Murermester Niels Axel Olsen
ses på Jyderup Realskole fra 1919 I Mellemskoleklasse2 og mellemskoleeksamen 19223 og Realeksamen 19234
og har følgende børn på Jyderup Realskole Ole Jentoft Olsen
yderligere ses Niels Axel Olsens søster Inger Marie Olsen på Jyderup Realskole og tog Realeksamen 193312

Murermester Axel Olsen fylder 60 år april 1967
Murermester, sognerådsmedlem Axel Olsen, Fuglsangsvej, Jyderup, fylder torsdag den 6. april 1967, 60 år
Axel Olsen har altid været "Jyderup'er" med liv og sjæl, selvom han blev født i den del af byen, som indtil for et par år siden hørte til Hjembæk. Det var Jyderup han "hørte til", på hat med hele byen, afholdt, populær og dejlig usnobbet, oprigtig i alle forhold og aldrig ude efter virak. Den undgår han nu nok ikke helt på 60 årsdagen, men han har evnen til at tage mod både "roser og tidsler" uden at lade sig slå ud.
Murerhåndværket lærte Axel hos sin far, murermester Peter Olsen, Jyderup, hvis medarbejder han senere blev. Axel Olsen supplerede sin uddannelse på alsidig måde, såvel fagligt som teoretisk, fulgt op ved skoleophold og ved eksamen som bygningskonstruktør.
Dels som faderens kompagnon, dels som selvstændig mester, har Axel Olsen været med til at forestå et utal af arbejder, deraf flere større, såsom De gamles Hjem, Savværket, skolens gymnastiksal (kommune skolen), m.v., det nye vandværk, og ellers huse, villaer, osv.
Flere offentlige hverv blev betroet Axel Olsen, længst i Håndværker-og Handelsforening, hvis formand han har været og hvor han ved 50 års jubilæet fik den glæde at være med til at udnævne sin far til æresmedlem. Efter faderens død afløste Axel Olsen som formand for Jyderup St. vandværk, et hverv han stadig bestrider, og der er sket store udvidelse under hans formandskab, med langt større kapacitet end før, byggeri af det nye vandværk, store ledningsarbejder og flere nyanskaffelser. Endvidere har han gjort et stort og uegennyttigt arbejde for spejderbevægelsen og har været formand for tropsrådet, været i bestyrelsen for Turistforeningen og for Jyderup sogns Venstreforening og bliv i sognerådet indvalg som en af Venstres repræsentanter.
Sine synspunkter forfægter Axel Olsen på en ligevægtig og forhandlingsvenlig måde, med udpræget retfærdighedssans og uden at skel efter personlig vinding.
Dygtigheden som håndværker kom også ungdommen til gode da Axel Olsen i en årrække var lærer på Teknisk Skole, hvis formand han også var i mange år.
Hjemmet betyder allermest for Axel Olsen, og sammen med sin hustru skabte han et harmonisk for ægteparrets børn, ligesom han som privat menneske har vundet en stor venneskare. Det kan ofte knibe med tid til at overkomme de efterhånden mange erhverv, hvor der kaldes på ham fra mange sider, samtidig med at han fuldt og helt går ind for det håndværk, der blev hans livs gerning. De 60 år passeres med dagens timer fuldt optaget. Og sådan er det vist egentlig han ønsker det skal være1

Jyderup kirkebog 1918-27 opslag 108 nr. 11 konfirmeret 3. april 1921
Forældre; murermester Anders Peter Olsen og hustru Bartholdine Elisabeth f. Jensen5
og søster til Axel: Jyderup kirkebog 1928-37 opslag 160 nr. 18 konfirmeret 2/10.1932 (Inger Marie Olsen, Realeksamen 1933)

1946- 1954 (Realeksamen) ses Ole Jentoft Olsen, søn af murermester Axel Olsen
1957 juni kan man læse i Kalundborg Folkeblad at Ole Jentoft Olsen, søn af murermester Axel Olsen har bestået studentereksamen på Høng gymnasium inden for den mat-nat. linje6


Jyderup Tekniske skole
Vi ved fra billede fra Lokalarkivet i Jyderup at Axel Olsen også underviste på Jyderup Tekniske skole, men ikke hvilke fag eller "hvor længe".
Her link til billede Teknisk skole 1948
Lærerstaben på Jyderup Tekniske Skole, 2.12.1948.
Bageste række fra v: Lærer Thomas Vang Petersen, civilingeniør Johan Tüchsen, lærer K. Clausen, bogholder Petersen, murermester Aksel Olsen, repræsentant Valdemar Gybel Jensen (kaldet Valde).
Forreste række fra v.: købmand Harry Gundersen, lærer G.A. Hansen, lærer Johan Schultz, isenkræmmer H. Gylling-Folkmann, bogholder Aa. Sørensen, murermester Jørgen Pedersen.
1956 ses Peter Olsen (Axels's far) i artikel om ældste erhvervsaktive håndværker
Peter Olsen og Elisabeth Olsen
Hr. og Fru Olsen fra 1956, 25. maj - KF, side 3; Ældste aktive håndværker
Murermester Axel Olsens far:
1950 januar Store kloakskader i Jyderup
På Skovvej i Jyderup indtraf i forgårs brud på kloakledningen, og vandet gik op i kældrene i forskellige ejendomme. Hos ingeniør la Cour steg vandet så stærkt, at Falck blev tilkaldt for at pumpe vandet ud. La Cour havde fået ødelagt en del kostbare bøger, og fyret gik ud i centralkedlen. Hos murermester Olsen steg vandet så højt, at man kunne færdes i kælderen med gummistøvler på. Hos isenkræmmer Folkmann junior strømmede vandet stadig ind, og i løbet af natten har man båret over 500 spande vand og kloaksnavs ud. Der er blevet ødelagt en del bohave, da der er beboelse i kælderen. Hele søndagen og mandagen arbejdede man for at få udbedret skaden7

1958 genvalgtes murermester Axel Olsen til revisor ved Jyderup Realskoles skolekreds10
I 1959 ses statsautoriseret revisor Dalskov, Holbæk11 som revisor for skolekredsen


Kilder:
Kilde 1: Kalundborg Folkeblad 4. april 1967, side 3+4; Muremester Axel Olsen 60 år
Kilde 2: Jyderup Realskoles årsberetning den 27. maj 1919, Andelsbogtrykkeriet i Odense
Kilde 3: Jyderup Realskoles årsberetning den 15. maj 1923, De Forenede Bogtrykkerier, Aarhus
Kilde 4: Jyderup Realskoles årsberetning den 15. maj 1924, De Forenede Bogtrykkerier, Aarhus
Kilde 5: Jyderup kirkebog 1918-27 opslag 108 nr. 11
Kilde 6: Kalundborg Folkeblad 16. jan. 1950, side 3; Store kloakskader i Jyderup
Kilde 7: Kalundborg Folkeblad 27. juni 1957, side 4
Kilde 8: Kalundborg Folkeblad 3. nov. 1960, side 3; Peter Olsen, død (flyttet)
Kilde 9: Kalundborg Folkeblad 12. marts 1960, side 3; 75 år (flyttet)
Kilde 10: Kalundborg Folkeblad 13. marts 1959, side 3+4; Jyderup Realskole Selvejende institution?
Kilde 11: Holbæk Amts Venstreblad 25. august 1959, side 4; Jyderup Realskole selvejende institution
Kilde 12: Jyderup Realskoles årsberetning 1934, 08. maj 1934, Jyderup Bogtrykkeri, Jyderup
Kilde 13: Kalundborg Folkeblad 31. aug. 1985, side 6; 60 års tilbageblik for sangkoret i Jyderup

Se også omtale under Jyderup sangkor
Der anes romantik
Ud af den gamle protokol anes også lidt romantik for dem, der kender Jyderups historie gennem 60 år. F.eks. står der fra 1930, at nyeste bestyrelsesmedlem blev frøken Ester Jentoft og året efter en ny suppleant, Axel Olsen. Det førte til, at frk. Jentoft blev fru Olsen, gift med murermester Axel Olsen, Fuglsangsvej13
Sidst rettet 8. juli 2015
©Jyderup Realskole