Jyderup Tømmerhandel
Jyderup Tømmerhandel
Fra 1938 hvor tømmerhandlen brændte6
1959 aug.; Jyderup Tømmerhandel 25 år
Jyderup Tømmerhandel blev den 1. september 1934 udskilt som en selvstændig forretning, efter at den en tid havde været drevet sammen med Chr. F. Jensens købmandshandel, og har altså 25 års jubilæum på tirsdag.
Som leder antoges direktør Poul Guldager Christiansen, der med dygtighed drev forretningen stærkt fremad. Den store brandkatastrofe i Jyderup i 1938 medførte en større forandring. Ikke alene raseredes tømmerhandlen, men også den nærliggende Søbæksgården, Købmandsgårdens foderstoflager, og basarbygningen ud mod Skarridsøgade brændte.
Tømmerhandelen havde hidtil været lejer hos A/S Chr. F. Jensen & Søn, men nu købte man brandtomten og fik opført en moderniseret forretning. I de følgende år skete der flere forandringer. Et nyt aktieselskab blev dannet i 1946, og direktør Flemming Funch Jensen overtog ledelsen. I 1955 gik A/S Jyderup tømmerhandel over i privateje, idet den solgtes til direktør Aksel Kallenbach Petersen, Midtsjællands Trælasthandel i Tølløse. Den nye ejer var godt kendt med forholdene, idet han har stået i lære i den forretning han nu købte.
Direktør Kallenbach Petersen havde ved sin dygtige oparbejdelse af trælasthandelen i Tølløse vist, at han var den rette mand til at drive den lidt omtumlede forretning videre. I de forløbne år er Jyderup Tømmerhandel vokset i anseelse og omfang, og direktør Kallenbach Petersen har skabt sig et godt navn indenfor forretningsverdenen1

1968 nov.; Jyderup Tømmerhandel udvidet
Udstillingshal mod Drivsaatvej med køkkener, vægbeklædninger, stålvarer og meget andet.
Endnu en stor og kendt Jyderup virksomhed skal udvide, idet tømmerhandler Kallenbach Petersen har fået sognerådets godkendelse for byggetilladelse til at opføre en udstillingshal eller lager- og udstillingsbygning, der får facade i 13 meters bredde, mod Drivsaatvej
Jyderup Tømmerhandel får derved sin anden, men hårdt tiltrængte, udvidelse indenfor et års tid. I sommer blev indviet en stor lager, og nu kommer en noget mindre, men lige så vigtig udstillingsbygning, der skal indeholde butik med store udstillingsvinduer, kontor m.v., samt lager for råvarer.
Domino køkken
Der bliver satset på, at facadens blikfang bliver tiltalende og gedigen, og det samme gælder naturligvis for butikkens interiør. Blikfanget i de store udstillingsvinduer vil bliv moderne køkkenelementer, Domino køkkenet. Der vil endvidere kunne købes alt i ekstra tilbehør, samt stålvarer, vægbeklædningsmaterialer, maling og lakker, og meget andet, med relation til branchen.
Bag forretningsafdelingen bliver der plads for kontorer, lager for råvarer, nærmest supplement for varerne i salgsafdelingen.

Plus for vejen
For gadelivsbilledet vil denne erhvervsbygning betyde et stort plus, idet Drivsaatvej udfor dette sted, har været et ret trist syn. Den plads, der nu skal være byggeområde, lå i mange år ubenyttet hen og er senere blevet delvis benyttet til oplagsplads o.lign. Nu vil Kallenbach Petersen forvandle stedet til driftigt forretningsliv og tillige lægge vægt på eksteriøret, sådan som det på lignende måde skete på den modsatte side af vejen, da frugtgrosserer Viggo Olsen iværksatte en "forvandlingsproces", hvis resultat alle kender.
Kallenbach Petersen oplyser, at byggeriet vil blive påbegyndt så at sige omgående og der regnes med indvielse i foråret 19692
Fra avisartikel fra maj 1969 kan man læse om tømmerhandelen;
Billedet er efter 1904 og bagpå stemplet 11.3.1907. Indtil 1904 var der ikke bygget fløj på Chr. F. Jensens købmandsgård (nuværende Fryseøkonomi). Næste "bygning" er såmænd Jyderup Tømmerhandel. Den var på daværende tidspunkt også ejet af købmand Chr. F. Jensen. Senere blev den laveste af de bygninger, der lå ud mod stationsvej (nu Skarridsøgade) solgt til Handelsbanken, som lod opføre den 2- etagers bygning, der stadig har samme bankfirma som ejer.
Ved den historiske stor brand i Jyderup i 1938 brændte blandt andet tømmerhandelen, og da den nye tømmerhandel blev opført, blev arealet ud mod byens hovedgade solgt fra. Her blev opført den stadigt eksisterende "bazarbygning", hvor nu tre firmaer har til huse nemlig Den Sjællandske Bondestands Sparekasse. Bybjergs Radio og TV-forretning og herreekviperingshandler Poul Hildens herreekvipering3
avisbillede 1969
1977 Fra Birkegården; Han drog ud for at købe sytråd, kom hjem med et hus)
Som nu for eksempel den dag, da Alex tog til Jyderup for at købe en rulle sytråd til sin kone. Han kom skam ikke hjem med nogen sytråd, men kunne derimod med et stort grin sige, at han havde købt et hus, der skulle komme to dage efter.
Så kan det nok være, at vi fik fart på. Der skulle jo støbes grund, så de to næste dage havde vi mægtig travlt. Men vi nåede at blive færdige, inden huset ankom på to lastbiler i hver sin halvdel. Da nu huset, som før havde stået på Skarridsø Trælasthandel som et lager-kontor var kommet, blev det igen nok at gøre. Der skulle hamres og saves. Det skulle have pinotex, og det skulle males5

Kilder:
Kilde 1: Holbæk Amts Venstreblad 29. august 1959, side 4; Jyderup Tømmerhandel 25 år
Kilde 2: Kalundborg Folkeblad 30. nov. 1968, side 7; Jyderup Tømmerhandel udvidet
Kilde 3: Kalundborg Folkeblad 6. maj 1969, side 6; Før bilparkeringens tid
Kilde 4: Jyderup Realskoles årsberetning 1959, Jyderup Bogtrykkeri, E. Christensen
Kilde 5: Jyderup Realskoles skoleblad Frikvarter juni 1977, side 24-25
Kilde 6: Billedet fra Jyderup lokalarkiv, tilladelse til gengivelse 12. oktober 2015 (B-5314)

Noter:
Dir. Kallenbach's datter ses at gå på Jyderup Realskole i 1959 (II Mellemskoleklasse C)
Birthe Kallenbach Petersen, Direktør K. Petersen, Jyderup4
Billedet fra Kalundborg Folkeblad 1969 er meget mørkt

Sidst opdateret 12. oktober 2015
©Jyderup Realskole