Skolebestyrer Peter Hehnel juni 1968- 1. august 1979

Født den 02.03.19261 Brørup2
(1968) 43-årig P. Hehnel, der har været tilknyttet kostskolen i Horslunde på Lolland
Peter Hehnel fortæller lidt om sig selv ved afgangsfesten juni 1968, hvor han er inviteret. Han nævnte, at han var startet i erhvervslivet.
Siden var han gået ind i skolevæsenet, hvor han har beskæftiget sig med alt lige fra folkeskole, ungdomsskole til kostskole og har sidst fungeret ved Horslunde kostskole på Lolland3

Fra Horslunde Realskole; I 1962 kom en kostafdeling på Stationsvejen til, så de piger, der var indlogeret privat, kunne bo nærmere skolen.
De første ledere på pigeafdelingen blev Edith og Peter Hehnel, der drev den fast og myndigt indtil i 19684
Peter Hehnel
Peter Hehnel
Hr. Peter Hehnel sagde ved præsentationen juni 1968 følgende; Tillid til forældre og børn
Skoleleder Peter Hehnel udtrykte sin glæde over den hjertelighed han og hans hustru var blevet mødt med i Jyderup, og jeg udtrykker min taknemlighed for den tillid bestyrelsen har vist mig.
Jeg skal efter bedste evne søge at løse opgaverne.
Jeg har en ret god erfaring netop med hensyn til kostskole og jeg tror det vil hjælpe mig fremover.
Men jeg finder anledning til at udtrykke håbet om, at jeg må kunne opnå tillid til forældrene og til børnene, ud fra den overbevisning, at skolen skal være vores skole.
En skole hvor der arbejdes godt, hvor der læres godt og hvor børnene kan lide at være.
Tak for modtagelsen6

1968 Skolen for børnene i denne artikel kan vi læse lidt om Peter Hehnels kongstanke for Jyderup Realskole

1976 februar; Hehnel formand for Jyderup Handels- og håndværkerforening
Resultatet blev, at forstander Peter Hehnel, Jyderup Realskole og Kollegium, blev foreningens formand7

1976 februar; Peter Hehnel 50 år
Tirsdag den 2. marts 1976 fylder en kendt og respekteret skolemand, skolebestyrer Peter Hehnel,
Jyderup Realskole, 50 år.
Peter Hehnel er født i Brørup, og i sine yngre år ansattes han hos Statsbanerne, hvor han virkede i en årrække.
Men pædagogikken tiltrak ham mere, og i sin fritid læste han til lærer på Esbjerg aftenseminarium, hvorfra han tog eksamen i 1957.
Efter forskellige vikarerhverv ansattes han som lærer ved Bræstrup private Realskole, hvor han virkede i fem år.
Herfra gik turen til Horslunde private Realskole, hvor Peter Hehnel blev forstander ved pigekostsafdelingen, hvor han var ansat i seks år.
I 1968 ansøgte Peter Hehnel om den ledige stilling som skolebestyrer ved Jyderup Realskole, og han fik stillingen, og ingen der dengang var med til at ansætte Peter Hehnel har nogen side fortrudt det.
En mere populær og dynamisk skolebestyrer kunne man simpelthen ikke have fået.
Med en aldrig svigtende interesse gik han og hans hustru, Edith Hehnel, ind til arbejdet i Jyderup, og det er helt fantastisk hvad det er blevet til.
Fra en start med 60 kostelever er det i det korte åremål vokset til 240 kostelever
- Danmarks største private kostafdeling.
Og dette takket være ikke mindst Peter og Edith Hehnels store indsats.
Også selve skolen har gennemgået en kolossal udvikling i Peter Hehnels tid.
Den ene udvidelse efter den anden har fundet sted, og skolebestyreren sprudler af livsmod og ryster nærmest ideer og planer for skolen ud af ærmet.
Heri indgår en helt ny skole ved Søbæksgården, samt egen idrætshal i forbindelse med skole, og det vil sikkert ikke forbavse nogen, at Peter Hehnel også får dette op at stå.
Peter og Edith Hehnel er faldet særdeles godt til i Jyderup, og har skabt respekt i vide kredse for deres virke ved Jyderup Realskole.
Men også fra andre sider er der kaldt på den afholdte skolemand.
Han har således i en årrække været medlem af bestyrelsen for De danske kostskoler, og ved utallige lejligheder har Peter Hehnel forfægtet de små skolers kår, og der lyttes opmærksomt når Peter Hehnel tager ordet.
Også rent lokalt har Peter Hehnel taget del i foreningslivet, og også her har man udnyttet hans store organisatoriske evner.
For ganske nylig blev han således valgt til formand for Jyderup Handels- og Håndværkerforening, og alle der kender Hehnel ved, at også her vil han gøre en virkelig indsats til gavn for foreningen og dens medlemmer.
Fødselsdagen på tirsdag har skolens bestyrelse ønsket at markere på en værdig måde med en reception fra kl. 10-12 på Søbæksgården", og her vil den afholdte skolemand uden tvivl blive hyldet på behørig vis8

1979 marts ses Peter Hehnel, Jyderup Realskole, der for et par dage siden vendte hjem fra et ferieophold i Australien, har netop meddelt skolens bestyrelse, at han ønsker at fratræde sit embede pr. 1. august i år (1979).
Da Peter Hehnel fortsat vil være sygemeldt er han reelt allerede fratrådt.
Den fungerende skolebestyrer Erhardt Jacobsen, fortsætter som sådan indtil 1. august, hvor han udnævnes til skolebestyrer for Jyderup Realskole.
Erhardt Jacobsen har tidligere været redaktionssekretær på Sjællands tidende5

1979, Kalundborg Folkeblad 5. april 1979, side 7; Afslutning på husmoderbridgen i Jyderup
Jyderup og omegns Husmorforening sluttede onsdag eftermiddag vinterens bridgeturnering, der har været spillet på "Søbæksgården
Ved det efterfølgende kaffebord talte formanden, Edith Møldrup, der takkede spillerne for sæsonen, og som overrakte Agnes Andersen en gave for hjælp med regnskaberne.
Derefter talte formanden for Ditte Hehnel, som nu rejser fra byen, hun takkede fru Hehnel for hendes store arbejde i Husmorforeningens bestyrelse, ligesom hun takkede hende for privat venskab og slutteligt overrakte Edith Møldrup en gave fra foreningen til Ditte Hehnel, og ønskede alt godt for hende og hendes familie fremover9

Lars Villemoes @ Christina - m.h.t Peter Hehnels aktiviteter under krigen og de rygter, der var i omløb, husker jeg, at han ikke bare en, men flere gange fortalte os, at han var flygtet til Sverige og
der havde meldt sig til Den Danske Brigade og at det var som medlem af Den Danske Brigade han vendte tilbage til Danmark, da krigen sluttede 17/8.13 - 10
dd skrevet til Den Danske Brigades email adr.: borge@albog.dk11
igen oktober 2014
Peter Hehnel har 4 børn (alle bosat i udlandet) og blev enkemand i 2000
Peter Hehnels sidste tid var på et sygehus (2004)
Børn: Hehnel, (Dorte Hehnel Realeksamen 1969), Lisbet Hehnel, Jesper Hehnel12

1970 HusmorforeningenKollegiet december, Peter Hehnel holder juletalen
1973 Stadigvæk reaktionær eller leder fra frikvarter
1974 Ide og virkelighed, leder af PH fra frikvarter juni
1976, 18. juni - KF, side 6; - Hehnel - Nordisk venskabsby


Peter Hehnels børn
Lisbet Hehnel
Susanne Hagen Ka' I huske Hehnel's datter studerede design i Paris. Hun åbnede en biks i Jyderup og lavede en konkurrence.
Hvem tegnede det bedste design. Ingen Jantelov her....The winner var mig.
Jeg fik syet min buksedragt og måtte gå catwalk til byfesten med Dario C.
Ha ha...skide sjovt. Jeg var stolt:) 13Billeder i Det blå hæfte 1973 af fru Hehnel, Jesper og Lisbeth

Fra Karen Foldager Maria Schaffrath var søster til Peter Hehnel der var skoleleder på Jyderup kostskole14

Kilder:
Kilde 1: Serapions-Ordenen, ved Christian Andersen Assistent på Ordenssekretariatet 21. marts 2013
Kilde 2: Kalundborg Folkeblad 28. februar 1976, side 7
Kilde 3: Holbæk Amts Venstreblad, 21. juni 1968, side 10; Ny skolebestyrer Peter Hehnel
Kilde 4: Kilde; http://www.horslunde-realskole.dk/historie/100oersjubi.pdf marts 2013
Kilde 5: Kalundborg Folkeblad 6. marts 1979
Kilde 6: Kalundborg Folkeblad 21. juni 1968, side 6; 13 realister dimittere
Kilde 7: Kalundborg Folkeblad 3. februar 1976, side 6; Hehnel formand for Jyderup Handels- og håndværkerforening
Kilde 8: Kalundborg Folkeblad 28. februar 1976, side 7; Peter Hehnel 50 år
Kilde 9: Kalundborg Folkeblad 5. april 1979, side 7; Afslutning på husmoderbridgen i Jyderup
Kilde 10: Lars Villemoes 17. august 2013
Kilde 11: Christina Huus
Kilde 12: Serapions-Ordenen, ved Christian Andersen Assistent på Ordenssekretariatet 21/3.2013
Kilde 13: Susanne Hagen, Facebooksiden "Tidligere elever på Jyderup Realskole, aug 2013
Kilde 14: Karen Foldager på facebooksiden "Du ved du fra Jyderup" januar 2014
Kilde 15: Tilladelse til gengivelse af Knud Foldschaks billede af bogen samt tekst, januar 2015
Kilde 16: Oplysning fraa Charlotte Kwasniak 4. december 2014 på facebook
Kilde 17: Oplysning fra Peter Juul 9. januar 2017 på facebook
Noter:
Knud Foldschacks Knud den heldige
Knud Foldshack beskriver i sin biografi "Knud den heldige", Peter Hehnel og hans konfrontationer med ham. (Pederstrup kostskole, inden han blev forstander i Jyderup)- Charlotte Kwasniak16 4/12.2014 på facebook

2017, 9. januar fra Peter Juul: Jeg fandt tilfældigvis dette historiske indlæg om en orden i DK. Her står der bl.a. at Peter Hehnel blev optaget som en af de første. Det kan læses på flg. link: Serapion-ordenen17

Sidst opdateret 9. januar 2017
©Jyderup Realskole