Retur forside elevlisterElevliste 1953/54
I Underklasse og II, III Underkasse ses ikke i Årsberetning for 1954, Statsbibliotekets Særsamling, Aarhus
Antal elever 1954 sammentalt til i alt 2591

IV Underklasse (16 elever på dette niveau)
Birthe Brabrand Andersen, Fabrikant B. Andersen, Alleshave
Grete Hjortsvar, Gårdejer Hjortsvar, Konradsgården, Mørkøv
Christian Funch Jensen, Direktør F. Jensen, Jyderup
Grethe Jensen, Konditor Jensen, Snertinge
Jørgen Jensen, Gartner Jensen, Kattrup
Peter Jakob Jensen, Snedkermester Jensen, Jyderup
Christel Fau Jørgensen, Bogholder Jørgensena, Jyderup
Margit Fau Jørgensen, Mejeriejer Poul Jørgensen, Jyderupb
Ole Larsen, Manufakturhandler Larsen, Jyderup
Kaj J. Nielsen, Tømrermester Nielsen, Særslev
Annemette Toftegaard Petersen, Gårdejer Petersen, Føllenslev
Gerhard Petersen, Laborant Petersen, Jyderup
Kirsten Rasch, Skibsfører Rasch, Svebølle
Karen Treschow, Godsejer Treschow, Toftholm, Mørkøv
Aksel Vidø, Savværksarbejder Vidø, JyderupV Underklasse (25 elever på dette niveau)
Anders Christensen, Chauffør Christensen, Høed Forældre Johannes og Karen Christensen, Høedvej 35
Birgit Annelise Christensen, Bagermester Christensen, Strids mølle
Jørgen F. Hansen, Fru Mekaniker Hansen, Jyderup
Jørgen Jensen, Gårdejer Jensen, Føllenslev
Poul Vang Jensen, Viktualiehandler Jensen, Mørkøv
Preben Jensen, Radioforhandler Jensen, Jyderup
Ole Kaalund, Købmand Kaalund, Svebølle
Lene Larsen, Mekaniker Larsen, Mørkøv
Bodil Lund, Proprietær Lund, Grundmosegård
Lizzie Bank Mikkelsen, Mekaniker Mikkelsen, Akselholm
Else Møller, Kaptajn Møller, Bregningegård
Bente Nielsen, Gårdejer Nielsen, Særslev
Erik Nielsen, Købmand Nielsen, Tornved
Inge Birgit Nielsen, Specialarbejder Nielsen, Skovhaven
Karin Nielsen, Fabrikant Nielsen, Løgtved
Margrethe Olsen, Gårdejer Olsen, Føllenslev
Niels Olsen, Konstruktør Olsen, Jyderup
Randi Olsenl, Forpagter Olsen, Rangle mølle
Grethe Otto, Møller Otto, Føllenslev
Niels Jeppe Nielsen, Gårdejer Nielsen, Englevådsgård Forældre Karl Erik og Agnes Nielsen, Holbækvej 161
Birgitte Elgaard Petersen, Bestyrer Petersen, Regstruplund
Niels Henning Petersen, Forpagter Petersen, Rugtvedgård
Per Warming Rasmussen, Vognmand Rasmussen, Svebølle
Palle Slott Sørensen, Bagermester Slott Sørensen, Akselholm
Johan Fr. Sørensen, Boelsmand Sørensen, Askov
I Mellemklasse A (26 elever på dette niveau)
Peter Gylling Folkmann, Isenkræmmer G. Folkmann, Jyderup
Anni Christensen, Tømrersvend Christensen, Jyderup
Poul Ove Frandsen, Grosserer Frandsen, Knabstrup
Birthe Hansenn, Savværksarbejder Hansen, Høed Forældre Poul og Gudrun Hansen, Høedvej 41
Flemming Hansen, Gårdejer Knud Hansen, Storebjerg, Høedvej 40, Høed
Jette Hansen, Montør Hansen, Mørkøv
Karen Marie Høy, Overlærer Høy, Mørkøv
Arne Jensen, Skovejer Frede Jensen, Jyderup
Bente B. Jensen, Gårdejer Jensen, Tvede
Ester Jensen, Uddeler Jensen, Jyderup
Helge Jensen, Fodermester Jensen, Knabstrup
Jette Jensen, Ølhandler Jensen, Jyderup
Karen Jensen, Uddeler Jensen, Mørkøv
Hans Jacob Broskovk Jørgensen, Skræddermester Jørgensen, Knabstrup *fb*
Jette Kruhöffer, Pantefoged Kruhöffer, Mørkøv
Annelise Larsen, Gårdejer Larsen, Jyderup
Jens Olesen, Købmand Olesen, Jyderup Forældre Thorkild og Signe Olsen, Elmevej 4 *fb*
Kaj W. Olsen, Telefonistinde Olsen, Bakkerup
Birgit Søvndahl Petersen, Boghandler Søvndahl Petersen, Jyderup
Kirsten Brunaa Pedersen, Bogholder Pedersen, Jyderup Flidspræmie
Finn B. Pedersen, Købmand Pedersen, Jyderup
Egon Schou-Hansen, Lagerforvalter S.-Hansen, Jyderup
Flemming Steensenm, Boelsmand Steensen, Jyderup Forældre Henry og Erna Steensen, Holbækvej 13
Inge Sørensen, Tobakshandler Sørensen, Mørkøv
Merete Treschow, Godsejer Treschow, Toftholm, Mørkøv
Karen Tvergaard, Konsulent Tvergaard, Jyderup
I Mellemklasse B (23 elever på dette niveau)
Bent Andersens, Savværksarbejder Andersen, Jyderup
Tove Andersen, Boelsmand Andersen, Haunsø
Ole Bülow Christensen, Viskinge Skomagermester Laurits Peter Marius og Else f. Bülow-Olsen, Viskinge Børnehjem
Steen Evers Christensen, Værkfører Christensen, Jyderup
Hans Henrik Christiansen, Købmand Christiansen, Hjembæk
Peter Hoppe, Direktør Grüner, Trustrupgården
Aksel Gybel Jensen, Repræsentant Aage og Else Gybel Jensen, Fuglsangervej 6, Jyderup
Gunver Jensen, Vognmand Jensen, Føllenslev
Gurli Jensen, Vognmand Jensen, Føllenslev
Hanne Jensen, Gartner Jensen, Kattrup Flidspræmie
Mogens Jensen, Musiker Jensen, Svebølle
Mona Fast Jensen, Købmand Jensen, Bjergsted
Annelise Johansen, Skorstensfejermester Johansen, Jyderup
Kurt Jønson, Fabriksarbejder Peter William og Else f. Jensen Viskinge Børnehjem
Jytte Karlsson, Arbejdsmand Karlsson, Bjergsted
Ulf Buchwald Mortensen, Repræsentant B. Mortensen, Jyderup
Finn Nielsen, Manufakturhandler Nielsen, Jyderup
Kaj Nielsen, Gårdejer Nielsen, Jyderup
Tove Nielsen, Gårdejer Nielsen, Kaltred
Alice Thora Poulsen, arbejdsmand Christian Alexander og Eva Marie f. Mortensen, Viskinge Børnehjem
Hans Warming Rasmussen, Vognmand Rasmussen, Svebølle
Ole Sylvest, Forstander Sylvest, Jyderup
Jacob Peter Therkelsen, Uddeler Therkelsen, Svebølle
II Mellemklasse A (28 elever på dette niveau)
fejl i talrække i Årsberetning 1954 der ses 2 ens linje 11
Jens Erik Enevoldseno, Arbejdsmand Enevoldsen, Jyderup
Flemming Eriksen, Gårdejer Eriksen, Buerupgård Flidspræmie
Bent Hansen, Slagtermester Hansen, Bregninge
Hanne Hansen, Bagermester Hansen, Jyderup
Knud Noer Jensen, Gårdejer Jensen, Høed
Hanne Fau Jørgensen, Bogholder Jørgensenc, Jyderup
Ida Jørgensen, Underfodermester Jørgensen, Mørkøv
Knud Erik Kløve, Godsforvalter Kløve, Dyrehavegård, Knabstrup
John Erik Morthensen, Musiker Morthensen, Mørkøv
Arne Munch, Chauffør Munch, Jyderup
Erik Nielsen, Gårdejer Nielsen, Mørkøv
Finn Nielsen, Savværksarbejder Nielsen, Jyderup
Kirsten Tove Greve Nielsen, Arbejdsmand Vilfred Greve Nielsen, Jyderup
Solveig Nielsen, Vognmand Petersen, Mørkøv
Bent Olsen, Boelsmand Olsen, Rugtved
Elsa Olsen, Værkfører Olsen, Jyderup
Jane Gylling Olsenp, Købmand G. Olsen, Jyderup
Lene Gylling Olsen, Købmand G. Olsen, Jyderup
Inger Petersen, Gårdejer Petersen, Skamstrup
Connie Rasmussen, Bager Rasmussen, Særslev
Karen Rasmussen, Arbejdsmand Rasmussen, Jyderup
Margit Revsbæk, Forpagter Revsbæk, Høed Forældre Anker og ? Revsbæk, Skyttehaven, Høedvej 33
Kirsten Schmidt, Blikkenslager Schmidt, Jyderup
Peter Schoch, Proprietær Lind, Tornvedgård
Finn Slott Sørensen, Centralbestyrerinde Fru Sørensen, Knabstrup
Inger Agnete Treschow, Godsejer Treschow, Toftholm Mørkøv
Bente Weinreich, Guldsmed Weinreich, Mørkøv

II Mellemklasse B (28 elever på dette niveau)
Kirsten Brabrand Andersen, Fabrikant B. Andersen, Alleshave
Else Kamilla Christensen, - ingen oplysninger!
Per Christensen, Vognmand Christensen, Viskinge
Ib Christensen, Vognmand Christensen, Svebølle
Else Birte Hansen, Arbejdsmand Laurits Jørgensen og Krista Kristiane f. Poulsen, Islandsgade 18, København Viskinge Børnehjem
Jørgen Hansen, Gårdejer Hansen, Eskebjerg
Lizzie Hansen, Gårdejer Hansen, Snertinge
Hanne Pl. Jensen, Mejeribestyrer Jensen, Føllenslev
Anni Jørgensen, Gårdejer Jørgensen, Torpe Flidspræmie
Henning Kristensen, Gårdejer Kristensen, Hjembæk
Ulla Kristensen, Chauffør Kristensen, Svebølle
Kirsten Kristiansen, Konstruktør Kristensen, Svebølle
Kirsten Brandrup Larsen, Snedker Larsen, Snertinge
Inge Mortensen, Traktorfører Mortensen, Svebølle
Anny Dyveke Nielsen, Smedemester Nielsen, Holmstrup
Ester Borg Nielsen, Banearbejder Nielsen, Stokkebjerg
Georg Solberg Nielsen, Cykelhandler Nielsen, Eskebjerg
Lizzie Nielsen, Graver og ringer Nielsen, Hjembæk
Arne Normand, Politibetjent Normand, Føllenslev
Verner Damgård Olsen, Tømrer Olsen, Viskinge
Kirsten Pedersen, Proprietær Pedersen, Viskingegård
Kirsten Toudal Petersen, Gårdejer Petersen, Bassebjerggård
Ole Petersen, Forpagter Petersen, Rugtvedgård
Agnete Lohmann Poulsen, Godsejer L. Poulsen, Egemarke
Bodil Margrethe Holm Sørensen, Repræsentant Karl Johan og Gerda f. Rasmussen, Haslev i pleje Viskinge Børnehjem
Lena Voss Sørensen, Fru Gårdejer Sørensen, Jorløse
Elin Voss, Arbejdsmand J. Hansen, Viskinge
Knud Weinreich, Gårdejer Weinreich, Viskinge


III Mellemklasse A (24 elever på dette niveau)
Dorthe Andersenv, Mejerist Andersen, Ballebjerg
Gunver Andersen, Mælkehandler Andersen, Særslev
Lizzie Bruhn, Kommis Bruhn, Mørkøv
Jørgen Lund Christensen, Gårdejer Christensen, Mørkøv
Karen Vibeke Christensen, Gårdejer Christensen, Haunsø
Erik Dyrholm, Gårdejer Dyrholm, Mørkøv
Preben Finnemann, Fabrikant Finnemann, Skamstrup
Per Gundersen, Købmand Gundersen, Jyderup
Ruth Hvam, Gårdejer Hvam, Særslev
Margrethe Gybel Jensen,Repræsentant Aage og Else Gybel Jensen, Fuglsangervej 6, Jyderup Flidspræmie
Ruth Elva Jensen, Arbejdsmand Jensen, Mørkøv
Preben Bruhn Jensen, Gårdejer B. Jensen, Tvede
Kirsten Larsen, Slagter Larsen, Mørkøv
Leif Larsen, Maler Larsen, Skamstrup
Anni Mikkelsen, Husmand Nielsen, Godthåb
Preben Buchwald Mortensen, Repræsentant B. Mortensen, Jyderup
Lone Fabricius Nielsen, Forvalter Nielsen, Davrup
Birthe Toudal Pedersen, Gårdejer Pedersen, Bassebjerggård
Anni Petersen, Gårdejer Petersen, Skamstrup
Ingerd Ravnebjerg, Manufakturhandler Ravnebjerg, Jyderup konfirmeret 3. okt. 1954
Fritz Møller Svendsen, Arbejdsmand Svendsen, Mørkøv
Elisabeth Sørensen, Hotelejer Sørensen, Mørkøv
Vagn Sørensen, Tobakshandler Sørensen, Mørkøv
Susanne Troest, Dr. Troest, Jyderup
III Mellemklasse B (23 elever på dette niveau)
Erna Andersenu, Gårdejer Fru Andersen, Jorløse
Else Christensen, Gårdejer Christensen, Søbæksgården, Jyderup
Jørgen Ib Christiansen, Mekaniker Christiansen, Jyderup
Mogens Clausene, Arbejdsmand Clausen, Hjembæk
Mogens Frederiksen, Fru Frederiksen, Svebølle
Anne Lise Glenhøj, Tømrer Glenhøj, Akselholm
Ellen Marie Hansen, Boelsmand Hansen, Jorløse
Mona Lisa Hansen, Vognmand Hansen, Bregninge
Poul Ernst Hansen, Arbejdsmand Hansen, Jyderup
Vivi Højx, Gårdejer Høj, Jyderup
Anni Marie Jensen, Gårdejer Jensen, Jorløse
Jørgen Noer Jensen, Gårdejer Jensen, Høed
Inger Johansent, Skorstensfejermester Johansen, Jyderup *fb*
Preben Johansen, Banenæstformand Johansen, Jyderup *fb*
Ingeborg Kjær, Gårdejer Kjær, Viskinge Flidspræmie
Tove Larsen, Overlærer Larsen, Akselholm
Hanne Larsen, Gårdejer Larsen, Eskebjerg
Jørgen Finn Melchiorsen, Fru Greisvold, Føllenslev
Kirsten Seidelin Nørby, Arbejdsmand Nørby, Jyderup
Per K. Pedersen, Købmand Pedersen, Jyderup
Jørgen Christian Petersen, Gårdejer Petersen, Eskebjerg
Ella Rasmussen, Stationsforstander Rasmussen, Jyderup
Flemming Raun, Kommunesekretær Raun, Jyderup

Jyderup Realskole 1955/56
Billedet fra Preben Johansen mener det er iii eller IV Mellemskoleklasse
og lærer hr. Valdemar Hansen vi ser13

IV Mellemklasse A (17 elever på dette niveau)
Inna Wøldiche Christensen, Skotøjsforhandler Christensen, Mørkøv
Tove Frandsenf, Købmand Frandsen, Knabstrup *fb*
Elsebeth Hansen, Gårdejer Hansen, Høed Forældre Knud og Ingeborg Hansen, Storebjerg, Høedvej 40
Niels Henrik Hansen, Bager Hansen, Jyderup
Anne Kirsten Jensen, Slagtermester Jensen, Mørkøv
Ole Vang Jensen, Viktualiehandler Jensen, Mørkøv
Else Johansen, Husmand Johansen, Friheden
Inge Lise Fau Jørgensen, Bogholder Jørgenseng, Jyderup ✝RIP
Jørgen Jørgensen, Underfodermester Jørgensen, Ny Huse
Anne Lise Larsen, Manufakturhandler Svend og Aase Gerda (f. Jensen) Larsen, Drivsåtvej 1, Jyderup Flidspræmie
Frede Larsen, Gårdejer Larsen, Bennebo
Leif Larsen, Overlærer Larsen, Akselholm
Tove Larsen, Mekaniker Larsen, Mørkøv
Arne Nielsen, Købmand Nielsen, Tornved
Birthe Nielseny, Gårdejer Nielsen, Høed Forældre Holger og Alma Nielsen, Søbogård, Høedvej 38
Birgit Lohmann Poulsen, Godsejer L. Poulsen, Egemarke
Erik Rasmussen, Gårdejer Rasmussen, Langevang
IV Mellemklasse B (18 elever på dette niveau)
Jørgen Illemann Christiansen, Gartner Christiansen, Rønnekilde
Evy Hansen, Mekaniker Hansen, Viskinge
Jørgen Hansen, Savværksforpagter Hansen, Jyderup
Svend Aage Hansen, Boelsmand Hansen, Højsted
Hans Christian Jensen, Gårdejer Jensen, Eskebjerg
Birgit Larsen, Gårdejer Larsen, Eskebjerg
Finn Willy Larsen, Boelsmand Larsen, Stokkebjerg
Inger Marie Madsen, Købmand Madsen, Svebølle Flidspræmie
Erik Mathiassen, Gårdejer Ottesen, Føllenslev
Connie Nielsen, Boelsmand Nielsen, Hagendrup
Eva Nielsen, Gårdejer Nielsen, Særslev
Jytte Otto, Møller Otto, Føllenslev
Gitte Helmer Petersen, Direktør H. Petersen, Svebølle
Mogens Halby Petersen, Boelsmand H. Petersen, Hallebyore
Elin Petersen, Entreprenør Petersen, Svebølle
Finn Toftegaard Petersen, Gårdejer Petersen, Føllenslev
Poul Simonsen, Overgartner Simonsen, Hjortsøgård
Hanne Søgaard, Boelsmand Søgaard, Ll. Stokkebjerg


Realklasse (17 elever på dette niveau)
Realklasse A
Flemming Byberg, Tømrer Byberg, Jyderup
Niels Hjortsvar, Gårdejer Hjordsvar, Konradsgården Flidspræmie
Ole Høy, Overlærer Høy, Mørkøv Centralskole
Johan Johansen, Husmand Johansen, Friheden
Kirsten Johansen, Bagermester Johansen, Skamstrup
Lis Kruhøffer, Pantefoged Kruhøffer, Mørkøv
Hans Henrik Larsen, Boelsmand Larsen, Ll. Stokkebjerg
Else Madsen, Blikkenslager Madsen, Mørkøv
Ingerlise Morthensen, Musiker Morthensen, Mørkøv
Annelise Møller, Savværksarbejder Møller, Mørkøv
Hans Jørgen Nielsen, Boelsmand Nielsen, Høed Forældre Frede og Erna Nielsen, Høedvej 55 Flidspræmie
Ruth Nielsen, Gårdejer Nielsen, Mørkøv
Ester Lenah Olsen, Postbud Hans Kristian Olsen og Ester Karma (f. Pedersen) Olsen, Kløvermarksvej 5, Jyderup
Mona Olsen, Chauffør Olsen, Mørkøv
Inge Stoll Pedersen, Gartner Pedersen, Bjergby
Lisa Slott-Sørensen, Centralbestyrerinde Fru Sørensen, Knabstrup
Inge Wognsen, Gårdmand Wognsen, Henriksholm
Realklasse (16 elever på dette niveau)
Realklasse B
Annettei la Cour, Ingeniør la Cour, Jyderup
Grethe Hansen, Arbejdsmand Hansen, Svebølle
Niels Henrik Jensen, Snedkermester Jensen, Jyderup
Palle Jensen, Tømrer Jensen, Jyderup
Rigmor Jensen, Reservepostbud Jensen, Faurbo
Uffe Jensen, Skovejer Frede Jensen, Jyderup
Ester Jørgensen, Boelsmand Jørgensen, Eskebjerg
Kirsten Jørgensen, Godsejer Junker, Aunsøgård
Ruth Kristensen, Gårdejer Kristensen, Hjembæk
Bente Kristiansen, Konstruktør Kristiansen, Svebølle Flidspræmie
Tito Lindegaard, Fru Lindegaard, Kalundborg
Bodil Bo Olsen, Konsulent Olsen, Højsted
Ole Jenstoft Olsen, Murermester Olsen, Jyderup
Ellen Toudal Pedersen, Gårdejer Pedersen, Bassebjerggård
Kirsten Rasmussen, Bogholder Rasmussen
Ole Steen Rasmussen, Repræsentant Rasmussen, Jyderup
Realeksamen i 19542 (17 elever)
Realklasse A
Flemming Byberg, Tømrer Byberg, Jyderup
Niels Hjordsvar, Gårdejer Hjordsvar, Konradsgården
Ole Evendorf Høj, Overlærer Høj, Mørkøv Centralskole
Johan Georg Johansen, Husmand Johansen, Friheden
Kirsten Henny Johansen, Bagermester Johansen, Skamstrup
Lis Kruhøffer, Pantefoged Kruhøffer, Mørkøv
Hans Henrik Kock Larsen, Boelsmand Larsen, Ll. Stokkebjerg
Else Elisabeth Lahn Madsen, Blikkenslager Madsen, Mørkøv
Ingerlise Morthensen, Musiker Morthensen, Mørkøv
Annelis Møller, Savværksarbejder Møller, Mørkøv
Hans Jørgen Nielsen, Boelsmand Nielsen, Høed Forældre Frede og Erna Nielsen, Høedvej 55
Ruth Marie Nielsen, Gårdejer Nielsen, Mørkøv
Ester Lena Olsen, Postbud Olsen, Jyderup
Mona Hvitta Olsen, Chauffør Olsen, Mørkøv
Inge Stoll Pedersen, Gartner Pedersen, Bjergby
Lisa Slott-Sørensen, Centralbestyrerinde Fru Sørensen, Knabstrup
Inge Karen Wognsen, Gårdmand Wognsen, Henriksholm

Jyderup Realskoles realklasse 1954
Ved 25 års jubilæum i 1979 kunne man se dette billede i Kalundborg Folkeblad,
det viser den jubilerende klasse sammen med lærerne Clausen og Hansen
11

Realeksamen 19544 (16 elever)
Realklasse B
Annette Dornonville de la Cour, Ingeniør la Cour, Jyderup
Grethe Helene Elisabeth Hansen, Arbejdsmand Hansen, Svebølle
Niels Henrik Jensen, Snedkermester Jensen, Jyderup
Palle Ivardt Jensen, Tømrer Jensen, Jyderup
Rigmor Echardt Jensen, Reservepostbud Jensen, Faurbo
Uffe Jensen, Skovejer Frede Jensen, Jyderup
Ester Jørgensen, Boelsmand Jørgensen, Eskebjerg
Kirsten Jørgensen, Godsejer Junker, Aunsøgård
Ruth Kristensen, Gårdejer Kristensen, Hjembæk
Bente Rigmor Kristiansen, Konstruktør Kristiansen, Svebølle
Bodil Bo Olsen, Konsulent Olsen, Højsted
Ole Jenstoft Olsen, Murermester Olsen, Jyderup
Ellen Toudal Pedersen, Gårdejer Pedersen, Bassebjerggård
Kirsten Rasmussen, Bogholder Rasmussen, Jyderup
Ole Steen Rasmussen, Repræsentant Rasmussen, Jyderup

Jyderup Realskole realklassen 1954
Billedet Jyderup Lokalarkiv med tilladelse til gengivelse
Øverste række fra venstre: ?, ?, Niels Hjordsvar, ?, ?
Midterste række fra v: ?, ?, ?, ?,
Siddende nederst fra v: ?,?,?, Lis Kruhøffer,?,?,?,?


Mellemskoleeksamen 19545 (17 elever på dette niveau)
Mellemskoleklasse A
Inna Wøldiche Christensen, Skotøjsforhandler Christensen, Mørkøv
Tove Frandsen, Grosserer Frandsen, Knabstrup *fb*
Elsebeth Lindhardt Hansen, Gårdejer Hansen, Høed Forældre Knud og Ingeborg Hansen, Storebjerg, Høedvej 40
Niels Henrik Nordskov Hansen, Bager Hansen, Jyderup
Anne-Kirsten Jensen, Slagtermester Jensen, Mørkøv
Ole Vang Jensen, Viktualiehandler Jensen, Mørkøv
Else Elisabeth Johansen, Husmand Johansen, Friheden
Inge Lise Fau Jørgensen, Bogholder Jørgensenj, Jyderup ✝RIP
Jørgen Peter Lildballe Jørgensen, Underfodermester Jørgensen, Ny Huse
Anne Lise Larsen, Manufakturhandler Larsen, Jyderup
Frede Boe Larsen, Gårdejer Larsen, Bennebo
Leif Larsen, Overlærer Larsen, Akselholm
Tove Nygaard Larsen, Mekaniker Larsen, Mørkøv
Arne Slettegaard Nielsen, Købmand Nielsen, Tornved
Inge Birthe Nielsen, Gårdejer Nielsen, Høed Forældre Holger og Alma Nielsen, Søbogård, Høedvej 38
Birgit Lohmann Poulsen, Godsejer L. Poulsen, Egemarke
Erik Kurt Rasmussen, Gårdejer Rasmussen, Langevang

Mellemskoleeksamen 1954 B6 (18 elever på dette niveau)
Mellemskoleklasse B
Jørgen Illemann Christiansen, Gartner Christiansen, Rønnekilde
Evy Maul Hansen, Mekaniker Hansen, Viskinge
Jørgen Christian Hansen, Savværksforpagter Hansen, Jyderup
Svend Aage Hansen, Boelsmand Hansen, Højsted
Hans Christian Ditlev Jensen, Gårdejer Jensen, Eskebjerg
Birgit Øster Larsen, Gårdejer Larsen, Eskebjerg
Finn Villy Larsen, Boelsmand Larsen, Stokkebjerg
Inger Marie Madsen, Købmand Madsen, Svebølle
Erik Mathiassen, Gårdejer Ottesen, Føllenslev
Connie Nielsen, Boelsmand Nielsen, Hagendrup
Eva Johanne Nielsen, Gårdejer Nielsen, Særslev
Jytte Otto, Møller Otto, Føllenslev
Elin Kristine Petersen, Entreprenør Petersen, Svebølle
Finn Toftegaard Petersen, Gårdejer Petersen, Føllenslev
Gitte Marie Helmer Petersen, Direktør H. Petersen, Svebølle
Mogens Halby Petersen, Boelsmand H. Petersen, Hallebyore
Poul Willy Samuel Simonsen, Overgartner Simonsen, Hjortsøgård
Else Johanne Bastholm Søgaard, Boelsmand Søgaard, Ll. Stokkebjerg

1954,Holbæk Amts Venstreblad 8. maj 1954, side 4; Eksamen på Jyderup Realskole
33 elever i realklassen og 35 elever i 4. mellemskoleklasse har begyndt den skriftlige eksamen på Jyderup Realskole.
Den mundtlige eksamen begynder den 28. maj og midt i juni holdes oprykningsprøver7

1954, Holbæk Amts Venstreblad 22. juni 1954, side 4; Rekordeksamen på Jyderup Realskole
Jyderup Realskole har i morgen afslutning med uddeling af eksamensbeviser. 35 elever har bestået mellemskoleeksamen og 32 realeksamen.
Gennemsnits karakteren ligger meget højt og er rekord for de sidste tyve år8

1954, 19. mar. - KF, side 4; Skriftlig eksamen
I Jyderup og Hjembæk skoler begynder dens skriftlige eksamen i dag. Den mundtlige eksamen finder sted sidst på måneden
(ikke sikker på det også gælder Jyderup Realskole)

Jyderup Realskoles lærere 1954
Kilde; facebooksiden "Stationsbyen Jyderup"
Lærerstaben 1954: Bagest fv. Kai Clausen, Erik Kynæb, Jørgen Frederiksen, Peter Larsen, Valdemar Hansen, pastor Emil Sørensen. Forrest fv. Inga Møller, Grethe Christensen, Thomas Vang Petersen, Inger Hansen, pastorinde fru Agnes Thastum Sørensen, Agnes Larsen9

1954, To Jyderup drenge Ulf og Preben, sønner af Repræsentant B. Mortensen, Parcelvej, Jyderup, fandt i lørdags en ballon der viste sig at stamme fra Holland. Der stod: "Drupsteen", Het Warerhuus. Voor eidern Hasselt, samt adressen skrevet på hollandsk.
Buchwald Mortensen hjalp sine drenge med at få sendt en meddelelse til den angivne adresse om fundet og vedlagde et lille kort over Danmark, hvorpå en rød pil angiver ballonens rute. Ballonen måler udspændt omkring 40 cm. i diameter10

1954 Dimissionstale
1954 Norgestur
1979 25 års jubilarer
Flidspræmie


Kilder:
Kilde 1: Jyderup Realskoles årsberetning maj 1954, E. Christensen, Jyderup Bogtrykkeri, Jyderup
Kilde 2: Jyderup Realskoles årsberetning maj 1955, E. Christensen, Jyderup Bogtrykkeri, Jyderup
Kilde 3: Kalundborg Folkeblad 6. nov. 1979, side 7; Skolejubilæum
Kilde 4: Jyderup Realskoles årsberetning maj 1955, E. Christensen, Jyderup Bogtrykkeri, Jyderup
Kilde 5: Jyderup Realskoles årsberetning maj 1955, E. Christensen, Jyderup Bogtrykkeri, Jyderup
Kilde 6: Jyderup Realskoles årsberetning maj 1955, E. Christensen, Jyderup Bogtrykkeri, Jyderup
Kilde 7: Holbæk Amts Venstreblad 8. maj 1954, side 4; Eksamen på Jyderup Realskole
Kilde 8: Holbæk Amts Venstreblad 22. juni 1954, side 4; Rekordeksamen på Jyderup Realskole
Kilde 9: Facebooksiden "Stationsbyen Jyderup"
Kilde 10: Kalundborg Folkeblad 3. maj 1954, side 3; Ballon fra Holland
Kilde 11: Kalundborg Folkeblad 6. nov 1979
Kilde 12: Jyderup sognerådsbog, Rigsarkivet. Fra Flemming Thorsen, april og maj 2016
Kilde 13: Billede fra Preben Johansen, sept. 2017
Noter:
*fb* efter oplysninger om elev, betyder du kan finde personen på internetplatformen facebook
a) Mejerist og direktør for mejeriet ved realskolen oplyst af Anne Fau Greve maj 2013
b) Margit Fau Jørgensen, konfirmeret 6. oktober 1957, Jyderup Kirkebog 1950-63, opslag 203, nr. 26
c) Mejerist og direktør for mejeriet ved realskolen oplyst af Anne Fau Greve maj 2013
d) Inge konfirmeret 3/10.1954 Jyderup Kirkebog 1950-63 opslag 188 nr. 21
e) Oplysninger om forældre og by fra elevliste 55/56
f) Tove Andersen, f. Frandsen født den 18. februar 1939; Ja, jeg gik på Jyderup Realskole, sammen med Annelise Larsen, Ingelise Jørgensen, Leif Larsen (søn af Lærer Larsen), Anne Kirsten Jensen og Tove Larsen, bare for at nævne nogle. Har det godt, er nu 74 år gammel, ja tiden går. Oplyst til Huus 17/8.2013
g) Mejerist og direktør for mejeriet ved realskolen oplyst af Anne Fau Greve maj 2013
h) Jyderup Kirkebog 1950-63, opslag 180 nr.16 konfirmeret 5. oktober 1952 (Lena Olsen)
i) Jyderup Kirkebog 1950-63, opslag 179 nr.12 konfirmeret 5. oktober 1952 (Annette la Cour)
j) Mejerist og direktør for mejeriet ved realskolen oplyst af Anne Fau Greve maj 2013
k) Tilføjet Broskov 16. dec. 2015
l) Randi Olsen er mor til Trine Weinreich (1976-80)
m) Fra sognerådsmøde den 20/8.1953 (sagsnr. 1034), Henry Steensen, Holbækvej 13, søger 1/1 friplads på Realskolen til sønnen Flemming Steensen - bev. ¾ friplads12
n) Fra sognerådsmøde den 16/4.1953 (sagsnr. 961), Poul Hansen søger friplads på Realskolen til Birthe Hansen – bev. 1/1 friplads12
o) Fra sognerådsmøde den 16/7.1953 (sagsnr. 1020), Gusta ?, Bryggervænget søger ½ friplads til Jens Erik Enevoldsen på Jyderup Realskole – bev . ½ friplads12
p) Jane Gylling Olsen konfirmeret 25. september 1955 Jyderup kirkebog 1950-63 ops 191 nr. 0
q) Fra sognerådsmøde den 18/2.1953 (1158/1188) Tømrer Knud Christensen, Lindevej. ½ friplads på Jyderup Realskole – bev. 1/1 fripladser12
r) Fra sognerådsmøde den 20/8.1953 (sagsnr. 1033) Chauffør Carl Jensen, Teglværksvej ?, 1/1 friplads på Realskolen til datteren Ingelise Jensen – bev. ½ friplads12
s) Fra sognerådsmøde den 24/2.1953 (sagsnr. 915); Savværksarbejder Otto Andersen, Skolevej 8 søger friplads på Jyderup Realskole for sønnen Bent Andersen – bev. ½ friplads12
t) Navneændring nu Inger Clausen oplyst af Inger 14. september 2017
u) Navneændring nu Erna Hansen ses ved klassens sammenkomst 2006
v) Ses Dorte Sejr Andersen ved klassens sammenkomst 2006
x) Jyderup Kirkebog 1950-63 opslag 187 nr. 14 Vivi Høj konfirmeret 3/10. 1954 Forældre Portier Svend Aage og Ninna Høj, Bryggergården, Bryggervænget 1 (forældrene skilt og moderne nu gift med gdr. Bertel Høj)
y) Jyderup Kirkebog 1950-63 opslag 183 nr. 16 Birthe Nielsen konfirmeret 4/10. 1953


Fra sognerådsmøde den 17/9.1953 (1070); Kond ? Su? Hansen, Teglværksvej. Fripladser på Realskole til søn og datter – bev. 2: ½ fripladser12
(kan pt. Ikke finde disse to børn – set 1954, juli 2016)

Fra sognerådsmøde den 20/8.1953 (1037) Liden(?) Hansen, Teglværksvej søger friplads på Jyderup Realskole for 2 børn – udtalelse fra realskolen ønskes12


På arkiv.dk ses Klassebillede, ca. 1954 fra Jyderup Realskole. Nr. 3 bagerst fra venstre er Niels Hjordsvar. 3 stk. ens foto. nummer B7473
Vi har anmodet om tilladelse til gengivelse af billedet, fået den 22. juni 2015 og billedet lagt på internettet for at se om vi kan få sat navne på eleverne


Sidst rettet 25. september 2017
©Jyderup Realskole