Fru Inga Elken
Fru Elken underviste på Jyderup Realskole fra 1952- ✝ 1963


Jyderup Realskoles lærere 1954
Lærerstaben 1954: Bagest fv. Kai Clausen, Erik Kyhnæb, Jørgen Frederiksen, Peter Larsen, Valdemar Hansen, pastor Emil Sørensen. Forrest fv. Inga Møller, Grethe Christensen, Thomas Vang Petersen, Inger Hansen, pastorinde fru Agnes Thastum Sørensen, Agnes Larsen4

Mindeord for Fru Inga Elken
I juleferien blev lærerinde, Fru Inga Elken pludselig alvorlig syg og døde den 9. januar 1963 på Kalundborg sygehus uden at være kommet til bevidsthed. Fru Elken havde virket ved Jyderup Realskole siden 1952 og holdt af sit arbejde og af børnene, men de sidste år kneb det med kræfterne og helbredet.
Så snart dødsbudskabet nåede skolen samledes lærere og elever til en mindehøjtidelighed, hvor skolebestyrer Hebin omtalte Fru Elken som det elskelige og ejegode menneske, der altid var glad, når hun kunne række andre en hjælpende hånd og sluttede med et ”Ære være Fru Elkens minde”.
Lærerne deltog i en stilfærdig bisættelseshøjtidelighed i Kalundborg, hvorefter Fru Elkens båre blev ført til Kolding1

1963 januar Fru Elken død
Jyderup Realskole blev ved morgenandagten i dag udtalt smukke mindeord om lærerinde, fru Inga Elken, der er død, 60 år gammel
Da budskabet i går nåede skolen, blev flaget hejst på halv stang, og børnene fik fri.
Ved mindehøjtideligheden i morges udtalte skoleinspektør Hebin, at det kun blev kort tid, han fik lov at arbejde sammen med fru Elken, men at han fra første færd, som alle andre på skolen, havde lært hende at kende som et ejegodt og værdifuldt menneske. Altid glad for at hjælpe andre og elskelig og god. Fru Elken var glad for sit arbejde og for sine elever, og for de smukke menneskelige egenskaber vil vi huske hende og ære hendes minde2

1963 januar Fru Elkens jordefærd
Lærerinde, fru Inga Elken, Jyderup, bliv i går bisat fra kapellet ved Kalundborg sygehus, hvor slægten samt venner fra Jyderup viste afdøde den sidste ære. Til båren var sendt mange smukke buketter og kranse, og der var bl.a. båndsignerede fra Den selvejende Institution Jyderup Realskole, elever i Realafdelingen, elever i hovedskolen, lærerpersonalet på Realskolen og elevforeningen EFJR
Højtideligheden indledtes med salmen "Her vil ties, her vil bies", hvorefter pastor Andreas Hjørlund, Jyderup, talte smukt og personligt ud fra ordet "jeg er opstandelsen, vejen og livet". Præsten fremhævede fru Elkens mange rige karakteregenskaber, hendes kærlighed til børnene og sin gerning og den vilje, hun altid viste til at hjælpe og være noget for andre. Mest betød hun for sine egne børn, for hvem hun altid har været en god mor, som de også som voksne kunne ty til.
Salmen "jeg er træt og går til ro" blev sunget, hvorefter fru Agnes Thastum Sørensen, Jyderup, på skolens og kollegers vegne bragte en tak til fru Elken for samarbejdet og venlighed og god forståelse i årene på Jyderup Realskole.
På familiens vegne rettede pastor Hjørlund en tak til fru Elkens kolleger og alle, der havde vist hende venlighed. Følget fulgte efter højtideligheden båren på dens vej ud af byen. Fru Elkens båre blev ført til Korsør og videre til Kolding, hvor jordefæstelsen fandt sted3

Koret i 1958 og ved dimissions talen 1958,
Skolekomedier 1960 Pølsemandens måneraket,
1961 Onkel Toms hytte,
1961 Skolefest med succes,
1962 Præsten i Vejlby,


Kilder:
Kilde 1: Jyderup Realskoles årsberetning 1961-63 side 4, E. Christensen, Jyderup Bogtrykkeri, Jyderup
Kilde 2: Kalundborg Folkeblad 11. jan. 1963, side 3; Fru Elken død
Kilde 3: Kalundborg Folkeblad 15. jan. 1963, side 3; Fru Elkens jordefærd
Kilde 4: Billedet fra Jyderup Lokalarkiv og navne på lærerne fra fb-siden "Stationsbyen Jyderup"

Sidst opdateret 27. februar 2016
©Jyderup Realskole