Retur

Jyderup Realskoles lærerstab m.fl. 1894-1982.:

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å Vikarer Andre

Billederne af skolens lærere m.fl. fra (efter 1968) men årstal kendes ikke og syntes at være på Kollegiet21

Jyderup Realskoles lærere ca. slut 60'erne

Jyderup Realskoles lærere ca. slut 60'erne

Jyderup Realskoles lærere ca. slut 60'erne

Jyderup Realskoles lærere ca. slut 60'erneAndersen, Anders Christian: 1912-15
Andersen, Hr.: 1914-15 Tysk, Gymnastik, Historie, Naturhistorie
Andersen, Ingrid Ørum: 1968/69- 70 (Lærerinde frk. Ingrid Andersen underholdt med musik og solosang)1
Andersen, Lis: 1976-82, Engelsk ✝ RIP 2012
Andreasen, Henry: 1930-193140
Baade, Dieter: 1979/80 JEG (Laila Jane Pederesen sept. 2017; Tror at vi kaldte ham Dieter Bombe, havde han i fysik og han fik altid alting til at enten løbe over eller sige bang eller.....)
Bach, Hr.: 1979/80 JEG
Bach, Fru: 1979/80 JEG
Becker, Uwe; 1978 medhjælp evt. Stedinghus/Kollegiet/JEG - ridelærer54
Bennedsen, Frøken Louise: 1905-1907 Seminarist 190659
Berggren, Mogens: 1971-81 Filmkundskab, samtidsorientering. ✝ RIP 1995
Birkeland, Mads Christian: 1899-190237 han underviste også på Teknisk skole 1901-0239
Bjerre, Lærerinde, Fru K.: 1960-61(62) Pigegymnastik, Historie, Religion, Håndgerning
Bjørn, Lisea): Søster til Birgit Rasmussen, ses ved sangkoret 1. april 19712
Brantzen, Mette Kristine: 1976/77
Brier, Hr. Axel: 1908-1912 Tysk, Historie, Naturhistorie, Gymnastik
Brinkløv-Jensen, Fru Kirsten: Geografi 1974-77
Brinkløv-Jensen, Hr. Knud Erik: Tysk 1974- 77 Foredrag om Grønland 1974 på Birkegården
Bryld, Hr. Lars: 1976/77 Geografi og historie3 1977
Bryld, Fru Tove: 1976/77, dansk, engelsk og specialundervisning4
Brorsen, Hr.: Tysk, Gymnastik, Historie, Regning 1916
Bundgård, Jesper: ses kun dec 1975 (frikvarter) stud.mag fritidspædagogisk medarbejder på Stedinghus24
Bundgård, Søren: underviste i musik/sang 1975 (oplyst af Allan Orris 5/6.15)
Burehall, Fru Lis: Dansk, Regning, Håndarbejde, Skrivning, Tegning, Geografi, Naturhistorie 1952
Byrdal, Lis: ses omtale et tysk ordsprog i Frikvarter marts 1971, side 13
Christensen, Frk. Emilie5: Gymnastik, Regning, Dansk 1924-36, ✝ RIP 1971
Christensen, Grethe: 1952 til skolekøkkenlærerinde på Sølyst som startede 1. januar 195326 - 195427
Christensen, Tom: 1973 [KF 11/6.1974;søsætning på Skarridsø]
Christiansen, Hr. Christian Lauritz: Religion, Dansk, Engelsk, Geografi, Gymnastik 1907-10
Christensen, Hr. Løffler: Geografi, Naturhistorie, Fysik, Gymnastik 1955-59
Christensen, Frk. K. Østervang: Religion, Historie, Håndgerning, Gymnastik 1958-59
Christoffersen, Søren: 1980/81 JEG
Clausen, Hr. K. U: Historie, Geografi, Regning, Matematik 1. august 1946-58
Dam, Steen: Medarbejder på Kollegiet 1969/70 blev efterfølgende uddannet til lærer
Drassov, Hr. J. Rich.: Tysk i mellemskolen 1959 - afskediget maj 1961
Duus, Hr. Aksel: ses som fritidslærer i årsberetning 1963 (men ikke hvor)
Duus, Fru Ester: Pigegymnastik, Håndgerning 1962-?30 (og 1976, Holbæk amts venstreblad, 1. maj 1976, side 5)
Elken (Møller), Fru Inga: Tegning, Sang, Håndgerning, Historie 1952–63
Engberg, Hr. John: (Fra Smidstrup ved Fredericia) 197451/7533
Espersen, Hr. Andreas: 1904-1907 Seminarist 190638 (underviste også på Teknisk skole 1906 FK 26/7.75)
Eplov, fru Lotte: 1973-7460
Filler Filthuth, Erik; 1979- (medhjælper på Kollegiet)54
Frederiksen, Fru Gerty: 1968-1982 bl.a. Dansk, håndarbejde
Frederiksen, Hr. J.: Dansk, Engelsk, Tysk, Historie, Naturhistorie 1954-55
Friis, Fru Asta Mønsted: Uddannet lærerinde og underviste 1900-190528
Skolebestyrer Niels Mønsted-Friis: 1897-1900 og igen 1905-1942
Underviste i Matematik, Regning, Fysik, Sang og var heraf over 36 år som skolebestyrer af Jyderup
Realskole 1906-42*DSS, B.4. Side 382-383
Elly Gaarde: Praktisk medarbejder køkken, Kollegiet, Stedinghus og Elmevejens kostskole
Gaarde, Hr. Jens: Sløjd 1972, (74/75, 76/77)
Gauguin, Clovis; Ansat i 1979 med formning og engelsk som fag. Forstander på Birkegården fra 1980 til skolen lukkede i 1982. ✝RIP april 201552
Gissemann, Fru.: Husholdningslærerinde 195427,Skolekøkken august 1955 (foregik på Sølyst)6
Gissemann, Frk. Hanne: (lærereksamen Vordingborg Statsseminarium) Frk. G har
været elev på skolen [Kilde; pdf 1966 3 real nr. 2; Nye lærerinder] - ses også at ophøre i 68
(eller er det fru G? eller Anne Grethe se Gissemann 1959)
Glenhøj, Else Marie: Ses at forlade Kollegiet
Greisholm, Hr. J. Chr.: Fysik, Regning, Matematik, Historie 1952-53
Grandjean, Ole: (Fra København) 197332/74
Groos, Jens Jacob: 1978/79
Gunner fra Bjergsted, Astrupvej 4: Skolepedel nævnes sammen med hr. Gaarde i Jyderup Realskoles skoleblad Frikvarter marts 1972 nr. 1, side 2-3
Hansen, Annie: ses dec 1975(frikvarter) - maj 767
Hansen, Aase Junge: (Fra Årby) 197231
Hansen, Bent: 1969-? (Kalundborg Folkeblad 7. aug. 1968, side 6; Mod lyse tider på Jyderup Realskole)
Hansen, Hr. Hans Jørgen: Naturhistorie, Dansk, Regning, Historie, Religion 1915-17, *DSS, b.4, si 415
Hansen, Herman: ca. 1973-74 (evt. årsvikar) oplyst af Allan Orris
Hansen, Fru.: Gymnastik, Regning, Dansk, Skrivning, Historie 1922
Hansen, Fru Maren: Geografi, Gymnastik, Historie, Tegning, Skrivning 1915/16-1916/17 gift med Hans Jørgen Hansen
Hansen, Marie; Rengøringshjælp på Jyderup Realskole (mange år, ses 1958)
Hansen, Hr. G.: Gymnastik, Fysik, Regning, Matematik 1951
(Hansen, Frk.: 1963-(66) Børnehaveklasse, ikke helt sikker, hun er nævnt, men efterfølgende ses frk. Jytte Nielsen)
Hansen, Fru Overlærer Inger (Bang64): 1938 - 12. juni 1978. Tak for 40 års tro tjeneste. Dansk, særundervisning i Dansk, Regning, Gymnastik 1939-(1964)
Hansen, Hr. Peter: Drengegymnastik 1961-63
Skolebestyrer Hr. Valdemar Hansen: Tysk, Historie, 25 års jubilæum (aug./sep. 1947) 1916-59*DSS, B4, si 382
Hansen, Vera: 1977-78
Hansen, Vibeke Vedel: 1968/69-? (Kalundborg Folkeblad 7. aug. 1968, side 6; Mod lyse tider på Jyderup Realskole)
Harthimmer, Hr.Freddy: 1971- (1974), gymnastik og regning22
Harthimmer, Fru Kirsten: 1971-(1974)(76/77), håndarbejde, regning og engelsk22
Hartvigsen, Carl: ?-1976 (højskolen strandlyst ca. 1976)8
Hartvigsen, Inge-Lisbeth: 1974/769
Skolebestyrer Willy G. Hebin: Geografi, Regning, Drengegymnastik 1963-68
Hehnel, Edith: Fru Hehnel (Ditte) ses på klassebillede for Stina Thorsteen 2. kl. (1968/69) og i Det blå hæfte (udgivet 1973),✝ RIP 2000
Skolebestyrer Peter Hehnel: 1968-79, ✝ RIP 2004
Hjortsø, Frk.: Religion, Tysk, Engelsk, Fransk, Skrivning 1911-14
Hoffmann, Henning: 1980/81 JEG
Hougaard, Henning: 1977/78 fritidsunderviser Foto Kollegiet
Hougaard, Hr. Knud: 1964-(76/78) fysik, matematik og formning(64/65)-1982
Hultengren, Hr. Birgerd+e).: Underviste de større klasser på Søbæksgården, 1975-79 særundervisning, formning, dansk og orientering 10
Hultengren, Fru Irene Vf).: 1975-79 ✝ RIP 1979 husholdning, dansk og orientering, "de små klasser"11
Humlum, Frk. Anna Marie Elinp: Gymnastik, Skrivning, Sang, Gymnastik 1947/48, ✝ RIP 201462
Højgård: (1968-69) og var gangvagt på Kollegiet
Illermann, Fru.: Dansk, Historie, Tysk, Geografi, Regning, Matematik 1959+ virket som vikar 1959/60 [Valdemar Hanens forlader Jyderup realskole, juni 1960 KF]
Skolebestyrer Erhardt Jakobsen: Dansk 1975-78, herefter skolebestyrer 1978-79
Jensen, Frk.: Gymnastik, Håndgerning 1909
Jensen, Birgit/Birte Kjær: årsvikar 197122 regning og engelsk (små klasser), 1972 optagelse på seminarium29
Jensen, Gudrun Utoft: 1971 tysk, dansk, geografi22 - 73
Jensen, Hr. R. Dam: Gymnastik, Skrivning, Geografi, Religion 1947
Jensen, Fru Else Gyble12+g: Engelsk, Regning, Matematik, Håndgerning, Gymnastik, Religion 1949-53,
(oplyst fratrådt i starten af 53, men ses tilbage som lærerinde i) 1954-1/2.1960
Jensen, Hr. Sv. Aa.: Engelsk, Fransk 1949
Jersie, Erik: Medarbejder på Kollegiet 1965-(69)
Jespersen, Aage Kristian: 1917-1842
Jessen, Johannes Chr.: 1895-189741
Johansen, Elly: 1971 husgerning, biologi, engelsk og geografi22 - 73
Johansen, Hanne: 1980/81 JEG
Johannesson, Hanne: Børnehaveklase(1976/77)
Juhl, Frk.: Gymnastik, Tegning, Religion, Geografi, Dansk 1921
Juhl, Hr. E.: Fysik, Matematik, Regning, Religion, Sang, Geografi 1942
Jørgensen, Hr.: Dansk, Engelsk, Geografi, Tegning 1911
Jørgensen, Hr. Jørgen Christian: Tysk, Historie, Dansk43 1919-2144
Frk. Kaszner; ses til jubilæum fra Holbæk amts venstreblad 28. Juni 1961 (50 års jubilarer dvs. 1911)
Kildebjerg, Frede: faget handel og kontor23, JEG august 1978 - afskediget december 1978
Kildegaard, Svend: Se Svend Kildegaard Kristiansen
Kjølby, Fru Birte: 1976/77
Kjølby, Hr. Ejvind: 197122-78 underviste bl.a. i Tysk ✝ RIP 2009
Skolebestyrer Hr. A. Knudsen: Naturhistorie, Geografi, Regning, Matematik, foråret 1918 – 5 sep. 1951
Knudsen, Fru Dorteh): Dansk, Historie (på Kollegiet -1978)
Knudsen, Jan: JEG Klasselærer (1978-82?)66 (Boede i hus ved JEG-skolen)67
Kristensen, Lærerinde Frk.: Gymnastik, Håndgerning, Husgerning, Regning, Engelsk, Geografi, Historie, Naturhistorie 1953
Kristensen, Hr. Halfdan Leschley: Tysk, Regning, Historie, Dansk46 1917-1945
Kristensen, fru Margrethe: 1920-2147
Kristiansen, Bente Kildegaard: Gymnastik 1975, 1976, 1977/78(tidl. Bente Sørby)
Kirstiansen, Svend Kildegaard: Gymnastik 1974/75, 1976/77, 1977/78
Kyhnæb, Hr. Erik: Fysik, Regning og Matematik, Gymnastik, Naturhistorie 1954-59, ✝ RIP
Kyndbøl, Leo: Matematik fra Brenderup og omegns Realskole 1973/7432,65 og ses fællesbill. Kollegiet 1974 ✝ RIP
Skolebestyrer og lærer Hr. Laage: Engelsk, Tysk, Fransk, Skrivning 1906-10
Larsen, Overlærer, fru Agnes: Dansk, Regning 1953-64 (og gift med Peter Larsen)
Larsen, Varg og hustru (pigegangen) Hr. L, sløjd/formning, 1. okt. 196513
Larsen, Hildegard: Ses i tekst omkring John Larsen, da de kom underviste Fru Larsen i Tysk
Larsen, Hr. John: Ses kollegiebill 1966, (76/77)- forstander Stedinghus, Erhvervspraktik 1976/78 ✝ RIP
Larsen, Overlærer Peter: Dansk, Religion, Regning, Matematik 1948-1967
Lassen, Frk. Marie: Håndgerning, Tegning, Historie, Regning, Naturhistorie 1919-51
Leif: Allan Orris husker Leif og frue (havde gymnastik før Kildegård)- men husker ikke fruens navn eller deres efternavn
Lundsgaard, Hr. H.: Gymnastik, Geografi, Regning, Religion, Sang, Skrivning 1946
Madsen-Pedersen, Hans: 1960 -1961 tysk i hele skolen
Malmquist, Paul: Musikunderviser 1976/77, 78, Realskolens kor
Manley, Carsten: Hovmester på Kollegiet25
Manley, Hanne: Hovmester på Stedinghus25
Mortensen, Ib: klasselærer 10 kl. A 1979/80
Møldrup, Lærerinde, Fru Edith ✝ RIP 201263: Pigegymnastik, Håndarbejde 1964-79
Møller, Lærerinde Fru G.: Håndgerning, Tegning, Historie, Geografi, Sang, Skrivning 1953-54
Møller, Gerda Trols: (1976/77)
Møller, Hr.: 1966/67 (Klassebillede)
Nielsen, Else: (1975/77)
Nielsen, Erna; Husassistent - ses i "Kildeportalen" Folketælling 1930 som husassistent og i bem. Jyderup Realskole68
Nicolaisen, Lærerinde, frk. Iingborg: Husgerning 1956-61
Nielsen, Inge: Køkkenassistent Kollegiet
Nielsen, Lærerinde, fru Jytte: Håndgerning, Sang, Børnehaveklassen 1963/6435, 1964/65
Nielsen, Lilly; Børnehavelærerinde 196436
Nielsen, Frk. Marie Elisabethi): Engelsk, Fransk 1913-40
Nielsen, Per Hjort: Formning (1975/77) ✝ RIP 2012
Nielsen, Preben Køie: (Fra Gørløv) 197231
Nielsen, Frk. Ramberg: Gymnastik, Regning, Dansk 1937-38
Nielsen, Torben Truels: JEG ? mellem 1978-8269
Nielsen, Hr. W. Sommer: Naturhistorie, Gymnastik, Regning, Matematik 1952-53
Nielsen, Vera: (1977/78)
Nørgaard, Hr. C.: Engelsk. Fransk, Geografi 1945-47
Ohrt, Fru Karen: Husgerning 1963-64
Okkels, Frk. Signe Marie: Gymnastik, Tegning, Religion, Historie 1917-2048
Olsen, Käte: 1978-80, artikel fra 1980 JEG undervisere
Olsen, Johnny: JEG underviser og artikel fra 1980. RIP ✝ sept. 2014
Olsen, Per: 1979/81 JEG (tillidsrep. for Frie Grundskolers Lærerforening 1980)
Olsen, Hr. Børge Hjorth-: 1959-68 Naturhistorie, Geografi, Engelsk, Latin 1961-64
Olsen, Lise Hjorth-; 196634
Orris, Allan: 1979-1985 og igen fra 1993-1996n
Palitszch, frk. Luca: (1968)- 1970
Petersen, Hr. og Fru A. V. (Agnete og Anders Petersen61): (1968/69)-197122+m Pigegangen, Kollegiet
Petersen, Birgitj): 1973, 1974 På ni flåder af Skjern å, ✝ RIP 1976
Petersen, Helle: (Fra Svebølle) 197231
Petersen, Henning; Pedel på realskolen og JEG
Petersen, Frk. Johanne: Gymnastik, Regning, Dansk, Skrivning, Historie 1922-2349
Petersen, Jørgen: 1980/81 JEG
Petersen, Hr. H. M.: Tysk i hele skolen 1961-(64)
Petersen, Leif: (Fra København) 1974/7533
Petersen, Lene Ruth Grønholt-: 1976/77 (Ses at vi har en Lene til Geografi 3. Real A, 1977/78 på skoleskema, men ikke sikker på at Lene efterfølgende underviste os, tror vi fik anden lærer)
Petersen, Niels Peter: 1900-02
Skolebestyrer Thomas Vang Petersen: Regning, Matematik, Fysik 1943-61 ✝ RIP 1991
Povlsen, Aase Helveg: oplyser selv 71-74, engelsk og fransk og ses Juni 7122 - 197451 Gensynsfest 2014
Poulsen, Knud.: ses ved dimission 197451
Randskov, Overlærer J. Rich.: Regning, Matematik, Tysk 1963-64
Raun, Asger: 1976 Matematik, (Ansvar for Kollegiet) -1982 herefter Jyderup Privatskole til 2006, ✝ RIP april 2018
Raun, Astrid: Fransk 1976-77
Raun, Pia Dedenroth: Gymnastik (efter 1978 før 198271)
Rasmussen, Birgit: 1968-76 sang- og musikpædagog. Se Realskolens kor RIP ✝ 2010
Rasmussen, Fruo: (1956-1967) Rengøringsdame Realskolen53
Rasmussen, Niels P.: 1980/81 JEG
Rasmussen, Tove: (fra Høve i Midtsjælland) 197451/7533, 1976/77
Roland, Jan: Efter 1978 - 198270, q
Frøken M. Scharling: 1906- (ingen oplysninger om undervisning eller slut år)
Schau, Preben: 1978 -/81 JEG (EB skolefodbold sept.- nov. 1978 linket starter ved 1978, rul lidt ned, så ses EB fodbold)
Schau, Aase: Ved ikke om Aase Schau underviste på JEG, Preben og Aase søn er på fb-siden for Krutten (nov. 2017)
Schultz, Hr.: virkede som vikar 1959/60 [Valdemar Hansen forlader Jyderup realskole, juni 1960 KF]
Skov, Flemming: faglærer JEG (sept. 1979)55
Souschef Leif Skovgaard: JEG, august 1978-82
Skovgaard, Lis: 1980/81 JEG ✝ RIP
Steinmetz, Aase: 1979/81 JEG
Strange, Peter; Ses featureuge 1977
Strømgaard, Eske: 1976/78, Biologi 14+k), dansk, regning, historie, orientering og gymnastik15
Strømgaard, Lisbeth: 1976/78, Dramatik 16+l), børnehaveklasserne17
Særmark, George: fra Esbern Snareskolen 64-?, dansk, engelsk og tysk
Sørby, Bente: Gymnastik 1975, 1976, 1977/78 (Bente Sørby blev gift med Svend Kildegaard Kristiansen ca. 1977 herefter Bente Kildegaard Kristiansen)
Sørensen, Lærerinde Frk. Agnes: 1. August 1911 til den 1. oktober 194650
Fru Sørensen; ansat 1949-7122
Pastor Emil Sørensen: lærer i Religion 1946 til 4. maj 1955
Sørensen, Fru Agnes Thastum: Svensk (1947), Engelsk, Fransk, Religion 1947-1971
Sørensen, Fru Anna Storm-: 1914-15 Religion, Gymnastik, Historie, Tegning
Sørensen, Hr. Niels Peter Storm-: 1912-15 Dansk, Geografi, Religion, Regning, Naturhistorie
Terp, Grethe: ses frikvarter marts 1972, side 8
Thomasen, Inge Lisbeth: 1973/74
Thomsen, Jørgen Rune: 1976/77
Toft, Annette: 1978/79 engelsk - 1982
Toftgaard, Mogens: På ekstra bladets avisudklip skolefodbold for 1975 (afholdes i november) ses Mogens Toftgaard? (Kan være en fejl - evt. Svend Kildegård)
Uleet, Poul van; JEG-underviser nævnt for 1980 af Jesper Dinesen
Ullman, Fru E.: Engelsk, Fransk, Geografi, Naturhistorie, Sang, Historie 1941-1944
Villumsen, Marie: 1970/71 (gift og flyttede22)
Vogelbein, Charlis: (Fra Esbjerg) 197231-76
Wad, Aage: faglærer JEG sept. 197956
Ølholm, Hr. Holger: Fysik, Historie, Geografi, Dansk 1960-77
Aaderup, Frk.: Dansk, Historie, Regning, Geografi, Gymnastik, Håndgerning 1910-11

Andre:

2015 nov.; Henriette Skyum skriver - Carstens kone underviste i religion, de boede ved siden af os dengang på Tjørnemarksgården og deres barn Maria legede jeg med hun havde en hest. Det må have været ca. 1977/78 (Hjort gik konkurs 1978)


Lærere som har virket som vikarer ved Jyderup Realskole:
1952 *Hr. Greisholms timer var besørget af G. A. Hansen, som forlod skolen 1. februar.
Som vikarer har virket Fru Larsen, Jyderup, Frk. Lykkeskov, København, Frk. Rudolph, Vordingborg, Hr. Holm Petersen, København og Hr. Kildegård Kristjansen, Vordingborg[Kilde: Årsskrift 1952 side 8-9, Jyderup Realskole, i maj 1952, Jyderup Bogtrykkeri]
1953 Fru Hansen, Holmstrup og Lærerinde Fru Larsen (årsberetning 1953, si 10)
1954, årsber. si 5 ses at det ikke er muligt at skaffe kvalificerede vikarer og de fast lærere vikarieret
1958 Som vikarlærer er antaget fru tømrermester Illemann Larsen, Jyderup57
1959 Hr. J. Schultz vikar fra efter påske (årsberetning 1959, side 4)
1959-60 årsber. side 10 som vikarer har i årets løb medvirket Fru Ellitsgaard, Hjembæk og Hr. Schultz, Jyderup
ca 1960 Ved hr. Valdemar Hansens død ses at han efter det fyldte 60 år fortsat fungerede som vikar
1977; Carsten Brodersen fortæller (14 nov 2015) at Marianne Ølholm overtog undervisningen efter Bryld i vist geografi idet man var utilfreds - efterfølgende fik klassen ny lærer.
1978 Hvem var barselsvikar for Bente Kildegård Kristiansen? (Jeg havde hende til gymnastik, men husker ikke navnet på vikaren. Huus)


Bemærkninger til listen:
Det er hovedfag der er oplyst.
1907 (1906/07), Ingen oplysninger om skolens lærere.
1932 Der er ikke udgivet årsberetning for skoleåret (Ses på forsiden af årsberetning 1933).
1962 Det fremgår ikke helt klart om en lærer var ansat i skoleåret, derved kan der være fejl i startår og slutår for de som henholdsvis startede og sluttede.
1964 Årsberetningerne slutter i 1964– herefter er oplysningerne indhentet fra andre kilder.
1982; Alle 43 lærer, der er ansat ved Jyderup Realskole, er opsagt. Men hvis det lykkes, at danne en ny skole, vil en del kunne forvente genansættelse. Det ligger dog helt fast at Jyderup Erhvervsrettede Grundskole, der også hører under realskolen, ikke kommer i gang igen58

Andet personale ved Jyderup Realskole
Kalundborg Folkeblad 1964 juli august; Lærere og elever maler skolen, skolens pedel Ulrik Larsen
Hr. Freddy Christensen var pedel på Jyderup Realskole fra 1967 til 1969 oplyst af Stina Thorsteen Madsen
Kristensen, Hr.: Pedel (Kalundborg Folkeblad 24. marts 1969, side 6; Succes for Arsenik og gamle kniplinger)

Rengøringsdamer Anna Hansen og Grethe Nielsen
Fru Hansen
Flere elever fortæller om rengøringspersonale, en spurgte efter navn - hun havde boet hos en af damerne i weekender og ferier, en fortalte at det var lige meget, hvor mange gange de kom løbende over nyvaskede gulve, så fik man ikke skæld ud, men blot - husk lige at tørre fødderne + Kollegiet sept. 1974: Dagens store "show" viste sig at være en fodboldkamp mellem et hold af Kollegiets lærer og et hold af køkken og rengøringspersonalet samt pedeller. Resultatet var umuligt at afgøre, da sidstnævnte hold mødte op med køkken- og rengøringsrekvisitter i en sådan udstrækning, at alt druknede i morskab18

1957, Kalundborg Folkeblad 19. okt. 1957, side 3+4; Jyderup Teknisk Skole fylder 50 år
Kan man læse at: Som lærere virkede dels Realskolens lærere, dels håndværkere og "handlende" fra byen 19

Pedel Henning Petersen, Degnehuse 7 i Jyderup, fylder lørdag den 24. december 1988, 50 år
Henning Petersen, der er søn af boelsmand Holger Petersen, Degnehuse, blev som ung ansat hos Svend Jacobsen, Jyderup Maskinforretning, hvor han i otte år var altmuligmand.
Derefter var han i 16 år ansat på Danlac, indtil denne lukkede. Han blev derefter pedel ved Jyderup Realskole og den erhvervsrettede grundskole (til disse lukkede)20


Kilder
Kilde 1: Kalundborg Folkeblad 18. dec. 1969, side 6; Smuk juletradition samt Kalundborg Folkeblad 7. aug. 1968, side 6; Mod lyse tider på Jyderup Realskole (ansættelse)
Kilde 2: Kalundborg Folkeblad 1. april 1971, side 6; Ros og tak fra Kollegiet - ses Lise Bjørn, Kalundborg
Kilde 3: Kalundborg Folkeblad 29. maj 1976, side 7; 5 rejse 7 kommer (Bryld undervisningsfag)
Kilde 4: Kalundborg Folkeblad 29. maj 1976, side 7; 5 rejse 7 kommer (Bryld undervisningsfag)
Kilde 5: Lærerinde tidl. Emilie Christensen, nu Fru Henriksen se 1958, 7. maj KF, side 4
Kilde 6: Holbæk Amts Venstreblad 21. august 1954 - HAV, side 4; Fru Gissemann
Kilde 7: Anni Hansen til Grønland, Kalundborg Folkeblad 29. maj 1976, side 7; 5 rejse 7 kommer
Kilde 8: Carl Hartvigsen forlader skolen og rejser til Kalundborg, Kalundborg Folkeblad 29. maj 1976, side 7
Kilde 9: Inge-Lisbeth Hartvigsen forlader skolen og rejser til Kalundborg, Kalundborg Folkeblad 29. maj 1976, side 7
Kilde 10: Kalundborg Folkeblad 29. maj 1976, side 7; 5 rejse 7 kommer. Hultengreen; Undervisningsfag
Kilde 11: Kalundborg Folkeblad 29. maj 1976, side 7; 5 rejse 7 kommer. Hultengreen; Undervisningsfag
Kilde 12: Kalundborg Folkeblad 25. august 1954, side 3; Fru Gybel Jensen tilbage på Realskolen (Fru Gybel Jensens fornavn)
Kilde 13: Kalundborg Folkeblad 10. sep. 1965, side 4; Rødby lærer til Jyderup Realskole
Kilde 14: Huus - skoleskema 2 1976/77
Kilde 15: Kalundborg Folkeblad 29. maj 1976, side 7; 5 rejse 7 kommer (Stømgaard undervisningsfag)
Kilde 16: Huus - skoleskema 2 76/77
Kilde 17: Kalundborg Folkeblad 29. maj 1976, side 7; 5 rejse 7 kommer (Stømgaard undervisningsfag)
Kilde 18: Kalundborg Folkeblad 3. sept. 1974 - KF, side 6; Drabelig kamp på Kollegiet
Kilde 19: Kalundborg Folkeblad 19. okt. 1957, side 3+4; Jyderup Tekniske skole fylder 50 år
Kilde 20: Kalundborg Folkeblad 20. december 1988 fra Flemming Thorsen
Kilde 21: Billederne af skoles lærere fra Calle Mortensen
Kilde 22: Jyderup Realskoles skoleblad Frikvarter dec. 1971, side 1
Kilde 23: Ekstra bladet 14 december 1978, side 4 ses at Frede Kildebjerg underviser i handel og kontor
Kilde 24: Jyderup Realskoles skoleblad Frikvarter dec. 1975, side 16-17
Kilde 25: Kalundborg Folkeblad 8. aug. 1974, side 6; Stedinghus
Kilde 26: Holbæk Amts Venstreblad 16. dec., side 4; Skolekøkkenundervisning på Jyderup Realskole
Kilde 27: Kalundborg Folkeblad 20. august 1954, side 4; 35 piger i skolekøkken
Kilde 28: Kalundborg Folkeblad 22. juli 1957, side 4; Fru Mønsted Friis død
Kilde 29: Jyderup Realskoles skoleblad Frikvarter juli 1972, side 8+9
Kilde 30: Kalundborg Folkeblad 8. aug. 1962, side 3+8; To busser til Jyderup Realskole
Kilde 31: Kalundborg Folkeblad 28. sept. 1972, side 6; Forældremøde nye lærere
Kilde 32: Kalundborg Folkeblad 4. aug. 1973, side 7; Skolen der er et hjem
Kilde 33: Kalundborg Folkeblad 7. aug. 1974, side 6; Jyderup Realskole starter med 310 elever og 23 lærere
Kilde 34: Kalundborg Folkeblad 21. juni 1966, side 4; Ny lærerinder
Kilde 35: Holbæk Amts Venstreblad 13. august 1963, side 7; Jyderup Realskole måtte opgive kursus
Kilde 36: Kalundborg Folkeblad 30. januar 1964, side 4; Forældremøder på Jyderup Realskole
Kilde 37: Dansk Skole-Stat under redaktion af professor N.A. Larsen, Arthur Jensens Forlag, København 1933-34, Bind 2, side 93
Kilde 38: Dansk Skole-Stat under redaktion af professor N.A. Larsen, Arthur Jensens Forlag, København 1933-34, Bind 3, side 410
Kilde 39: Kalundborg Folkeblad 26. juli 1975 Jyderup i 100 år
Kilde 40: Dansk Skole-Stat under redaktion af professor N.A. Larsen, Arthur Jensens Forlag, København 1933-34, Bind 4, side 392
Kilde 41: Dansk Skole-Stat under redaktion af professor N.A. Larsen, Arthur Jensens Forlag, København 1933-34, Bind 2, side 228
Kilde 42: Dansk Skole-Stat under redaktion af professor N.A. Larsen, Arthur Jensens Forlag, København 1933-34, Bind 2, side 389
Kilde 43: Jyderup Realskoles årsberetning 1920
Kilde 44: Dansk Skole-Stat under redaktion af professor N.A. Larsen, Arthur Jensens Forlag, København 1933-34, Bind 3, side 516
Kilde 45: Dansk Skole-Stat under redaktion af professor N.A. Larsen, Arthur Jensens Forlag, København 1933-34, Bind 4, side 344
Kilde 46: Jyderup Realskoles årsberetning 1918
Kilde 47: Dansk Skole-Stat under redaktion af professor N.A. Larsen, Arthur Jensens Forlag, København 1933-34, Bind 2, side 809
Kilde 48: Dansk Skole-Stat under redaktion af professor N.A. Larsen, Arthur Jensens Forlag, København 1933-34, Bind 4, side 414
Kilde 49: Dansk Skole-Stat under redaktion af professor N.A. Larsen, Arthur Jensens Forlag, København 1933-34, Bind 4, side 393
Kilde 50: Jyderup Realskoles årsberetning 1947 side 2
Kilde 51: Kalundborg Folkeblad 16. juni 1974, side 6; Farvel du gamle skole
Kilde 52: Erik Filthuth Filler 12. april 2015
Kilde 53: Bent Andersen, facebooksiden Stationsbyen Jyderup 28. juni 2012
Kilde 54: Indtryk af samtaler, skal undersøges nærmere. Huus
Kilde 55: Flemming Skov Kalundborg Folkeblad 17. sep. 1979, side 6; Så til søs
Kilde 56: Aage Wad Kalundborg Folkeblad 17. sep. 1979, side 6; Så til søs
Kilde 57: Holbæk Amts Venstreblad 13. august 1958, side 4; Det nye skoleår
Kilde 58: Sjællands Tidende Onsdag den 5 maj 1982
Kilde 59: Dansk Skole-Stat under redaktion af professor N.A. Larsen, Arthur Jensens Forlag, København 1933-34, Bind IV, side 382-383
Kilde 60: Kalundborg Folkeblad 11. juni 1974; Søsætning på Skarridsø
Kilde 61: Kalundborg Folkeblad 18. april 1970, side 6; Ny Kollegiefløj
Kilde 62: Oplysninger om fru Bojsen Møller fra Jutta Bojsen Møller
Kilde 63: Oplyning om fru Møldrups bortgang fra Inge Møldrup Petersen dec. 2015
Kilde 64: For Inger, ses i Frikvarter dec. 1971 side 12 Inger Bang Hansen
Kilde 65: Asger Raun (facebook juli 2017) skriver skolens navn som Brenderup og omegns Realskole, i den oprindelige artikel ses Brenderup Realskole
Kilde 66: Billede fra Johnny Vikkelsø Helsgaun fra fb-siden "Jyderup Erhvervsrettede Grundskole"
Kilde 67: Flere elever (Lars Willerup, ) fra JEG nævner at Jan Knudsen holdt en god klassefest i hans hus bag skolen
Kilde 68: Ses i Folketælling xxxxxx https://dis-danmark.dk/a_sub/kip/FTvis_FT.php?art=afsk&amt=9&herred=151&sogn=216&ft=2357 (Erna Nielsen er født 08-12-1907 og folketællingen er 1930)
Kilde 69: Birgitte Bibsen Olsen, skriver at hun har fundet TTN på Linkedin 2. nov. 2017
Kilde 70: 20. marts 2018; http://www.rosadagskole.dk/om-os/undervisere-dagskolen/jan-roland/
Kilde 71: Pia Dedenroth Raun, oplyst af Diana Ballester 5. april 2018
Noter:
Note a) 28. marts 1971 forældremøde på kollegiet+ Jyderup Realskoles skoleblad Frikvarter nr. 2 juni 1971. G.S. Offset/reklame 51 24 44. Stedfortræder for Birgit Rasmussen
Note b),
Note c)
Note d) Kalundborg Folkeblad 29. maj 1976, side 7; 5 rejse 7 kommer. Irene og Birger Hultengreen, Bogø Kostskole
Note e) Fra Birger Hultengren, 1/2.13; Både min kone og jeg startede i 1975, hvor hun underviste de små klasser og jeg de store. Desuden havde jeg ca 20 tim/ugl i specialundervisning.
Note f) Kalundborg Folkeblad 29. maj 1976, side 7; 5 rejse 7 kommer. Irene og Birger Hultengreen, Bogø Kostskole
Note g) Fra Jørgen Gybel Jensen 2013 "Else Gybel Jensen - min mor - kom til Jyderup Kommuneskole lige fra seminariet sidst i 30-erne. Var i en periode lærer på Jyderup Realskole, men flyttede atter tilbage til Kommuneskolen sidst i 50-erne, hvor hun var, indtil hun blev pensioneret. Hun døde 2010 - 97 år gammel
Note h) Kalundborg Folkeblad 29. maj 1976, side 7; 5 rejse 7 kommer. Lederparret for drengeafdelingen, Dorte og Gunner Knudsen, forlader ikke skolen som medarbejdere, - men flytter til ejendom i Elmegården
Note i) Fornavn på frk. Nielsen fra 1954, 6. sep. - KF, side 3+4; Jyderup Realskoles 60 års jubilæum fejret ved smuk og stemningsfuld fest.
Note j) Birgit blev dræbt af en flugtbilist på vej hjem mod Stokkebjerg.
Note k) Kalundborg Folkeblad 29. maj 1976, side 7; 5 rejse 7 kommer. Eske Strømgård fra Brenderup på Fyn
Note l) Kalundborg Folkeblad 29. maj 1976, side 7; 5 rejse 7 kommer. Lisbeth Strømgård fra Brenderup på Fyn
Note m) Ses Pedersen i Jyderup Realskoles skoleblad Frikvarter dec. 1971, side 1
Note n) 1979-1985 oplyst juni 2014, og jeg har lige kikket på læreroversigten for Realskolen. Jeg var lærer fra 1979-1985 (var en af de 10, der startede privatskolen op) og igen fra 1993-1996, hvor jeg blev den første forstander på skolens kostafdeling Dyrlægegården. Allan Orris 16/2.2015
Note o) I 1957 var fru Rasmussen rengøringsdame på Realskolen evt. også kollegiet. Bent Andersen; Niels Peter Rasmussens mor fru Rasmussen boede i det første hus på Slagelsevej efter rekonvalescenthjemmet. Hun gjorde i min tid (1955/57) rent på realskolen, så det lyder rimeligt, at hun også gjorde rent på Søbæksvej (da Carsten Schwarz gik der ca. 64/65-66/67)
Note p) Gift 3. aug. 1949 herefter navneændring til Anna Marie Elin Bojsen Møller
Note q) Jan Roland har en faglig baggrund fra samfundsvidenskab fra RUC. Han har undervist som lærer på Holbæk Private Realskole og Jyderup Realskole
Jan Roland har rejst en del og blandt andet undervist i engelsk i Japan og musik på Hawaii, USA70

Sidst opdateret 5. april 2018
©Jyderup Realskole