Johannes Christensen
Else Christensen ses på Jyderup Realskole fra 1947 I Underklasse- 1955 Mellemskoleeksamen1
Grethe Christensen ses på Jyderup Realskole fra 1946 - 1952 III Mellemskoleklasse2
9. maj 1959 kan man læse at damefrisørinde frk. Grethe Christensen, "Søbæksgården" Jyderup datter af Johannes Christensen,
vies pinselørdag til postassistent Carl Erik Carlsson, Kolding. tidl. Jyderup Postkontor, søn af Carlo Carlsson, Arløv, Sverige
3
Hanne Birthe Christensen ses på Jyderup Realskole fra IV Underklasse 1955 - mellemskoleeksamen 19604

Else Christensen ses til venstre i billedet; række 1, 2 bagerste række nr. to7
Jyderup Realskole IV U 1950
Herover IV Underklasse 1949/50 med lærer Larsen.
Der er 2 rækker og start er fra venstre: Række 1 og række med Lærer Larsen
Bageste række: Birthe Petersen, Inger Ravnebjerg, Lisbeth Sørensen (Elisabeth)
2 bageste række: ?, Else Christensen7, ?
Række ud for lærer Peter Larsen; Preben B. Mortensen, ?,Erik Madsen
Række foran lærer Peter Larsen: ?, Jørgen Noer Jensen, Ib Christiansen
2 forreste række: ?, Preben Jensen, ?
Forreste række: Asger Rasmussen

Række 2 bagest: Eva8, ?, Inger Johansen10
2 bageste række: Tove8, Gitte Petersen
Række ud for lærer Peter Larsen; Anna Kirsten Jensen, ?, Anne Lise Larsen
Række ”foran” lærer Peter Larsen: Leif Larsen, Claus Jespersen, Karl Frederiksen
2 forreste række: Erik Mathiassen, Per Gundersen
Forreste række, Tove Larsen, Margrethe Gybel, Anne Lise Glenhøj


1968 aug.; Johannes Christensen 60 år Søbæksgården
En populær og respekteret landmand, gårdejer Johannes Christensen, Søbæksgården, Jyderup fylder søndag den 25. august 1968, 60 år
Johs. Christensen, der stammer fra Sønderød, havde først en gård i Sønderød Mose, og købte derefter Søbæksgården mens denne endnu var under opførelse efter en brand. Den gamle gård lå ved Jyderup Tømmerhandel og brændte under den store brand for 30 år siden. Ved genopførelsen blev gården flyttet "ud på marken". Dette lyder lidt mærkelig nu, hvor Søbæksgården er blevet part i en bydel, også ved at Johs. Christensen har udstykket til både Vandværksvej, Søbæksvej, Jyderup St. Vandværk og De Danske Sprængstoffabrikker.
Det er sikkert ikke den sidste udstykning fra gården, idet der er fremtidsplaner om en tværvej fra Søbæksvej mod Raadbjerg. Der går dog nok nogle år endnu, inden det bliver en realitet og indtil videre er der rigeligt jord til gårdens drift. Køerne er solgt, men der er i stedet fårehold og det syntes Johs. Christensen giver mere tilfredsstillende resultater i forbindelse med svineavl og anden driftsform.
Gennem årene i Jyderup er Johs. Christensen blevet kendt og afholdt, som en interesseret og elskværdig mand, hjælpsom og positiv i alle forhold, og han er og har været indvalgt i forskellige tillidshverv, bl.a. i bestyrelsen for Venstreforeningen og mejeriet, er repræsentant for MLU-forsikringen, kontormedhjælper ved Bondestandens Sparekasse m.m.
I det gæstfrie hjem, hvor Johs. Christensen og hustru holder af at samle børn, svigerbørn, børnebørn og slægt og venner, er alle gode interesser blevet dyrket, ikke mindst sang og musik, ligesom Johs. Christensen kan lide at få en samtale om alle aktuelle spørgsmål, som han på sin redelige og besindige måde tager stilling til, og denne væremåde har skaffet ham mange venner5


Kilder:
Kilde 1: Jyderup Realskoles årsberetning 1956, 15. maj 1956, Jyderup Bogtrykkeri, E. Christensen
Kilde 2: Jyderup Realskoles årsberetning 1952, Jyderup Bogtrykkeri
Kilde 3: Kalundborg folkeblad 9. maj 1959
Kilde 4: Jyderup Realskoles årsberetning 1960-61, 1. juni 1961, Jyderup Bogtrykkeri, E. Christensen
Kilde 5: Kalundborg folkeblad 19. aug. 1968, side 6; Johs. Chr. 60 år - Søbæksgården
Kilde 6: Tilladelse til gengivelse 17. oktober 2016 fra Jyderup lokalarkiv (B7494) opl. om navne fra Margrethe Gybel, Else Christensen, og Preben Ebbe Johansen
Kilde 7: Else Christensen, 22. oktober 2016 fra fb-siden "Stationsbyen Jyderup" via Palle Løvstrup Nielsen
Kilde 8: Oplyst af Inger Clausen 15. september 2017
Note:
Her mangler udstykningen af jord til Jyderup Realskoles Kollegie 1963-64, Huus

Sidst rettet 16. september 2017
©Jyderup Realskole