Aksel Mathiesen ★ 1932 - ✝ RIP (marts) 19965

1973 ses Aksel H. Mathiesen at være næstformand for skolens bestyrelse, frem til 1980, herefter formand for Jyderup Realskoles bestyrelse (til 1981)


1980, 29. aug.; Realskolens formand trækker sig efter 12 år i hvervet, ny formand tiltrådt
næstformanden, organist Aksel Mathiesen, Stokkebjerg mark, konstitueredes som formand.
Den konstituerende formand, Aksel Mathiesen, har været i Realskolens bestyrelse en halv snes år.
Han har været næstformand i syv år.
Han er organist ved Nyvangskirken i Kalundborg og underviser også på det Kgl. danske Musikkonservatorium.
Tidligere har han i otte år været afdelingsleder hos SAS1
Aksel Mathiesen
Aksel Mathiesen


Fra Birkegården 1973; Organist Mathiesen der fortalte og viste film om en turné til USA.
1975 Klassisk koncertSøbæksgården
Fra 1978 IndvielsenJEG 1978; Ind imellen rækken af talere spillede pianisten Eyvind Møller værker af Chopin og Schubert, og Telemanns Skolemesterkantate blev fremført af Concentus Musieus under medvirken af Ulrik Cold, Åge Knudsen, Mogens Durholm, Birthe Holst Christensen, Irmgard Knopf Mathiesen og Aksel H. Mathiesen samt elever fra Jyderup Realskoles musikhold, der i øvrigt også under Paul Malmquists direktion præstenterede "House of the Rising Sun".

Andet om Aksel Mathiesen
1980, sep.; Aksel Mathiesen (Formand for Jyderup Realskole's bestyrelse, ikke om Jyderup Realskole)
Kulturelt Samråd i Tornved kommunen har holdt repræsentantskabsmøde i Knabstruphallen, hvor man drøftede samrådets virksomhed, og hvor spørgsmålet om at arrangere en kulturuge i Tornved kommune.
Forslaget om en kulturuge blev stillet af forretningsudvalget og fremsat af organist A. Mathiesen, Stokkebjerg, der bl.a. sagde at for forretningsudv. gerne vil stimulere interessen for arrangementer i kommunen. (ikke hele artiklen) 2
1964, feb.; Interview med Aksel Mathiesen og fru Irmgard
Jyderup skoven giver inspiration
siger kendt musik ægtepar, der har et fristed i bakkerne mellem Bjergsted og Stokkebjerg
Gemt mellem bakker i uberørt idyl mellem Stokkebjerg og Bjergsted findes en fortryllet musikverden indenfor rammen af et husmandssted med blåmalede døre, beboet af to kapaciteter på musikområdet; den kendte orgelkunstner Aksel Mathiesen, leder af utallige koncerter i en række europæiske lande, og gift med musikpædagog ved Det kgl. Musikkonservatorium, Irmgard Knopf Mathiesen, der betegnes som Europas fineste blokfløjtespiller.

Hvordan går det til, at to kunstnere af format slår sig ned så langt væk fra deres daglige arbejdsområde, musikkonservatoriet samt Søllerød kirke, hvor Aksel Mathiesen er fast ansat som organist. En afstand på ca. 100 kilometer.
Det spørgsmål besvares ved et besøg hos ægteparret.
- Vi søgte efter en plet, der kunne give os fred til at udøve musik, når som helst vi ville, uden at risikere, at naboen bankede på vandrøret, siger AM. Her kan vi koncentrere os i en så fredfyldt og uberørt natur, at man selv efter en travl arbejdsdag og den lange køretur føler sig som født påny, - ligesom kan stryge al træthed og uro af sig og i stedet føle inspiration til igen at yde og skabe. Det er vidunderligt. En idyl
Udefra ligner huset mellem bakkerne mange andre ejendomme, men så snart man træder indenfor, møder man indtryk. De moderniserede stuer har bevaret forbindelsen med oprindelsen ved bindingsværk og bjælkelofter, og i hver afdeling af de sammenlagte stuer findes forskellige musikinstrumenter: cembalo, et hvidlakeret koncertorgel, soloblokfløjte og tværfløjte. Samtlige instrumenter mestres af de to kunstnere, hver med sit speciale, fru Irmgard med fløjter og fidel, og AM med flygel og orgel.
Fru Irmgard har selv bygget den ene fidel. Det tog en uge og blev lært på et instrumentbygger kursus i Tyskland, som er fruens hjemland. En større fidel er bygget af hendes far, der er arkitekt i Oldenburg ved Bremen. En fidel har seks strenge og behandles instrumentalt på samme møde som en viola da gamba.

Hr. og Fru Mathiesen 1964
Forelsket i Danmark
Europas fineste blokfløjtespiller
- Det kgl. Musikkonservatoriums højt værdsatte lærerkraft, antaget efter en krævende konkurrence med kendte fløjtenister, medvirkende ved utallige koncerter samt i Tv og radio. Det er langt at være nået for en så ung kunstnerinde, der for kun godt tre år siden gjorde Danmark til sit fædreland.
Den meget charmerende og yndige fru Irmgard, der mestrer dansknæsten uden accent, fortæller, at det begyndte med, at hendes farmor forærede hende en blokfløjte, da hun var 8 år. Musikinteressen holdt sig gennem årene og gennem deltagelse i en folkemusikskole kom hun på musikuge på Ry højskole og blev forelsket i Danmark. Året efter deltog fru Irmgard i musikugen på Vestbirk højskole, hvor hun træf lederen af Unge Akademikeres Kor, Svend G. Asmussen, der engagerede hende til sin musikskole.
Engagement for livet
Da Aksel Mathiesen skulle bruge en blokfløjtespiller til en stor koncert, blev han anbefalet Irmgard Knopf.
Aldrig havde jeg anet, siger AM, at der kunne spilles så vidunderligt på en blokfløjte, Irmgard spillede dem alle "søder og sammen", og hun blev engageret ved mit koncertensemble.
- og mere end det...
- Nå, ja, en så værdifuld kraft kunne det ikke gå an at lade andre løbe med! Engagementet blev for livet, og vi blev gift for godt et år siden, og vi fandt denne vidunderlige plet, hvor vi kan få fred til at tilrettelægge de mange store og krævende opgaver, der beslaglægger tiden så omfattende, at vi må sige nej til mange henvendelser fra forskellige lande.
Stor koncertvirksomhed
- Hvor mange lande har Deres ensemble besøgt?
- vi har givet op mod 40 orgelkoncerter i Danmark, Norge, Sverige, Holland og Belgien og har i de fleste tilfælde haft radiotransmission på. Hollands radio har sikret sig en udsendelse for nærmeste fremtid.
- deres organistgerning beslaglægger vel ellers meget tid?
- Søllerød kirke er jo "gerningsstedet" for en masse bryllupper, men de er så godt som alle samlet på lørdage. Bortset fra begravelser, kan de kirkelige handlinger som regel koncentreres omkring ugens sidste dage og søndag. Men selvfølgelig sker det, at jeg pludselig kaldes ind. En gang hver måned har vi med kommunal støtte kirkekoncert i Søllerød kirke, og hver eneste gang kan de samle fulde huse. Der medvirker som regel 14-20 musikere, alt efter opgaverne.
- Er det musik inden for en bestem genre?
- Vi har specialiseret os i barokmusik på originalinstrumenter, og det er ofte store værker, der står på programmet. I barokmusik tiden finder vi det af vigtighed at arbejde for at udbrede kendskab til de originale instrumenter og oparbejder kærlighed til disse. der findes f.eks. også en enorm litteratur om barokmusik.
Pædagogisk blokfløjteserie
- Også vedrørende blokfløjteen?
- Her er vi ved noget væsentlig. vi er i færd med udarbejdelsen af store projekter, som skulle være i samarbejde med Vilh. Hansens musikforlag. Hensigten er at udgive en pædagogisk blokfløjteserie, ledsaget af grammofonpladeindspilninger. der kan skabes meget skønt ved blokfløjtespil. Min kone har f.eks. ved en koncert med Aalborg byorkester haft soloparti for blokfløjte med Bach's 4. Bandenburger koncert, originalt for blokfløjte, en vanskelige opgave, der kræver virtuositet, men meget, meget smuk. en pædagogisk blokfløjteserie med pladeledsagelse vil kunne sælges både til Amerika og lande i Europa.
- Er ideen Deres?
- Ja, ideen er min, og Vilh. Madsens forlag er 100% positive over den, men det kræver stor investering. Jeg tror på, at ideen vil slå an, for der er virkelig behov for denne form for musik. Tidligere har man nærmest kun brugt blokfløjten som et skoleinstrument, og der var ikke gode vilkår for udøveren, men det billede har ændret sig og vil gøre det endnu mere fremover.
Mange opgaver venter
- Venter andre opgaver?
- Til efteråret skal vi arrangere en stor koncerttourne samt en radioudsendelse, men i øvrigt vil det pædagogiske musikkursus kræve et enormt forarbejde; vi regner f.eks. med, at der bliver brug for ca. 20 grammofonplader. Der er masser af arbejde, også med tilrettelæggelse af kammermusik, koncertserier, båndoptagelser til Hollands radio o.m.a.
Slapper af i naturen
- Alligevel kan De nå at slappe af i den landlige ro?
- Vi er nødsaget til at sige nej til mange invitationer fra ind- og udland, for der skal være tid til at nyde samværet, den dejlige natur, traveture i de skønne Jyderup skove.
- hvor vi for øvrigt aldrig møder et menneske! Hvor kan dog befolkningen lade være at opleve skovene?
- De mange og lange køretur tager også tid.
- Aldrig for lang tid, for vi har så meget at tale om, Irmgard og jeg, at tiden flyver af sted. Her er for øvrigt også en masse skriftligt arbejde, en kolossal korrespondance, så der også foran skrivemaskinen går mange timer. Lidt praktisk arbejde må der også til, og har får vi gåde råd af verdens bedste naboer, Rosa og Herluf Andersen, som er de mest flinke og hjælpsomme der findes. Min kone gav mig for øvrigt en drejebænk i julegave, så det skal nok være ne fin hentydning til, at der også skal gøres en praktisk indsats.
Hverken fjernsyn eller radio
- Deres navne slås mere og mere fast, også internationalt; vil De så flytte teltpælene en dag?
- Ikke tale om. Her kan vi være udøvende i musikken lige hvornår det passer os; alle er flinke og venlige, hvorfor skulle vi så flytte? De lange afstande bevirker, at vi har meget store kørselsudgifter; det må vi forlange, at skattevæsenet skal forstå, og de er heldigvis absolut forstående. Derfor bliver vi og er lykkelige for det. Her er hverken fjernsyn eller radio, her er fred, vidunderlig og velgørende fred, som kalder på de skabende impulser for den musik, der skænker os glæde og fornyelse, samtidig med at vi inspirerer hinanden. Hvem kan ønske sig mere? 3

1972, i Kalundborg Folkeblad den 6. april, kan man læse om Mathiesens ærefuld koncert i USA4


Kilder:
Kilde 1: Kalundborg Folkeblad 29. aug. 1980, side 6; Realskolens formand trækker sig efter 12 år i hvervet.
Kilde 2: Kalundborg Folkeblad 11. sep.1980, side 6
Kilde 3: Kalundborg Folkeblad 18. feb. 1964, side 5; Jyderup skoven giver inspiration
Kilde 4: Kalundborg Folkeblad 6. april 1972, side 6; Mathiesen ærefuld koncert i USA
Kilde 5: Internetside om Aksel H. Mathiesen (2014)
Noter: Det blå hæfte
1973 Det Blå hæfte - Jyderup Reaskole og Kollegium's brochure,
Redaktion Aksel H. Mathiesen
Tryk: Kjellins Eftfs. Bogtrykkeri


Tilladelse til gengivelse af billeder af Marius Mathiesen 22. januar 2016
Sidst rettet 7. marts 2016
©Jyderup Realskole