Jyderup Realskole og Kollegium
I 1973 kom denne folder som blev udleveret til bl.a. nye elever (jeg fik denne i august 1976)
Se også Skolen er et hjem avisartikel om hæftet her.
Jyderup Realskole og Kollegium
Ny skole, nye lærere og kammerater - det kan være svært at beslutte sig, og dog.....

Jyderup Realskole og Kollegium
Fra venstre; Henrik, Preben Rasmussen, Johnny, Per B. Frederiksen, Frank Hansen,?

Jyderup Realskole vil - med denne folder - fortælle lidt om sig selv, hvad den rummer og står for, og om de aktiviteter, som kommer til udfoldelse i skolen og på Kollegiet. Det er vort håb, at denne folder kan være en hjælp for Dem, når De skal træffe den helt rigtige beslutning om Deres barns fremtid

Træk af Jyderup Realskoles historie
Den nøjagtige dato for skolens åbning kan ikke med sikkerhed fastslås, men gamle overleveringer og sandsynligheden taler for, at det er sket den 1. april 1894
Skolen havde allerede fra starten elever fra et stort opland, men de første elever måtte rejse til København for at tage eksamen. I 1899 fik skolen imidlertid ret til at afholde præliminæreksamen, og efter almueskoleloven af 1903 gik man over til mellemskole- og realeksamen, der afholdtes første gang i henholdsvis 1907 og 1908
Et betydeligt antal elever har igennem tiderne søgt skolen og Tornved (tidligere Jyderup) kommune har naturligvis bidraget med de fleste elever. Udviklingen har imidlertid medført, at skolen er den eneste privatejede i denne del af Nordvestsjælland, og med oprettelsen af skolens egen bustjeneste hentes og bringes eleverne fra fire storkommuner. Med bygningen af Kollegiet blev skolens kapacitet udvidet, således at der i dag modtages elever fra det meste af verden....

Jyderup Realskole og Kollegium
Jesper Hehnel
Jyderup Realskole og Kollegium
Lærer Ditte Hehnel og til højre med lyst hår Marlene Mathiesen3,d

Selv om elevtallet er stærkt stigende, vil skolen ikke få præg af at være en "stor" skole. Der stiles imod små klassekvotienter. På den måde leves der - efter vor opfattelse - bedst op til de krav der stilles i den nye skolelov. Der opnås også en bedre kontakt lærere og elever imellem - til stor gavn for undervisningen

Jyderup Realskole og Kollegium
fra v: Lasse, ?, Ole Darman
Jyderup Realskole og Kollegium
?, Bo Wiet Ebbesen, Marianne Fomsgård, Kim Kühn Sørensen
Jyderup Realskole og Kollegium
fra v: Torben Qvist, Mette Krogh
Jyderup Realskole og Kollegium
(t.v) Mai-Brit Dyreborg2, (midt) Lisbeth Filthuth2, (t.h) Dorit Kurtzweil

Forældrenes interesse for deres børn og for "deres" skole betyder uendelig meget for os. Vi har derfor åbnet skolen, således at forældre til enhver tid kan komme og overvære undervisningne eller drøfte eventuelle problemer med lærerne.

Jyderup Realskole og Kollegium
fra v; Margit Sunekær, John Larsen, Søren Wager, Majbritt Andersen
Jyderup Realskole og Kollegium
Kim
Jyderup Realskoles kollegium
Jyderup Realskole og Kollegium
Per Sørensen (stående bagest i køen) siddende fra v. Kent og Anders

Jyderup Realskole og Kollegium
Mai-Brit Dyreborg og Hr. Kjølby
Jyderup Realskole og Kollegium
Morten og Charlotte Due Madsen
Jyderup Realskole og Kollegium
tv. MajBritt og ?
Efter dette billede foran drengegangen på Kollegiet kommer 2 sider med Et møde" fra 27. februar 1973
Jyderup Realskole og Kollegium
fra v: Anne Hansen, Susanne Hansen, Vibeke B. Winther, ?, Anders, Kent Hedegaard, ?, Søren Bech Jacobsen (Sud)

Jyderup Realskole og Kollegium
Ingelise Andersen

Jyderup Realskole og Kollegium


Jyderup Realskole og Kollegium

Jyderup Realskole og Kollegium
Lennard Kjelberg og Mai-Brit Dyreborg Christensen

Jyderup Realskole og Kollegium
Lisbeth Hehnel

Jyderup Realskole og Kollegium
Marianne Fomsgård Andersenb og Kim Verner Vestergaard (Fessor)
Jyderup Realskole og Kollegium
Johnny Jensen
Jyderup Realskole og Kollegium
Charlotte Due Madsen og Grethe Terpa
Jyderup Realskole og Kollegium
Johnny Jensen
Jyderup Realskole og Kollegium
? Per Frederiksen, Preben Rasmussen
Jyderup Realskole og Kollegium
Jack Fried, ?, Dan Mortensenc, ?, ?


Husorden på Kollegiet
kl. 06,45 Morgenvækning
Kl. 07,30 Morgenspisning
Kl. 11,45-12,15 Frokost
Kl. 15,00-15,20 Tre-mælk
Kl. 16,30-17,30 Første lektielæsningstid
Kl. 17,55-18,30 Middagsspisning
Kl. 18,30-19,30 Anden lektielæsningstid

Natmad og aften te indtages umiddelbart før de enkelte holds sengetider.
De mindre elever får frugt eller smørrebrød, og de større elever drikker te i opholdsstuerne.

Kl. 19,45 Sengetid for 1-5 klasse.
Kl. 20,45 Sengetid for 6-1 Real.
Kl. 21,45 Sengetid for 2-3 Real.
Et kvarter efter sengetid skal lyset være slukket.

1. I fritiden må ingen forlade Kollegiets område uden særlig tilladelse.
2. Besøg på værelserne er kun tilladt, når en af værelsets beboere er hjemme.
3. Badning sker efter behov.
4. Færdsel til og fra skolen skal foregå til fods.
5. Lån og salg af personlige effekter er ikke tilladt.
6. Værdigenstande og penge skal opbevares i det aflåselige skab eller hos en af de vagthavende.
7. Rengøring foretages af rengøringspersonalet. Eleverne må dog hjælpe med til at holde orden både ude og inde og må – efter vagthavendes anvisning – eventuelt deltage i rengøringen.
8. Lørdag og søndag kan spise- og sengetider ændres i overensstemmelse med de arrangementer, der foranstaltes for eleverne.
9. Hjemrejserne sker i overensstemmelse med hjemrejseplanen og foregår så vidt muligt med bus.
10. Bortvisningsårsager er:
* Brug af hash og narkotika,
* Indtagelse af spiritus
* Tyveri.

Værelserne til de mindre elever er udstyret med varmt og koldt vand, soveottomaner, skabe, reoler, borde og stole

Værleserne til de større elever er udstyret med eget toilet og bad, meget moderne møber og belysning, gulvtæppe m.v.

-- alle elever må medbringe personlige effekter som radio, båndoptager etc., blot må disse ikke benyttes efter sengetid og under lektielæsning, der foregår på værelserne


Jyderup Realskole og Kollegium
Margit Sunekær
Jyderup Realskole og Kollegium
Susanne Nymark
Jyderup Realskole og Kollegium
Birthe Christensen
Jyderup Realskole og Kollegium
Susanne Nymark, Bettina, Lone Gude Jensen
Jyderup Realskole og Kollegium
Peter Kronborg
Jyderup Realskole og Kollegium
Mona R. Damholdt og Jeanie Jeanette Petersen


Kilde:
Kilde 1: "Det blå hæfte" Jyderup Realskole og Kollegium, Redaktion: Aksel H. Mathiesen.
Omslagstegning: Preben Køie Nielsen, Foto: Lars Hansen, Lay-out: Jørgen Koefoed. Tryk Kjellins Eftfs. Bogtrykkeri
Uden årstal, men på side 15 gengives "Et møde Tirdag den 27. februar 1973"
Kilde 2: Lisbeth Filthuth bekræfter det er hende og Dorit 7. august 2015 og information om MajBritt 8/8.15
Se også Skolen er et hjem avisartikel om hæftet her og skolen
Kilde 3: Marius Mathiesen, 24. januar 2016
Kilde 4: Efternavn på Ingelise fra Kalundborg Folkeblad 22/6. 1973, ses også i Holbæk Amts Venstreblad, 22/6. 1973, si. 9
Noter: Tak til aller jer der har hjulpet med at sætte navne på eleverne på billederne i mit hæfte.
Dette hæfte vil blive overdraget til Jyderup Lokalarkiv (når vi har de sidste navne med)

a) Navneærndring nu Tuxen
b) Navneændring nu Marianne Fomsgård Hansen
c) Navneændring nu Dan Alberg
d) Navneændring nu Malena Belafonte3
Sidst opdateret 14. januar 2017
©Jyderup Realskole