Svømning

En svømmetur til Roskilde 1973
Halv seks søndag morgen. Man kigger en ekstra gang på uret! Er det nu rigtigt, hvad jer har set? Pludselig kommer jeg i tanke om, at vi skal til Roskilde svømmehal kl. 6.
Op og vaske sig - tøj på - over at spise. Fem minutter sener kommer Harthimmer over for at råbe os op. Præcis kl. 6 kører vi alle sammen til svømmehallen. Når vi kommer der hen, må vi vente lidt med at komme til, men vi tager det med ro. Der er en råben og skrigen hele tiden, men Harthimmer får os dog sat på plads igen.
Endnu en gang skal vi vaskes - og så i badetøjet og ned i vandet. Hvor er det koldt! Der er flere af os, der skal prøve vippen og det hurtigt, selv om køen er lang. Vi må kun være i vandet en time, fordi der er andre, der skal til.
Endelig er vi alle færdige, så vi kan komme hjem efter en dejlig morgen i Roskilde svømmebad Maggie1

Jyderup Svømmehal åbnede den 1. august 1973
Jyderup Realskoles sangkor var i funktion da Jyderup Svømmehal skulle indvies. Der var skrevet to sang, hvoraf den ene var en fællessang. Det vakte stor glæde ("Frikvarter. dec. 1973, side 10)
Fru Harthimmer skriver om svømning i frikvarter, dec. 1973;
Efter mange års længselsfund venten åbnedes Jyderup Svømmehal den 1. august 1973.
Det har givet os et godt aktiv for kollegiet såvel som for skolen. Vi havde håbet, at skolen kunne tilbyde alle vores elever svømmeundervisning, men da hallen var meget dyr at leje, fandt vi ud af, at eleverne fra 4-7 skoleår skulle være de heldige.
Vi startede hårdt, for allerede efter en uges forløb fik Jyderup Realskole en indbydelse til svømmestævne for hele Vestsjællands amt i Nykøbing Sjælland. Naturligvis tog skolen mod invitationen. 18 elever trænede hårdt i den kommende uge og den 19. august (1973) drog vi af sted med godt humør og madpakker. Ventede det værste, men blev glædeligt overrasket og hentede slet ikke så få gode resultater i land. Alle var stolte, for i det samlede resultat blev svømmerne nr. 3 ud af 6 skoler, efter kun 14 dages undervisning. Enhver kan forså vores glæde, og til næste år går det løs igen. Eleverne træner i øjeblikket hårdt med svømmeprøver, og det er pæne resultater, der opnås.
Senere fik 8.-10. skoleår tilbudt en eftermiddagstime Børnehaveklassen og 1. klasse ville ikke stå tilbage, og en kreds af forældre arrangerede det således at de mindste også kom til. Men hvad så, blev 2. og 3. klasse sprunget over? Nej, ikke helt, for de kunne 1. november melde sig til svømmeklubben og få undervisning af den vej.
Således gik vores ønsker i opfyldelse, nemlig at kunne tilbyde undervisning i svømning til alle skolens elever. Kirsten Harthimmer2

1974, 12. mar. - KF, side 6; DUKA-svømning
1974, 28. mar. - KF, side 7; DUKA - antal elever fra JR 1
1974, 1. apr. - KF, side 6; DUKA med navne på JR deltagere
1974, 2. apr. - KF, side 6; DUKA svømmere der blev udtaget

Svømning DUKA stævne 1974
30. marts 1974 afholdt Jyderup Svømmehal Duka-svømmestævne for alle børn i kommunen, der er født efter 1960. Vores elever var meget betænkelig ved at være med, for det er jo ikke rart at blive den sidste.
Ved lidt overtalelse og pres lykkedes det at få mange til at deltage. Det blev en dag ud over det sædvanlige, alle ydede deres bedste, og vi opnåede resultater, vi ikke havde drømt om.
Ud af 40 heat vandt vore elever de 25. Alle, der således havde vundet, fik præmier uddelt af skolen og blev hædret ved morgensang.
Denne sejr bevirkede, at vore elever fik nyt mod, og 13 af dem blev udvalgt til at stille op ved amtsfinalerne i Ringsted den 26. maj. Der trænes nu flittigt, og svømmehallen blev stillet gratis til rådighed to gange om ugen til træning.
Blandt de særdeles dygtige elever (som vi venter os meget af i Ringsted) børn nævnes Frank Jensen 7.b, Yvonne Korsholm 4. kl og Lars Erik Rydberg 3 kl., der alle vande de 3 discipliner, de stillede op i.
Holdet, der blev udtaget til amtsfinalerne: Frank Jensen 7.b, Niels Jensen 7.b, Henrik Nielsen 6.a, Leif Søbygge 6.a, Alland Randa 5 kl, Ole Darman 5 kl, Harry Johansen 4 kl., Lars Erik Rydberg 3 kl., Pia Kjeldgård 7.a, Tina Warth 7.a, Ilse Nielsen 6.b, Mette Krogh 6.b, Yvonne Korsholm 4 kl. Skrevet af Kirsten Harthimmer12

1974, Der har været deltagelse i idrætsstævner, og ved en svømmekonkurrence, "DUKA-stævnet" i Jyderup Svømmehal, vandt Kollegiet de 25 konkurrencer3

1974, 19. sept. - HAV, side 9; lille notis om svømmestævne
1974 sept.; 300 skolebørn deltager i svømmestævnet i Jyderup
Med deltagelse af 12 skoler fra hele amtet.
Fredag i den ordinære skoletid fra kl. 10 til 15 vil Jyderup svømmehal komme til at stå på den anden ende.
Amtsudvalget for skoleidræt, hvis formand er lærer Niels Sørensen, Dianalund, har tilrettelagt et storstilet svømmestævne hvori vil deltage 300 skolebørn fra 12 af amtets skoler.
I alt bliver der 64 starter og de deltagende skoler er Nykøbing-Rørvig, Uggerløse, Valdemarskolen i Ringsted, St. Merløse, Jyderup kommuneskole, Jyderup Realskole, Kværkeby skole, Østre skole, Holbæk, Tuse skole, Slotsmarkskolen, Holbæk, Stenhus kost- og realskole og Vipperød skole.
Stævneleder bliver Niels Sørensen, Dianalund, mens Bente Poulsen, Uggerløse, fungerer som overdommer, og Marianne Christensen, Slagelse er sekretær for arrangementet. Men derudover medvirker de faste lærere ved skolernes svømmeundervisning som dommere, tidtagere mv.
- Vi har ved tilrettelægningen af stævnet fået stor hjælp af svømmehallens faste bademestre, Torben Juul og Jens Thomsen, siger Niels Sørensen, og svømmehallen er stillet gratis til rådighed for stævnet.

Der konkurreres i to grupper, og programmet er ud fra de øvelsr børnene kender i forbindelse med skolemærkesvømning.
Yngste gruppe 4.-5. klasse konkurrerer i 25 m brystsvømning, 25 m bjergning og 4x25 m holdkap svømning.
Her bliver der i alt 30 starter.
Ældste gruppe, 6.-7. klasse, konkurrerer i 50 m brystsvømning, 50 m fri svømning og 4x50 m holdkap svømning, gange 50 m holdkap svømning.

Amtsudvalget for skoleidræt fik stor succes med sit skolesvømmestævne fredag i Jyderup - 350 - 400 elever fra 12 skoler i amtet dystede det meste af dagen og der blev opnået en lang række fine resultater, der lover godt for svømmesporten.

Stævnet blev åbnet af amtsudvalgets formand, lærer Niels Sørensen, Dianalund, der bød velkommen, og udtrykte sin glæde over det store deltagerantal. Fortsætter det sådan må dette årlige stævne deles over to dage, sagde formanden.
Derefter gik man i gang med de mange konkurrencer, der omfattede 64 starter i de to klasser, og først ved 15-tiden kunne man slutte af med præmieuddelingen.
Der konkurreredes i to klasser og følgende placeringer blev opnået: (kun medtaget resultat for Jyderup Realskole)
Pigerne, gruppe 2 nr. 7 Jyderup Realskole
Drenge, gruppe 2 nr. 2 Jyderup Realskole
Præmieuddelingen
Niels Sørensen udtrykte sluttelig en tak til alle deltagerne og til Jyderup svømmehals formand, konsulent Nils Harboe, samt bademestrene for velvillig assistance ved tilrettelæggelsen af det store stævne, og til trompetfanfarer af Karin Illemann og Mette Lind fra Jyderup Spejderorkester, uddelte borgmester Poul Rasmussen præmierne tilde sejrende hold.
(2 billeder) 4

1974 sept.; Svømmestævne for ældste elever
For alle skoler i Tornved kommune.
I denne eftersommer har der i Jyderup Svømmehal været flere gode svømmestævner, der hver eneste gang har samlet meget stor deltagelse af elever fra Tornved kommunes skoler.
Stævner har dog for det meste været for de mindste årgange. Dette har foranlediget bademestrene Torben Juul og Jens Thomsen samt skolernes svømmelærere til at arrangere et svømmestævne for de 6. til 10. årgange. Svømmestævnet bliver lørdag den 26. oktober kl. 15 og der konkurreres i 50 meter rygcrawl, 100 meter brystsvømning og 100 meter fri svømning. Stævnet er for elever fra Tornved kommunes fem skoler samt fra Jyderup Realskole og skolehjemmet "Sølyst". Der er udsendt tilmeldelseskort til skolerne, og da skolerne i næste uge tager efterårsferie, må tilmeldelseskortene være tilbagesendt til bademester Torben Juul, Jyderup Svømmehal, senest fredag den 11. oktober 19745

1974 okt.; Svømmestævne 6.- 10. skoleår
I morgen, lørdag den 26. oktober, arrangeres for første gang svømmestævne i Jyderup Svømmehal for de større klasser i skolerne i Tornved kommune, dvs. 6.-10. skoleår. Initiativet til dette stævne er taget af svømmelærerne ved Jyderup Realskole Kirsten Harthimmer og Leo Kyndbøll i samarbejde med svømmehallens bademestre, Torben Juul og Jens Thomsen. Desuden vil svømmelærere fra kommunens øvrige skoler være behjælpelige ved stævnet.
Svømmestævnet vil forme sig som enkeltmands konkurrencer, og eleverne kan deltage i følgende tre discipliner:
100 meter brystsvømning, 100 m fri svømning og50 m rygcrawl. Til vinderen af samtlige løb er skænket præmier af firmaet KC-sport ved Kai Christensen, Jyderup.

Jyderup Realskole står for uddeling af diplomer til alle deltagende, hvorpå hver enkelt vil kunne læse, hvor, hvornår og i hvilken disciplin, vedkommende har svømmet.
Til svømmestævnet, der starter kl. 15.00 og forventes at vare 1½-2 timer, er der gratis adgang for publikum. Omkring 80 elever har tilmeldt sig fra alle skoler i kommunen6

1974 okt.; Gode resultater
Svømmestævnet lørdag eftermiddag i Jyderup svømmehal kunne præstere fine resultater, hvor enkelte var bedre end Dansk Svømmeunions Livredderforbunds- bronze for 100 m brystsvømning, rygcrawl og fri svømning, netop de tre discipliner, som holdkonkurrencen omfattede. Carsten Petersen (100 m brystsvømning) for Jyderup Realskole.
Der deltog godt 80 af de ældste elever fra omegnens skoler.
Stævnets speaker var lærer Kirsten Hartimmer, sekretær, lærer Leo Kyndbøll, overdommer; bademester Torben Juul, starter; bademester Jens Pape, og tidtagere; Peter Lind, Torben Gjeldstrup, Birgit Lund, Bente S. Nielsen, Lisbeth Nielsen og Susanne Bastholm. Et stort antal tilskuere overværede svømmestævnet. Det er glædeligt, at skolerne går ind for, at svømning er et fag, der bør læres af alle, så mange drukneulykker undgås. Der vil med passende mellemrum blive arrangeret konkurrencer og stævner som dette sidste, for derved at opmuntre de unge til at gøre alvor af det. Vi bringer resultaterne i morgen7

1974 okt.; Svømmestævneresultater (Kun medtaget resultater for elever fra Jyderup Realskole)
Drenge
Brystsvømning, 100 m, 1 løb (årgang 58): Peter Johanson, Realskolen 1,55 (Claus Woldorff, 2,09 ses ingen skole)
Brystsvømning, 100 m, 3 løb (årgang 60): Carsten Petersen, Realskolen 1,34, Frank Jensen, Realskolen 1,43
Brystsvømning, 100 m, 4 løb (årgang 61): Steffen Elkjær, Realskolen 2,03
Brystsvømning, 100 m, 5 løb (årgang 62): Allan Randa, Realskolen 1,53, Michael Eibye, Realskolen 2,27
Piger
Brystsvømning, 100 m, 6 løb (årgang 59): Lone Gude Jensen, Realskolen 2,11
Brystsvømning, 100 m, 7 løb (årgang 60): Iben Kofoed, Realskolen 2,21
Brystsvømning, 100 m, 8 løb (årgang 61): Ilse Nielsen, Realskolen 2,01
Brystsvømning, 100 m, 9 løb (årgang 62): Jeanie J. Petersen, Realskolen, 2,06
Rygcrawl
Drenge, 50 meter rygcrawl (58): Peter Johanson, Realskolen 0,44, Niels H. Jørgensen 0,46, Christian Jespersen Realskolen 0,47 (ved 2 ses ingen skole)
Drenge, 50 meter rygcrawl (59): Johnny Jensen Realskolen 0,40
Drenge, 50 meter rygcrawl (60): Frank Jensen Realskolen 0,42, Henrik Lippert Realskolen 0,43
Drenge, 50 meter rygcrawl (61): Knud Jensen Realskolen 0,50
Piger, 50 meter rygcrawl (58): Susanne Glyming Realskolen 1,00, Lone Gude Jensen Realskolen 1,02
Piger, 50 meter rygcrawl (59): Sabrine Hansen Realskolen 0,56
Piger, 50 meter rygcrawl (60): Tina Warth Realskolen 0,58, Iben Kofoed Realskolen 1,00
Piger, 50 meter rygcrawl (62): Birgitte Andersen Realskolen 1,22
Fri svømning
Drenge, 100 meter (årgang 58): Christian Jespersen Realskolen 1,45
Drenge, 100 meter (årgang 59): Tommy Petersen Realskolen 2,01
Drenge, 100 meter (årgang 60): Frank Jensen Realskolen 1,24, Carsten Petersen Realskolen 1,31
Drenge, 100 meter (årgang 61): Allan Randa Realskolen 1,41, Michale Eibye 1,44 (ingen skole)
Piger, 100 meter fri svømning (årgang 59): Sabrine Hansen 1,48
Piger, 100 meter fri svømning (årgang 60): Jane Larsen 1,40 (ingen skole), Vibeke Rasmussen, Realskolen 2,498

1975 marts; DUKA svømning
Jyderup Svømmeklub i samarbejde med de lokale skoler har afviklet et stort DU-KA svømmestævne i Jyderup svømmehal. Stævnet havde samlet 150 deltagere og lige så mange tilskuere, og det var tydeligt, at de mange unge deltagere er i betydelige bedre form end ved det sidste DU-KA stævne, idet tiderne var meget bedre. Nævnes her (kun for Realskolen)
Brystsvømning årgang 1964 drenge; Kenneth Janning Realskolen 0,56
Brystsvømning årgang 1962/63 Allan Randa Realskolen 1,50
Crawl årgang 1962/63 Allan Randa Realskolen 1,36
Rygsvømning drenge; Jørgen Hansen, Realskolen 1,499

1979 marts; DUKA svømning i Jyderup
Landsforening for DUKS SVØM i samarbejde med "Ekstra Bladet" har også i år ungdomssvømning for skoleelever, og har indbudt samtlige skoler i landet til at deltage i disse ungdomskonkurrencer. I Tornved kommune finder stævnet sted i Jyderup svømmehal den 22. april 197910

1985 4 juni; Forstander John Larsen
John Larsen, der er blevet 100 pct. Jyderupper, har ikke kun helliget sig skolen og Stedinghus kollegiet, men har taget aktiv del i foreningslivet. Han har således i en årrække været i bestyrelsen for Turistforeningen og i ti år i bestyrelsen for Jyderup Svømmehal, hvor han også var den sidste formand, inden kommunen lukkede hallen11


Kilder:
Kilde 1: Jyderup Realskoles skoleblad Frikvarter juni 1973, side 12
Kilde 2: Jyderup Realskoles skoleblad Frikvarter december 1973, side 9. Jyderup Bogtrykkeri
Kilde 3: Kalundborg Folkeblad 24. maj 1974, side 6; Mange lovord til Kollegiet
Kilde 4: Kalundborg Folkeblad 19. sept. 1974, side 7; 300 skolebørn deltager i svømmestævnet i Jyderup
Kilde 5: Kalundborg Folkeblad 23. sept. 1974, side 6; Svømmestævne for ældste elever
Kilde 6: Kalundborg Folkeblad 25. okt. 1974, side 6; Svømmestævne 6.- 10. skole
Kilde 7: Kalundborg Folkeblad 28. okt. 1974, side 6; Gode resultater
Kilde 8: Kalundborg Folkeblad 29. okt. 1974, side 6; Svømmestævneresultater
Kilde 9: Kalundborg Folkeblad 18. mar. 1975, side 6; DUKA svømning
Kilde 10: Kalundborg Folkeblad 23. marts 1979, side 11; DUKA SVØM i Jyderup
Kilde 11: Kalundborg Folkeblad 4 juni 1985, side 6; Forstander John Larsen
Kilde 12: Jyderup Realskoles skoleblad Frikvarter juni 1974, side 17. Jyderup Bogtrykkeri
Note:
Se mere idræt gennem hele skolens tid

Sidst opdateret 18. februar 2015
©Jyderup Realskole