Forældremøde 1976


1976 December - 325 til forældredag på Kollegiet.
Besøg på realskolens syv afdelinger
Tilmeldingen til Jyderup Realskoles forældredag slog alle rekorder med ikke færre end 325 gæster, og de, der ikke selv havde vogn, blev hentet og bragt ganske gratis i busser.
Dagen blev på alle måder en succes, og der var besøg på de i alt syv afdelinger, der udgør Jyderup Realskole og Jyderup Realskoles Kollegium og Stedinghus på Chr. f. Jensenvej, Den lille kostskole, i Ll. Stokkebjerg, Birkegården i Viskinge, Svebølle gamle skole, Tjørnemarksgården og Elmevejens kostafdeling i Kalundborg

Skandinaviens største
Ved kaffebordet på Jyderup Kollegium bød skolebestyrer Hehnel velkommen og kunne oplyse at med sine 256 kostelever og i alt 350 elever samt et lærerpersonale på 35 har Jyderup nu Skandinaviens største realkostskole!
Der er fortsat mange elever på venteliste, og de nævnte udvidelser samt den nye skoleafdeling på Søbæksgården - udover de syv nævnte afdelinger - har været tvingende nødvendige.
"Hen ad vejen" kommer yderligere udvidelser, med - som før omtalt - en ny skole, som en "skoleby", en idrætshal, udvidet idrætsanlæg m.m. - for at alt dette skal kunne fungere, er det påkrævet, at forældrene også går ind for sagen i et gavnende samarbejde mellem hjem og skole. Netop fordi den private realskole er en selvejende institution, er der de "åbne-døres-princip", og til enhver tid er alle forældre velkomne til at være med i arbejdet.

Fritiden
Hehnel fortale om udnyttelse af fritiden, og hvor vigtigt det er at beskæftige kostelever, der til daglig er væk fra deres hjem. Forældrene var overraskede over at erfare, hvor enormt mange faciliteter, der bydes på, f.eks. kan der spilles så at sige alt lige fra skak til trompet! Der spilles bridge, håndbold, fodbold, billard, der er filmlære, motorlære, svømning, skydning, der kan aflægges jagtprøve - og en enkelt ønsker at tage certifikat til svævefly! Der er sang og mange arter musik, formning, batik, stoftryk, læderarbejde, sløjd, orientering, fisker, rosport, ridning, modelbyggeri, jazzballet og det mest underholdende med diskotek, filmaftener, teaterture m.m.
Udover de 35 lærer er der respektive ledere, således at tallet i alt kommer op på omkring 70

Forældrerepræsentant
Det blev vedtaget, at der skal indvælges en forældrerepræsentant i bestyrelse for Den selvejende institution Jyderup Realskole & Kollegium, hvilket der ikke tidligere har været, men nu er der et tilbud fra bestyrelsen. Til posten blev valgt Henrik Pagh, Kastrup.
De mange gæster blev inviteret til at bese den nye skole afdeling på Søbæksgården, hvor arbejdet for størstepartens vedkommende er udført af skolens egne ansatte. Mange lovord blev udtalt. Den meget vellykkede forældredag sluttede med spisning i de julesmykkede spisesal. Forældredagen var en positiv bekræftelse på den kontakt, der var formålet med dagen1


Kilde:
Kalundborg Folkeblad 14. dec. 1976, side 6; 325 til forældredag