Realskoleafslutning 1963

Torsdag er der på Jyderup Realskole afslutningsfest i gymnastiksalen for lærere og de elever, der i sommer forlader 1. og 2. realklasserne. Der er nedsat særligt forlystelsesråd for underholdning, igesom der bliver servering af pølser og dans til midnat

Festlig afsked og "tak for sidst" før læseferien
Hvis nogen skulle forledes til at føle vemod ved afskeden med Jyderup Realskole og eleverne i de to ældste realklasser, så blev det hurtigt glemt ved den feststemning, der blev indledt fra morgenstunden på den sidste dag, før der gives læseferie.
Eleverne mødte i sjove kostumer, og efter en forudgående aftale blev samtlige lærere "indfanget" og idømt "bod" af forskellig art under devisen "Tak for sidst"!
Ved aftenfesten i gymnastiksalen havde de 45 elever pyntet med bøgeløv.
Skoleinspektør hr. Hebin bød velkommen og takkede for den tid, de havde haft sammen, en god tid med et glimrende kammeratskab.
Skoleinspektøren var med til at åbne ballet, som gik med liv og lyst afbrudt af sang, recitation m.m., ligesom der blev budt på pølser, sodavand og is.
En af eleverne i Real II, Jessie Buchwald, Parcelvej, havde forfattet en sjov sang:
"Tak for sidst", som gjorde stor lykke, og det samme gjaldt for rimerier forfattet af elever i realklassen og herligt reciteret af Jens Peter Rasmussenl), kostafdelingen.
Bifaldet var taktfast, og der var lystig stemning, lige til dansen sluttede kl. 24
Nu slides der på opgaverne, og på mandag er det latin, på tirsdag engelsk.
Beskikkede censorer er henholdsvis fru Leth, Holbæk og viceskoleinspektør, fru Ingrid Bech, København

Skoleafslutning for realskolens elever
Jyderup Realskole har førstkommende lørdag skoleafslutning på Hotel Skarridsø's store sal.
Her samles samtlige elever samt forældre og andre interesserede.
Efter den officielle afslutning, tager skolens personale ved en sammenkomst afsked med de 44 dimittender og forældrene.
At tallet i år er så stort skyldes, at der fra Svinnnge realskole fulgte 24 elever med skoleinspektør Hebin til Jyderup.
I dag har real A sidste eksamensfag (18. juni 1963), nemlig historie

4 udmærkelser fra Jyderup Realskole 24 juni 1963, KF, side 3
Jyderup Realskoles translokation lørdag formiddag på hotel "Skarridsø" indledtes smukt med, at skolens fane blev ført ind, medens forsamlingen stående sang "Der er et yndig land".
Salen var fyldt til sidste plads, og i sin velkomst (2)....

Realisterne 1963
Vennekredsen overrakte ved afslutningen filmapparat til skolen.
Fire udmærkelser.
44 nye realister er blevet dimitteret på Jyderup Realskole - et forholdsvis stort tal, hvilket til dels skyldes, at en hel klasse fulgte med skolebestyrer Willy G. Hebin, da han i fjor rejste fra den nedlagte skole i Svinninge til Jyderup.
Ikke færre end fire elever bestod med udmærkelse.

Ved en smuk afskedsfest på realskolen holdt skolebestyreren den traditionelle tale for afgangseleverne, hvori han bl.a. nævnte, at der aldrig tidligere har været så mange muligheder for de unge som nu, men at kravene samtidig var vokset betydeligt.
Vær stærk i karakter og hold altid ryggen rank.
Det lønner sig sagde skolebestyreren, der i samme åndedræt advarede mod at springe over, hvor gærdet er lavest. Han erindrede om, at de unge nu skulle gøre alting bedre end tidligere generationer.

Herefter talte formanden for skolens bestyrelse og Skolekredsen, gårdejer hr. Gunner Jensen, "Høedgården", der udtrykte tilfredshed med forløbet af det svundne skoleår og skolens ledelse.
Skolekredsens tidligere formand, skovejer hr. Frede Jensen, Jyderup skov, tolkede sin, forældrenes og de gamle elevers taknemmelighed overfor skolens ledelse ved at overrække et filmapparat.
(EFIR har også givet penge til filmapparatet)

En af eleverne fra Svinningeholdet, hr. Knud Rasmussen, takkede på realisternes vegne skolen for "husly" og overrakte gaver og blomster til lærerstaben.

Efter translokationen samledes realisterne med forældre, lærere og bestyrelse til en mere intim sammenkomst.
Her talte bl.a. gdr. hr. Gunner Jensen, lærerinde fru Agnes Thastum Sørensen, læge Worm, Svinninge,
lærer hr. Bjørnekær, Kundby, fru Sigrid Eriksen, Buerup, og en af de nybagte realister, frk. Dorte Birch Larsen

De fire, der bestod realeksamen med udmærkelse er frk. Anne-grethe Gissemann, Føllenslev, hr. Christen Illemann Christiansen, Rønnekilde, frk. Jette Foglmann Andersen, Gislinge,
og frk. Jette Ammekilde Nielsen, Sandby.

Flidspræmier fik følgende:
frk. Jette Ammekilde Nielsen, Sandby (bedste dansk-eksamen), frk. Anne-grethe Gissemann, Føllenslev,
hr. Erling Nielsen, "Løgtvedgården", Buerup (for godt kammeratskab).
Frk. Kirsten Rasmussen, Høed, frk. Karen Lissi Petersen, Rådbjerg,
frk. Connie Svendsen, Løjtved, og frk. Dorte Birch Larsen, Buerup.
Desuden valgtes frk. Eli Rasmussen, Torslunde, til "humørpige" og fik overrakt en pengegave

Realeksamen 1963
A
Gunvor Ester Margrethe Alsing, Radiotelegrafist Alsing, Buerup
Ingrid Christensen, Bogholder Christensen, Jyderup
Christen Illermann Christiansen, Gartner Christiansen, Rønnekilde
Aase Eriksen, Gårdejer Eriksen, Buerup (Buerupgaard )
Anne Grete Gissemann, Gårdejer Gissemann, Haunsø (Føllenslev)
Kirsten Jacobsen, Gårdejer Jacobsen, Buerup
Ejvind Steffen Jørgensen, Tømrermester Jørgensen, Mørkøv
Dorte Birch Larsen, Fru B. Larsen, Buerup
Else Vivi Hedegaard Nielsen, Arbejdsmand Nielsen, Mørkøv (Frihedslund )
Erling Mourits Nielsen, Gårdejer Nielsen, Løgtved
Niels Peter Nielsen, Montør Nielsen, Jyderup
Vagn Zakarias Nielsen, Tømrermester Z. Nielsen, Snertinge
Irma Evelyn Olsen, Gårdejer Olsen, Løgtved
Ole Otteslev, købmand Otteslev, Bjergsted
Jens-Peter Rasmussen, Kostskolen (Kaalundkloster )
Karin M. Hjørnegård Rasmussen, Gårdejer Rasmussen, Kajemose (Holmstrup)
Niels Skovgaard Rasmussen, Gårdejer Rasmussen, Tornved
Albert Camillus Schmidt, Blikkenslager Schmidt, Jyderup (inst. )
Realeksamen 1963
B
Jette Foglmann Andersen, Bager Andersen, Gislinge
Knud Bjørnekær , Førstelærer Bjørnkær, Kundby
Søren M. Nyborg Christensen, Murermester Christensen, Kundby
Arne Flindt, Maskinmester Flindt, NVE, Svinninge
Lone Lykke Fredsgaard, Mekaniker Fredsgaard, Svinninge
Anne Schrøder Hansen, Chauffør Hansen, Kundby
Søren Hansen, Gårdejer Hansen, Kundby
Eva Birgitte Jacobsen, Vognmand Jacobsen, Kundby
Ulla Bang Jensen, Gårdejer Jensen, Snertinge
Lene Sonnerup Jensen, Fragtmand Jensen, Snertinge
Henning Preben Jensen, Boelsmand Jensen, Vognserup (Bondemand )
Hanne Haugaard Johansen, Gårdejer Johansen, Særslev
Erik Larsen, Gårdejer Larsen, Sandby
Esben V. Larsen, Gårdejer Larsen, Starreklinte
Preben Nordahl Larsen, Købmand Larsen, Svinninge
Carsten Nielsen, Sadelmager Nielsen, Svinninge
Jette Ammekilde Nielsen, Smedemester Nielsen, Sandby
Jette Schou Nielsen, Gårdejer Nielsen, Rolykkegård, Hjembæk
Kirsten Ledegaard Nielsen, Gårdejer Nielsen, Svinninge
Eli B. Rasmussen, Fru Rasmussen, Torslunde (Svinninge )
Knud Rasmussen, Vognmand Rasmussen, Svinninge
Ruth Rønholt, Traktorfører Rønholt, Egemarke, Føllenslev
Vagn Henning Schwartz, Fabrikant Schwarz, Kundby
Karen Birgith Slott, Bagermester Slott, Svinninge
Dorrit Steenberg, Maskinmester Steenberg, Svinninge
Nina Worm, Læge Worm, Svinninge

1963 Tysklands tur (25. juni)
I dag er 25 realister fra Jyderup Realskole rejst på en 10 dages ferierejse til Tyskland under ledelse af overlærer Randskov, Rhinbyen St. Goars vandrerhjem bliver standkvarter, hvorfra foretages ture i de skønne Rhinegne
(det hvad vi ved om denne tur pt. 2013, har ikke fundet andet, beklager)

2013 afholdte denne klasse 50 års jubilæum

Kilder:
Kilde 1: Kalundborg Folkeblad den 14. maj 1963, side 4
Kilde 2: Kalundborg Folkeblad den 18 maj 1963, side 3
Kilde 3: Kalundborg Folkeblad den 18. juni 1963, side 3
Kilde 4: Holbæk Amts Venstreblad, 25. juni 1963, side 6: 44 realister dimitterede fra Jyderup Realskole
Kilde 5: Jyderup Realskoles årsberetning 1964, Jyderup Bogtrykkeri, E. Christensen
Kilde 6: Kalundborg Folkeblad 25. juni 1963, side 3; Tysklands tur
Noter:
a) Holbæk Amts Venstreblad 25. juni 1963, side 4; 44 realister dimitteret fra Jyderup Realskole, ses Buerupgaard
b) Holbæk Amts Venstreblad 25. juni 1963, side 4; 44 realister dimitteret fra Jyderup Realskole, ses Føllenslev
c) Holbæk Amts Venstreblad 25. juni 1963, side 4; 44 realister dimitteret fra Jyderup Realskole, ses Steffen og ikke Steffensen som i elevliste
d) Holbæk Amts Venstreblad 25. juni 1963, side 4; 44 realister dimitteret fra Jyderup Realskole
e) Holbæk Amts Venstreblad 25. juni 1963, side 4; 44 realister dimitteret fra Jyderup Realskole
f) Musikalsk indslag ved skolens afslutningsfest
g) Holbæk Amts Venstreblad 25. juni 1963, side 4; 44 realister dimitteret fra Jyderup Realskole, inst. ses som fadders titel
h) Holbæk Amts Venstreblad 25. juni 1963, side 4; 44 realister dimitteret fra Jyderup Realskole, ses Bjørnekær m. e
i) Holbæk Amts Venstreblad 25. juni 1963, side 4; 44 realister dimitteret fra Jyderup Realskole, ses Nyborg m. g
j) Holbæk Amts Venstreblad 25. juni 1963, side 4; 44 realister dimitteret fra Jyderup Realskole, ses bondemand
k) Holbæk Amts Venstreblad 25. juni 1963, side 4; 44 realister dimitteret fra Jyderup Realskole, ses Svinninge
l) Se gensynet med kostskolen hvor Jens Peter Rasmussen besøger Kaalund Kloster Kostskole maj 2014


Sidst opdateret 5. marts 2015
©Jyderup Realskole