyngbold, længdespring, højdespring og kuglestød, håndbold og fodbold24

1958, Kalundborg Folkeblad 8. sept. 1958. side 8; Kampen om vandrepokalen
Vandrepokalen, som er udsat i Holbæk Amts private Realskoles årlige skoleidrætsstævne, fik ikke, som ventet, nogen ejermand i lørdags. Tølløse og Jyderup stod lige på spring til at vinde den for femte og sidste gang, men så kom Samsø og snuppede den og fik for anden gang sit navn på pokalen.
Tæt efter hinanden kom Tølløse på anden og Jyderup på tredjepladsen. Tølløse fik en faneplade, Svinninge blev nr. 4 og derefter fulgte Høng, Holbæk, Kalundborg og Asnæs, Stenlille var ikke med i år.
Jubilæumsstafetløbet for 4. Mellem- og Realens drenge blev vunder af Tølløse foran Høng. Pigernes løb, der ligesom drengens var 5 x 80 m, havde Samsø som vinder med Tølløse som nr. 2. Til hver deltager på de vindende hold var det et lille sølvbæger, mens 2'erne hver fik en sølvnål.
Umiddelbart før middagspausen holdt formanden for Dansk skoleidræt, Viceskoleinspektør Ernst Nielsen, København.
Jubilæumstalen.
Han tog sit udgangspunkt i nogle svar, hans elever havde givet ham på spørgsmålet: Hvorfor dyrker du idræt? Svarene var: Fordi det er sundt. Det giver stærke muskler. Fordi jeg kan lide det, det er morsomt og spændende.
Det at dyrke idræt er ingen garanti for sundhed. Idrætten giver os spænding, en følelse af veloplagt og godt humør. Vi, der tror på idrætten er overbevist om deres betydning også på andre felter. Den lærer de unge koncentration, sammenhold og samarbejde.
Den værdi, man kan hente i idrætten, er et udtryk for sundhed, og kombineres det med godt kammeratskab og morskab, så er man på vej til at blive gode borgere i et godt samfund. leve idrætten og unge danske idrætsfolk.
Skolebestyrer Vang Petersen, Jyderup, sluttede dagen med en tak til Holbæk by, fordi den gratis stiller stadion og idrætsparken til disposition, og der var en opmærksomhed til kaptajnløjtnant Sv. Aa. Pedersen, der sammen med nogle soldater var dommere og tidstagere25

1959 juni: Jyderup Realskoles årsskrift
Det nævnes kort under året der svandt, at "der fortælles om Holbæk amts private Realskolers idrætsstævne i Holbæk" - men ikke yderligere26
1960; Hr. Ølholm fortalte mig i forbindelse med idrætsstævne, at man gik fra Holbæk station til Holbæk Stadion med fanen76


1961 sept.; Får Jyderup Realskolen pokalen til ejendom ?
De private realskoler i Holbæk amt har på lørdag idrætsstævne på det nye stadion i Holbæk. Stævnet er tilrettelagt af skoleinspektør Vang Petersen, Jyderup Realskole. Der regnes med, at der deltager børn fra private realskoler i Holbæk, Tølløse, Høng, Svinninge, Asnæs, Kalundborg, Samsø og Jyderup. Fra Jyderup alene deltog sidste år 150 elever. Der hersker stor spænding om, hvem der vinder pokalen, da den både af Tølløse og Jyderup kan vindes til ejendom. Pokalen skal vides tre år i træk - eller 5 gang i det hele. Vinderrækken ser således ud: Jyderup i 1950, Kalundborg 1951, Samsø 1952, Tølløse 1953 og 1954, Jyderup 1955 og 1956. Tølløse 1957, Samsø 1958, Tølløse 1959, Jyderup 1960. Som man ser, står Tølløse og Jyderup lige med hver 4 gange.
Stævnet åbner kl. 9 og efter fælles indmarch begynder konkurrencer på begge de nye baner. Der spilles håndbold, fodbold, langbold, løbes 60, 80 og 100 meter, der er slyngboldkast, "lillebold", stafetløb, højde- og længde spring oma.
Præmieuddelingen finder sted sidst på eftermiddagen27

1961 sept.; De private realskoles idrætsstævne 600 børn til den årlige dyst på idrætsbanen
De private realskoler i Holbæk amt afviklede i lørdags det 13. skoleidrætsstævne på stadion i Holbæk. Efter stævnet så det ud til, at det blev Tølløse, der løb med sejren i den med spænding imødesete dyst om den pokal, der kunne vindes til ejendom efter at have været vundet fire gange af Tølløse og Jyderup, men da der ved udregningen blev fundet en fejl, fortages i dag en revision.
Der deltog godt 600 børn, og efter fælles indmarch blev stævnet åbnet af dets formand, skoleinspektør Vang Petersen, Jyderup. I sin åbningstale sagde Vang Petersen bl.a.: Dagen i går er gået dig af hænd, og dagen i morgen har du intet krav på, men denne dag er din, og derfor bør du glæde dig over den og udnytte den vel. Glæd jer til dysterne og kom ikke uærligt til dem, for da får i ikke den rette sejres glæde. Jyderup og Tølløse har mulighed for at vinde pokalen til ejendom, men helst ser vi, det bliver en af de andre skole, således pokalen kan blive ved at vandre og svare til dit navn - en vandrepokal.
På samtlige baner blev spillet hele dagen, og der medvirkede ikke mindre end 38 dommere, deraf tre soldater fra Holbæk kaserne. Såvel fra kasernen som fra forskellig anden side blev vist stor hjælpsomhed for at tilrettelægge og afvikle det store stævne på bedste måde.
Skoleinspektør Vang Petersen foretog præmieuddeling og rettede derefter en tak til alle, der havde medvirket, såvel de unge, der havde vist god sportsånd, som de mange, der havde været behjælpelige. Vejret havde været ideelt, og det var en glæde at måtte benytte Holbæks smukke stadion. Vang Petersen motiverede et kraftigt besvaret lev for idrætten og Holbæk stadion.
Af hensyn til revisionen af resultatlisten må vi vente med at bringe resultaterne til i morgen28

1961 sept.; Realskolernes stævne
Resultatet af de private realskolers idrætsstævne er nu opgjort og blev for realafdelingernes vedkommende: nr. 1 og pokalvinder Tølløse 49,93 , nr. 2. Høng 46,86 og nr. 3. Jyderup 29,52 point. Tre bedste hold fra hovedskolen: Tølløse 23, 29, Holbæk 11,19 og Jyderup 10,50 p. ved også at blive nr. 1 i hovedskolen vandt Tølløse dagens anden pokal, en mindre, og ligeledes til ejendom!
Atletik: Tølløse 29,929 p, Høng 27,858, Jyderup 25,523 p.
I kuglestød for 4. m. og realkl., drenge, blev bedste resultat 11,99 m.
Slyngbold, 4 m og 1. real. piger 32,85 m. 1 real drenge, 41,85 m. Hovedskolens drenge: 33,05 meter
Højdespring for 4 real piger, bedste resultat 1,30 m, for 4 real drenge, 1,50, for 1 real piger: 1,30 og højdespring for 1. real drenge: 1,60 meter!
Sidstnævnte resultat er rekord for samtlige 13 års stævner!
Længdespring, hovedskolens piger, bedste resultat: 4,08 meter, hovedskolens drenge: 4,37 meter, 60 meter løb: 1. real piger: 8,9 sekunder, hovedskolens drenge: 8,5 sek. Hovedskolens piger: 9,1 sek.
80 meter løb, 4 real piger: 11 sek, 1. real drenge: 10,5 sek. 100 meter løb, 4. real drenge 12,4 sek29

I 1961 havde de private realskolers idrætsstævne et mindre underskud på arrangementet og efterfølgende var Samsø, Asnæs og Svinninge Realskoler ophørt med at eksistere som private skoler, derfor aflyste man stævnet i 196230

1962
Jørgen Gybel Jensen; Det sidste år jeg deltog (1961-62), havde jeg æren af at være fanebærer ved afslutningsceremonien. (Idrætsstævne)31

1964 jan.; 18.000 idrætsmærker i 10 rekordår
En ny form for "afgang" vil blive gennemført herhjemme i år. Formanden for "idrætsmærket", Povl Jørgensen oplyser, at når de ca. 1000 foreninger og militære afdelinger, der arbejder med idrætsmærket, afholder gangprøven i april-maj og september-oktober, vil man forsøge at få de mange, der ellers ikke dyrker idræt, med ud på de 8 km gang, som prøven omfatter.
Alle, der går de 8 km, får et diplom samt, hvis de ønsker det, en sølvnål i form at et 8-tal, som bevis på, at "de nu er inde på den rigtige vej"
For 10. år i træk er der i øvrigt blevet sat idrætsmærkerekord. Der blev i 1963 taget ca. 18.000 idrætsmærker, og i de 42 år, idrætsmærket har været kendt i Danmark, er der erhvervet i alt 295.891 mærker, deraf 128.781 i de sidste 10 år.
Ca. 800 gymnastik- og idrætsforeninger har nu idrætsmærket på programmet, og ved forsvaret blev der i 1963 sat ny rekord med 7.891 idrætsmærker32

1967; I øvrigt trænes der for tiden flittigt på Realskolen til den årlige skoleidrætsdag der holdes på stadion i Holbæk den 16. september 196733 . Kalundborg Folkeblad 7. sep. 1967, side 4; Jyderup Realskole på udflugt

1968; Idræt på Kollegiet
1969; Orienteringsløb
Turen gik til Lolland

1970 sept.; Idrætsudveksling med Pederstrup kostskole

1971 sep.; Skolefodbold
Jyderup kommuneskole spillede onsdag eftermiddag en trænings fodboldkamp mod Jyderup Realskole. Realskolen vandt så sikkert som 5-1, efter en god og velspillet kamp. Fredag deltager Realskolen i det store skoleidrætsstævne i Holbæk, og Realskolen skal her bl.a. spille to fodboldkampe. 34

1971 sep.; Jyderup Realskoles nye idrætsdress
Ved Jyderup Realskole dyrkes foruden gymnastik, også andre idrætsgrene som atletik og fodbold m.m. De unge mennesker blotrer sig på det lille stadion bag kollegiet, og der trænes flittigt i de forskellige discipliner, under lærer Freddy Harthimmers ledelse. Nu har Realskolen indført skoledragt der for skolefodboldholdenes vedkommende består af hvid trøje med "Jyderup Realskole" i blå påskrift. Dertil blå bukser, og hvide strømper med blå striber. De hvide trøjer er indført for alle sportsudøvere, både piger og drenge. Jyderup Realskoles nye idrætstøj
I øvrigt har Realskolens fodboldhold klaret sig fint i en række kampe i den sidste tid. Således vandt skoleholdet over Jyderup Kommuneskole med 5-1, og ved idrætsstævnet i Holbæk slog Realskolen Tølløse med 7-0. Ved samme stævne vandt Realskolens hold fra 6-7 klasse med 17-0 over Holbæk III, og derefter over Holbæk I med 3-2.
På torsdag skal Realskolens skolehold spille mod Dianalund i "Ekstrabladets skolefodbold turnering"
Denne kamp spilles på Jyderup stadion kl. 16 og Realskolens hold har fået følgende sammensætning;
Kim Lembæk, Peter Andersen, Steen Wennergreen, Birger Holm, Jesper Bjørnsen, Finn Larsen, Lars Jensen-Holm, Stampe Duus, Per Vecht, Lennert Kjellerup, Karsten Jørgensen.
Reserver: Henrik Olsen og Jan Andersen.
Holdet ses på ovenstående billede, fotograferet i deres nye dragter ved stævnet i Holbæk35
Ekstra Bladets skolefodbold 1971
Gnisten manglede, Holbergskolen, Dianalund - Jyderup Realskole 6-1
Det var Jyderup Realskoles første og desværre sidste kamp i denne turnering, da de tabte til Holbergskolen fra Dianalund med 6-1. Selv om deres inspektør Peter Hehnel heppede og kom med gode råd fra sidelinjen, hjalp det ikke. Jyderups spillere var for nonchalant med opdækningen af modspillerne. Holbergskolens mandskab var mere konstante og havde bedre boldteknik. Holbergskolen kom foran ved Finn Hansen, og kort efter øgede højre wing Ken Kristensen. Venstre innerwing Bo Larsen bragte Holbergskolen foran 3-0 og Leo Christiansen strammede den til 4-0
I slutningen af anden halvleg fik Jyderup mere samling over spillet, og de havde da også flere gode angreb, hvoraf et resulterede i deres mål, som Henrik Olsen scorede. Herefter slog Knud Andersen fra Holbergskolen sejren fast, ved at score to mål. Jyderups bamse blev tildelt Stampe Duus for hans gode konstruktive spil, og Knud Andersen fik Holbergskolen fik den anden bamse for energi og gå-på-mod71
Skolens fodboldhold deltog i Ekstra Bladets fodboldturnering, men blev desværre slået 6-1 af Holbergskolen fra Dianalund. Stampe Duus fik EB's bamse udleveret38

Jyderup Realskole; Forrest fra venstre: Peter Andersen, John Rasmussen, Steen Wennergren
I midten Lars Jensen-Holm, Carsten Jørgensen, Birger Holm
Bagest: Lærer Freddy Harthimmer, Lennart Kjellerup, Henrik Olsen, Stampe Duus, Per Vecht og Finn Larsen71
Jyderup Realskoles fodboldhold 1971
1971 sep.; Lang idrætsdag
Det blev en lang idrætsdag på Jyderup Realskole, hvor man i lørdags havde inviteret elever fra Hindholm og Horslunde privatskoler til ædel dyst i hånd- og fodbold samt langbold. Først ved 19-tiden og i dystert halvmærke var det sidste kampresultat hjemme.
Bagefter var der spisning og bal til kl. 22, hvor man tog afsked med gæsterne.
I alt deltog omkring 260 elever - heraf 120 fra Jyderup, 110 fra Horslunde og resten, 30 fra Hindholm.
Kampresultaterne fordelte sig i øvrigt således: Horslunde vandt hånd- og fodboldkampene for såvel drenge som piger. Jyderup besatte førstepladsen i langbold36

Idrætsarrangementer!
Traditionen tro mødtes Tølløse, Holbæk og Jyderup Realskole fredag den 19. september 1971 til årets idrætsdag på Holbæk Station.
I år kunne vi gøre os gældende i påklædning, hvilket vakte stor opmærksomhed fra de øvrige skoler. Hvorfor?!
Joh - for før i tiden mødte Jyderup op i kulørt tøj, men nu har vi fået en gymnastikdragt. (Hvilket de fleste forældre vel har bemærket)
Udover trøjer og bukser har vi nu også fået vores egen taske, som kan bruges til idræts tøj eller skoletaske.
Selve idrætsdagen forløb fint og af sejre kan nævnes følgende: Skoleholdet vand i fodbold holdkonkurrencen ved at slå Tølløse 7-0 og drengene fra 6.-7. klasse vandt først 17-0 over Holbæk 3 og senere vandt de deres gruppe ved at slå Holbæk 1 med 3-2
Indenfor atletik fik vi følgende placeringer:

Drenge:
Martin Pedersen 1. plads i kast på 60,85 m
Jan Lund 2. plads i 80 m på 11,0 sek.
Steen Olsen 2 plads i slyngbold på 33,80 m
Peter Jørgensen 2 pladsen i længdespring på 4,99 m
Peter Jørgensen 2. plads i højdespring på 1,50 m
Erik Åberg 2. plads i kuglestød på 10,10 m
Finn Larsen 3. plads i højdespring på 1,23 m
Jan lund 3. plads i længdespring på 4,46 m
Peter Jørgensen 3. plads i 100 m på 13,2 sek.
Yderligere 1. plads i 5 x 60 m stafet og 2. plads i 5 x 80 m.

Piger:
Sussi Jensen 2. plads i længdespring på 4,49 m
Pia Christensen 2. plads i længdespring på 3,87 m
Bente Ravn 2. plads i højdespring på 1,20 m
Bente Henrichsen 2. plads i slyngbold på 28,95 m
Bente Hansen 2. plads i boldkast på 34, 75 m
Pia Christensen 3. plads i 60 m på 9,1 sek.
Kirsten Andersen 3. plads i boldkast på 41,10 m
Lisbeth Hehnel 3. plads i højdespring på 1,20 m37

Lørdag den 29.9.1971 havde Kollegiet besøg af kostskolerne Horslunde og Hindholm. Skolens fodboldhold blev slået af begge skoler. Derimod vandt vores store piger i langbold over Horslunde 50-13 og de små piger vandt 13-1. Dette indbragte 2 pokaler!39 (F.H.)

1972
Frikvarter juni 1972 skrives side 13 Oktober: Hr. harthimmer havde startet en orienteringsklub. I begyndelsen var der 30 medlemmer, men så sprang der 23 fra.
August: Vi er alle i fuld gang med at træne til idrætsdagen mod Tølløse, Holbæk, Hindholm og Pederstrup.
September: Vi deltog i Ekstra bladets turneringen, hvor vi vandt den første kamp, men tabte den anden.
Vi kørte den 23. september til Hindholm for at holde kostskoleidrætsdag. Pederstrup, Hindholm og vi dystede en hel dag40

1972 okt.; Fine placeringer til Jyderup Realskole
- Ved idrætsdagen i Holbæk
Jyderup Realskole har deltaget i en idrætsdag i Holbæk, hvor de konkurrerede med Holbæk og Tølløse realskoler, i et i øvrigt godt arrangement hvor der blev opnået mange fine resultater.
Stævnet startede kl. 9 om morgenen og der fortsattes uden afbrydelse til kl. 16, hvor der var præmieuddeling og Jyderup hjemførte en del af sølvtøjet. Konkurrencerne indledtes med 400 m løb for drenge og piger, og her opnåede Carsten Jørgensen, en 2-plads og Jesper Brinkløv en 4-plads. Anette Kragh fik en 3-plads.
Af øvrige Jyderup placeringer kan nævnes:
Connie Gersdam fik 3 førstepladser henholdsvis 60 m løb, højdespring og slyngbold
2-pladser fik Lisbeth Hehnel i boldkast.
Anette Kragh i længdespring samt slyngbold.
3-pladser opnåedes af Connie Gersdam i længdespring, Anette Kragh 60 m løb, Bente Heinrichsen slyngbold, Margit Sunekærb længdespring samt boldkast
I drengenes konkurrencer vandt Dan Mortensen, højdespring og Klaus Waldorff boldkast
2-pladser opnåede Henrik Olsen i højdespring, Bjørn Sørensen 80 m løb, Finn Larsen, højdespring, Bjarne Sørensen kuglestød. Dan Mortensen længdespring, Jens Lundtoft højdespring.
1-pladser blev opnået af følgende:
Jan Lund 100 m løb, Henrik Høj Petersen længdespring, Casper Leihøj højdespring, Kim H. Andersen 80 m løb, Jesper Brinkløv længdespring og højdespring, Bjarne Sørensen slyngbold, Jens Sundtoft 80 m løb, Leif Søbygge boldkast.
Herudover vandt Jyderups drenge fra 1. real og 8. klasse 5 x 60 m stafetløb.
Drengene fra 6.-7. klasse vandt deres indledende fodboldkamp over Holbæk, men tabte til Tølløse.
Drengene fra 1. real og 8. klasse vandt deres gruppe i fodbold ved at besejre Tølløse41

15. September 1972 fra Holbæk, Tølløse og Jyderup Realskole
Stævnet blev åbnet af landsholdets håndboldtræner John Bjørklund, som lige var kommet hjem fra OL.
Kl. 9.20 startede det store program, som skulle afvikles. Man begyndte med 400 m for drenge og piger. Her opnåede Carsten Jørgensen en 2. plads i tiden 63,6 og Jesper Brinkløv en 4. plads på 64,7. Pigerne opnåede en 3. plads ved Annette Kragh i tiden 76,4.
Der nævnes en hel side af resultater for piger og drenge i atletik.
Herudover vandt drengene fra 1. real og 8. klasse stafetløb på 5 x 60 m i tiden 41,7
Drengene fra 6-7. klasse vandt deres indledende kamp i fodbold over Holbæk med 20-0, men tabet til Tølløse 1-4
Drengene fra 1. real og 8. klasse vandt deres gruppe i fodbold ved at vinde over Tølløse 4-0
Ved afslutningen kl. 16.00 fik de, der havde vundet en 1. plads, udleveret en præmie.
Kl. 16.30 kørte busserne fra Holbæk med nogle trætte elever.
Freddy Harthimmer42

Ekstra Bladet fredag den 6. oktober 1972, side 37 (11)
De brændte chancers kamp
Svinninge skole - Jyderup Realskole 2-0
Denne gang hjalp det ikke, at Jyderup Realskole stillede op med hylekor og tudehorn - holdet er ude af turneringen for i år, men først efter en spændende kamp gennemført i et hæsblæsende tempo - konditionen fejlede ikke noget hos drengene. Derimod brændte begge hold adskillige oplagte chancer - Svinninge, de fleste - Jyderup, den største - hvis man havde holdt hovedet koldt, havde vi fået adskillige flere mål, men spændende var det alligevel
Kaj Ulrik scorede efter 10. min. på hovedstød, og denne stilling holdt sig til 1. min. før tid, hvor Gert Schwarz udnyttede en misforståelse i Jyderups forsvar. De bedste hos Jyderup var målmand Kim Lembeck, Carsten Jørgensen, Henrik Høj Petersen, Finn Larsen (elegant højrewin - fik bamsen) og Flemming Ulsing
Svinning har et talentfuld angreb med Per Christensen (meget energisk - fik bamsen) i spidsen, godt suppleret af Kaj Ulrik, Gert Jørgensen, Arne Helgogård og Bent Pedersen - lidt mere koncentration og de laver mange mål i deres næste kamp. I forsvaret er støtterne først og fremmest Gert Schwartz og Finn Petersen

Jyderup Realskole:
Forrest fra venstre: Peter Andersen, Kim Lembeck, Niels Jørgensen
I midten: Jesper Brinkløv, Carsten Jørgensen, Henrik Høj Petersen
Bagest: Lærer C. Vogelbein, Finn Larsen, Bo Johansen, Henrik Bülow, Flemming Ulsing, Casper Leihøj og Bo Ebbesen 72
Jyderup Realskoles fodboldhold 1972

1973, Fra frikvarter:
I Januar var flere busture og oven på disse måtte der jo lidt kondi til, og dette blev ordnet ved et par timers gymnastik i Kildebjergskolens hal43

1. august 1973 åbnede Jyderup Svømmehal til stor glæde for Realskolens elever - se mere om svømning for Jyderup Realskoles elever

Kalundborg Folkeblad 29. aug. 1973, side 6; Jubilæumsidræt
Tidligere elever til dyst
De private Realskoler i Holbæk, Tølløse og Jyderup, fejrede i år 25 års idrætsdag, ved en idrætsdag i Holbæk, fredag den 21. september 1973.
Der er lagt et alsidigt program for dagen og man vil gerne give den ekstra kolorit ved forskellige festlige indslag.
Det er blandt andet hensigten, at få tidligere elever med til en dyst, de mandlige ved en fodboldkamp og "spindesiden" til en langbold og håndboldkamp.
Hver af de tre realskoler stiller med hold af gamle elever - helst skolehold hvor det er omkring en halv snes år siden, de er gået ud af skolen, omend der ikke ses særlig strengt på, at denne regel overholdes.
- For Jyderup Realskoles vedkommende anmodes tidligere elever, som kan tænke sig at være med til en festlig jubilæum idrætsdag, om at tilmelde sig hos lærer fru Edith Møldrup, Emmabodavej, Jyderup, tlf 476540 Tilmeldingen skulle meget gerne ske snares, at hensyn til tilrettelæggelsen44

6. september; Tidligere elever fra Jyderup Realskole opfordres til at deltage i 25 års idrætsdag, der afholdes fredag den 21. september i Holbæk sammen med de private realsklerskoler fra Holbæk og Tølløse. Alle interesserede kan henvende sig til lærer fru Møldrup, Emmabodavej, tlf. 47654083

Billedet herunder fra brochuren "Jyderup Realskole og Kollegium" udgivet 1973
Jyderup Realskole
Ekstra bladets fodboldturnering 1973
Fra venstre: Jimmy Madsen, Henning Knudsen, Benny Hansen.
I midten fra venstre: Henrik Petersen, Allan Rasmussen, Jens Erik Nielsen
Bagved fra venstre: Lærer Mogens Toftgaard, Flemming Ulsing, Jesper Brinkløv, Bjarne Sørensen, Preben Rasmussen,
Finn Larsen og Kim Sørensen
Ekstra bladets fodboldturnering 1973
Fra Bjarne Sørensen
Idrætsmærke
Fra Bjarne Sørensen
Idrætsmærke Guld med emalje 197366


Susanne Hansen

1974, Der har været deltagelse i idrætsstævner, og ved en svømmekonkurrence,
"DUKA-stævnet" i Jyderup Svømmehal, vandt Kollegiet 25 konkurrencer46

Susanne Hansen
på vej til idrætsstævne
fra Lisbeth Filthuth
64


1974 Svømning
30. marts afholdt Jyderup Svømmehal Duka-svømmestævne for alle børn i kommunen, der er født efter 1960. Vores elever var meget betænkelig ved at være med, for det er jo ikke rart at blive den sidste.
Ved lidt overtalelse og pres lykkedes det at få mange til at deltage. Det blev en dag ud over det sædvanlige, alle ydede deres bedste, og vi opnåede resultater, vi ikke havde drømt om.
Ud af 40 heat vandt vore elever de 25. Alle, der således havde vundet, fik præmier uddelt af skolen og blev hædret ved morgensang.
Denne sejr bevirkede, at vore elever fik nyt mod, og 13 af dem blev udvalgt til at stille op ved amts finalerne i Ringsted den 26. maj. Der trænes nu flittigt, og svømmehallen blev stillet gratis til rådighed to gange om ugen til træning.
Blandt de særdeles dygtige elever (som vi venter os meget af i Ringsted) børn nævnes Frank Jensen 7.b, Yvonne Korsholm 4. kl og Lars Erik Rydberg 3 kl., der alle vandt de 3 discipliner, de stillede op i.
Holdet, der blev udtaget til amtsfinalerne: Frank Jensen 7.b, Niels Jensen 7.b, Henrik Nielsen 6.a, Leif Søbygge 6.a, Allan Randa 5 kl, Ole Darman 5 kl, Harry Johansen 4 kl., Lars Erik Rydberg 3 kl., Pia Kjeldgård 7.a, Tina Warth 7.a, Ilse Nielsen 6.b, Mette Krogh 6.b, Yvonne Korsholm 4 kl.
Skrevet af Kirsten Harthimmer47

"Drabelig kamp" på Kollegiet sept. 1974: Dagens store "show" viste sig at være en fodboldkamp mellem et hold af Kollegiets lærer og et hold af køkken og rengøringspersonalet samt pedeller. Resultatet var umuligt at afgøre, da sidstnævnte hold mødte op med køkken- og rengøringsrekvisitter i en sådan udstrækning, at alt druknede i morskab48
Ekstra bladets fodboldturnering 1974
Ekstra bladets fodboldturnering 1974
Jyderup Realskole siddende forrest fra venstre; Lennart Kjellerup, Allan Rasmussen og Henrik Petersen. I midten Bo Johansen, William Gottlieb og Jesper Brinkløv stående bagest fra venstre: Lærer Leo Kyndbøl, Finn Larsen, Bo Ebbesen, Henrik Bülow, Bjarne Sørensen, Casper Leihøj og Benny Hansen
Svebølle skole - Jyderup 5-2 Sådan gik det til:
Hansen 1-0 Bjarne Sørensen 1-1, 2-0 Sten Hollesen, 2-1 Hansen, 3-1 Jørgen Sørensen, 4-1 Finn Larsen, 4-2 Bo Ebbesen og 5-2 Finn Hansen.
Vor mening: Svebølle har et hold af strålende spillere, og de vil nå meget langt i turneringen. Det er næsten synd at fremhæve den en spiller for den anden. Men en spiller som Klaus Thomsen, der fik fidusbamsen, er af høj klasse. Også Finn Aspe, Ken Christoffer, Günter Sørensen og Per Larsen.
Jyderup Realskole var ikke noget dårligt hold. Men her mødte de en modtander hvis alle 11 spillere kunne gå hele vejen. William Gottlieb fik fidusbamsen, og nævnes må også Finn Larsen, Jesper Brinkløv og Bjarne Sørensen


I april 1975 var Jyderup Realskole af "Vablen" inviteret til kondi - og travetur (18 km.)

1975 (juni) ses Sejergårdsskolen, Tølløse, Holbæk og Jyderup Realskole tilsammen stillede næsten 350 børn (op til 6. klasse). Her dystes kun klassevis og ikke individuelt. Stævnet sluttes ved 13-tiden og der blev konkurreret i 60 m løb, højdespring, længdespring, boldkast, 1500 m løb, langbold og fodbold. Det er i år Skolebestyrer Knud Binzer, Tølløse der byder velkommen49

1975 juni Privatskolerne til idrætsdag i Holbæk
Fin indsats af Jyderup Realskole
De private realskoler i Jyderup, Holbæk og Tølløse afvikler hvert år et fælles idrætsstævne på skift ved skolerne.
Man har efterhånden fået fastlagt en konkurrenceform, der virker ret så charmerende, idet alle, uanset køn og vægt deltager i et arrangement for store og små, tykke og tynde, drenge og piger.
Der var da heller ingen elever der svigtede, da idrætsstævnet holdtes forleden på Holbæk stadium. I den smukkest tænkelige sommervejr samledes 400 elever i alderen 6-13 år og konkurrerede i atletik og boldspil, trods varmen.
Der var ikke direkte tale om elitedyrkelse, idet skolernes individuelle resultater talte i det samlede resultat. Således at en skole ikke blev forfordelt, fordi den måske havde flere deltagere i en disciplin end en anden skole. (Herefter resultater for stafetløb, boldkast, længdespring, højdespring, 1500 m løb og boldspil (rundbold, langbold, fodbold)50

Ekstra bladets skolefodboldturnering september 1975
Jyderup Realskole Ekstra bladets fodboldturnering 1975
Jyderup Realskole
Forrest fra v: Klaus Waldorff, Henning Knudsen, Frank Jensen
I midten fra v: Allan Rasmussen, Henrik Pedersen, Carsten Petersen,
Bagved fra v: Lærer Gunnar Knudsen, Freddy Starbech, Bo Ebbesen, Preben Rasmussen, Jimmy Madsen, Michael Külmann, Svend Erik Petersen
Højby Centralskole - Jyderup Realskole
Sådan gik det til 3-0:
Bjarne Kehr 3-0, Allan Lorentzen 2-0, Bjarne Kehr 1-0
Vor mening: En noget ujævn kamp, hvor Højby Centralskole dominerede klart i 1. halvleg. Men trods det, at Jyderup Realskoles drenge kun havde en enkelt klubspiller på holdet, kæmpede de sig godt ud af 2. halvleg, som endte 0-0 og kunne med lidt held have scoret. Jyderup Realskoles bedste var Freddy Starbech, Henrik Pedersen, Klaus Waldoff og helt i toppen Preben Rasmussen som fik bamsen.
Hos Højby Centralskole, som viste gode takster i 1. halvleg, men så spillede alt for lukket i 2., fik Jørgen Lyngbo bamsen i kamp med Allan Lorentsen, Henrik Jørgensen, Finn Thusen og Theis Isbrandtsen77
Fra Tidens skole omtales weekender på kostskole, her ses billeder fra Jyderup Realskole fra et orienteringsløb 1976

Regntunge resultater i Holbæk
På regntunge baner afvikledes det årlige idræts efterårsstævne for de store elever - 7.-10 årgang - Jyderup Realskole, Holbæk private Realskole, Sejergårdsskolen, Tølløse, og Baptisternes skole i Tølløse på Holbæk stadion.
Nogen dans på roser for vore deltagere blev det ikke, men adskillige pæne resultater gav dog en række førstepladser inden for atletikken. Således blev de store drenges højdespring vundet af Uwe Becker med 1,60 m, Frank Jensen vandt spydkast med 38,85 m og Niels Jensen 1500 m løber i tiden 4.55.4 min
Også pigerne i de to ældste klasser trak tre sejre i land. Det var Elisabeth Lerager, der vandt længdespring med 3,96 m, Pia Lindquist, der sejrede i spydkast med 21, 48 m og Sabrina Hansen, der kom først over målstregen i 1500 m løbet i tiden 6.14.2 min

Film fra svømmehal og idrætsdag78
"Filmen" er lagt på facebook siden "Tidligere elever fra Jyderup Realskole" og følgende har skrevet:
Elizabeth Klausann; Jeg husker tydeligt den dag). Jeg vred om på foden i 1500m løbet... men vandt en sølvske i længdespring. Jeg måtte ringe hjem to gange og sige at jeg først kom med næste færge (juelsminde-kalundborg) fordi jeg gik videre til finalen79
Stina Thorsteen Madsen; Min årgang er repræsenteret flere gange, den del fra sidste skoledag er fra 1977, det er 40 år siden. Glæder mig til gensyn i august. Dejlige klip med Vogelbein, Berggren, Kjølby, Larsen, Ølholm, fru Frederiksen80

Jyderup Realskoles fodboldhold 1976
Idrætsstævnet i Holbæk blev en sportslig succes for Jyderup Realskoles fodboldhold, der deltog i turneringen for 7.-8. klasserne. Efter at have nedlagt to modstander i de indledende runder slog holdet med en 2-0 sejr i finalen sin position fast53


En side fra Frikvarter fra idrætsstævne 1976
Idrætsdag 1976
Herover
Skolebestyrer Ole B. Marslew, Holbæk
Idætsdag 1976
Yderst til venstre Pia Epsau, ?, Christina Huus
og med fanen Allan Jonassen
Idætsdag 1976
Privatskolerne i Nordvestsjælland har nært idrætsligt samarbejde52

Ekstra Bladets fodboldturnering 1976
Ekstra Bladets fodboldturnering 1976
Søndre skole, Holbæk - Jyderup Realskole 5-0. Målscorere: Chr. Just (2) Peter Pedersen, Anders Hansen og Lars Jørgensen. Fidusbamsen gik til Peter Pedersen og Per Frederiksen
Kun takket være Jyderup stærke målmand Per Frederiksen blev Søndre skoles sejr ikke større. Utroligt hvad han nåede.
Også Preben Rasmussen og Søren Beck kæmpede godt. Søndre skole har et hold i svøb lig det der vandt turneringen i 1971.
Stærke spilleres som Bo Jensen, Ole Mørk, Lars Jørgensen, 'Sjos' og Jacob Dyreholdt må kunne drive det vidt.
Jyderup Realskole: Forrest f.v: Jens Kleist, Per Frederiksen, Søren Hansen.
I midten f.v. Frank Jensen, Per Aagård, Preben Rasmussen,
Bagest f.v.: Svend Kildegård, Søren Beck, Jan Christiansen, Rene Ebbesen, Carsten Sonne, Bjørn Isralsen, John Bendixen

1976 24. nov.; Tornved mesterskab (Ikke Jyderup Realskole, men se tekst)
Mørkøv KFUM's idrætsafdeling indbyder for første gang til en skoleturnering i december 1975 i Mørkøv-hallen, hvor der spille om Tornved mesterskabet i håndbold for skolehold. Der var, da programmet blev trykt, ikke taget højde for, om Jyderup Realskole havde hjemrejseweekend, hvilket sker hver anden weekend, og da det netop er en hjemrejse-weekend, er der i stedet truffet aftale med et hold fra skolehjemmet "Sølyst" Jyderup. (deltog Jyderup i disse mesterskaber efterfølgende?)55

1977, Som fast tradition har der gennem de seneste år i Holbæk været holdt to idrætsdage for skolerne: Sejergårdsskolen Tølløse, Baptisternes Skole Tølløse, Holbæk private Realskole og Jyderup Realskole. Umiddelbart efter sommerferien i september måned har eleverne fra 7-10 klasse deres stævne. Det er dog de sidste tre år mere eller mindre gået i vasken på grund af kuld og kraftige regnskyl. Stævnet starter med fælles faneindmarch, hvorefter en af skolernes ledere holder åbningstalen. Straks efter begiver eleverne, som deltager, sig ud i de forskellige discipliner. Der bliver virkelig gået til sagen med ildhu.
Forinden har der på hver skole foregået en udvælgelse af de tre bedste i hver disciplin. Der kæmpes i følgende. Højdespring, længdespring, kuglestød, spydkast, 80 m løb, 4 x 80 m stafet. Dog kan alle, der har lyst, frit melde sig til 1500 m løb.
Det, de fleste elever sætter mest pris på, er nok boldspillene. For pigernes vedkommende langbold og rundbold og drengene fodbold.
I løbet af dagen får alle eleverne udleveret en madpakke og en sodavand, som der ind imellem er tid til at nyde. Her får man også rigtig diskuteret resultatet og får lagt ny taktik.
Stævnet afsluttes med præmieoverrækkelse i hver enkelt disciplin. Fordelingen af præmier har været jævn skolerne imellem de senere år.
De små elever fra 1. - 6. klasse holder på samme måde en gang om året i april måned deres stævne. Her har vi dog været mere forvænte med godt vejr. Den eneste forskel i afviklingen i forhold til de stores stævne er, at alle fra klasserne deltager i de enkelte discipliner. Derefter finder man resultatet ved at tage hele klassens gennemsnit.
Eleverne går virkelig til den og bliver heppet kraftigere op af deres kammerater, end tilfældet er ved de stores stævne.
Svend Kildegaard56

Carsten Brodersen; Jeg tydeligt dagen i 77 husker . Drengene vandt stafet løbet. Præmien var en lille nøglering. Og vi spillede to fodboldkampe, uden pause mellem dem. Pyha vi var trætte efter den fornøjelse81

På billederne herunder ses Christian Sander Jensens stilrene højdespring
Christian Sander Christian Sander


Kristi Himmelfarts idræt 1978


Jyderup Realskoles faneindmarch 1978
Der er skabt tradition for, at samtlige kostafdelinger knyttet til Jyderup Realskole på Kristi Himmelfartsdag mødes på Realskolens Kollegium til en dyst i en række idræts discipliner. Til denne særlige aktivitet er dageleverne naturligvis også velkomen.
Årets mini olympiade afvikledes under iagttagelse af god sportsånd. De kan faktisk godt lade sig gøre, selv om der kæmpes med alle kræfter.
Der konkurreres inden for en række boldspil, ialtletik og for de mindre elevers vedkommende i en række underholdende, selvopfundne spil. Dagen indledtes på festlig vis med en fælles indmarch, hvori også deltog vor nye rideskoles hyggelige prærievogn forspændt det mest tålmodige kræ, man kan tænke sig. Og efter skolebestyrerens velkomst gik det så slag i slag i fire-fem timer, inde vinderne af pokaler og andre synlige tegn på sejrs værdigheden kunne udpeges. Og heldigvis gik det således, at ingen af afdelingerne dominerede for kraftigt. Alle var med på topplan et eller andet sted.67
Idrætsudøver 1978 Christina Huus Øverst: ?, nederst
Christina Huus
Fodboldkamp 1978 Fidusbamsen?
Idrætsudøver 1978 Idræt Jyderup Realskole


Der blev optaget "smalfilm" fra stævnerne i slutningen af 1970'erne. (Det vides ikke hvor de er)57
1978 september: Ekstra bladets fodboldturnering

Jyderup Realskole - Baptiskernes skoler, Tølløse 0-1
Fidusbamser til Steen Pedersen, Jyderup og Lars Riise, Baptisternes skoler.
I en nervebetonet, og til tider hårdt spillet kamp lykkedes det ikke Jyderup at udligne det enlige mål, som Jens Andersen var mand for, herfra også lovende spil af Jan Nielsen og Henrik Bøgh. For hjemmeholdet ros til Morten Larsen, der på udmærket vis overtog målmandstrøjen efter Jan Hørlycks uheld, også Frank Kalkerup og Michael Hansen ydede en god præstation.

Jyderup Realskole, forret fra v.: Chapper Nielsen, Jan Hørlyck, Klaus Hansen.
I midten fra v.: Brian Heintz, Michael Hansen, Jens Hansen.
Bagest fra v.: lærer Preben Schau, Torben Jensen, Frank Kalkerup, Sten Madsen, Sten Petersen, Sten Stenberg, Jef Nygård69
Jyderup Realskoles fodboldhold 1978/79
Fodboldholdet 1978/79 - beklager det meget mørke billede

Mellem det gamle kollegium og JEG anlagdes et idrætsanlæg som tages i brug ved skoleåret 1978/79


Jyderup Realskole-Høng kommuneskole 2-0 (tror det er skoleåret 1978/79)
Drengene fra Høng spillede det mest ? fodbold, men var ? i forhold til Jyderup Realskole,
der til gengæld var handicappet af at måtte undvære 4 af deres bedste spillere,
men alligevel lykkedes det, Jyderup Realskole ved enorm
fighervilje af især Jens Hansen, Jens P. Bach og Michael Andersen at kæmpe sejren hjem
Målene blev scoret af Jens Hansen og Palle ? - begge flotte mål men uden chance for Høngs ellers udemærket målmand
Fidusbamse til Jens P. Bach
Avisklip Jyderup Realskole ca 1978
Avisartikel uden årstal, tror det er 78/79821979 maj, holdte Jyderup Realskole på kr. himmelfarts dag egen idrætsdag med omkring 350 elever der dagen igennem med lyst og energi dystede om de mange præmier, som Cola-Cola havde udsat. Og for at eleverne kunne forny kræfterne mellem konkurrencerne, serverede Cola-Cola dagen igennem forfriskninger. Forståeligt nok et populært indslag i det vellykkede arrangement, der i øvrigt overværedes af mange forældre. Idrætsdagen indledtes med en festlig fælles indmarch af elever fra skolens kostafdeling samt dagelever. Herefter gav rideholdet en elegant opvisning, hvor de gav prøver på de færdigheder, de har indøvet i årets løb på realskolens eget ride institut.
Vinderne
Efter dette indslag gik man i gang med afviklingen af de mange konkurrencer. Og resultaterne af dagens konkurrencer blev: Børnehaveklasse - 4 klasse:
Dåsekast: Dorthe Bruun
Sækkevæddeløb: Jacob 1 kl., Christian 3. Kl. Thomas 4. Kl.
Æggevæddeløb: Michael 1. Kl. Peter 3. Kl. Tommy 4 Kl.
60 m løb: Poul Larsen (BH- 4 kl.) Tovtrækning: Dennis, Erik, Claus og Thomas
Højdespring: Peter Just (5-7 kl.) og Ivan Hornbek (8-10 kl.)
Længdespring: Kim Rune (5-7 kl.) og Jørgen Hansen (8-10 kl.)
Kuglestød: Rene Faurskov (5-7 kl.) og Jan Mortensen (8-10 kl.)
60 m løb: Hans Kargaard Thomsen (5-7 kl.)
6 km løb: Frank Kalkerup (8-10 kl.)
Deltagerne i den store idrætsdag kom fra afdelingerne Stedinghus, Birkegården, Den lille kostskole, Den gamle skole", Elmevejens kostskole, Tjørnemarksgården, Jyderup Realskoles Kollegium samt dagelever fra Søbæksgården og skolen på Slagelsevej.
Mellem alle disse afdelinger afvikledes også en fodboldturnering, og den blev vundet af realskolens kollegium.
Efter det store stævne var der præmieuddeling og idrætsdagen sluttedes af om aftenen med et stort diskotek i festsalen på J.E.G
Her var der i aftenens løb forskellige former for underholdning og konkurrencer.
Og det var et festligt punktum på en i alle måder vellykket idrætsdag58

Hans Kargaard Thomsen; Det er en fejl i avisen, at der står 60 m løb.
Der skulle have stået 6 km løb. Dengang var jeg megasur over fejlen. Jeg vandt i kategorien 5-7 kl i både 1979 og 1981.
84

Jyderup Realskoles elever 1979
Som fanebærer Lotte Ankjær Petersen og
Kim Læbel Olsen oplyser han var med til at sætte flag op på Kollegiet61
400 elever dystede på stadion i Holbæk 197959
Jyderup Realskoles idrætsdagEn ny Bob Beamon? I hvert fald er Holbæk-eleven i fin stil på vej ud i sandgraven.
Det var ikke de enkelte præstationer, der blev lagt vægt på, da de omkring 400 elever fra Holbæk private Realskole, Jyderup Realskole, Baptisternes skoler og Sejergårdsskolen, Tølløse, i går dystede på Holbæk Stadion. Men netop derfor gik det så godt. Ingen kunne efter konkurrencen ærgre sig over at være den dårligste.
Hvordan det kunne lade sig gøre, når det var konkurrenceidræt? Ved at lægge resultaterne sammen og finde gennemsnittet pr. klasse, hold eller gruppe. Dermed havde man løst et af de meget omdiskuterede problemer inden for skoleidrætten.
Idrætsdagen i går var for eleverne fra 1. til 6. klasse, og selv om åbningsceremonien blev forstyrret af en regnbyge, blev det en herlig sportsdag for eleverne. Der blev lagt ud allerede kl. 9, og først 14,30 var de sidste konkurrencer afviklet og resultaterne gjort endeligt op.
De traditionelle atletikdiscipliner satte sit præg på dagen. Der blev dystet i løb fra 60 til 800 meter, sprunget i længde- og højdespring, kastet med bolde og meget mere. Men der blev også afviklet turneringer i fodbold, langbold og rundbold.
Efter sommerferien er det de store elevers tur til at komme på Holbæk Stadion59
Idrætspræmie 1979
Idrætspræmie fra John Petersen65


Jyderup Realskole idræt 1979
Jyderup Realskole idræt 1979
Jyderup Realskoles fodboldhold 1979
Jyderup Realskole EB fodboldhold 1979
Forreste fra v.: Michael Blomgren, Stig Larsen, Jens Peter Bach
I midten fra v.: Michael Hansen, Brian Heinz, Jens Hansen.
Bagest fra v.: lærer Preben Schau, Steen Petersen, Peter Just, Peter Børgesen, Johny Ellefsen, René Petersen
4. oktober 1979;
Jyderup Realskole - Nyrupskolen, Kalundborg 2-4
Nyrup afgjort stærk, men Jyderup slemt uheldig med bedste spiller. Michael Hansen slået i stykker efter få minutters spil, og senere selvmål, også da f.eks. Nyrups Henrik Larsen klarede på mållinjen. Alligevel fin sportslig lykønskning fra Jyderup Realskoles lærer, Preben Schau.
Målscorerne for Nyrup: Thomas Ørnbo, Jesper Hansen (straffespark) og Michael Trane. For Jyderup Michael Hansen og Steen Petersen. Bamserne til Nyrups slider Niels Ravn og (som trøst) til Jyderups Michael Hansen. Men Nyrups målmand, Jesper Hansen, nok den bedste junior målmand på Sjælland73
1979
1979 Diplom for Marthondans Jyderup Erhvervsrettede Grundskole
Fra Tina Leander, diplom for 20 km. travetur
1979
1979 Diplom for 20 km travetur Jyderup Erhversrettede Grundskole
Fra Tina Leander, diplom for marthondans (5 timer)74
Billeder fra Diana Hansen fra sportsdagen 198075
Jyderup Realskoles idrætsdag 1980Jyderup Realskoles idrætsdag 1980
Herover Bill. 1 Diana Hansen og ?, Bill. 2: Claus Ove Hansen og Diana Hansen Foto: Bjarne

1980, Krudtuglen nr. 2 særnummer, side 3; Fra dagbogen
Fodboldholdet tabte 4-2 til Kildebjergskolen i Ekstra Bladets fodboldturnering - Kim Osbøl fik fidusbamsen (4/9.1980)
12/9.80 Idrætsdag. 86 elever opnåede diplomer i følgende: Cykelløb, trim, 100 m, 400 m, længdespring, højdespring, badminton og bordtennis.
22/9.80 selvforsvar starter60

1980 Jagtprøve Jyderup Erhvervsrettede Grundskole

Jyderup Erhvervsrettede Grundskoles fodboldhold 1980
Jyderup Erhvervsrettede Grundskoles fodboldhold
øverst fra venstre: Jeff N, Jesper H, Peter J, Mads L, Lance K, Mogens O, Preben S,
Lærer ?, Martin P, Kim O, John K,
Thorbjørn, Preben, Morten J.
Foto: Michael B
1981
Idræt fra artikel om JEG
Med udgangspunkt i skolens idrætshal og øvrige idrætsanlæg har eleverne mulighed for at deltage i følgende idrætsgrene og aktiviteter: Fodbold (udendørs og indendørs), håndbold (udendørs og indendørs), bordtennis, badminton, gymnastik, selvforsvar, boksning, bueskydning, svømning (undervisningen foregår i nærliggende svømmehal), atletik og terrænsport (forhindringsbane) og ridning.
Herudover er skolens nuværende elever ved at indrette en skydebane til luftvåben (luftgevær og luftpistol). I flere af de nævnte idrætsgrene deltager skolens hold i diverse turneringer62
Idræt JEG

2014, Paul René Faurskov har et billede fra idrætsdag 198163
Idræt på Jyderup Realskole

2018, Hans Kargaard Thomsen pokal for 6 km løb 198184
Idræt på Jyderup Realskole


Kilder:
Kilde 1: Holbæk Amts venstreblad 7. sept. 1938, side 6; Idrætsstævne i Ringsted
Kilde 2: Holbæk Amts venstreblad 29. august 1952
Kilde 3: Holbæk Amts Venstreblad 18. aug. 1950, side 3; 400 Realskoleelever fra Holbæk Amt til stævne i Holbæk 9. september
Kilde 4: Holbæk Amts venstreblad 29. august 1952, side 3+4; 186 elever til idrætsdag
Kilde 5: Holbæk Amts Venstreblad 17. sep. 1952, side 4; Idrætsmærke
Kilde 6: Holbæk Amts Venstreblad 25 august 1953; Holbæk stævne
Kilde 7: Holbæk Amts Venstreblad 25. aug. 1953, side 4; Idrætsstævne
Kilde 8: Sjællands Posten, 7. sept. 1953, side 5
Kilde 9: Kalundborg Folkeblad 8. jan. 1954, side 3; Flot idrætsresultat
Kilde 10: Kalundborg Folkeblad 11. juni 1954, side 3+4
Kilde 11: Jyderup Realskoles årsberetning 1954
Kilde 12: Holbæk Amts Venstreblad 3. sep. 1954, side 4; 170 realskoleelever til stævne
Kilde 13: Kalundborg Folkeblad 4. sep. 1954, side 3; Til skoleidrætsstævnet i Holbæk
Kilde 14: Kalundborg Folkeblad 4. sep. 1954, side 4; Til idrætsstævne
Kilde 15: Kalundborg Folkeblad 6. sep. 1954, side 3; Jyderup Realskole nr. 2 i idræt
Kilde 16: Kalundborg Folkeblad 10. juni 1954, side 4; 270 Jyderup elever til Børnenes dag i Høve
Kilde 17: Kalundborg Folkeblad 12. juni 1954, side 3; Jyderup Realskole klarede sig fint
Kilde 18: Kalundborg Folkeblad 5. sep. 1955, side 4; Jyderup Realskole vandt pokalen ved idrætsstævnet
Kilde 19: Jørgen Gybel Jensen skriver juni 2013
Kilde 20: Kalundborg Folkeblad 5. sept. 1956, side 3; Idrætsstævne 210 elever
Kilde 21: Kalundborg Folkeblad 25. juni 1956, side 3;Idrætsmærker uddelt
Kilde 22: Kalundborg Folkeblad 4. sep. 1957, side 3; 215 Jyderup elever til idrætsstævne i Holbæk
Kilde 23: Mangler pt. kilde
Kilde 24: Kalundborg Folkeblad 4. sept. 1958. side 3+4; Jubilæums stævne
Kilde 25: Kalundborg Folkeblad 8. sept. 1958. side 8; Kampen om vandrepokalen
Kilde 26: Kalundborg Folkeblad 19. juni 1959, side 3: Jyderup Realskoles årsskrift
Kilde 27: Kalundborg Folkeblad 13. sept. 1961, side 3; Får Jyderup Realskolen pokalen til ejendom?
Kilde 28: Kalundborg Folkeblad 18. sept. 1961, side 3; De private realskoles idrætsstævne 600 børn til den årlige dyst på idrætsbanen.
Kilde 29: Kalundborg Folkeblad 19. sept. 1961, side 3; Realskolernes stævne
Kilde 30: Kalundborg Folkeblad 14. september 1962, side 3; Skoleidræt aflyst
Kilde 31: Jørgen Gybel Jensen skriver juni 2013
Kilde 32: Kalundborg Folkeblad 6. jan. 1964, side 4 En ny form for afgang 18.000 idrætsmærker i 10 rekordår
Kilde 33: Kalundborg Folkeblad 7. sep. 1967, side 4; Jyderup Realskole på udflugt
Kilde 34: Kalundborg Folkeblad 16. sep. 1971, side 6; Skolefodbold
Kilde 35: Kalundborg Folkeblad 22. sep. 1971, side 6; Jyderup Realskoles nye idrætsdress
Kilde 36: Kalundborg Folkeblad 26. sep. 1971, side 6; Lang idrætsdag
Kilde 37: Jyderup Realskoles skoleblad Frikvarter december 1971, side 15
Kilde 38: Jyderup Realskoles skoleblad Frikvarter december 1971, side 16
Kilde 39: Jyderup Realskoles skoleblad Frikvarter december 1971, side 16
Kilde 40: Jyderup Realskoles skoleblad Frikvarter juni 1973 skrives side 13
Kilde 41: Kalundborg Folkeblad 3. okt. 1972, side 6; Fine placeringer til Jyderup Realskole
Kilde 42: Jyderup Realskoles skoleblad Frikvarter dec. 1972, side 15. Jyderup Bogtrykkeri.
Kilde 43: Jyderup Realskoles skoleblad Frikvarter juni 1973 side 14
Kilde 44: Kalundborg Folkeblad 29. aug. 1973, side 6; Jubilæumsidræt
Kilde 45: Ekstra bladet avisudklip 1973
Kilde 46: Kalundborg Folkeblad 24. maj 1974, side 6; Mange lovord til Kollegiet
Kilde 47: Jyderup Realskoles skoleblad Frikvarter juni 1974, side 17. Jyderup Bogtrykkeri
Kilde 48: Kalundborg Folkeblad 3. sept. 1974, side 6; Drabelig kamp på Kollegiet
Kilde 49: Holbæk Amts venstreblad 11. juni 1975, side 3; Privatskolernes idrætsdag
Kilde 50: Kalundborg Folkeblad 16. juni 1975, side 6; Privatskolerne til idrætsdag i Holbæk
Kilde 51: Michael Beck om Ekstrabladets skolefodbold (nov.).; 21/7.13
Kilde 52: Christina Huus, Jyderup Realskoles skoleblad Frikvarter juni 1977, side 15 og desværre kun denne ene side.
Omtale af idrætsstævnet side 1
Kilde 53: Jyderup Realskoles skoleblad Frikvarter dec 1976, side 9-10
Kilde 54: Ekstra bladets fodbold 1976
Kilde 55: Kalundborg Folkeblad 24. nov. 1976, side 9; Tornved mesterskab
Kilde 56: Jyderup Realskoles skoleblad Frikvarter december 1977, side 27; SK - Svend Kildegaard
Kilde 57: Der blev optaget "smalfilm" fra stævnerne i slutningen af 1970'erne Facebook og en elev skriver at han vandt højdespringskonkurrencen
Kilde 58: Kalundborg Folkeblad 25. maj 1979, side 8; 350 deltog i idrætsdag på Jyderup Realskole
Kilde 59: Holbæk Amts venstreblad 8. juni 1979, side 6; 400 elever dystede på stadion i Holbæk
Kilde 60: Krudtuglen nr. 2 særnummer, side 3; Fra dagbogen
Kilde 61: Kim Læbel Olsen, og Lotte Ankjær Petersen facebook ved idræt 1979
Kilde 62: Børn i Tiden, Børnesagens tidende. 76. årgang. 15. marts 1981, side 140-143
Kilde 63: Paul René Faurskov facebook
Kilde 64: Billedet fra Lisbeth Filthuth, vides ikke om det er idræt efterår 1973 eller forår 1974
Kilde 65: Billedet af præmie 1979 fra John Petersen
Kilde 66: Billedet af idrætsmærke fra Bjarne Sørensen
Kilde 67: Jyderup Realskoles Informations avis juni 1978, Christina Huus har et eksemplar
Kilde 68: Jørgen Gybel Jensen, fra facebooksiden "Stationsbyen Jyderup" nov. 2012
Kilde 69: Ekstra bladet Torsdag den 28. september 1978 side 34
Kilde 70: Jyderup Realskoles årsberetning 1953, side 4
Kilde 71: Ekstra Bladet; Mandag den 27. september 1971, side 26
Kilde 72: Ekstra Bladet fredag den 6. oktober 1972, side 37
Kilde 73: Ekstra Bladet torsdag den 4. oktober 1979, side 30
Kilde 74: Tina Leander, diplomer for travetur og marthondans 1979
Kilde 75: Diana Hansen, juni 2015
Kilde 76: Hr. Ølholm den 7. juni 2015 til Christina Huus
Kilde 77: Ekstrabladet September 1975 side 26; Ekstra bladets skolefodboldturnering
Kilde 78: Svømme og idrætsdag film fra Henning Hougaard 11. juli 2017
Kilde 79: Elisabeth Klausann 13. juli 2017
Kilde 80: Stina Thorsteen Madsen 11. juli 2017
Kilde 81: Carsten Brodersen 12. juli 2017
Kilde 82: Avisklip fra Bendi Pedersen - sept. 2018
Kilde 83: Jyderup Posten 6. september 1973
Kilde 84: Oplyst af Hans Kargaard Thomsen; Det er mig, men det er en fejl i avisen, at der står 60 m løb.
Der skulle have stået 6 km løb. Dengang var jeg megasur over fejlen. Men jeg vandt i kategorien 5-7 kl i både 79 og 81. Det var bare først i 81, der var pokal med indgravering.
Noter:
a) Der står Preben i Ekstra bladet 5. september 1975 side 26 - rettet her til Allan
b) Navneændring nu Margit Rungsted Vecht


Beklager kvaliteten af nogle af billederne
Hr. Ølholm fortalte mig 7. juni 2015 i forbindelse med fanens emblemer, at man i 1960 gik fra toget til Stadion (i Holbæk)

Sidst rettet 24. december 2018
©Jyderup Realskole