Arkivalier for Jyderup Realskole
Jyderup Lokalarkiv
Det kongelige bibliotek
Bibliotekernes særsamlig


Jyderup Lokalarkiv findes om:
Jyderup Realskole: Årsberetninger, indbydelse, årsskrift, skoleblade, karakterbog mv. 1917-75
Decimal: 37,5 Enkelte grundskoler, gymnasier og HF
Kategori: A-91 Selvejende institutioner
Sted: 316-58-1 Jyderup sogn
Klaussul: Almindelige regler
Bemærkninger:
Særnumre:

(1) 1950-1951 Årsskrift fra Jyderup Realskole 1950-51
(2) 1978 Skoleblad for Jyderup Realskole,
(3) 1919-40 Årsberetninger for Jyderup Realskole, 19,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,34,35,37,38,39 og 40
(4) 1964 kopi af skolen indbydelse fra 60 jubilæum
(5) 1975 Frikvarter - skoleblad
(6) 1977 Frikvarter - skoleblad
(7) 1917-19 karakterbog for Betty med udtalelser, karakterbog og fraværsdage
(8) 1924 kopi af avisudklip om personer der har taget realeksamen
(9) 1934 fotokopi fra Dansk Skole-Etat, som lærer 1897-23
(10) Årsskrift Elevforeningen for Jyderup Realskole 1949 og 1951
(11) Avisudklip om elevforeningen ”EFJER” afholder sin første ordinære generalforsamling
(12) Udnævnelse af Emil Blytben-Petersen til æredsmedlem af elevforening for Jyderup Realskole
fra Holbæk Amtstidende 16. maj 1949
(13) 1979 skrivelse vedr. forsikring på musikinstrumenter
(14) Bestyrelsens skrivelse om skolepenge for skoleåret 1963-64 Duplikeret kopi (lilla skrift)
(15) Kopier af udklip om oprettelse af børnehaveklasser på Jyderup Realskole og
denne klasses medvirken i et radioprogram Sjællandske Tidende 1964
Jyderup Realskoles informationsavis 1978
Jyderup Realskoles Informationsavis 1978
(16) Udklip om bogen Realskolen i 200 år, Nordvest nyt 21/9.2010 skolerne kaprede hinandens elever
(17) Bog med autografer af lærerne ved Jyderup Realskole, 1946
(18) 1964 Tegninger over udbygning af Jyderup Realskoles kostafdeling
(19) 1966 Brochure med oplysninger om Jyderup Realskoles Kollegium
(20) 1966, Vedtægter for Jyderup Realskoles Kollegium kopi

og
Kalundborg bibliotek; 59 33 55 60
Klostertorvet 2, åbent alle dage 10-18 (ma-to) fr 10-16 og lø 10-13 (2013)


Rigsarkivet, København findes for Jyderup Realskole.
Jyderup Privatskole (ses under dette navn på Rigsarkivet, København) og de har følgende materiale;
1912-62 Eksamensprotokol mellemskolen
1908-1978 Eksamensprotokol Realskolen
1907-1951 Kvartalsprotokol
1978-1982 Prøveprotokol (9 kl. – 10 kl.)*
1971-1978 Prøveprotokol ved afslutning 10 Kl.*
1970–1977 Prøveprotokol ved afslutning 9 Kl.*
*Der skal søges særlig tilladelse til at se ovenstående materialet, på grund af cpr.nr.

Alle Jyderup Realskoles årsberetninger kan lånes via dit almindelige folkebibliotek (hvor du skal henvende dig), som låner årsbertningerne fra Statsbibliotekets særsamling (via SKAF).
Årsberetningerne er sammensat til 4 bøger, så ved lån af alle Jyderup Realskoles årsberetninger (1906-1964) bestiller du årgangene: 1906, 1932, 1946, 1958, 1963/64 herved får du alle årsberetningerne.
Yderligere forefindes på Rigsarkivet i København samme årsberetninger, disse lånes ikke ud, men kan bestilles til gennemsyn på Rigsarkivet.


Kilderne er fra:
Jyderup Lokalarkiv: oversigt over materiale fra Jyderup Lokalarkiv er fra 2013
Rigsarkivet: oversigt over materiale fra Jyderup Realskole fra 2013
Oplysninger om adresser og telefonnr. er fra 2013
Noter:
2014: Til Jyderup Lokalarkiv 6. Juli 2014 sendt Frikvarter i pdf. format
Frikvarter 1971, 1972 (Juni), 1972 (Dec.), 1974 (Juni)
Yderligere sendes skolebladene Frikvarter 1973, 1975, 1976, 1977 og Krudtuglen til Jyderup Lokalarkiv


2014: Til Statsbibliotekest særsamliger er der sendt på CD (med de skoleblade vi har i pdf-format) ved returnering af Jyderup Realskoles årsberetninger som var lånt i forbindelse med gensynsfesten 30. august 2014

Sidst rettet 29. november 2014