1961
Afslutning på Jyderup Realskole 1961
I dag blev man færdig med eksamen på Jyderup Realskole, og på fredag finder den højtidelige afslutning sted.
Fra kl. 10 om formiddagen er elevernes arbejde udstillet på skolen, og kl. 14 samles man til afslutning på hotel Skarridsø.
Allerede på mandag rejser 37 elever fra 4. mellem på bustur i det sydvestlige Norge under ledelse af skoleinspektør Vang Petersen og lærerinderne fru Bjerre og fru Agnes Thastum Sørensen.

Vær tro mod ungdomsidealerne og ærlig i hele jer higen
92 elever blev i går dimitteret fra Jyderup Realskole.
Afslutningen på Jyderup Realskole i går på hotel Skarridsø fik et højtideligt forløb.
Hotellet var fyldt af glad ungdom og forældre.

Festligheden indledtes med "Den signede dag", hvorefter skoleinspektør Vang Petersen meddelte, at det er Jyderup Realskoles 69 afslutning, og at op mod 2-3000 elever i de forløben år er udgået fra skolen.

I sin festtale nævnte skoleinspektøren, at vi i dag - mere end nogensinde - er inde i en brydningstid statspolitisk, folkepolitisk og menneskeligt, og det er svært for de unge at vælge den rigtige vej og at finde et ståsted.
En del drømmer vel om at komme på det, de kalder "den gode hylde", hvor guldhønen lægger guldæg.
Men selvom en sådan tilværelse kan være behagelig udadtil, så har den ingen betydning for livslykken.
Den rette hylde vil sige at finde en plads at udfylde, ikke blot for fortjenesten, men for at være med til at påvirke samfundet i god retning. Se, aldrig først på det øjeblikkelige, men på det, der har værdi, om det er et arbejder, der er med til at tilfredsstillede drømme om det gode, vi gerne vil gøre.
Menneske først...
Det gælder først og fremmest om at være menneske, med menneskelig indstilling - også over for dem af anden hudfarve. Netop i en brydningstid gælder det om at sætte sig ind i problemerne, ikke alene egne, men også medmenneskers.
Prøv at forstå andre og vær altid retfærdig i en bedømmelse.
Det gamle citat om "Hvad du er, vær det fuldt og helt, aldrig stykkevis og delt", det gælder netop den menneskelige rettesnor.
Vel kan man skubbe en afgørelse eller et valg fra sig, men vil man være et lykkeligt og helstøbt menneske, da skal man være tro mod sine ungdomsidealer og ærlig i sin higen
Tak og gode ønsker
Skoleinspektøren takkede eleverne og sagde: Nu skal i huske, at en eksamen ikke er en slutning, men et grundlag for videre vækst.
Skolen og lærerne ønsker jer en lykkelig ungdom.

Til lykke med eksamen
Navnene blev oplæst på de 31 realister og 61 fra IV Mellem, der er dimitteret.
I realklasserne har 5 fået mgx, 10 mg, 8 mg-, 7 gx, 2 g.
I mellemskoleklasserne har 3 opnået ug-, 7 mg, 23 mg-, 13 gx, 1 g
Tre elever har fået udmærkelse Grete Maria Rasmussen, Mona Thomasen og Mogens Jensen, alle Jyderup.

Mange flidspræmier
Boghandler Søvndahl-Petersens bogpræmie til bedste elev i dansk fik Svend Erik Nielsen, Bennebo.
Overlærer Larsens præmie til dygtigste elev i dansk; Flemming Nielsen, Buerup.
Skolekredsens bestyrelses præmie for godt kammeratskab og god opførsel, Anni Holmegård Jensen, Bennebo.
Præmien for flid og dygtig fra samme, gives til Annette Møller, Mørkøv,
Holger Valentin, Holmstrup, fik en særlig præmie, en bankbog med 50 kr., fordi han trods 4 måneders sygdom har taget en god eksamen.
Endvidere fik følgende flidspræmie;
Flemming Thorsen, Jyderup
Ellis Hansen, Lynggårdsvej, Jyderup
Hanne Weinreich, Mørkøv
Hanne Clausen, Særslev
Niels Skovgaard Rasmussen, Tornved.
Herudover var der opmuntringspræmie til Vagn Zakarias Nielsen, Snertinge, Solveig Holmegaard Jensen, Bennebo og Janne Hedegaard Nielsen, Grønningehuse

Eksempel, der lyser
Formanden for den selvejende institution Jyderup Realskole, købmand O. Otteslev, Bjergsted, udtalte;
- vi er stolte over og taknemlige for, hvad vi i dag har overværet, at en sådan flok har klaret opgaverne.
Det er et eksempel, der lyser ud over sognegrænserne og kun kan få al kritik til at forstumme.
Tak til forældrene for tilliden til skolen1

og Holbæk Amts Venstreblad skrev:
Jyderup realskoles eksamensafslutning.
Vang Petersen manede de unge til at blive helstøbte mennesker
Jyderup Realskole holdt i går afslutning ved en sammenkomst på hotel Skarridsø, hvis sal var fyldt af elever og forældre.
Skoleinspektør Vang Petersen bød velkommen og nævnte i sin velkomsttale, at der i de forløbne 69 år var udgået 2-3000 elever fra Jyderup Realskole.
I en manende tale til de unge fremhævede skoleinspektøren, at vi lever i en brydningstid både menneskeligt, politisk og racepolitisk. De enkelte lande prøver at modernisere deres kulturliv.
Det prøver vi også i Danmark gennem den nye skolelov, som byder nye forudsætninger.
Når man i denne brydningstid skal ud at finde sin plads, gælder det om at være dygtig og heldig.
Nogle tror at have sit på det tørre, hvis de finder hønen, der kan lægge guldæg, men det har slet ikke den afgørende betydning.
Det gælder om at finde den rette hylde til gavn både for samfundet og sig selv, men det betyder ikke noget, om man netop finder den rette plads i allerførste omgang.
Det kan være svært at forstå andres problemer, men det er vigtig at finde en indstilling til livet, så man kan forstå de andre.
Man skal være et helstøbt menneske, der ikke er et i dag og et andet i morgen, vi skal være til at stole på.
Jeres eksamen skal ikke være en slutsten, men et grundlag til at arbejde videre på.
Jeg ønsker jer en lykkelig ungdom (Bifald)

Derefter fulgte uddeling af eksamensbeviser til de 32 elever fra realskoleklasserne og 61 elever fra mellemskolen.
Ved realeksamen faldt 5 mg+, 10 mg, 8 mg+, 7g x, 2 g;
ved mellemskoleeksamen 3 ug-, 7 mg+, 13 mg, 23 mg-, 13 gx og 1 g.

Der var skænket en række forskellige præmier, som uddeltes under stort bifald.
En præmie for godt kammeratskab tildeltes Anni Holmgaard Jensen
Præmie for flid og dygtighed uddeltes til Sv. E. Nielsen, Flemming Emil Nielsen,
Anette Møller, Flemming Thorsen, Ellis Hansen, Hanne Weinreich, Holger Valentin,
Hanne Clausen, Niels Skovgaard Rasmussen, Vagn Z. Nielsen,
Solvejg Holmgaard Jørgensen, Janne Hedegaard Nielsen
Flidspræmie til forældrene
Formanden for den selvejende institution Jyderup Realskole, købmand Otteslev, Bjergsted, tog til slut ordet:
Bestyrelsen har en flidspræmie til de forældre, der har holdt nervepresset ud. Der står kaffe til dem.
Der har været kritik og storm om vor skole, men med de resultater, vi nu har set, er stormen slået til jorden og kritikken afvist.
Vi vil om nødvendigt bygge vor skole større. Vi er allerede i gang med at forbedre skolens inventar og materiale.
Taleren sluttede med en tak til skolen og udbragte et leve for lærerpersonalet2

Noter:
a) Flemming Thorsen fortæller at han fik en bankbog med penge
Kilder:
Kilde 1: Fra Flemming Thorsen, kopi af udklip fra Kalundborg Folkeblad den 23.juni 1961
Kilde 2: Holbæk Amts Venstreblad, 24. juni 1961

Beklager reklamer i link til musik, Huus marts 2015
Sidst opdateret 5. marts 2015
©Jyderup Realskole