Jyderup Realskole og skak


Skak - (En klub i Jyderup, senere Tornved skakklub)
Scannede protokol 1939 for Jyderup Skakkub i alfabetisk orden
www.jyderupskak.dk/arkiv_protokol1939_alfa.htm‎, Nyt spillested: Realskolen i Jyderup1

1954 marts; Jyderup Skakklub skifter formand.
25 års jubilæum i november
Jyderup Skakklub har holdt generalforsamling. Formanden mejerist Knud Jensen, aflagde beretning og meddelte derefter, at han ikke ønskede at modtage genvalg.
Nyvalgt blev ing. Troels Møller, Emmabodavej, bondemand Holger Nielsen, Godthåb, og skomager Lemvigh-Jørgensen, Stationsvej. Til revisor genvalgtes vejmand A.P. Christensen, Holmstrup. Bestyrelsen konstituerede sig med ing. Troels Møller som formand og Holger Nielsen, Godthåb, som kasserer. Det oplystes, at foreningen i november kan fejre 25 års jubilæum, og det vil blive markeret ved en festlighed.2

1955, 14. okt. - KF, side 3+4; Skak - simultanskak (billede i avisen)
1957, 31. jan.; Vandrepokal, skak. Flere private giver Jyderup Skakklub en vandrepokal, der skal vindes 5 gange for ejerskab i spil med andre klubber.. Første gang blev den vundet af Jyderup3

1958 feb.; Skak
på cafe "Trekanten" i Jyderup holdes på torsdag aften et instruktionskursus i skal for Fårevejle og Jyderup Skakklubber. Skakklubberne har fået en andel i tipsmidlerne, og for disse penge vil man bekoste en instruktion, der skal gives af Axel Nielsen fra Landsopstillingen4

1958 nov.; Bilen skred i grøften
Jyderup skakspillere kom lettere til skade. Skakspillere fra Jyderup havde i aftes i to biler været i Dianalund til en skakdyst. På hjemvejen skete der en ulykke ved Skellingsted grusgrav, i det den forreste bil, ført af mejerist Knud Jensen, Slagelsevej, Jyderup, ikke bemærkede svinget mellem Skellingsted og Brokøb udfor grusgraven. Bilen røg ned ad skrænten, men blev heldigvis hængende midt på skrænten, så føreren slap med en kraftig hjernerystelse og en del hudafskrabninger, ved siden af ham på forsødet den 86 årige malermester Lars Peter Hansen, håndværkerstiftelsen, Jyderup. Han fik ligesom Knud Jensen slået en flænge i panden og blev med Knud Jensen i Falcks ambulance fra Ruds Vedby kørt til Sæby Sygehus. To andre passagerer i bilen, lærer Rørbæk, Emmabodavej, og forvalter Lund, Aggersvold, kom intet til, bortset fra at lærer Rørbæk havde fået et par mindre skrammer.
Mejerist Knud Jensen var bevidstløs ved indlæggelsen på sygehuset, men her oplyser man i dag på forespørgsel, at hans befindende er tilfredsstillende, kun er han stadig lidt uklar. Malermester Hansen har fået en lettere hjernerystelse, men har det i øvrigt godt5

(1967, 5. okt. - KF, side 4; Skak spilles på Trekanten (Konditori, Jyderup))

1968 om aktiviteter for Kollegiet omtales at der dannes klubber for bl.a. skak

Vilh. Rørbech har lavet aftale for 69-70 om at spille på Jyderup Realskole
1969 sept.; Skakklubben i Jyderup foreslår samarbejde
Når man nu skal til at udnytte de fordele, som samarbejdet i Tornved storkommune kan give os, var det så ikke en ide, at skakspillere fra hele området gik sammen og dannede en stor klub, spørger Jyderup Skakklub, der foreslår at klubberne i Stigs Bjergby og Mørkøv tænker sagen igennem. Jyderup Skakklub har fået et lokale på Jyderup Realskole stillet til rådighed, og der spilles hver tirsdag. Henvendelser kan ske til formanden Ejgil Sørensen, Snertinge. Ellers kan man blot møde op på træningsaftenerne6

1969, Ungdomsklubben "Mibru" - "spil og hvad man ellers kan byde på" (måske også skak?)

1971 januar; lær at spille skak
Jyderup Skakklub nr. 6 i hovedkredsen
Hver torsdag aften er alle interesserede velkomne til at deltage i Jyderup Skakklubs spilleaftener på Jyderup Realskole (hovedfløjen, sanglokalet) - altså også i aften - hvad enten man vil være aktiv eller være tilskuer. Da det ikke er et restaurationslokale man har til rådighed, må deltagerne selv finde ud af hyggen, blandt andet er man velkomne til at tage kaffen med på termokande! (resten af artiklen udeladt, omhandler resultater) 7
1971 jan. Lær at spille skak
Glædelig tilgang af i Jyderup Skakklub
Fra formanden for Holbæk kredsens skakklubber, lærer N.C. Berg, Nykøbing, der forleden tilskyndede skoleelever i Jyderup til at være aktive i skoleskak, er tilstillet følgende redegørelse for skoleskak.
- Danske skoleskak har nu været virksom i mere end 10 år. I 1970 deltog 156 skoler - og her spillede mere end 7000 elever - med 10-elvers hold i en omfattende landsturnering. Disse mange skoler er delt op i 12 regioner med Sjælland som den største, idet der herfra sidste år deltog 34 skoler!
Indenfor hver region er skolerne samlet i grupper - også efter geografisk hensyn. Hver gruppe består af 4-6 skoler, disse spiller indledende runder: Alle mod alle8

I Jyderup Realskoles skoleblad Frikvarter juni 1971, side 6: under børnenes fritidsaktiviteter, kan man læse at der mulighed for at spille skak9

1971 sep.; Skaksæsonen begynder (Tornved Skakklub)
Den nye sæson indledes nu og man opfordre alle skakinteresserede til at være med. Man er velkommen til at "kigge på". I Jyderup spilles på Realskolen, Slagelsevej 5, hver torsdag aften. Bjergsted-Mørkøv skakklub har spilleaften i Bjergstedby forsamlingshus10

1972 sept.; Tornved skakklub
Tornved Skakklub stiftet af Jyderup og Mørkøv-Bjergby. Fast klubaften, hver onsdag på Jyderup Realskole kl. 19,30 hvor man har sikret sig gode lokaler11

1973 okt.; Skoleskak træner på Kildebjergskolen pt. man håber på flere medlemmer (vides ikke om man i 73, spillede på Jyderup Realskole)12

Skak ses som aktivitet i 197313 (Under Tornved ses Egil Sørensen og spillested Jyderup Realskole)
Fra internettet kan man finde holdlister for 1973
1975 sept.; Skak på Jyderup Realskole, spænding til det sidste
Jyderup Realskole var rammen om afslutningen i går for Tornved Skakklubs turnering, og det blev nogle yderst spændende timer for deltagerne og tilskuere. Dysten indledtes kl. 9 og først ved 13 tiden kunne formanden, Carsten Hansen, Mørkøv, meddele de endelig resultater. Turneringen her blev afviklet som optakt til den kommende holdturnering, hvor Tornved Skakklub deltager med et b-rækkehold og et C-rækkehold.
Tornved Skakklub må - dels pga. sidste års topplacering i B-række, dels fordi klubben har fået et par nye stærke spillere, regnes for, sammen med Raklev Skakklub, at være oprykningsaspiranter til A-rækken.
Yderligere oplyses at der nu spilles skoleskal på både Kildebjergskolen og Jyderup Realskole, i Mørkøv hver fredag med Carsten Hansen.
Begge skoler håber - ligesom sidste år - at blive repræsenteret i Dansk Skole Skak's holdturnering.
Amts stævnet skal i år afvikles på Kildebjergskolen og også denne begivenhed ventes af samle mange interesserede14

1974 dec.; skrives at der er sket stor fremgang i skoleskakken i Tornved,
På Kildebjergskolen og Jyderup Realskole er interessen for at spille skak stor. I alt er der ca. 40 medlemmer15

1975; oplyses 1. sept. at der spilles to steder Kildebjergskolen og Jyderup Realskole29
og 15. sept. Jyderup Realskole var rammen om afslutningen i går for Tornved Skakklubs turnering, og det blev nogle yderst spændende timer for deltagerne og tilskuere. Dysten indledtes kl. 9 og først ved 13 tiden kunne formanden Carsten Hansen, Mørkøv, meddele de endelige resultater og overrække præmier til vinderne - deriblandt formanden selv.
Sommerturneringens resultater blev, at 1. præmien i Klasse 1 blev vundet af Bernt G. Petersen, Holbæk, med 4 points af 6 mulige. Præmien var skænket af Handelsbanken. Nr. 2 blev Carsten Hansen, Mørkøv, med 4 points.
Mest spænding var der dog i klasse 2, hvor de tre præmier blev vundet af Svend Hansen, Tornved, med 4½ points, foran Egil Sørensen, Tornved, med 4 points, og Henrik Petersen, Tornved, med 3½ points. 1. præmien var skænket af guldsmed Jens Nielsen Jyderup.
I klasse 3 gik præmierne til Palle Jørgensen, Tornved med 4½ points, Mogens Kristensen, Raklev pr. Kalundborg, med 4½ points, og Jørgen Krestan, Tornved med 4½ points. 1. præmien var skænket af kroejer Jørgen Clausen, Mørkøv kro
Ligesom sidste år er denne turnering blevet afviklet som optakt til den kommende holdturnering, hvor Tornved Skakklub deltager med et B-rækkehold og et C-rækkehold. Tornved Skalklub må - dels p.g.a. sidste års topplacering i B-rækken, dels fordi klubben har fået et par nye stærke spillere, regnes for, sammen med Raklev Skakklub, at være oprykningsaspiranter til A-rækken.
Forud for disse holdkampe skal dog den tredje kamp i Tornved og Dianalund Skakklubbers venskabsmatch afvikles. Det sker den 29. september (1975), hvor klubberne stiller med hver 15 spillere. Det står 1-1 efter de første kampe.
Lørdag den 27. september (1975) er der pokalstævne i Raklev, og her håber Tornved Skakklub at få tre hold med, det ene i B-rækken, som klubben vandt sidste år de to andre i C-rækken.
Derudover har Tornved Skakklub fem spillere med i Sydvestsjællands Skakklubbers enkeltmandsturnering. Den årlige klubturnering afvikles hver mandag aften året igennem, og der er således stor aktivitet.
Som noget nyt vil der i år blev en 3. klasse i klubturneringen, og her indbydes alle skakinteresserede til at deltage. I nær fremtid begynder klubber at holde åbent hus hver onsdag aften på Kildebjergskolen i Mørkøv.

Endelig kan det nævnes, at der vil blive spillet skoleskak på Kildebjergskolen og Jyderup Realskole, i Mørkøv hver fredag med Carsten Hansen som leder. I Jyderup hver onsdag med Steen Johansen som leder. Begge skoler håber - ligesom sidste år - at blive repræsenteret i Dansk Skole Skak's holdturnering. Amtsstævnet skal i år afvikles på Kildebjergskolen og også denne begivenhed ventes at samle mange interesserede30

1976 januar; Skoleskak
Dansk Skole Skak's Vestsjællandskreds har spillet 2. runde af holdturneringen.
Der er fin resultatoversigt for runde. Jyderup Realskole ses som nr. 3 i Gruppe I16

Skak Jyderup Realskoles Kollegium

1976 juni;
En del af eleverne på Jyderup Realskole har fattet stor interesse for skakspillet, og
skolen har da også de seneste år været med i turneringer med de kommuneskoler på egnen, der også stiller hold til skoleskak dysterne.
I år har holdet, der består af otte spillere, klaret sig ganske hæderligt i de indledende runder. Det blev ganske vist til et par
kraftige nederlag til de stærkeste konkurrenter, men også til et par komfortable sejre over middelgode hold.
Som afslutning på årets skoleskak deltog Jyderup holdet i en turnering i Asminderød, hvor spillere fra hele Sjælland var med28
Skak Jyderup Realskoles Kollegium
Forrest ses Dennis Liljedahl i færd med at udtænke en snedig plan mens modstanderen tror at have fundet det helt rigtige træk, bagved ses Allan Jonassen
Skak Jyderup Realskoles Kollegium
.....hvilket han måske også burde, i hvert fald at dømme efter den betænkelige mine, vor mand ved brættet viser
Samme billeder brugt i "Tidens skole" 1976
Koncentration overblik og gode nerver
Skoleskak turneringer afvikles landet over på regional basis. De bedste hold kvalificerer sig til videre deltagelse i kampen om det danske mesterskab.
Tusindvis af elever har vinteren og foråret igennem været optaget af at sætte modstanderen mat og har herigennem fået udviklet sin evne til logisk betragtningsmåde.
Også en række private skoler har deltaget i skoleskakken, selv om der endnu er alt for mange, der ikke har ladet høre fra sig.
At interessen hos et tilstrækkeligt antal elever på en skole af blot nogenlunde størrelse er til stede, er hævet over al tvivl.
Efter sommerferien starter skoleskak turneringerne igen. Måske var det en god idé at tage initiativet til, at netop din skole også blev repræsenteret17

1977 marts; Skakfinale i Nykøbing Sj
Jyderup Realskole har mulighed for at besætte 3. pladsen.
De regerende Amts mestre Kildebjergskolen skal i finalen møde Holbergskolen og Jyderup Realskole skal i kamp mod Nordgårdsskolen om 3 pladsen18
Jyderup Realskoles skak
Halvt point fra skalsejren
I dette skoleår har vi deltaget i "Dansk Skole Skaks" turnering for 8.mands hold, om hvilket jeg bl.a. vil berette. Vi lagde ud med at spille mod Holbergskolen, som var den stærkeste skole i vor gruppe. På udebane lykkedes det os at spille 4-4 mod dem, og man må vist betragte det som uheld, at vi ikke fik et halvt point mere. Årsagen var nok, at vi ikke havde spillet så meget skal endnu. Fra DSS's side var man temmelig overrasket over vort fine resultat i første kamp. Da vi forlod Holbergskolen, var vi ellers selv skuffede over ikke at have vundet. Vi vidste ikke på daværende tidspunkt, at denne skole var favorit i vor gruppe.
Den anden kamp, som var på hjemmebane, blev spillet mod Nyrupskolen. Efter ca. en times spil måtte vi konstatere, at vi var blevet 5½ point rigere.
Derefter besøgte vi Lerchenfeldtskolen, det var en rigtig dårlig dag. Vejret var koldt og der var sne. Tja - det skulle man ellers ikke tro havde nogen indflydelse på vore spillere, men det havde det.
Vi stod uden for i frost og tænkte på vor varme overtøj i en time, inden vi kunne komme ind og spille. Stivfrosne gik vore spillere i gang, og det gik som man kunne forvente, vi tabte 5½-2½, hvilket var særdeles pinligt. Vi har dog senere vist vor styrke over for Lerchenfeldt, ved at slå dem 6-2 i en større turnering.
Efter den dag var vi blevet bitre, da det havde sat en bremser for vore chancer.
Sanne Rahbek
Sanne Rahbek
Brian Heintze
Brian Heinz
Søren Bek Jacobsen
Søren Bek Jacobsen (Sud)
Bjørn Isralsen
Bjørn Isralsen

Det fik Munkesøskolen at mærke, da de kom og besøgte os, thi vi bankede dem 8-0, hvilket der kom en notits om i avisen.
Så var turneringen overstået, og vi var meget spændte på at få resultatet. Da vi så de tørre tal, viste det sig, at vi var blevet nummer to, ½ point efter Holbergskolen. Det var naturligvis kedeligt at blive slået ud, når vi var så nær ved sejren.
Som en afslutning lavede men en turnering på Nordgårdsskolen. Her vandt vi alle vore kampe på nær én, nemlig mod Nordgårdsskolen. Og igen fik vi en anden plads. Vi havde her en enkelt spiller som vandt alle sine kampe, det var Allan (Jonassen), som sad på vort syvende bord.
Derefter var vi til en turnering i Rødovre. Det var ikke vor store, dag, dog skal det lige nævnes, at vor eneste kvindelige spiller på holdet Sandra Deschler, var dagens topscorer på holdet.
Foruden at deltage i denne turnering har skakfolkene været til et enkeltmandsstævne, hvor vi desværre kom midt i turneringen, hvilket kostede os temmelig mange point, så der var ingen præmier at hente her. Desuden har vi besøgt Kildebjergskolen, og de har også være her ti venskabskamp. Denne gang vandt vi, men det skal lige nævnes, at de manglede deres fem bedste spillere.
Foruden de traditionelle arrangementer har vore skakspillere også mødt DM-mesteren i lynskak. Her mødte vi talrigt op, selv vor hovmester ville forsøge sig her, men desværre gik det ikke alene galt for ham, men også for alle os andre - her var virkelig vor overmand.
Nå, vi må jo ikke glemme vor tur til Brøndbyhallen, hvor vi var inde og se eliten spille skak. Her så vi mange af de spillere, som vi har læst så meget om i Ekstra Bladet. Men det den store oplevelse var naturligvis at se vor egen stormester Bent Larsen (som i øvrigt på fortrinlig vis skriver om skak i bogform og i Ekstra Bladet). Enkelte var endda så heldige at få hans autograf.
Desuden har vi holdt turneringer på Kollegiet.
Det var kort om, hvad der er sket inden for den lokale skakverden. Hvad kan man så forvente sig af næste år?
Hvis spillelysten, som den har været i år, fortsætter, så skulle chancen for at nå endnu bedre resultater være særdeles store. Jeg kan da nævne, at der her på skole i oktober bliver holdt en turnering for hele Vestsjællands amt. Til den tid skulle vi gerne stille med så stærkt et hold, at vi ikke får vor evindelige andenplads.
Mit ønske for næste år er: At vi får alle, der interesseret i skak på hele skolen, til at deltage i en turnering på Kollegiet.
Eske Strømgaard24

1977 august; Tornved skakklub i fremgang
Tornved skakklub har fem år efter sin stiftelse flere medlemmer end nogensinde. I dag har klubben 26 medlemmer. Skoleskakken i Tornved er om tirsdagen på Jyderup Realskole og onsdag på Kildebjergskolen. Den 10. september arrangere skakklubberne i Tornved et stort stævne i Jyderup med skoleskakspillere fra hele Vestsjælland19

1977 sept.; Skoleskak på Jyderup Realskole
Det årlige skoleskakstævne afvikles lørdag den 10. september 1977
I år er Jyderup Realskole rammen om arrangementet. I sidste års skoleskakstævne deltog 14 hold. Hvert hold skal bestå af fem deltagere, og alle skoler i området kan sende et eller flere hold, men der må ikke stilles fælleshold fra flere skoler, selvom de ligger i samme kommune.
Dansk Skole Skak, som er arrangør, understreger, at det ikke er nødvendigt, at der er en skakklub på skolen, for at interesserede elever kan tilmelde sig. Man skal blot samle et hold, mellem elever fra 1. til 10. klasse.
Hver deltager skal betale 2 kr. ved ankomsten og medbringe en madpakke. På skolen kan der købes sodavand og kager til "skoleskakpriser" Alle skal spille 5 kampe. I første runde er der lodtrækning, derefter spiller hold med samme pointtal mod hinanden, hvorved opnås størst jævnbyrdighed.
Tilmelding til Eske Strømgaard, Søbæksvej 11, 4450 Jyderup, Tlf. 476404, eller Einar Kristensen, Kalundborg samt Carsten Hansen, Vestervej 16, 4440 Mørkøv, Tlf. 47583720

60 skoleelever fra hele Nordvestsjælland satte lørdag alt på et skakbræt ved skoleskakturneringen på Søbæksgården i Jyderup. Blandt de mange skoleelever var der ikke mange piger at finde. Kun 4 havde vovet sig til turneringen.
Der er virkelig udpræget talent på de hold.
1977 sept.; Kun 4 piger deltog i skakturnering
Skak
Men det er ikke nok med talent, man må også gøre noget ved træningen, siger Carsten Hansen, Tornved Skakklub. Det var denne klub, der i år var vært for de mange skakinteresserede elever. 12 hold havde meldt sig mod 14 sidste år.
På hvert hold er samlet fem skakspillere, og i første runde spillede holdene tilfældigt mod hinanden efter lodtrækning. I de næste, mere afgørende runder blev konkurrenterne sammensat efter pointtal, så dysten så vidt muligt blev ligelig. Men selv om et hold var uovertruffent, var der ikke mulighed for at løbe med alle præmierne. Et hold kunne kun få to præmier med hjem - uanset placering. Der var også plads til den individuelle spiller, der kunne få lov at brillere udenfor holdet - og få præmie for det. Et parti var sat til at vare højst en halv time21

1977 sept.; Stor succes for Tornved skakklub
1977, Kalundborg Folkeblad 12. sept., side 6: Kildebjergskolen vandt holdskak
1977 nov.; Holdresultater skak
Landet over er der nu gang i skoleturneringen i skak. I Vestsjællands amt kæmper otte skolehold om amtsmesterskabet. Holdene er delt i tor grupper på hver 4 hold, og de to gruppevindere skal mødes i amtsfinalen til foråret.
Jyderup Realskole ses i Gruppe I. som håber at vinde i år og tog et godt skridt på vejen ved at vinde 8-0 over Munkesøskolen fra Kalundborg i 1. runde22

1977 dec.; Ved forældredag/julestue for Jyderup Realskole
Efter kaffen var der skakturnering mellem forældre og elever23
Jyderup Realskoles skakhold
De kæmper om at vinde terræn på skakbrættet -
Skak har fået en vældig opblomstring.
Vi kan nu prale af, at vi er Nordvestsjællnds største skakklub. - Desværre må vi indrømme, at vi ikke er den bedste - men hvad vi ikke er, kan vi blive. Så der er nok at tage fat på.
Vi er i år så heldige at have fået Carsten Hansen til at undervise os i skak (han har bl.a. vundet over danmarksmesteren i lynskak, Jacob Øst Hansen, og i tidernes morgen også vunder over Bent Larsen). Så vi må vist indrømme, at vi har fået en særdeles dygtig læremester.
Den 14. august lagde kollegiet ud med en turnering, hvor nr. 1. blev Allan, nr. 2 Sandra og nr. 3 blev Robert.
Hvad er der sket inden for den lokale skakverden?
Vi lagde i år selv ud med at holde et større stævne, hvor der deltog 60 spillere for hele Vestsjælland. Det var femmands-turneringen, som vi her forsøgte at gøres os gældende i. Jeg har altid troet, at det var den bedste, der vandt i skak, men hør nu bare her, hvordan det kan gå, når man føler sig for sikker.
Vi stillede selv op med tre hold og et sammensat mod kommuneskolen. Da vore egne holdt mødte hinanden i turneringen, ja, så skete der det, at vort 1. hold spillede remis med 2. holdet, samt 1. holdet mistede to points til tredjeholdet. Det resulterede i, at vore bedste spillere måtte nøjes med en 3. plads den dag. Og hvad der undrer én lige så meget er, at vort 3. hold vandt over vort 2. hold.
Jyderup Realskoles skakhold Det er vist det, man må kalde en helt igennem mærkelig dag. Dog bør det lige nævnes, at der kun var et halvt point forskel mellem vore tre hold, og at det var radering, vi tabte andenpladsen på.
Dette stævne præmierede også de spillere, som havde vundet alle deres partier. Her blev Brian "Dagens mand" for Jyderup Realskole, da han vandt alle sine fem spil.
Skal man drage en konklusion af denne famøse dag, bør den vel være: Der er stor jævnbyrdighed mellem vore 15 bedste spillere, og at de kan gøre sig gældende - hvis bar de ikke møder hinanden. Dog alligevel skal vi være tilfredse med turneringen, skønt det ikke gik som forventet. Thi det bør nævnes, at det er den første skakpræmie, Jyderup Realskole har vundet.
Desuden har vi deltaget i en turnering, der blev afviklet i Fårevejle. Det var en kamp lidt ud over det sædvanlige, da det normalt kun er voksenspillere, som deltager. Men selv her kunne
vi gøre os gældende inden for C-gruppen.
Vi deltog på et sammemixet hold fra Tornved Skakklub, og her vandt vi 1. præmie - en vandrepokal - som er til offentlig beskuelse i Tornved Skakklub.
Den 2. november var der individuelle kvalifikationsturnering til danmarksmesterskaberne i skoleskak. Desværre var denne søndag på en hjemrejseweekend, så vi kunne ikke møde så talstærkt på som til de andre stævner, vi har deltaget i.
Her kunne vi ikke gøre os gældende, det var kun Robert, der vandt en præmie, dog uden at kvalificere sig til danmarksmesterskaberne. Der var ingen af vore yngre spillere, som deltog (pga. tidspunktet), hvilket man kun kan beklage, da de havde særdeles gode chancer.
Hvordan er det så gået i 8-mandsturneringen i år? Det var jo her, vi var lige ved at få succes sidste år, idet vi kun manglede ½ point i at gå videre. Vi har endnu kun spillet én kamp, nemlig mod Munksøskolen. På udebane formåede vi at slå dem med ikke mindre end 8-0. Så vi har en særdeles god grund til at være optimister i denne turnering.
Vi har også haft en venskabskamp med Kildebjergskolen. Det var vores torsdagsspillere, der skulle forsøge at gøre sig gældende. Det lykkedes ikke, men årsagen til dette nederlag var, at vi ikke benyttede rutinerede spillere, som vor konkurrent gjorde.

Men hvordan går det med skakken på Kollegiet? Jo, her kan man kun være godt tilfreds. Der bliver dagligt spillet mange spændende partier. Tænker man på skakklubben, har vi været nødt til at dele den op i to, da der er en særdeles stor interesse for dette ædle spil. Tirsdag aften spiller de ældre elever. De er netop blevet færdig med en turnering, hvor Per blev en sikker nr. 1, nr. 2 blev Robert og 3. pladsen blev delt mellem Ole og John.
Torsdag eftermiddag har vi de yngre spillere. Det er Ole, der tager sig af dem. Han har formået at samle over 20 medlemmer, som er særdeles aktive.
Det er absolut glædeligt at overvære en torsdag eftermiddag med de mange spillere, som kommer fra Stedinghus, Den lille koststole, Birkegården og Kollegiet. De går op i spillet med "liv og sjæl"
Hvis interessen for skak fortsætter med samme intensitet, så er der ingen tvivl om, at vi nok skal nå meget store resultater inden for skakverdenen.
Eske Strømgård25
Jyderup Realskoles skakhold

I 1977 afholder Jyderup Realskole skakstævne, hvor der deltog 60 spillere fra hele Vestsjælland. Her vandt Jyderup Realskole den første skakpræmie.
Skakholdet deltog yderligere i en turnering der blev afviklet i Fårevejle (Her deltog Jyderup Realskole med et sammen mixet hold fra Tornved Skakklub), her vandt vi 1. præmie – en vandrepokal – som stod til offentlig beskuelse i Tornved Skakklub.
Interessen for skakklubben var så stor at der, at der blev lavet to hold, der træner henholdsvis tirsdag (store) og torsdag (de små) i 197725
1978 dec; To hold deltager i årets skakturneringer
Efter en noget svag, ja endda meget svag start på skakåret på Kollegiet lykkedes det i løbet af den sidste uge i november at stable to hold på benene. De to hold, henholdsvis skolens B-hold og A-hold, består hver af otte elever samt for begge holds vedkommende et vist antal reserver.
Aldrig har jeg personlig set en så stor opbakning og interesse fra elevside som netop i denne uge for at få disse hold op at stå. Spisesalen, spillerummet, midterbygningskontoret og gangkontorerne har stået i skakkens tegn, idet eleverne til enhver tid, hvor det var dem muligt, har spillet med og mod hinanden. Gid denne gejst måtte holde sig.
Østre Skole i Slagelse var den første modstander, som vort B-hold måtte dyste med.
Jyderup klarede sig overraskende godt, når vi tager tre forhold i betragtning, nemlig 1: at vore modstandere har en gammel skaktradition og et særdeles velrenommeret hold, 2: at næsten alle Jyderups topspillere havde naturlig afgang før sommerferien (de få, der er tilbage, er på Jyderups A-hold), og 3: den korte tid, som vore spillere har haft til at forberede sig i til skoleturneringen. Dette til trods opnåede Kim Kaj Olsen, hurtigt indtrådt reserve for Hans Ottosen, remis (uafgjort). og debutanterne Paul Jensen og Lars Peter Haagen Christensen begge en sejr.
Begge vore hold skal senere møde modstandere på hjemmebane. Det foregår på Søbæksgården om aftenen.
Indtil videre har følgende elever kvalificeret sig til skakholdene:
For B-holdet: Søren Bjerg Nielsen, Hans Chr. Bang, Kent Ryan Larsen, Lars Peter Haagen Christiansen, Hans Ottosen, Paul Jensen, Johnny Max Sørensen og Martin Raun.
For A-holdet: Jørgen Hansen, Robert Hertzog, Brian Heinz, René Sørensen, Michael Hansen, Jesper Frandsen, Jan Hørlyck Christensen og Henrik Nesheim.
Vi glæder os til at se Lasse Sørensen og John Simonsen efter karantæneperioden møde op til kvalifikationskampene.Asger Raun29
Jyderup Realskole skak 1979
Det gælder om at koncentrere sig også ved træning på Kollegiet. Her er (bagest fra venstre) Jesper Bang-Madsen og Kent Ryan Larsen og (forrest fra venstre) Hans Ottosen og Lars Peter Haagen Christensen inde i dybe overvejelser over, hvad det bedste udspil mod modstanderen nu vil være

1979 januar; Der ses nu 2 spaltet resultatoversigt for Dansk Skole Skak i lokalaviserne. Inden sidste runde i de indledende puljer i DSS er holdturneringens stilling denne...26

1979, november; Skak på Jyderup Erhvervsrettede Grundskole
82 elever spillede skak på JEG, fra 18 skoler i hele Vestsjællandsamt deltog i amts mesterskaberne i skoleskak,
der blev afviklet på Jyderup Erhvervsrettede Grundskole
Eleverne var inddelt i fire aldersgrupper, hvor elever fra Tornved vand de tre grupper.
Martin Raun for Jyderup Realskole nævnes i gruppe D.
De to bedste i gruppe D fortsætter i danmarksmesterskabet.
Danmarksmesterskabet i skoleskak spilles i Odense den første weekend i december. Til dette møder 10 elever fra Vestsjællands amt og af disse kommer de fire fra Tornved kommune. Carsten Hansen, Kalundborg, og Einer Johansen, Dianalund, deltager i danmarksmesterskabet som turneringsledere27


Kilder:
Kilde 1: Jyderup Skakklub
Kilde 2: Kalundborg Folkeblad 23. marts 1954, side 3; Jyderup Skakklub skifter formand.
Kilde 3: Kalundborg Folkeblad 31. jan. 1957, side 4; Vandrepokal
Kilde 4: Kalundborg Folkeblad 11. feb. 1958, side 4; Skak
Kilde 5: Kalundborg Folkeblad 13. nov. 1958, side 4; Bilen skred i grøften
Kilde 6: Kalundborg Folkeblad 4. sept. 1969, side 6; Skakklubben i Jyderup foreslår samarbejde
Kilde 7: Kalundborg Folkeblad 14. januar 1971, side 6; lær at spille skak
Kilde 8: Kalundborg Folkeblad 14. januar 1971, side 6; lær at spille skak
Kilde 9: Jyderup Realskoles skoleblad Frikvarter juni 1971, nr. 2. , side 6. Tryk G. S. Offset/reklame 512444
Kilde 10: Kalundborg Folkeblad 2. sep. 1971, side 6; Skaksæsonen begynder (Tornved Skakklub)
Kilde 11: Kalundborg Folkeblad 13. sept. 1972, side 6; Tornved skakklub
Kilde 12: Kalundborg Folkeblad 9. okt. 1973, side 6; Skoleskak
Kilde 13: Jyderup Realskoles Kollegium "Det blå hæfte" ca. 1973, Jyderup Bogtrykkeri
Kilde 14: Kalundborg Folkeblad 15. sept. 1975, side 6; Skak på Jyderup Realskole, spænding til det sidste
Kilde 15: Kalundborg Folkeblad 10.dec. 1974, side 6; skrives at der er sket stor fremgang i skoleskakken i Tornved
Kilde 16: Kalundborg Folkeblad 20. januar 1976; Skoleskak
Kilde 17: Tidens skole 1976 nr. 8 er fra Jyderup Realskole
Kilde 18: Holbæk Amts Venstreblad 9. marts 1977, side 10; Skakfinale i Nykøbing Sjælland
Kilde 19: Holbæk Amts Venstreblad 29. august 1977, side 9; Tornved skakklub i fremgang
Kilde 20: Kalundborg Folkeblad 3. sept. 1977, side 8; Skoleskak på Jyderup Realskole
Kilde 21: Holbæk Amts Venstreblad 12. sept. 1977, side 11; Kun 4 piger deltog i skakturnering
Kilde 22: Kalundborg Folkeblad 17. nov. 1977, side 6; Holdresultater skak
Kilde 23: Kalundborg Folkeblad 12. december 1977, side 6
Kilde 24: Jyderup Realskoles skoleblad Frikvarter juni 1977 side 20-23
Kilde 25: Jyderup Realskoles skoleblad Frikvarter december 1977, side 22-26. Jyderup Bogtrykkeri
Kilde 26: Kalundborg Folkeblad 30. januar 1979, side 6
Kilde 27: Kalundborg Folkeblad 7. nov. 1979, side 6; Skak på JEG
Kilde 28: Jyderup Realskoles skoleblad Frikvarter juni 1976, side 14-15
Kilde 29: Jyderup Realskoles informationsavis dec. 1978 (Hanne Jalborg har et eksemplar)
Kilde 30: Kalundborg Folkeblad ca. 1. sept. 1975, side 6: Skak
Kilde 31: Kalundborg Folkeblad 15. sept. 1975, side 6: Skak
Note:
Rettelse; tidligere stod Jesper Bang Madsen nu Jesper Bang-Madsen

Sidst rettet 19. november 2016
©Jyderup Realskole